5330 Odense M. Lisbeth Falborg Sørensen L. A. Ringsvej 12 Tel. 21

AKASISON
UV - Tagafvanding
AKASISON tagafvandingssystem (UV-system)
AKASISON er løsningen til afvanding af tagflader fra AKATHERM og er løsningen til
afvanding af tagflader fra ca. 70 m2 og opefter.
Projektering med et AKASISON tagafvandingssystem giver færre tagbrønde og
faldstammer, samt små rørdimensioner, frem for et konventionelt anlæg.
AKASISON er et hydraulisk dimensioneret tagafvandingssystem, og udviklet på
princippet om en fyldningsgrad på 1,0 (100 % vandfyldt). Ved undertryk i rørsystemet
suges regnvandet ned i rørene.
Dette indebærer, at regnvandet løber med høj fart gennem et rørsystem med en lille
rørdiameter.
Det tekniske princip omkring AKASISON om tagafvanding, er baseret på Bernoullis
ligning for en lind strøm af en inkompressible væske med konstant massefylde.
AKASISON tagafvandingssystem giver:
- Plads til funktionen og mekaniske ydelser af bygningen.
- Frihed og fleksibilitet i tagdesign.
- Fuld tryghed med et svejst PEH-rørsystem
- Økonomisk installation.
- Regnes for at være selvrensende.
Ud fra kundernes fremsendte tegningsmateriale og i samarbejde med AKATHERM,
laver GLYNWED’s tekniske afdeling, beregninger og dimensioneringer af kundernes
tagafvandingssystemer. (UV-systemer).
Kunderne vil efterfølgende modtage dimensioneringsresultat, materialestykliste og
tegninger med anføre dimensioner og længder.
GLYNWED A/S - SANDVADSVEJ 1 - DK4600 KØGE - TELE.: +45 46 77 25 75
KALKULERING AF AKASISION UV-TAGVANDSSYSTEM
UV-Systemer = vakum systemer, virker på tagflader fra 75m2 og opefter
NØDVENDIGE OPLYSNINGER TIL TEKNISK AFD. FOR PROJEKTERING & KALKULERING AF UV-SYSTEMER
1. Projekt navn: Projektnavn og beliggenhed er nødvendig for registrering.
2. Kontaktperson: Navn, adresse og telefon nr. på kontaktperson skal være oplyst.
3. Mål på bygningen: Målfaste eller målsatte tegninger. Længde, brede og højde på bygningen er
nødvendig for at kunne tegne og konstruerer et UV-system.
4. Taghældningen på taget: Er taghældningen på taget ind til midten, eller er taghældningen
ud til siderne på tagfladen. Tagbrønde placeres på tagets laveste punkter.
Der skal her tages hensyn til konstruktionens nedbøjning.
Tagpapbranchens regler siger at taghældningen skal være mindst 1:40 på et tag til et UVsystem.
5. Placering af faldstamme: Marker hvor faldstammen skal placeres på tegningen. Hvis der
ikke er en placering af faldstammen, placeres den hvor det er mest hensigtsmæssigt.
6. Kiler på taget: Nogle kunder kan have tegninger over tagetagerne, hvor der kan være
tegnet isoleringskiler med fald, og eventuelt placering af tagbrøndene.
7. Regnintensiteten: Ved beregning af tagafvandingssystemet skal regnintensiteten i
området oplyses. Regnintensiteten er som regel 140 l/s/ha. i Danmark. Ved manglende
oplysning bliver regnintensiteten sat til 140 l/s/ha. og en afløbskoefficient på 1,0.
8. Ændringer på projektet: Sker der ændringer på projektet, eller er der fejl i
forudsætningerne, skal sagen genkalkuleres, for af funktionsgarantien kan opretholdes.
Ved tekniske spørgsmål, mail på [email protected]
AKASISON
AKASISON UV TAGBRØNDE
AKASISON TAGBRØNDE MED FABRIKSMONTERET TAGPAP - KOMPLET, INKL. 75MM KOBLING.
Type
dim
Art
nr
VVS
nr
Med tagpap - Lodret
XL75 B
Ø75MM
747502
15 3776 075
Med tagpap - Vandret
XL75 HR B
Ø75MM
747582
15 3776 175
Med tagpap - Lodret & El Trac - 230V Selv reg.
XL75 H B
Ø75MM
747503
15 3776 275
Med tagpap - Vandret & El Trac - 230V Selv reg.
XL75 HR HB
Ø75MM
747583
15 3776 375
Betegnelse
AKASISON TAGBRØNDE FOR MEMBRAN - INKL. 75MM KOBLING. (EKSKLUSIV MEMBRAN).
Type
dim
Art
nr
VVS
nr
For Membran - Lodret
XL75
Ø75MM
747500
15 3777 075
For Membran - Vandret
XL75 HR
Ø75MM
747580
15 3777 175
For Membran - Lodret & El Trac - 230V Selv reg.
