Fuldmagtserklæring Undertegnede giver hermed tilladelse til, at fa

Ansøgning om julehjælp
Undertegnede ansøger hermed om økonomisk hjælp fra menighedsplejernes
juleuddeling:
Navn:
Cpr.nummer:
Adresse:
For at kunne fordele pengene så lige som muligt, beder vi dig om at besvare
nedenstående spørgsmål:
Hvor mange børn UNDER 18 år har du, som bor hjemme og som du forsørger:
Børnenes alder:
Hvor mange voksne hører til husstanden:
Egen indkomst i år før skat (kopi af årsopgørelse vedlægges):
Ægtefælles/samlevers indkomst før skat:
Husstandens samlede årsindtægt brutto – efter skat:
Årlig husleje:
Modtager du økonomisk julehjælp fra anden side f.eks. kommunen:
Hvis ja – hvor meget:
Er der særlige forhold f.eks. sygdom eller lignende, som belaster din økonomi:
Eventuelt andre bemærkninger:
Underskrift
Skemaet sendes til kordegnekontoret Gunderupvej 1, 9260 inden den 1. søndag i
advent. Der er uddeling i løbet af december