(ViBIS) – arbejdsplads på Aarhus Universitetshospit

Service Information
- INFO til serviceværksteder og opbyggere
!
Januar 2012
• Trailer EBS E går til næste fase •
Fra januar 2012 fortsætter Wabco sin Trailer EBS E succeshistorie med version
TEBS E2,5. Den nye version tilbyder endnu flere innovative løsninger for din
trailer.
Den nye modulator er identisk med de tidligere versioner, når det kommer til
installation og funktion. Følgende tillægsfunktioner er blevet implementeret.
Nye funktioner - TEBS E2,5
Fordel
Trailer sikkerhedsbremse
Automatisk afbremsning af trækker-trailer kombinationen under lastning/tømning, for at forebygge bevægelser. Eksempler: Tipper med
rejst lad, Tankvogn med åben brændstofluge.
GIO driftstime-tæller
En optagelse af indsatstider for GIO-funktioner (f.eks. walking-floor)
eller GIO-komponenter (som f.eks. en liftakselventil). Køretøjets indehaver kan få henvisninger til servicearbejde på køretøjsspecifikke
funktioner.
Opdatering af TailGuard
Der er tilføjet 2 nye konfigurationsmuligheder for at optimere bakovervågningssystemet. Dette muliggør en højere grad af fleksibilitet i
montering. Yderligere er idrifttagelse blevet forenklet.
Opdatering på 2-punkts ECAS
ECAS 1-punkts ventiler kan nu også anvendes til 2-punkts regulering
på anhængere.
Opdatering af trailer fjernbetjening
Fra trailer fjernbetjeningen kan yderligere funktioner aktiveres fra
førerkabinen.
4S/3M Multivoltage
Der forefindes nu en 12 V EBS-relæventil med nummer 480 207 202 0
til Multivoltage-drift, som muliggør 4S/3M drift.
Vogntogsdiagnose
Adgang til flere TEBS E over en diagnose-tilgang. Muliggør hurtigere
kontrol af flere køretøjer i samme kombination og forenkler udførelsen af EOL
Optiload opdatering
Yderligere en karakteristik er tilføjet til liftakselstyring, som muliggør
en bedre styring af optiload-funktionen.
eTASC
Denne nye kombination af en TASC og en ECAS-magnetventil forbinder de simple funktioner fra den håndbetjente skydeventil med de
raffinerede funktioner i luftaffjedringen gennem TEBS E.
www.wabco-auto.com
Funktion
side 1/2
Vranderupvej 2 • DK-6000 Kolding
Tlf. 7552 5200 • Fax 7550 4062
www.transport-teknik.dk
Service Information
side 2 ...
- INFO til serviceværksteder og opbyggere
!
Indbygning i ældre køretøjer
Wabco omstiller produktionen af alle modulatorer i løbet af de næste uger.
Det betyder, at den nye version også er at finde på reservedelsmarkedet. Da
alle modulatorer er bagud-kompatible er udskiftning enkel. Værkstederne skal
blot sikre sig den nyeste aktuelle version af diagnose-softwaren til TEBS E2,5.
Identifikation af de nye modulatorer
I overgangsperioden vil både modulator og indpakning være forsynet med en
grøn prik til identifikation. Senest i uge 01/2012 vil alle udsendte produkter svare
til denne nye version. Som yderligere kendetegn kan man anvende modulatorens fortløbende produktionsnummer, se bilag.
Ved hjælp af diagnosesoftwaren kan man også aflæse ECU’ens aktuelle softwareversion. Denne pågældende udgave har versionsnummer E2.5.
Krav til yderligere systemkomponenter
For at drage nytte af nogle af disse nye funktioner, skal ELEX, Trailer Remote Control og Smartboard opfylde den
aktuelle softwarestand. Ved udskiftning af modulatoren i ældre køretøjer skal disse komponenter dog kun tilpasses, hvis funktionerne bliver anvendt. I nedenstående tabel ses identifikationspåskriften for den aktuelle version:
Produkt
Varenummer
Diagnose-Id
Produktionsdato
ELEX
446 122 070 0
EX010210
> 47/2011
Trailer Romete control
446 122 080 0
ED010204
> 43/2011
Smartboard
446 192 11x 0
SB010506
> 47/2011
Yderligere henvisninger
Den nye og innovative eTASC vil blive beskrevet særskilt i en kommende
markedsinformation.
Bilag: TEBS E - version i forhold til produktionsnummer
side 2/2
www.wabco-auto.com
Eventuelle henvendelser vedrørende ovenstående, kan rettes til Teknisk afdeling
hos Transport-Teknik på telefon 75 52 52 00 eller e-mail: [email protected]
Vranderupvej 2 • DK-6000 Kolding
Tlf. 7552 5200 • Fax 7550 4062
www.transport-teknik.dk
Service Information
Bilag
- INFO til serviceværksteder og opbyggere
!
TEBS E - genkendelse af version i forhold til produktionsnummer.
TEBS E varianter
Serienr. V2
Serienr. V2.5
480 102 030 0
> 50 000
> 53.000
480 102 0310
> 55 000
> 70.000
480 102 032 0
> 50 000
> 58.000
480 102 033 0
> 90 000
> 140.000
480 102 034 0
> 50 000
> 58.000
480 102 035 0
> 15 000
> 35.000
480 102 036 0
> 2.000
480 102 060 0
> 45 000
> 55.000
480 102 061 0
> 45 000
> 53.000
480 102 062 0
> 50 000
> 56.000
480 102 063 0
> 70 000
> 120.000
480 102 064 0
> 50 000
> 60 000
480 102 065 0
> 3 000
> 16.000
480 102 066 0
480 102 080 0
> 11.000
> 2 000
> 13.000
www.wabco-auto.com
Vranderupvej 2 • DK-6000 Kolding
Tlf. 7552 5200 • Fax 7550 4062
www.transport-teknik.dk