Helsingør Kommune - visitnordsjelland.dk

H/F Hjortespring
Gl. Klausdalsbrovej 523
2730 Herlev
Dato: 24. februar 2015
INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen skal herved med henvisning til foreningens vedtægter indkalde til
afholdelse af ordinær generalforsamling
LØRDAG DEN 16. MAJ 2015 KL. 10.00 i OASEN
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning v/formanden.
3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuelt revisionsberetning samt
godkendelse af årsregnskab.
4. Forelæggelse af drift budget for 2015 til godkendelse.
5. Forelæggelse af årsregnskab for ”Oasen”.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelse:
Jan Grzegorczyk, formand
På valg – Opstiller
Gert Pedersen, næstformand
Ikke på valg
Marianne Skytte, kasserer
Ikke på valg
Betina Rotbøll, sekretær
På valg – Opstiller
Jens Nymand
Ikke på valg
Mogens Christensen
På valg – Opstiller
Suppleanter:
Gina Jensen
Ikke på valg
Ledig
På valg
8. Valg af medlemmer til ”Oase udvalget ” (Hovedansvarlig - plus frivillige)
9. Valg af flag mænd/kvinder
10. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt emner til bestyrelsesposter skal være
formand Jan Grzegorczyk, Lenesvej 12, i hænde senest den 10. maj 2015. Brug evt. postkassen ved
”Oasen” eller webmail [email protected]
På bestyrelsens vegne
Jan Grzegorczyk
formand