Så er æblesæsonen startet.

A/B Lprrups Ridehus
Bestyrelse
Formand
Michael Gregersen
Stockholmsgade 23,6.
E-mail: [email protected]
Naestformand
Guri Abrahamsen
Upsalagade 3, 5. 3.
Tlf. 21620956
E-mail: quri.indi~nmail.com
Administrator
Information med kontaktoplysninger
p5 ny administrator eftersendes
snarest
Uffe Hansen
Traeffetid p i vicevaertkontor:
mandag og torsdag kl. 11.30-12.00
Tlf. 3WZK2Q31 22 48 30
E-mail: u [email protected]
Medlem
Stephane Maack-Petersen
Upsalagade 7, st. 3.
Medlem
Joy Strunck
Stockholmsgade 23,4. tv.
E-mail: [email protected]
Medlem
Ole Sebbelov
Upsalagade 7, 5. 4.
Tlf. 23603532
E-mail: [email protected]
Suppleanter
1.suppleant
Erica Danneskiold-Samsoe
Upsalagade 3,3.3.
2. suppleant
Claus Stzrbo
Upsalagade 7,4.3.
Kontakt venligst vicevaerten vedr.
forhold af teknisklpraktisk karakter.
Kontakt venligst bestyrelsesmedlem
Ole Sebbelov vedr. tekniskelpraktiske
forhold af akut karakter. I tilfaelde af
Ole ikke svarer, kontakt da venligst
bestyrelsesmedlem Guri
Abrahamsen.
Al fysisk post ti1 bestyrelsen bedes
afleveret i bestyrelses-postkassen,
der haenger ved vicevaertkontoret
(Upsalagade 7, baggirden) og
tprmmes ugentligt. 0vrig henvendelse
ti1 bestyrelsen bedes ske pr. e-mail.