Tidsplan Aarsdale gader 6. feb. 2015.

FORSLAG TIL
SUPERCYKELSTI
Y
CYKELB
S
AARHU
LISBJERG
Syd for Djurlandsmotorvejen
etableres en park&cykl-terminal,
hvor motorvejspendlere kan
omstige til supercykelstien.
PENDLERSTATION
VED MOTORVEJEN
Supercykelstien overdækkes på
denne strækning. Skærmen
anvendes til at producere grøn
strøm til oplysningen af stien i
vinterhalvåret.
Supercykelstiens passage
over Egådalen sker på en
hylde på letbanebroen for at
minimere terrænforskellene.
AARHUS SOCIALOG SUNDHEDSSKOLE
SKEJBY
SYGEHUS
DANMARKS
RADIO
BRENDSTRUP
DRIVHUSCYKELRUTE
VEJ
LE-
LYS
TRU
PR
UTE
N
DANMARKS
JOURNALISTHØJSKOLE
TILST
På skitsen ses en delstrækning
ved Skejby, hvor supercykelstien er skåret 3 meter ind i
terrænet.
CYKELLØFT/Grønnegade
AARHUS TECH
RIIS SKOV
TEN
RU
ST
TIL
På Møllevangs Allé
IT-BYENbygges
cykelstier med god bredde i
kombination med gadetræer
og et generelt løft af bymiljøet.
STORCENTER
NORD
UNIVERSITETET
KONCENTRATION
AF BOLIGOMRÅDER
På strækningen fra Helge Rodes Vej
til Botanisk Have er det muligt at
etablere en dobbeltrettet selvstændig sti uden krydsningsproblemer.
Supercykelstien kendetegnes ved
masser af lys, farver og et venligt
miljø. Det skal være en oplevelse at
tage cyklen på arbejde.
HANDELSHØJSKOLEN
BRA
BRA
ND
NOR
DR
UTE
BOTANISK HAVE
N
CYKELLØFT
DEN GAMLE BY
Gaderne i cykelringen får en
fremtidig funktion som cykelgader
og gennemgås sikkerhedsmæssigt og arkitektonisk i forbindelse
med supercykelstiprojektet.
SYGEHUS
CYKELRING
EN
N
HOLME RUTE
Cykelparkeringen ved Aarhus
Hovedbanegård får en kraftig
udvidelse af kapaciteten på
M.P. Bruuns Gade.
På Park Allé etableres
brede cykelstier.
TE
H
CYKELPARKERING
VED STATIONEN
REKRE
ATIV R
U
R
GE
LA
SE
AS
T
RU
Kilde: Cykelby Aarhus, Aarhus Kommune/Grafik: Nex