Dragoner - NK 02

A C O Ve j o g a n l æ g
Brøndgods
Produktoversigt
ACO Brøndgods
w w w. a c o . d k
A C O Ve j o g a n l æ g
ACO Vej og anlæg
ACO Vej og anlæg står for nye og innovative løsninger
Kombinationen af alsidighed, kvalitet og innovative
inden for infrastruktur, med et komplet program i linie-
løsninger, giver styrken i produktfamilien ACO Vej og
og punktafvanding samt løsninger til forsinkelse og
anlæg omfattende produktsortiment.
separation af overfladevand.
Produktfamilien ACO Vej og anlæg omfatter endvidere
Som bruger af ACO Vej og anlæg, er du sikret god
en række af spændende produkter til anlægsarbejder,
rådgivning og vejledning i forbindelse med anvendel-
som feks. dræn med indbyggede lyskilder m.m.
sen af ACO produkter. Vi i ACO bestræber os på, at
være videnscenter for vores omfattende program af
ACO Brøndgods er som en del af produktfamilien i
produkter inden for afvandingsteknik.
ACO Vej og anlæg, med til at komplettere programmet inden for professionelle afvandingsløsninger.
For altid at holde en nyskabende og innovativ ånd omkring vores produkter, sørger vi for, i samarbejde med
ACO Vej og anlæg produkter forsyner Jer med tro­
rådgivere og brugere, gennem daglig erfaringsud-
værdige og brugbare løsninger, hvor der fokuseres på
veksling, at udvikle og tilpasse vores produkter til at
opnåelse at den bedst mulige totaløkonomi, ved pro-
håndtere fremtidens problemstillinger og udfordringer,
jektering og udførelse af professionelle vej og anlægs-
omkring håndtering af overfladevand.
arbejder.
A C O Ve j o g a n l æ g
Hvorfor ACO Brøndgods?
Det kompletterer ACO’s produktprogram inden for professionelle
Produkt
­afvandingsløsninger
ACO Brøndgods er alle produkter produceret i Sejjern – SG-jern/kugle­
Det lever op til markedets højeste standarder og kvalitetsnormer
grafitjern, GGG eller GJS. Sejjern er det mest optimale ­materiale til
ACO Brøndgods bygger på vores mange års erfaring med støbe-
brug for højt belastbart brøndgods, på grund af egenskaber som stor
gods produkter
korrosionsbestandighed, høj trykstyrke 700-1150 N/mm2, høj bøje-
ACO Brøndgods er innovativt og tidsvarende
trækstyrke 350-900 N/mm2, der ­giver produktet en meget høj brud-
Fleksibelt at planlægge
styrke og elasticitet. Alle disse egenskaber er med til at give lave
Nemt at installere
drift- og vedligeholdelses omkostninger samt en lang levetid.
Effektivt og driftsikkert
Har lave drift- og vedligeholdelsesomkostninger
Dæksler er forsynet med udvendigt rotationsstop, der mindsker slid
på gummipakning i karmdelen. Ved Ø 600 produktet findes der end­
Sortiment
videre 6 punkter for yderligere fastholdelse af dæksel til karm. Riste
ACO Brøndgods programmet spænder bredt, er velassorteret og
og dæksler er konstrueret således, at fjederlåsen er under konstant
med denne produktoversigt nemt at overskue. Vi kan levere i Ø280,
tryk, derved mindskes risikoen for utilsigtet ­åbning af dæksler.
Ø315, Ø425 og Ø600. Alle dæksler, riste og karme er i belastnings­
klasse D400 – prøvelast 40 tons – godkendt system til ­offentlige
ACO har desuden sat fokus på at producere et produkt, der er gang-
­kørebaner.
bart i en lang årrække, dette er blandt andet gjort med høje skørter,
Service
Brøndgods produkter er udført med matsort ­coating, efter samme
Vi sørger for professionel rådgivning til det projekterende led, og god
princip som øvrige ACO drain støbejernsprodukter og vil derved kunne
sparring til det udførende led i både installation og anvendelse af
fremstå ensartet og opnå samme flotte patina.
ACO Brøndgods.
Rekvirer venligst ACO Brøndgods produktdatablade hos vores projektsalgsafdeling. Databladene indeholder diverse tekniske specifikationer på hvert enkelt produkt, ligesom vi tilbyder tegninger i DWG og
der sikrer, at den endelige anvendelseslevetid er forlænget. Alle ACO
Kvalitet
Hele produktserien er godkendt i henhold til EN124, belastningsklasse
D400 og er certificeret og mærket med Lloyd’s Register Groups
PDF format på samtlige varianter.
­kvalitetsmærke.
