side 1 ⇒ Luftbetjente boltsakse Side 2 ⇒ Manuelle boltsakse Side 2

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009
For Evaluation Only.
Cisternelåg 60.9860.350
Svømmeventil komplet
60.9590.730
Komplet skyllegarniture
inkl. trykknap
61.7500.200
Bundpakning
61.7500.475
Toilet
Med indbygget S-lås og t o
sk y llem ængder 3/6 lite r
VVS -nr. 60.2130.000
Toilet med Perla+
Med indbygget S-lås og to skyllemæ n gder
3/6 liter.
VVS -nr. 60.2130.010
P asser t il:
Euroform t oilet s æ de
61 . 5 5 1 2 .300 Slow-clos e
61 . 5 5 1 2 .301 Slow-clos e
61 . 5 5 1 4 .000
61 . 5 5 1 6 .000
61 . 5 5 1 6 .001
Cisternelåg 60.9860.350
Toilet
Med indbygget P -lå s
o g to skyllemæ ngder
3 /6 liter .
VVS -nr. 60.2131.000
Svømmeventil komplet
60.9590.730
Bundpakning
61.7500.475
Toilet med Perla+
Med indbygget P -lå s
o g to skyllemæ ngder
3/6 liter.
VVS -nr. 60.2131.010
Passer t il:
Euroform toiletsæde
6 1 . 5 5 1 3 .000
Komplet skyllegarniture
inkl. trykknap
61.7500.200
Bundpakning
61.7500.475
41