Velkommen på Skolen ved Tuse Næs

Til vores gode leverandører
IT Company A/S splittes op i to selvstændige selskaber
IT Company A/S har til i dag bestået af afdelingen i Randers og afdelingen i Vipperød. Afdelingen i
Randers fortsætter uændret som IT Company A/S med Michael Schou som ejer.
Pr. 1. juni 2010 udskilles afdelingen i Vipperød som et selvstændigt aktieselskab:
Zentura IT Aps, CVR 32890806 er under omdannelse til et A/S. Omdannelsen er gennemført senest
fredag den 5. juni 2010.
Selskabet ejes og drives af Christian Pedersen, Thorkil Baungaard og Andreas Mortensen. Christian
og Thorkil er begge tidligere partnere i IT Company A/S, Andreas kommer fra en stilling som senior
partner account manager i Comendo A/S.
Aktiekapitalen i Zentura IT A/S vil, efter omdannelse fra Aps, være fuldt indbetalt med kr. 500.000.
Egenkapitalen vil udgøre mere end én million kroner.
Zentura IT driver virksomhed fra Roskildevej 319a, 4390 Vipperød. Bemærk venligst nyt
telefonnummer:
70 231 123
Selskabets bankforbindelse er Nordea, Holbæk. Selskabets revisor er Dansk Revision, Holbæk.
Vi tillader os at gå ud fra, at De ønsker at fortsætte forretningsforholdet med Zentura IT A/S.
Har De spørgsmål til denne meddelelse, er De meget velkommen til at kontakte en af undertegnede.
Thorkil Baungaard
Partner, direktør
Christian Pedersen
Partner, chefkonsulent
Zentura IT A/S
Roskildevej 319a
4390 Vipperød
Zentura IT A/S
Roskildevej 319a
4390 Vipperød
Mobil: 2925 1765
[email protected]
Mobil: 2982 2833
[email protected]