Affaldsplan 2009 – 2020

Bestyrelsens sammensætning 2014/15
2 Medlemmer valgt af Byrådet:
Status i bestyrelsen:
????
Medlem
Medlem
Suppleant
Navn:
Jannick Juul Johansen
Unnie Brown Hansen
Daniel Munck Søe Jensen
Carina Lindgård Stubager
3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsområdet,
herunder arbejdsmarkedets parter og fra de lokale ungdomsuddannelser:
Status i bestyrelsen:
Medlem
Suppleant
Medlem
Suppleant
Medlem
Suppleant
Navn:
Anne Knudsen, formand LO
Midtsjælland
Per Flor, 3 F Midt- og
Østsjælland
Michael Dyrehave, Skole og
Forældre
Poul Arne Bødker, Skole og
Forældre
Mette Tram Pedersen,
vicedirektør ved Selandia-CEU
Tove Jakobsen, viceforstander
VUC
2 repræsentanter for forældre (en for forældre til elever i Xclass og en for forældre til elever i
kommunens 7.-10. klasser):
Status i bestyrelsen:
Medlem-Xclass
Suppleant
Medlem-”fødeskole”repræsentant
Suppleant
Navn:
Teis Bjørn Nielsen
Nicolaj Mikkelsen
Peter Jensen
Vemmelev skole
Michael Ørum Henriksen
Marievangskolen
2 medarbejderrepræsentanter (en fra dagundervisningsområdet og en fra fritidsområdet):
Status i bestyrelsen:
Medlem-dag
Suppleant
Medlem-fritid
Suppleant
Navn:
Line Olesen, lærer, Xclass
Anne Gade Nielsen
Jesper Rohrberg Andersen
Carsten Kil Peick-Duedahl
2 elevrepræsentanter (en fra dagundervisningsområdet og en fra fritidsområdet):
Status i bestyrelsen:
Medlem-dag
Suppleant
Medlem-fritid
Suppleant
Navn:
Alexander Boisen
Gustav
Lea Schümann
Anne Burgaard
Fra ledelsesteamet deltager virksomhedsleder Henning Rasmussen, skoleleder fra Xclass Jes Lendhard
Hansen og souschef fra Ung Slagelse/ungdomsskolen Hanne Birgitte Mejlstrøm
Tiltrædelsesdato er 01.08.2014