Certificering efter DS 26001

Velkommen til Generalforsamlingen
Tirsdag, den 13. marts 2012
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelses-suppleanter
9. Valg af revisor og revisor-suppleant
10. Eventuelt
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
2
Beretning om klubbens virksomhed i 2011


Generel status for Hørsholm Golfklub
Klubbens hovedaktiviteter
Sport
Udvalg og
klubber, der
arbejder med
det at spille
golf


Kommunikation
Udvalg der
arbejder med
information,
sponsorer og
IT
Service
Udvalg der
skaber den
platform der
spilles golf ud
fra
Status på indsatsområder i 2011
Indsatsområder for Hørsholm Golfklub i 2012
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
3
1.430 medlemmer den 3. marts 2012*
Medlemsstatus
Piger U19
Fuldtid:
Drenge U19
Kvinder
Mænd
I alt
17
67
506
802
1392
0
0
1
4
5
17
67
507
806
1397
Long Distance:
0
0
3
6
9
Junior uden banetilladelse:
9
15
0
0
24
26
82
510
812
1430
0
2
21
25
48
Fleks-medlem:
Aktive i alt:
Medlemmer i alt:
Passive:
*) 1.484 medlemmer den 5. marts 2011
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
4
Hørsholm Golfklub er i fornuftig udvikling

Fornuftig medlemsudvikling, trods krisetider

Fornuftig økonomi med overskud
–
Hørsholm Golfklub kr. 64.262
–
Hørsholm Golf A/S kr. 113.349

Trænerskifte til Anders Dahl Christiansen

GEO certificering som den 2. golfbane i Danmark

Byggeri med ny moderne og integreret reception
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
5
Sport
Udvalg og
klubber, der
arbejder med
det at spille
golf
Kommunikation
Udvalg der
arbejder med
information,
sponsorer og
IT
Service
Udvalg der
skaber den
platform der
spilles golf ud
fra
Klubturneringer
•
•
•
13 klubturneringer i løbet af sæson 2011
God tilslutning, men der skal arbejdes med annoncering
Nye tiltag og der udvides til 16 turneringer i 2012
Klubber i klubben
Status er uændret, 118 medlemmer
Tirsdagsdamer
Status er et fald fra 130 til 100 medlemmer
Onsdagsherrer
Enkelte udmeldte, status er 143 medlemmer
Seniordamer
Mindre fald fra 132 til 127 medlemmer
(klub fra 2013)
Seniorherrer
Regionsgolf
50-60 deltagere
Status quo, ca. 15 medlemmer
Pitch & Putt
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
6
Sport
Udvalg og
klubber, der
arbejder med
det at spille
golf
Kommunikation
Udvalg der
arbejder med
information,
sponsorer og
IT
Service
Udvalg der
skaber den
platform der
spilles golf ud
fra
Juniorer





Såvel sammenhold og
synligheden er styrket
Første pigehold vandt D4
mesterskab
To juniorspillere har spillet
sammen med eliten
Øget tilslutning til Santa
Maria juniormatch og andre
turneringer
Det sociale er styrket
gennem hele sæsonen
Elite




Forblev i 3. division
Sammenholdet er styrket
Træningsindsatsen er
optimeret og styrket
Overgangen fra juniorgolfer
til eliten er forbedret
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
7
Sport
Udvalg og
klubber, der
arbejder med
det at spille
golf

Kommunikation
Udvalg der
arbejder med
information,
sponsorer og
IT
Service
Udvalg der
skaber den
platform der
spilles golf ud
fra
Tillykke til årets HGK Klubmestre 2011
Herrer – Michael Sehested Jensen
Damer – Jeanette Oldenborg