XL75 H
Ø75MM
747501
15 3777 275
For Membran - Vandret & El Trac - 230V Selv reg.
XL75 HR H
Ø75MM
747581
15 3777 375
Type
dim
Art
nr
VVS
nr
XL75
Ø75MM
747520
15 3778 075
XL75 H
Ø75MM
747521
15 3778 175
Betegnelse
RESERVEDELE TIL AKASISON TAGBRØNDE
Betegnelse
Lodret Kobling 75mm
Lodret Kobling 75mm - El Tras - 230V Selv reg.
EL Tracing 230 V - 7 Watt - Selv reg.
745540
Bladfang
745550
1 Sæt skruer til bladfang
745551
Glidemiddel til O-ring på Koblingen
745535
XL75 HR B
XL75 B
AKASISON
AKASISON FASTGØRELSESYSTEM FOR UV TAGVAND
AKASISON RØRBÆRER
Type
dim
Art
nr
VVS
nr
40MM Rørbærer
Galvaniseret
40MM X 10MM
750435
15 3779 040
50MM Rørbærer
Galvaniseret
50MM X 10MM
750535
15 3779 050
56MM Rørbærer
Galvaniseret
56MM X 10MM
755635
15 3779 056
63MM Rørbærer
Galvaniseret
63MM X 10MM
750635
15 3779 063
75MM Rørbærer
Galvaniseret
75MM X 10MM
750735
15 3779 075
90MM Rørbærer
Galvaniseret
90MM X 10MM
750935
15 3779 090
110MM Rørbærer
Galvaniseret
110MM X 10MM
751135
15 3779 110
125MM Rørbærer
Galvaniseret
125MM X 10MM
751235
15 3779 125
160MM Rørbærer
Galvaniseret
160MM X 10MM
751635
15 3779 160
200MM Rørbærer
Galvaniseret
200MM X 10MM
752035
15 3779 200
250MM Rørbærer
Galvaniseret
250MM X 10MM
752535
15 3779 250
Type
dim
Art
nr
VVS
nr
30 X 30MM Skinne (Fra 40 - 200MM PEH Rør)
Galvaniseret
30 X 30MM X 5Mtr.
700005
15 3779 750
41 X 41MM Skinne (Fra 250 - 315MM PEH Rør)
Galvaniseret
41 X 41MM X 5Mtr.
700007
15 3779 770
Skinnesamler - ( Passer til begge type skinner )
Galvaniseret
700015
15 3779 800
Skinneophæng - ( Passer til 30 x 30 Skinner )
Galvaniseret
M10
700025
15 3779 830
Skinneophæng - ( Passer til 41 x 41 Skinner )
Galvaniseret
M10
700027
15 3779 850
Beslag til fixpunkt - ( Passer til 30 x 30 Skinner )
Galvaniseret
730025
15 3779 860
Beslag til fixpunkt - ( Passer til 41 x 41 Skinner )
Galvaniseret
730027
15 3779 880
Betegnelse
Betegnelse
AKASISON
SAPOFLOW UV TAGBRØNDE
SAPOFLOW TAGBRØNDE - UDGÅR (sælges så længe lager haves) - Tagbrønd med anslag i rustfrit stål - Luft lås, samt top i aluminium
Karton
Str.
dim
Art
nr
VVS
nr
Med tagpap.
1
Ø63MM X 2"
UV-SPW
15 3763 050
For Membran / plastdug.
1
Ø63MM X 2"
UV-KRK
15 3765 050
Kobling med spændbånd - 75mm lang
1
Ø63MM X 2"
871102
15 3768 663
Art
nr
VVS
nr
Betegnelse
Ved frostsikring - husk at bestille varmelegeme og dobbelttermostat særskilt - Se under tilbehør
TILBEHØR TIL SAPOFLOW TAGBRØNDE - UDGÅR (sælges så længe lager haves)
Betegnelse
Karton
Str.
dim
SAPOFLOW Bladfang
1
UV-SK
15 3767 119
SAPOFLOW Flangeskruer (Pakning med 8)
1
UV-FS
15 3769 222
MØTRIK TIL SAPOFLOW LUFTLÅS (4 Stk.)
1
881010
SAPOFLOW Kondensisolering
1
SAPOFLOW Varmelegeme
1
SAPOFLOW Dobbelttermostat 220V
1
10 Watt
UV-KI
15 3769 230
UV-EL
15 3769 324
28103
Dobbelttermostaten kan tag op til 10 Stk. varmelegmer
Strips
1 pose á 100 Stk.
4,8MM X 500MM
460236
23 9650 330
Strips
1 pose á 100 Stk.
9,0MM X 762MM
RM461194
23 9650 332