OH Skinnesystemer - OH Marine Equipment

KATALOG
Konkursboer, varepartier, kontormøbler, mm.
Auktion: Torsdag den 26. sep. 2013 kl. 17
Eftersyn: Tirsdag d. 24. sep. - Onsdag d. 25. sep - Torsdag d. 26. sep 2013
kl 13-17 Alle dage
Live aukti
on!!
Side 1
Indholdsfortegnelse
Generel information
Betingelser
Introduktion
Katalognumre
3
4
5
6-28
Der tages forbehold for fejl, ændringer.
Side 2
Auktionssted:
Stensmosevej 24M - 2620 Albertslund
Samtidig “live” på www.kbhauktioner.dk
Tidspunkt:
Auktionen afholdes Torsdag d. 26. sep. 2013
Kl. 17:00
Eftersyn:
Stensmosevej 24C - 2620 Albertslund
Tirsdag d.24. Sep. - Onsdag d. 25. sep. & Torsdag d. 26. sep. 2013
kl. 13-17 alle dage
Moms & Salær:
Alle bud tillægges moms på 25% og salær på 20% + moms
Der tages forbehold for fejl, ændringer.
Københavns Auktioner - Stensmosevej 24C - 2620 Albertslund
www.kbhauktioner.dk
Side 3
Betingelser
§ 1 - Alt sælges til den højstbydende i den stand, som det er i ved hammerslaget; fra dette tidspunkt henstår det solgte for købers regning og
risiko. Da der har været eftersyn, tages reklamationer ikke til følge. Katalogets tekst er udarbejdet efter bedste overbevisning, men uden ansvar.
§ 2 - Mindste bud og overbuds størrelse fastsættes af auktionslederen. Opstår der umiddelbart efter hammerslaget tvivl om, hvem der var højstbydende eller påstås det, at flere har budt samtidig, foretages nyt opråb.
§ 3 - Købere må for at kunne byde være i besiddelse af et købernummer, som forevises, når der bydes. Købernummeret udleveres vederlagsfrit
mod legitimation ved henvendelse til ekspeditionen. Kommissioner modtages af forvalteren, taksatoren eller direkte af vort ekspeditionskontor
ved aflevering af en kommissionsblanket.
§ 4 - Alle bud er bindende. Alle katalognumre tilægges moms på 25% og salær på 20% + moms.
Betalingen skal ske enten kontant, med Dankort(Vi modtager ikke internationale kreditkort), ved overførsel til en af Københavns Auktioner anvist
bankkonto umiddelbart efter hammerslaget, eller senest forud for afhentning af de købte effekter jf. § 6.
Københavns Auktioner har udpantningsret i.h.t. loven. I søgsmål er købere pligtige - uden hensyn til hvor de bor eller opholder sig - i byretssager
at give møde ved Københavns Byret og i landsretssager at give møde i Østre Landsret, alt efter varsel som til indenbys boende.
§ 5 - Ejendomsretten til solgte effekter overgår først til køberen ved fuld betaling af budsum, salær og moms. Den, der byder for en anden, hæfter
som selvskyldnerkautionist.
§ 6 - Afhentningen skal ske senest 2 arbejdsdage efter auktionen. Emballering og forsendelse kan aftales med den pågældende forvalter.
For effekter, der ikke er afhentet rettidigt, debiteres opbevaring. For hjælp ved læsning o. lign. beregnes betaling efter de takster, der er opslået i
auktionslokalerne. I øvrigt kan ikke afhentede effekter sælges, enten under hånden eller ved auktion efter vort valg for første købers regning.
§ 7 - Købere fra EU-lande - Købere, der er dokumenteret momsregistreret i et andet EU-land, betaler ikke moms. Ikke moms-registrerede købere i
et andet EU-land betaler fuld dansk moms, som ikke kan refunderes.
