Opstillings- og brugsanvisning Foldestillads Z500

faldunderlag
isk
nom
g
a
l
r
nde
, øko
vativ
no
er, in
sikk
faldu
560
SPK2011-Buch.indb 560
—
eibe legeplads 2011
10.01.11 17:46
faldunderlag
fra side 562
faldunderlag
eibe faldunderlag
eibe legeplads 2011
SPK2011-Buch.indb 561
—
561
10.01.11 17:47
faldunderlag
Hvilke underlagsmaterialer er der at vælge mellem?
eibe præsenterer den ny tabel for jordbundstyperne i DS/Ω-1:2008. Af denne tabel
fremgår de forskellige underlag, det er muligt at benytte ved en given faldhøjde.
*1 Underlagsmaterialer til brug på børnelegepladser med passende forberedelse
*2 Ved løst grus/sand skal der lægges 100 mm til mindste lagtykkelse for at kompensere for forskydning.
*3 Uden indhold af fint sand eller ler.
*4 I alle europæiske lande bortset fra Tyskland, Holland og Belgien tillades der ved
græs en fri faldhøjde på højst 100 cm.
Omkring redskaber, hvor brugeren udfører en tvungen bevægelse (f.eks. gynger, rutsjebaner, fjederdyr) foreskrives stødabsorberende underlag på hele stødfladen.
Materiale *1
Beskrivelse (mm)
Mindste lagtykkelse
*2 (mm)
Kritisk faldhøjde
(mm)
Beton / sten
< 600
Bitumenbundet
underlag
< 600
Muld
< 1000
Græs
Mekanisk sønderdelt træ (ingen træstykker),
uden bark og løv, kornstørrelse 5-30 mm
Barkflis
Kornstørrelse 20-80 200
300
< 2000 < 3000
Træflis
Kornstørrelse 5-30
200
300
< 2000 < 3000
Sand *3
Kornstørrelse 0,2-2
200
300
< 2000 < 3000
Grus *3
Kornstørrelse 2-8
200
300
< 2000 < 3000
Andre underlagsmaterialer og andre
lagtykkelser
Testet iht. HIC (se DS/EN 1177)
20 cm
< 1000 < 1500 *4
Kritisk faldhøjde
som testet
Bemærk:
Græs er uegnet til arealer med stor belastning. Græs er et vedligeholdelsesintensivt
underlagsmateriale.
562
SPK2011-Buch.indb 562
—
eibe legeplads 2011
10.01.11 17:47
faldunderlag
Den europæiske normserie for lege- 2. Faldrum
pladsredskaber og faldunderlag er Rum, som en bruger kan udfylde ved
inddelt således:
et teoretisk antaget fald.
(Beregnes som stødfladens bredde
DS/Ω del 1 Legepladsredskaber og
gange den fri faldhøjde.)
. . . . . . . . . . . . . . . . -underlag: Generelle sikkerhedskrav og
prøvningsmetoder
DS/Ω del 2 Gynger
DS/Ω del 3 Rutsjebaner
DS/Ω del 4 Svævebaner
DS/Ω del 5 Karruseller
DS/Ω del 6 Vipper
DS/Ω del 7 Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift
DS/Ω del 10 Fuldstændigt lukkede
. . . . . . . . . . . . . . . . legeredskaber
DS/Ω del 11 Tredimensionale klatrenet
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag
3. Frirum
Rum der udfyldes af en bruger ved
en legebevægelse, som pågældende ikke selv er i stand til at standse
(tvangsbevægelse), f.eks. rutsjning,
gyngning, vipning. (Er allerede indregnet i de data, der fremgår af planlægningsbilagene.)
Summen af disse tre rum betegnes
mindsterummet. Det er det iht. DS/Ω
Til planlæggeren eller indehaveren
del 1 mindste nødvendige rum for
af legepladser er det overvejende
sikker brug.
mindstekravene til areal og underlag,
I planlægningsvejledningen er dette
der er relevante. Reglerne gennemgås mindsteområde indtegnet med en stikort i det følgende.
plet linje. Der er samtidig taget højde
for, at børnene skal have et passende
bevægelsesrum frit til hovedet. Hvor
det er relevant, er hovedfrirummet
fastsat ved at lægge 180 cm til
ståhøjden.