Kvalitetssikring
Om Lloyd’s Register Group
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) er en del af Lloyd’s
Lloyd’s Register er en uafhængig organisation, med ekspertise inden
­Register Group, som udfører audit og certificering i henhold til inter­
for kvalitet, sikkerhed, miljø, skibsfart, jernbaner, landbaserede indu-
nationale standarder og normer. LRQA er en anerkendt og værdsat
strier samt olie og gas over hele verden. Gruppen har et internatio-
­international virksomhed indenfor godkendelser og certificeringer.
nalt netværk med 175 kontorer i 150 lande.
Derved har vi sikret at ACO Brøndgods lever op til de høje kvalitetskrav, der stilles til produkter som skal opfylde EN124 – D400.
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) er en del af
Lloyd’s Register Group.
A C O Ve j o g a n l æ g
Dimension
Dæksel
Rist
Ø665
Ø600 mm
100
100
Ø665
Ø630
Ø630
Vare-/VVS-/TUN-nr.
820014600 / 220800.600 / 5383420
820024600 / 220801.600 / 5383416
Ø430
Ø430
60
60
Ø425 mm
Ø370
Ø370
Vare-/VVS-/TUN-nr.
820014425 / 220800.425 / 5383417
820024425 / 220801.425 / 5383414
Ø320
60
Ø315 mm
60
Ø320
Ø276
Vare-/VVS-/TUN-nr.
820014315 / 220800.315 / 5383418
Ø276
820024315 / 220801.315 / 5383415
Ø320
Ø280 mm passer til
Ø315 mm serien
60
60
Ø320
Ø276
Ø276
Vare-/VVS-/TUN-nr.
820014315 / 220800.315 / 5383418
820024315 / 220801.315 / 5383415
Dimension
Rist
Smal lav
420 x 348
143
200
Ø280 mm
Ø274
H:200
Vare-/VVS-/TUN-nr.
820034315 / 220821.315 / 5383413
824104280 / 220822.220 / 5383421
420 x 348
143
200
Ø315 mm
Ø310
H:200
Vare-/VVS-/TUN-nr.
820034315 / 220821.315 / 5383413
Produktdatablade med specifikationer på de enkelte produkter samt tegninger i DWG- eller PDF-format kan
­rekvireres ved at ­kontakte ACO Nordic A/S, tel. +45 57 666 666 eller på [email protected]
824104315 / 220822.320 / 5383422
A C O Ve j o g a n l æ g
Flydende karm rund
Flydende karm firkantet
Ø795
Ø750
Ø590
Ø590
H:200
H:170
822104600 / 220804.620 / 5383449
823104600 / 220814.617 / 5383452
510 x 510
Ø560
143
180
100
200
Ø560
Ø450
Ø416
H:100
Ø416
H:180
821104425 / 220802.410 / 5383431
H:200
822104425 / 220803.418 / 5383432
823104425 / 220813.420 / 5383434
Ø450
145
180
410 x 410
180
100
Ø339
Ø450
Ø310
Ø310
H:100
H:180
821104315 / 220802.310 / 5383439
160
H:100
821104600 / 220802.610 / 5383447
100
136
170
690 x 690
200
100
Ø686
145
Fast karm til beton rør/kegle
H:180
822104315 / 220803.318 / 5383440
823104315 / 220813.318 / 5383442
Ø450
100
180
143
225
47
410 x 410
Ø272
Ø272
Ø305
H:225
Smal høj
H:180
822104280 / 220804.225 / 5383453
823104280 / 220814.218 / 5383455
Bred lav
Til belægning
344 x 330
260
120
143
200
120
420 x 400
Ø274
Ø274
H:260
825104280 / 220823.220 / 5383425
826104280 / 220824.226 / 5383429
420 x 348
120
260
263
320
120
57
344 x 330
Ø310
Ø310
H:320
824204315 / 220822.332 / 5383424
Produktdatablade med specifikationer på de enkelte produkter samt tegninger i DWG- eller PDF-format kan
­rekvireres ved at ­kontakte ACO Nordic A/S, tel. +45 57 666 666 eller på [email protected]
H:260
826104315 / 220824.326 / 5383428
ACO Nordic produktsortiment
ACO VVS
Industrielle afløb
Boliggulvafløb
Rustfri rørsystemer
Fedtudskillere
ACO Vej og anlæg
Linieafvanding
Brøndgods
ACO Nordic A/S
Thorsvej 9
DK-4100 Ringsted
Tel. +45 57 666 500
Fax +45 57 666 501
www.aco.dk
Safe Water Management
ACO 0019570 - 104583 2A Vision maj 2014
Olieudskillere