Lørdag

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Termin hvori undervisningen afsluttes:
maj-juni 2012
Institution
VUC Holstebro-Lemvig Struer
Uddannelse
/hfe/
Fag og niveau
Tysk C
Lærer(e)
Ulrich Vestergaard Kramer Sørensen
Hold
Ty1c0111
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til faget tysk
Titel 2 Arbeit, Freizeit und Urlaub
Titel 3 Mann und Frau, Familie
Titel 4 Fremd oder anders sein
Titel 5 Von Teilung bis Wiedervereinigung
Side 1 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 1
Introduktion til faget tysk
Indhold
Formålet med emnet er lidt forskellige tekster til at komme i gang med at tale tysk
Kernestof:
Franz Hohler: Eine kurze Geschichte.
Heiner Müller: Märchen vom kleinen Klaus.
Gudrun Pausewang: Ein rotes Kleid. IN: Margit Graves Ponsaing: Beziehungen. Systime,
1993
Gudrun Pausewang: Vom Ritter, der nicht aus seiner Rüstung herauswollte. Ibid.
Werner Filmer: Schädelbruch. Ibid.
Supplerende læsning:
Navneord, køn og kasus – løse pairer + øvelser fra A. Bundgård og P.E. Søgård: Lille
tysk Grammatik med øvelser. Gjellerup&Gad, 1991
Følgende Link: http://www.kewego.dk/video/iLyROoafYAum.html
(link til klip om motorcykeluheld)
’Blaue Röhren’ fra dette link:
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/sachgeschichten/sachgeschichte.php5?id=309
Fra en side kaldet ’Die Sendung mit der Maus/Sachgeschichten.Link til siden:
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/sachgeschichten/index.php5
Omfang
13 timer
Særlige fokuspunkter
Oplæsning, søgning af relevante gloser i teksten, forståelse af talt tysk, diskussion af forskellige synspunkter, øgning af ordforråd, udtale, anvendelse af grundlæggende grammatik
Væsentligste Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde
arbejdsformer
Side 2 af 8
Side 3 af 8
Titel 2
Arbeit, Freizeit und Urlaub
Indhold
Formålet med emnet er at komme rundt omkring forskellige aspekter
af arbejde og fritid. F.eks.det meningsfulde/det meningsløse i at arbejde og måder at tilbringe fritiden/ferier på
Kernestof:
Detlef Marwig: Die Blauschicht. IN: Vita Braagaard: Alle Woche wieder. Haase, 1991
Gina Ruck-Pauquèt: Arbeitslos. IN: Agnete Bruun Hansen og Erik
Wikkelsø Petersen: Meine Zeit, 1993.
Paul Mar: Der Mann, der nie zu spät kam. IN: Vita Braagaard: Weitblick. Gyldendal, 1991.
Hansjörg Martin: Verfluchte Ferien. IN: Mette Grønvold og Per Præstekjær: Fahrtwind. Munksgaard, 1998
Supplerende stof:
Arbejde med Grammatik både i tilknytning til teksterne og selvstændigt.
Navneord, køn og kasus – løse pairer + øvelser fra A. Bundgård og
P.E. Søgård: Lille tysk Grammatik med øvelser. Gjellerup&Gad, 1991
Link: http://www.youtube.com/watch?v=zI7N_cqKNyg
(indslag med en der får Hartz 4 tilskud og problemerne med at få bevilget en større lejlighed af jobcentret)
Link:
http://www.youtube.com/watch?v=pypwopo3BD0&feature=related
(Der Fall Arno Dübel – Seit 30 Jahren arbeitslos)
Omfang
16 timer
Særlige fokuspunkter
Oplæsning, søgning af relevante gloser i teksten, forståelse af talt tysk,
diskussion af forskellige synspunkter, øgning af ordforråd, udtale, anvendelse af grundlæggende grammatik, anvendelse af IT.
Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde.
Side 4 af 8
Titel 3
Mann und Frau, Familie
Indhold
Formålet med temaet er at komme omkring forholdet mand/kvinde.
Noget om kønsroller, mandebilleder/kvindebilleder og forventninger
til et forhold, herunder også familieforhold.
Kernestof:
Clifford Tjiok: Reinigung
Renate Welsch: Gern, aber wo? IN: Margit Graves Ponsaing: Beziehungen. Systime, 1994
Angelika Mechtel: Marthas kleine Reise.IN: Alle Woche wieder
Caroline Link og Beth Serlin: Scene 42 fra Drejebog til Jenseits der
Stille. Bogen er bearbejdet og gloseret af Maja Mølholm. Tyskforlaget
I/S, 1999.