§ 8 - Købere fra ikke EU-lande - Effekter, der inden 6 uger efter auktionen eksporteres gennem speditør, fritages for moms. Køberen kan selv
medtage det købte til udlandet og få momsen refunderet under forudsætning af, at det fulde fakturabeløb (incl. moms) er betalt, og at det købte
har kostet over kr. 2.800 incl. salær og moms, samt at effekterne har været forevist til toldbehandling hos det danske toldvæsen direkte i forbindelse med køberens udrejse. Eksportørblanketten (formular A10-02) returneres til os efter at være forsynet med det danske toldvæsens attest for
udførelsen.
§ 9 - I henhold til Ophavsretsloven § 25 A opkræves der et ekstra vederlag (afgift) på 5 % for billedkunst, såfremt budsummen er Euro 300- / kr.
2.200-, eller derover og kunstneren er nulevende eller død for mindre end 70 år siden.
§ 10 - Enhver anden form for handel end auktionssalg er ikke tilladt på vort område. Tillægskonditioner forbeholdes.
§ 11 - Vurderingen i kataloget er skønsmæssigt sat af os, og hammerslagsprisen kan blive både højere eller lavere.
Vurderingen er ikke mindsteprisen - Alle katalognumre sælges uden mindstepris - Altså for højeste bud.
Københavns Auktioner - Stensmosevej 24C - 2620 Albertslund
www.kbhauktioner.dk
Side 4
Auktion ved Københavns Auktioner
Auktionen afholdes som en hammersalgsauktion med smatidig mulighed for at byde online via
LIVE WEBCAST på kbhauktioner.dk
For at kunne byde på den fysiske auktion så skal man møde op før auktionen og gerne senest 30 min. før.
Her oprettes kunden hvorefter man får udleveret et Bydenummer. Der skal forevises legitimation efter forlangende. Herefter kan der bydes på
auktionen.
Alle bud er bindende. Alle katalognumre tilægges moms på 25% og salær på 20% + moms.
Auktionarius råber katalognummeret op og det er auktionarius der vurderer hvis bud der var først og herefter slår hammeren i bordet, når handlen indgås. Sådan har vi gjort siden 1865, og sådan agter vi at forsætte.
Det er spændende at købe på auktion. Man kan ikke undgå at blive fanget af den hektiske stemning samtidig med, at man skal holde tungen lige i
munden og følge med for at være klar, når man skal byde.
På Københavns Auktioner, kan du afgive bud på tre måder:
• Du kan være til stede i auktionsalen
• Du kan byde hjemme fra din computer under auktionen (LIVE-NETAUKTION)
• Du kan afgive et kommissionsbud (forhåndsbud)
Byd i auktionssalen
Det sjoveste og sikreste er selv at være til stede under auktionen. Forud for auktionen skal man have et Købernummer.
For udlevering af Købernummer skal man oplyse
Navn, adresse, telefonnummer, evt. cvr. Nummer, hvis du handler på vegne af eller er en virksomhed.
Resten er legende let og ganske underholdende.
Når man ønsker at byde på et nummer, fanger man auktionarius’ opmærksomhed ved at vifte med sit købernummer, råbe, skrige, blinke tre gange
med venstre øjenlåg, ved at nikke – ja, der er mange måder at gøre det på. Den, der byder højest vinder det aktuelle opråb – og auktionarius
afslutter budrunden med sit
”Første, anden, tredje. Solgt til (køber nummer) for (budsum)”.
Budsummen er det man har budt. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er tillæg til budsummen. Hvor meget varierer for den enkelte vare og
auktion, men fremgår af vore betingelser for køb og af kataloget - se ovenfor.
Forhåndsbud - kommissionsbud
Dit kommissionsbud er med under hele auktionen, også på podiet.
I auktionshuset udfylder du vores formular for kommissionsbud, på vores LIVE-NETAUKTION gør du følgende:
Gå til vores LIVE-NETAUKTION - og opret dig som bruger, hvis du ikke allerede har gjort det.