Ringe tilslutning i 2011, med få deltagere
Nyt format indføres fra 2012, hvor klubmesterskaberne afvikles i
færre rækker og som slagspil over en enkelt weekend
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
8
Sport
Udvalg og
klubber, der
arbejder med
det at spille
golf
Kommunikation
Udvalg der
arbejder med
information,
sponsorer og
IT
Service
Udvalg der
skaber den
platform der
spilles golf ud
fra
@
Sponsorer
Finanskrisen har sat sine spor
Succesfuld sammenlægning
Gode sponsorer i 2011
300 daglige besøg på hjemmesiden
Kommunikation
Nyt bookingsystem i 2012
Nyt format for
månedlige nyhedsbreve
i et tæt samarbejde mellem
HGK og HG A/S
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
9
Sport
Udvalg og
klubber, der
arbejder med
det at spille
golf
Kommunikation
Udvalg der
arbejder med
information,
sponsorer og
IT
Service
Udvalg der
skaber den
platform der
spilles golf ud
fra
§
Handicap- &
Ordensudvalg
Baneudvalg
Analyse af
handicapnøgler
Forberedelser til
rating af banen 2012
Nyt handicap-systen
Service
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
10
Sport
Udvalg og
klubber, der
arbejder med
det at spille
golf
Kommunikation
Udvalg der
arbejder med
information,
sponsorer og
IT
Service
Udvalg der
skaber den
platform der
spilles golf ud
fra
Medlems &
Begynderudvalg

Godt år med stor aktivitet
hos kaniner og bobler

Godt samarbejde med
sekretariatet hver mandag

48 banetilladelser

Behov for flere faddere

78 medlemmer uden
banetilladelse pr. 1/10-2011

Fokus på det fremtidige
samarbejde med ny træner
Service
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
11
Indsatsområder og begivenheder i 2011

Overgang til ny hjemmeside

Månedlige nyhedsbreve 4. kvartal vel modtaget

Hovedsponsor til Hørsholm Dagene

Nye tilbud til 9-hullers medlemmer

Tiltrække juniorer med et attraktivt og udfordrende sportsmiljø

Rekruttering af medlemmer til udvalg og klubber

Vedtægter om indkaldelse til generalforsamling ændret

Trænerskifte midt i sæsonen

Tættere samarbejde med Hørsholm Golf A/S
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
12
Indsatsområder for HGK i 2012

Tættere samarbejde med Hørsholm Golf A/S

Fælles indsats HG-HGK med rekruttering af nye klubmedlemmer

Re-vitalisering af klubturneringer i et tættere samarbejde HG-HGK

Aktiviteter til fejring af 20 års jubilæum

Klubber i klubben tættere integreret, f.eks. via deltagelse i samarbejdsudvalg

HG-HGK medlemsinformationsmøder forår og efterår

Tilpasning af rammerne for Regionsgolf

Etablering af nyt trænersamarbejde

Overgang fra Golfbox til Golfworks

Indarbejdelse af nyt handicapsystem 1. juli
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
13
Regnskab for 2011
Generalforsamling 13. marts 2012
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
Budget for 2012
Generalforsamling 13. marts 2012
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
Bestyrelsen for Hørsholm Golfklub
Ønsker alle klubmedlemmer en
dejlig golfsæson 2012
HGK organisation & udvalg
Senest opdateret 11. marts 2012
Principper for HGK organisering

Klubbens hovedaktiviteter er inddelt i 3 hovedgrupper
Sport
Udvalg og
klubber, der
arbejder med
det at spille golf