Filmen Jenseits der Stille
Herbert Grönemeyer: Der Weg. Fra albummet Mensch, 2002 (teksten
har vi set/hørt på ’youtube.com’)
Herbert Grönemeyer: Männer. Fra albummet 4630 Bochum, 1984
(teksten har vi set/hørt på ’youtube.com)
Supplerende stof:
Arbejde med Grammatik både i tilknytning til teksterne og selvstændigt.
Navneord, køn og kasus – løse pairer + øvelser fra A. Bundgård og
P.E. Søgård: Lille tysk Grammatik med øvelser. Gjellerup&Gad, 1991
Omfang
13 timer
Særlige fokuspunkter
Oplæsning, søgning af relevante gloser i teksten, forståelse af talt tysk,
diskussion af forskellige synspunkter, øgning af ordforråd, udtale, anvendelse af grundlæggende grammatik
Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde.
Side 5 af 8
Titel 4
Fremd oder anders sein
Indhold
Formålet med temaet er en belysning af hvordan det er at komme fra en
anden kultur, herunder integration. Også med blik for det historiske perspektiv: Fra gæstearbejdere til andengenerationsindvandrere.
Kernestof:
Peter Härtling: Der gelbe Junge.IN: Vita Braagaard: Weitblick. Gyldendal,
1991
Frederik Hetmann: Antonella.IN: Alle Woche wieder
Metin und Martin, Aufsatz eines türkischen Schülers. IN: Meine Zeit
Filmen Angst essen Seele auf
Af Jana Frey: Ich, die andere. IN: Lone Holm og Jenny Gibson: Wir sind
wir. Gyldendal, 2010
Supplerende stof
Arbejde med Grammatik både i tilknytning til teksterne og selvstændigt.
Øvelser fra A. Bundgård og P.E. Søgård: Lille tysk Grammatik med øvelser. Gjellerup&Gad, 1991
Das Schulsystem Deutschlands ud fra følgende link:
http://www.ggg.ra.bw.schule.de/schueler/roadahead/schule/sch_deu.htm
Omfang
12 timer
Særlige fokuspunkter
Oplæsning, søgning af relevante gloser i teksten, forståelse af talt tysk, diskussion af forskellige synspunkter, øgning af ordforråd, udtale, anvendelse
af grundlæggende grammatik
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde.
Side 6 af 8
Titel 5
Von Teilung bis Wiedervereinigung
Indhold
Formålet med temaet er at komme omkring Tysklands historie fra deling til genforening.
Tekster, der belyser die Trümmerzeit. Også en betoning af forskellene mellem de to
Tysklande og endelig en belysning af problemerne efter murens fald – især for DDR’s
vedkommende.
Kernestof:
Niels Kaae Stimpel: Die Bundesrepublik Deutschland 1949-90. IN: Niels Kaae Stimpel:
Ende-Wende-Anfang. OP, 1991
Niels Kaae Stimpel: Die DDR 1949-90. Ibid.
Wolfgang Borchert: Die Küchenuhr. Ibid.
Jan Flieger: Deutschdeutscher Mittag. IN: Kim Vilstrup: So hat alles seinen Preis. Systime, 1987
Günther Görlich: Spuck vor ihr aus…IN: Meine Zeit
Supplerende stof:
Arbejde med Grammatik både i tilknytning til teksterne og selvstændigt.
Øvelser fra A. Bundgård og P.E. Søgård: Lille tysk Grammatik med øvelser. Gjellerup&Gad, 1991
Film: Der Weg zur Einheit
Film: Goodbye, Lenin!
Indslag fra Plusminus den 04.04.12: Deutsche Markennamen: Satter Aufschlag für gute
Namen:
http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=10034568
‚Biogas‘ fra dette link:
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/sachgeschichten/sachgeschichte.php5?id=351
Fra en side kaldet ’Die Sendung mit der Maus/Sachgeschichten
Følgende er brugt til ‚øvelsesekstemporaler‘:
Fra Sibylle Berg: Habe ich dir eigentlich schon erzählt…Ein Märchen für alle. KiWi, 2006. (taget fra ‚Vejledende ekstemporalopgave 2008‘)
Fra Peter Härtling: Das war der Hirbel. Dtv junior 7321, 1982
Fra Irina Korschunow: Ein Anruf von Sebastian. Dtv junior 7847, 1984
Omfang
18 timer
Særlige fo-
Oplæsning, søgning af relevante gloser i teksten, forståelse af talt tysk, diskussion af forSide 7 af 8
kuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
skellige synspunkter, øgning af ordforråd, udtale, anvendelse af grundlæggende grammatik, anvendelse af IT
Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde
Side 8 af 8