VÆLG - ENTER AUCTION - REQUEST TO BID - GODKEND BETINGELSERNE FOR AUKTIONEN - OPDATER SIDEN
PLACE A BID - INDTAST DET BUD DU VIL AFGIVE I HELE KRONER
Du kan afgive dit bud på to måder:
• RAISE TO (dit bud) det bud du har indtastet bliver budt
• BID (næste overbud) du byder næste overbud indtil dit maxbud
Du modtager nu en mail med dit bud og evt. også en mail, hvis du bliver overbudt.
LIVE-NETAUKTION
På Københavns Auktioner kan du byde hjemme fra din egen computer mens auktionen foregår. Det er en netauktion ja – men det er mere end
det. Vi kalder det LIVE-NETAUKTION
Under auktionen får du billede og lyd fra auktionslokalet, du kan følge de bud, der bliver afgivet i salen og på nettet, og afgive dit bud med et
enkelt klik.
I samme sekund du klikker på ”byd” knappen
den grønne i midten af skærmen
er dit bud registreret på podiet. Den hektiske stemning fra auktionslokalet følger med. Det beløb du ser på “BYDKNAPPEN” er næste overbud.
Du får besked, hvis du har fået budet - om der bliver budt mere- og du må byde lidt mere for at vinde auktionen.
Vurdering:
Vurderingen i kataloget er skønsmæssigt sat af os, og hammerslagsprisen kan blive både højere eller lavere.
Vurderingen er ikke mindsteprisen - Alle katalognumre sælges uden mindstepris - Altså for højeste bud.
Salgsresultater
Vi laver resultatliste, men de er altid velkommen til at kontakte os efter suktinen pr. telefon og få oplyst resultater på enkelte katalognumre.
Betaling og afhentning
Alt betales kontant, enten med kontanter, check eller dankort, og det købte skal afhentes senest 2 arbejdsdagedage efter auktionen.
For effekter, der ikke er afhentet rettidigt, debiteres opbevaring
(Vi modtager ikke internationale kreditkort.)
God fornøjelse
Københavns Auktioner - Stensmosevej 24C - 2620 Albertslund
www.kbhauktioner.dk
Side 5
Katalognummer: 500
Pengeskab
Med nøgle
Katalognummer: 501
3 stk barstole
Linoleumsplade 95 X 180
Dencon
Katalognummer: 502
2 stk højtalere
Hvide
Fra Hi-fi klubben
Katalognummer: 503
Forstærker - Cloud
Cloud MPA-626
150W Mixer Amplifer
Side 6
Katalognummer: 504
Vanddispenser inkl 3 dunke vand
Blå
Katalognummer: 505
Vanddispenser inkl 3 dunke vand
Hvid - Eden
Katalognummer: 506
1 stk Stol, med pude “luxury”
Rød Velur
Katalognummer: 507
Aircondition - Zibro
Portable aircondition - Zibro
Side 7
Katalognummer: 508
Aircondition - Zibro
Portable aircondition - Zibro
Katalognummer: 509
4 stk Skrivebordslamper + 3 stk loftlampe
Katalognummer: 510
2 stk Metalreoler
Katalognummer: 511
5 stk blæser
4 stk OBH - 1 stk Sølv
Side 8
Katalognummer: 512
Div køkkenudstyr
Katalognummer: 513
Lac Care 360 stk
Lac Care. Speciel renseskum der plejer, imprægnerer og beskytter hightec materialer
som glatskind, syntet og lak.
Indhold: 125 ml pr stk
Vejl butikspris: 49 kr pr stk
Vurdering 3600,-
Katalognummer: 514
Lac Care 360 stk
Lac Care. Speciel renseskum der plejer, imprægnerer og beskytter hightec materialer
som glatskind, syntet og lak.
Indhold: 125 ml pr stk
Vejl butikspris: 49 kr pr stk
Vurdering 3600,-
Katalognummer: 515
Lac Care 360 stk
Lac Care. Speciel renseskum der plejer, imprægnerer og beskytter hightec materialer
som glatskind, syntet og lak.