Kommunikation
Udvalg der
arbejder med
information,
sponsorer og IT
Service
Udvalg der
skaber den
platform der
spilles golf ud
fra
Hver hovedgruppe har 2 bestyrelsesmedlemmer, som er sponsorer for
gruppens udvalg / klubber i klubben
Udvalg bemandes med mindst et bestyrelsesmedlem, der fungerer som
udvalgets kontaktperson til bestyrelsen
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
18
HGK-HG organisation
HGK
Generalforsamling
Hørsholm Golf
A/S
Forretningsudvalg
Bestyrelse
Bestyrelsen (HGK)
PA, KT, AS (HG)
BW (formand), LTB (næstformand)
Direktør
MT (kasserer), AGB, JSL, PB, HB
AS
Samarbejdsudvalg
AS, DT, SC,
JAA, Academy,
AGB, BW, KiK
Økonomiudvalg
BW, MT (kasserer)
Baneudvalg
AS, JAA,
BW, AGB, SG
Sport
Kommunikation
Service
JSL, HB
PB, LTB
BW, AGB
SponsorUdvalg (PB)
Medlems- og
begynderudvalg
(AGB)
Kommunikationsudvalg
(PB, LTB)
Turneringsudvalg
(AGB)
Sportsudvalg (JSL)
Elite & Junior
Klubber i
klubben
(HB)
Pitch &
Putt
(AGB)
Sekretariat
DT
Restaurant
SC
Greenkeeper
JAA
Academy
ADC
Handicap- og
Ordensudvalg
(BW)
Regionsgolf
(HB)
Forening
Forretning
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
19
Sport
Sportsudvalg
Tirsdagsdamerne
Seniordamer
Jakob Swane Lund
Niels Erik Nielsen
Carsten Støjfer-Hønberg
Ole Marker
… ? (elite)
… ? (elite)
Mé Faurschou
Birgit Lund
Lissi Marthin
Lone Bjørn
Anne-Mette Scherfig
Kirsten Grip
Ulla Falktoft
Suss …
Birgit …
Seniorherrer
Onsdagsherrer
Pitch & Putt
Knut Lindau
Anne-Grete Brandt
Birger Born-Rasmussen
Joachim Nickelsen
Orla Ankersen
Bent Jørgensen
Freddy Pedersen
Keld Petersen
Ove Petersen
Tom Hertz
Henning B. Sørensen
Gert Grib
Regionsgolf
…? (Henning Brink)
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
20
Service
Medlems- &
Begynderudvalg
Karen Thorsted
Anne-Grete Brandt
Peter Norsell
Claes Bryld
Adrian Caryesford
Steen Askholt
Otto Jakobsen
Anne-Mette Andersen
+ X faddere
Turneringsudvalg
Carsten Fenger
Anne-Grete Brandt
Elsebeth Borch
Henning B. Sørensen
Susanne Mulvad
Helle Steen
John Langeberg
Alan Mogensen
Hjælpere:
Steen Christophersen
Sussi Kjær
Handicap- &
ordensudvalg
Henning B. Sørensen
Bo Wildfang
John Langeberg
Baneudvalg
Bo Wildfang
Anne-Grete Brandt
Sven Gullev
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
21
Øvrige udvalg
Kommunikationsudvalg
… ? (formand)
… ? (redaktør)
Linda Thelin Bøgelund
Peter Brunkel
Sponsorudvalg
Peter Brunkel
…?
Forretningsudvalg
Samarbejdsudvalg
Bo Wildfang
HGK Bestyrelse
Anders Sørensen
Dorthe Thorsen
Svend Christensen
Jacob Aakjær
Anders D. Christiansen
Bo Wildfang
Anne-Grete Brandt
HGK klubber i klubben
Peter Arendorff
Carsten Thuen
Anders Sørensen
Sekretariat:
Dorthe Thorsen
Økonomiudvalg
Mette Therkildsen
Bo Wildfang
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
22
Arbejdsgrupper 2012
Medlemshvervning
Golfkørekort
20 års jubilæum
Anders Sørensen
Dorthe Thorsen
Anders D. Christiansen
Linda Thelin Bøgelund
Peter Brunkel
Karen Thorsted
Anne-Mette Andersen
Ole Marker
Karen Thorsted
Anne-Grete Brandt
Bo Wildfang
Linda Thelin Bøgelund
Anne-Grete Brandt
Henning Brink
Anders Sørensen
Dorthe Thorsen
Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm
23