Ved legepladsredskaber foreskrives
DS/Ω del 1 definerer ved børnelege- der også ved faldhøjder på under 60
cm en stødflade på mindst 1,50 m
redskaber følgende fem områder:
omkring redskabet. Dette areal skal
1. Redskabsrum
være frit for hårde og skarpkantede
samt udragende dele, som et barn
Rum, der udfyldes af redskabet.
kan falde på.
I stødfladen er det således ikke tilladt
at have afgrænsninger af stål mellem
græs- og sandareal.
4. Fri faldhøjde
Den fri faldhøjde er den højde, der
kan måles mellem den tilsigtet kropsunderstøttende flade – altså f.eks.
sokkelkant – og det lodret derunderliggende areal – f.eks. græs.
Naturligvis er disse vigtige oplysninger
også medtaget i kataloget.
5. Bredde af stødflade
Bredden af stødfladen (faldrummets
grundareal / tidligere sikkerhedsområdet) bestemmes iht. DS/Ω af den fri
faldhøjde. Bredden kan (a) beregnes,
(b) aflæses af en tabel eller (c) aflæses
af et diagram.
Bredde af stødflade:
a) beregnes
c) aflæses af en tabel
b) aflæses af et diagram
Fri faldhøjde i m
Ved en faldhøjde på 150-300 cm er
faldrumbredden = fri faldhøjde × 2/3
+ 50 cm
Faldrumbrede i m
Fri faldhøjde
Faldrumbredde
0-60 cm
150 cm
60-150 cm
150 cm
165 cm
160 cm
180 cm
170 cm
195 cm
180 cm
210 cm
190 cm
225 cm
200 cm
240 cm
210 cm
255 cm
220 cm
270 cm
230 cm
285 cm
240 cm
300 cm
250 cm
Redskabsrum
Frirum
faldunderlag
Faldrum
Fri faldhøjde
Bredde af stødflade
Stødflade
eibe legeplads 2011
SPK2011-Buch.indb 563
—
563
10.01.11 17:47
faldunderlag
Udlægning af eibes faldunderlagsfliser/-belægning på uforstærkede arealer:
① Underlaget komprimeres
② Bærelaget afhængigt af beliggenhed ca. 15 cm stabilgrus
③ Belægningsleje, ca. 3 cm grus
④ eibe faldunderlagsfliser/-belægning
⑤ eventuelt eibe kantsten
⑥ jævn udlægning på terrænet er vigtig!
eibe faldunderlagsfliser/-belægning
Forebyggelse og sikring ved hjælp af
fremragende falddæmpende egenskaber.
Specielt egnet til brug under legeredskaber og som belægning på løbestier,
der kræver blødt underlag, f.eks. motionsstier, gangstier, terrasser m.v.
På samme måde anbefales det at
indbygge disse fliser under kraftigt belastede legeredskaber som gynger for
at forebygge grimme grubedannelser.
eibes faldunderlagsfliser fremstilles
af genvundet gummi og er testet
af TÜV-Produktservice og bedømt
neutralt. De opfylder kravene i DS/EN
1177.
eibes faldunderlagsfliser består af
genvundet gummi, er slidstærke,
vejrbestandige, hurtigttørrende og
564
SPK2011-Buch.indb 564
hygiejniske. en helt nyudformet underside sikrer vandgennemtrængelighed
og ventilation.
To forbindelseselementer på hver side
af flisen før dte nemt at sammenføje
dem med hinanden. Dette sammenføjningssystem sikrer fliserne mod at
forskyde sig, skride og blive revet ud.
Ved hjælp af en stiksav kan fliserne
nemt tildannes i vilkårlige dimensioner.
Normalflisen findes i seks forskellige
tykkelser: 3 cm, 5 cm, 5,5 cm, 7 cm
og 11 cm.
Med lim til faldunderlagsfliser sikres
vedvarende og sikker fastgørelse på
beton- og asfaltarealer.
Forbrug: 1 bøtter til ca. 1 m².