Indhold: 125 ml pr stk
Vejl butikspris: 49 kr pr stk
Vurdering 3600,-
Side 9
Katalognummer: 516
Lac Care 360 stk
Lac Care. Speciel renseskum der plejer, imprægnerer og beskytter hightec materialer
som glatskind, syntet og lak.
Indhold: 125 ml pr stk
Vejl butikspris: 49 kr pr stk
Vurdering 3600,-
Katalognummer: 517
Lac Care 360 stk
Lac Care. Speciel renseskum der plejer, imprægnerer og beskytter hightec materialer
som glatskind, syntet og lak.
Indhold: 125 ml pr stk
Vejl butikspris: 49 kr pr stk
Vurdering 3600,-
Katalognummer: 518
Lac Care 360 stk
Lac Care. Speciel renseskum der plejer, imprægnerer og beskytter hightec materialer
som glatskind, syntet og lak.
Indhold: 125 ml pr stk
Vejl butikspris: 49 kr pr stk
Vurdering 3600,-
Katalognummer: 519
Lac Care 360 stk
Lac Care. Speciel renseskum der plejer, imprægnerer og beskytter hightec materialer
som glatskind, syntet og lak.
Indhold: 125 ml pr stk
Vejl butikspris: 49 kr pr stk
Vurdering 3600,-
Side 10
Katalognummer: 520
ca 50 stk Hårfarve mm
ca 50 stk blandet hårfarve fra frisørsalon
Katalognummer: 521
Spejl
90x200 - sort ramme
Katalognummer: 522
Spejl
95 x 235 - sort ramme
Katalognummer: 523
Spejl
120x250 - sortramme
Side 11
Katalognummer: 524
Spejl
120x250 - sortramme
Katalognummer: 525
6 stk borde - 2 stk minireol på hjul
90x200 - sort ramme
Katalognummer: 526
Acrylic sandal holder - acryl sko-display
3 kasser Acylic Sandal holder
4 kasser Acylix sko display
Katalognummer: 527
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Side 12
Katalognummer: 528
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Katalognummer: 529
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Katalognummer: 530
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Katalognummer: 531
1 stk bord
Sort højglans
75x115cm
Højde 75cm
Side 13
Katalognummer: 532
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Katalognummer: 533
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Katalognummer: 534
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Katalognummer: 535
1 stk bord
Sort højglans
75x115cm
Højde 75cm
Side 14
Katalognummer: 536
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Katalognummer: 537
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Katalognummer: 538
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Katalognummer: 539
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Side 15
Katalognummer: 540
1 stk bord
Sort højglans
60x80cm
Højde 75cm
Katalognummer: 541
1 stk bord
Sort højglans
60x80cm
Højde 55cm
Katalognummer: 542
1 stk bord
Sort højglans
60x80cm
Højde 55cm
Katalognummer: 543
1 stk bord
Sort højglans
60x80cm
Højde 55cm
Side 16
Katalognummer: 544
1 stk bord
Sort højglans
60x80cm
Højde 55cm
Katalognummer: 545
Lyskrone - Alisha
Ilva - Alisha
Sort
Elektrisk
Katalognummer: 546
Lyskrone - Alisha
Ilva - Alisha
Sort
Elektrisk
Katalognummer: 547
Lyskrone - Alisha
Ilva - Alisha
Sort
Elektrisk
Side 17
Katalognummer: 548
Lyskrone - Alisha
Ilva - Alisha
Sort
Elektrisk
Katalognummer: 549
Lysekrone - Sia
Sia country
sort,
elektrisk
Katalognummer: 550
Lysekrone - Sia
Sia country
sort,
