Konkurrencebetingelser

Dato: 11. december 2014
Sag: POL-14/06431-23
Sagsbehandler: /SAA
Medlemmer af arbejdsgruppen om eftersyn af markedsføringsloven
KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN
Formand
Vicedirektør, Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Niels Beier
E-mail: [email protected]
Medlemmer
Professsor, Caroline Heide-Jørensen, Københavns Universitet
E-mail: [email protected]
Professor, Søren Sandfeld Jakobsen
E-mail: [email protected]
Professor, Torben Hansen, CBS
E-mail: [email protected]
Kontorchef, Line Nørbæk, Erhvervs- og Vækstministeriet
[email protected]
Kontorchef, Benedikte Havskov Hansen, Forbrugerombudsmandens sekretariat
E-mail: [email protected]
Kontorchef, Lars M. Banke, Kulturministeriet
E-mail: [email protected]
Fuldmægtig, Michelle Anne Gullander, Justitsministeriet
E-mail: [email protected]
Advokat, Heidi Steen Jensen, Horten
E-mail: [email protected]
Juridisk konsulent Jakob Steenstrup, Forbrugerrådet TÆNK
E-mail: [email protected]
Chefkonsulent, Jeppe Rosenmejer, Håndværksrådet
E-mail: [email protected]
ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Chefkonsulent, Martin Jørgensen, Dansk Erhverv
E-mail: [email protected]
Politisk chef, Tina Bøggild, Kreativitet og Kommunikation
E-mail: [email protected]
Chefkonsulent, Lars Hammer-Jespersen, DI
E-mail: [email protected]
Underdirektør, Susanne Dolberg, Finansrådet
E-mail: [email protected]
Seniorkonsulent Christina Mary Moshøj, Danske Medier
E-mail: [email protected]
2