—
eibe legeplads 2011
10.01.11 17:47
faldunderlag
Fugeløst faldunderlag
Med flydende faldunderlag i gummi
er der stort set ingen begrænsninger
for udformningen af legeområdet. Det
individuelle faldunderlag til fantasifulde
legeverdener.
Fugeløse overflader forhindrer stolpekanter og sikrer perfekt tilslutning til
legeredskaber og kantsten. Belægningen er yderst velegnet til kørestolsbrugere, hvor den fremmer det grænseløse samvær mellem handikappede og
ikke-handikappede børn.
De afvekslende udformningsmuligheder kommer især til udfoldelse ved
terrænmodellering. Et væld af farver
og motiver bidrager til at forskønne
legepladserne og giver ubegrænsede iht. DS/Ω/77 og ASTM F1292-99.
udformningsmuligheder. Vores fugeløse faldunderlagbelægninger fremstilles
som en sandwichkonstruktion med to
lag. Det nederste, elastiske lag giver
de stødabsorberende beskyttelsesegenskaber. De benyttede PU-forstærkede gummifibre og granulater er
kvalitetssikrede genvundne produkter.
Den fri faldhøjde, hvor det er tilladt
at benytte en syntetisk faldunderlagbelægning, fremgår af certificeringsinstituttets testrapport. Overfladen
fremstilles som et slidstærkt lag af PU
blandet med farvet EPDM-granulat.
Alle belægninger er testede og certificerede af uafhængige prøveanstalter
faldunderlag
Vi hjælper gerne med at vælge og udarbejder et
passende tilbud til jer.
eibe legeplads 2011
SPK2011-Buch.indb 565
—
565
10.01.11 17:47
faldunderlag
Normalflise rød
Normalflise
grøn
Kantflise rød
Kanthjørneflise
rød
Normalflise 50×50×3 cm,
m²
Normalflise 50×50×3 cm,
m²
5 63 560 0
eibe kantflise 100×25×3 cm
5 63 561 0
eibe kanthjørneflise 125×25×3 cm
Fri faldhøjde
Fri faldhøjde
5 63 543 0
Kantflise 100×25×2/5 cm stigende til 5-5,5
cm
5 63 546 0
Kanthjørneflise 125×25×2/5 cm stigende
til 5-5,5 cm
5 63 544 0
5 63 547 0
Kanthjørneflise 125×25×2/7 cm stigende
til 7 cm
<100 cm
5 63 539 0
Normalflise 50×50×3 cm, m²
< 100 cm
5 63 551 0
Normalflise 50×50×3 cm, m²
Normalflise 50×50×5,5 cm, Normalflise 50×50×5,5 cm,
m²
m²
Fri faldhøjde
<175 cm
Fri faldhøjde
< 175 cm
5 63 540 0
Normalflise 50×50×5,5 cm, m²
5 63 553 0
Normalflise 50×50×5,5 cm, m²
5 63 545 0
Kantflise 100×25×2/11 cm stigende til 11 cm
5 63 548 0
Kanthjørneflise 125×25×2/11 cm stigende
til 11 cm
Normalflise 50×50×7 cm,
m²
Normalflise 50×50×7 cm,
m²
Kantflise grøn
Fri faldhøjde
Fri faldhøjde
Kanthjørneflise
grøn
<210 cm
< 210 cm
5 63 541 0
Normalflise 50×50×7 cm, m²
5 63 554 0
Normalflise 50×50×7 cm, m²
5 63 560 50
eibe kantflise 100×25×3 cm
5 63 564 50
eibe kanthjørneflise 125×25×3 cm
Normalflise 50×50×11 cm,
m²
Normalflise 50×50×11 cm,
m²
5 63 543 50
Kantflise 100×25×2/5 cm stigende til 5-5,5
cm
5 63 546 50
Kanthjørneflise 125×25×2/5 cm stigende
til 5-5,5 cm
5 63 544 50
Kantflise 100×25×2/7 cm stigende til 7 cm
5 63 547 50
Kanthjørneflise 125×25×2/7 cm stigende
til 7 cm
5 63 545 50
Kantflise 100×25×2/11 cm stigende til 11 cm
5 63 548 50
Kanthjørneflise 125×25×2/11 cm stigende
til 11 cm
Kantflise grå
Kanthjørneflise
grå
5 63 560 80
eibe kantflise 100×25×3 cm grå
5 63 561 80
eibe kanthjørneflise 125×25×3 cm
Fri faldhøjde
5 63 542 0
Normalflise 50×50×11 cm, m²
566
SPK2011-Buch.indb 566
<300 cm
Fri faldhøjde
< 300 cm
5 63 555 0
Normalflise 50×50×11 cm, m²
—
eibe legeplads 2011
10.01.11 17:47
faldunderlag
Sportspladsfliser
Sportspladsfliser 50×50×3
cm rød
til 1 m²
4 styk
5 63 550 0
Sportspladsfliser 50×50×3 cm
Sportspladsfliser 50×50×3
cm grå
til 1 m²
4 styk
5 63 550 80
Sportspladsfliser 50×50×3 cm
Faldunderlagskompositbelægning h=4,5 cm
Fri faldhøjde
<150 cm
5 63 022 0
Faldunderlagskompositbelægning h=4,5 cm
Sportspladsflise med
kunstgræs
til 1 m²
4 styk
5 63 559 0
Sportspladsflise med kunstgræs
eibe ringhulmåtte
100×140×2,3 cm, sort
0,66 styk
faldunderlag
til 1 m²
5 35 000 0
eibe ringhulmåtte 100×140×2,3 cm, sort
eibe legeplads 2011
SPK2011-Buch.indb 567
—
567
10.01.11 17:47
faldunderlag
568
SPK2011-Buch.indb 568
—
eibe legeplads 2011
10.01.11 17:47
56000218720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv B