elektrisk
Katalognummer: 551
Lysekrone - Sia
Sia country
sort,
elektrisk
Side 18
Katalognummer: 552
Lysekrone - Sia
Sia country
sort,
elektrisk
Katalognummer: 553
Lysekrone - Sia
Sia country
sort,
elektrisk
Katalognummer: 554
Lysekrone - Sia
Sia country
sort,
elektrisk
Katalognummer: 555
Lysekrone - Sia
Sia country
sort,
elektrisk
Side 19
Katalognummer: 556
Lysekrone - Sia
Sia country
sort,
elektrisk
Katalognummer: 557
Lysekrone - Sia
Sia country
sort,
elektrisk
Katalognummer: 558
Lysekrone - Sia
Sia country
sort,
elektrisk
Katalognummer: 559
2 stk lysekrone
Side 20
Katalognummer: 560
2 stk Lysekrone
Mindre beskadiget
Katalognummer: 561
1 stk lysekrone
SIA - hvid
Katalognummer: 562
Lysekrone - beige
Katalognummer: 563
Lysekrone
Side 21
Katalognummer: 564
Lysekrone - beige
Mindre beskadiget
Katalognummer: 565
Lysekrone - beige
Katalognummer: 566
Dekorationsmateriale- borde-stole mm
Katalognummer: 567
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Side 22
Katalognummer: 568
1 stk bord
Sort højglans
65x100cm
Højde 65cm
Katalognummer: 569
2 stk acryl montre - høje
Katalognummer: 570
Spisebord
Massiv Ask
80x160
Højde:75 høj
Katalognummer: 571
Fatboy Sort
Side 23
Katalognummer: 572
Fatboy Sort
Katalognummer: 573
Fatboy Rød
Katalognummer: 574
Fatboy Turkish
Katalognummer: 575
2 stk Køleskabe
1 stk hvidt - 1 stk malet lyserødt
Side 24
Katalognummer: 576
Chaiselounge
2 fodskamler
Pose med betræk
Stol
Katalognummer: 577
3 stk reolsektion
Hvid
Katalognummer: 578
Dekorationsmateriale-kufferter
Hvid
Katalognummer: 579
Træbord med skuffer
Nordal
Side 25
Katalognummer: 580
Blandet udstyr, varmeblæser, minikøleskab
2 stk varmeblæser
1 stk minikøleskab
1 stk myggelampe
1 stk telt
Katalognummer: 581
Blandet køkken udstyr mm
køleskab, mikroovn, myggelampe
2 stk elkoger, 2 stk kaffemaskine, 1 stk Phillips
blender, cd afspiller, brødrister
Katalognummer: 582
5 stk Parasol med fod
5 stk Parasoller med fod, Sort og sølv
Katalognummer: 583
Banner - Leopard mønster
5x2,5 meter Leopard mønster
Side 26
Katalognummer: 584
Div borde og rammer
4 udstillingsborde samt kasse med
skifterammer
Katalognummer: 585
Skranke
Hvid glas med skuffer.
Øverste glasplade beskadiget
Katalognummer: 586
3 stole
ass. Stole 2 uden arm, 1 med arm
Katalognummer: 587
bord og 4 stole
Hvidt bord og 4 stole
Side 27
Katalognummer: 588
Brevskuffer og bakker
Katalognummer: 589
2 stk Kasseapparat - Sharp
Katalognummer: 590
2 stk Kasseapparat
Katalognummer: 591
Boxepude – Fighter
Side 28
Katalognummer: 592
Legetøj – 3 kasser
Ass legetøj - 3 flyttekasser
Katalognummer: 593
Tøjstativer 5 stk
Katalognummer: 594
Tøjstativer 5 stk
Katalognummer: 595
Tøjstativer 5 stk
Side 29
Katalognummer: 596
Tøjstativer 5 stk
Katalognummer: 597
Tøjstativer 5 stk
Katalognummer: 598
Tøjstativer 5 stk
Katalognummer: 599
Tøjstativer 5 stk
Side 30
Katalognummer: 600
Tøjstativer 5 stk
Katalognummer: 601
Materialer fra bådværksted
Katalognummer: 602
Iphone 4S - 64GB
Katalognummer: 610
5 stk ass. kontorstole
Side 31
Katalognummer:611
2 stk sofa
2-personer + 3-personer – Læder
Katalognummer: 612
6 stk Spisebordsstole
Katalognummer: 613
4 stk stole
Katalognummer: 614
6 stk spisebordsstole
Side 32
Katalognummer: 615
6 stk barstole
Plast
Katalognummer:616
6 stk stole
Katalognummer: 618
3 stk stole
Katalognummer: 619
Bordfodboldbord + 2 bolde
Side 33
Katalognummer: 620
Sofabord
Træ
Katalognummer:621
Spisebord med 2 ekstraplader
Katalognummer: 622
6 stk Spisebordsstole
Katalognummer: 623
2 stk 3i1 spots
Grå
Side 34
Katalognummer: 624
4 grå firkantet spots + 7 pærer
Katalognummer:625
12 stk Spots – Lival + 2 stk skinner
Professionelle spots til skinne - butiksbelysning. 1 uden pærer – sorte – 2 stk lange
skinner (200cm)
Katalognummer: 626
10 stk Sports – Nordic Light – Trend70E
inkl 4 stk skinner
Professionelle spots til skinne – butiksbelysning – Nordic light Trend 70E – inkl 2 lange
skinner (200 cm) + 2 korte skinner (110cm) Hvid
Katalognummer: 627
11 stk Sports – Nordic Light – Trend70E
inkl 4 stk skinner
Professionelle spots til skinne – butiksbelysning – Nordic light Trend 70E – inkl 2 lange
skinner (200 cm) + 2 korte skinner (110cm) Hvid
Side 35
Katalognummer: 628
10 stk Sports – Nordic Light – Trend70E
inkl 4 stk skinner
Professionelle spots til skinne – butiksbelysning – Nordic light Trend 70E – inkl 2 lange
skinner (200 cm) + 2 korte skinner (110cm) Hvid
Katalognummer:629
10 stk Sports – Nordic Light – Trend70E
inkl 3 stk skinner
Professionelle spots til skinne – butiksbelysning – Nordic light Trend 70E – inkl 2 lange
skinner (200 cm) + 1 kort skinne (110cm) Hvid
Katalognummer: 630
10 stk Spots – Lival
Professionelle spots til skinne - butiksbelysning. 1 uden pærer – sorte
Katalognummer: 631
14 stk Spots – Lival + 2 stk skinner
Professionelle spots til skinne - butiksbelysning. 1 uden pærer – sorte – 2 stk lange
skinner (200cm)
Side 36
Katalognummer: 632
6 stk Sports – Nordic Light – Trend70E
inkl 2 stk skinner
Professionelle spots til skinne – butiksbelysning – Nordic light Trend 70E – inkl 2 lange
skinner (200 cm) - Hvid
Katalognummer:633
6 stk Sports – Nordic Light – Trend70E
inkl 2 stk skinner
Professionelle spots til skinne – butiksbelysning – Nordic light Trend 70E – inkl 2 lange
skinner (200 cm) - Hvid
Katalognummer: 634
10 stk Sports – Nordic Light – Trend70E
inkl 3 stk skinner
Professionelle spots til skinne – butiksbelysning – Nordic light Trend 70E – inkl 3 lange
skinner (200 cm) - Hvid
Katalognummer: 635
7 stk Sports – Nordic Light – Trend70E
inkl 2 stk skinner
Professionelle spots til skinne – butiksbelysning – Nordic light Trend 70E – inkl 2 lange
skinner (200 cm) - Hvid
Side 37
Katalognummer: 636
7 stk Sports – Nordic Light – Trend70E
inkl 2 stk skinner
Professionelle spots til skinne – butiksbelysning – Nordic light Trend 70E – inkl 2 lange
skinner (200 cm) - Hvid
Katalognummer:637
Pallereol sæt
2 fag som på billed, bare orange.
Katalognummer: 638
Pallereol sæt
2 fag som på billed, bare orange.
Katalognummer: 639
Pallereol sæt
2 fag som på billed, bare orange.
Side 38
Katalognummer: 640
Pallereol sæt
2 fag som på billed, bare orange.
Katalognummer:641
Hitachi 42” fladskærm med fjernbetjening
Hitachi 42” fladskærm med fjernbetjening –
testet, virker
Side 39