56002518720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv Y
56000218720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv B
56002618720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv Z
56000318720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv C
56002718720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv 1
56000418720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv D
56002818720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv 2
56000518720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv E
56002918720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv 3
56000618720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv F
56003018720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv 4
56000718720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv G
56003118720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv 5
56000818720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv H
56003218720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv 6
56000918720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv I
56003318720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv 7
56001018720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv J
56003418720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv 8
56001118720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv K
56003518720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv 9
56001318720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv M
56003618720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv 0
56001418720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv N
56003718720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv cirkel
56001518720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv O
56003818720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv trekant
56001618720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv P
56003918720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv kvadrat
56001718720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv Q
56004018720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv hest
56001818720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv R
56004118720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv ko
56001918720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv S
56004218720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv lam
56002018720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv T
56004318720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv pil
56002118720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv U
56004418720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv fodaftryk
56002218720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv V
56004518720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv skib
56002318720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv W
56004618720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv anker
faldunderlag
faldunderlag
56002418720
faldunderlagsmotivflise 50×50 cm motiv X
eibe legeplads 2011
SPK2011-Buch.indb 569
—
569
10.01.11 17:47
faldunderlag
eibe puf
5 63 549 0
eibe puf
eibe underlagsmåtte til
enpersonsfjedervippe
Udvidelsesmåtte til dobbeltfjedervippe
5 63 045 0
eibe underlagsmåtte til enpersonsfjedervippe
5 63 046 0
Udvidelsesmåtte til dobbeltfjedervippe
5 63 033 0
eibe lim til faldunderlagsfliser
klodstrin 100×30×15 cm
5 63 531 0
klodstrin 100×30×15 cm
eibe granulatpalisade
ø25×40 cm
per 1 lb.m
5 styk
5 63 534 0
eibe granulatpalisade ø25×40 cm
5 styk
5 63 535 0
eibe granulatpalisade ø25×60 cm
5 styk
5 63 536 0
eibe granulatpalisade ø25×80 cm
eibe granulatpalisade
ø25×60 cm
per 1 lb.m
granulatkant 100×25×5 cm
eibe granulatpalisade
ø25×80 cm
5 63 533 0
granulatkant 100×25×5 cm
570
SPK2011-Buch.indb 570
per 1 lb.m
—
eibe legeplads 2011
10.01.11 17:47
faldunderlag
eibe faldunderlag - Kunstgræs
faldunderlag
eibe faldunderlag
eibe legeplads 2011
SPK2011-Buch.indb 571
—
571
10.01.11 17:48