Medlemsliste - UngSlagelse

Bestyrelsens sammensætning 2014/15
2 Medlemmer valgt af Byrådet:
Status i bestyrelsen:
Medlem
Navn:
Adresse/telefon/email:
Jannick Juul Johansen
Sdr. Stationsvej 27 e, 4200 Slagelse,
[email protected]
Suppleant
Unnie Brown Hansen
Smedelodden 8, Havrebjerg, 4200 Slagelse,
Medlem
Daniel Munck Søe Jensen
Stigbjegvej 33, 4220 Korsør, 22 95 42 73,
Suppleant
Carina Lindgård Stubager
[email protected],
Smedevej 23, 4241 Vemmelev,
[email protected]
[email protected]
3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsområdet,
herunder arbejdsmarkedets parter og fra de lokale ungdomsuddannelser:
Status i bestyrelsen:
Medlem
Navn:
Adresse/telefon/email:
Anne Knudsen, formand
LO Midtsjælland
Vibevej 10, 4100 Ringsted, 21817303,
Suppleant
Per Flor, 3 F Midt- og
Østsjælland
Vibevej 12, 4100 Ringsted, 30920193,
Medlem
Michael Dyrehave, Skole
og Forældre
Rostedvej 29, 4200 Slagelse, 40810708,
Suppleant
Poul Arne Bødker, Skole
og Forældre
Valbyvej 3, 4200 Slagelse, 53732809,
Medlem
Mette Tram Pedersen,
vicedirektør ved
Selandia-CEU
Kongstedparken 11, 4200 Slagelse,
28442003, [email protected]
Suppleant
Tove Jakobsen,
viceforstander VUC
Herrestræde 11, 4200 Slagelse,
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2 repræsentanter for forældre (en for forældre til elever i Xclass og en for forældre til elever i
kommunens 7.-10. klasser):
Status i bestyrelsen:
Medlem-Xclass
Navn:
Adresse/telefon/email:
Teis Bjørn Nielsen
Holbergsgade 15, 4200 Slagelse, 60605444,
Suppleant
Nicolaj Mikkelsen
Medlem-”fødeskole”repræsentant
Suppleant
Peter Jensen
Vemmelev skole
????
Marievangskolen
[email protected]
Kildemarksvej 23, 4200 Slagelse, 51539470,
[email protected]
Skovklinten 7, 4220 Korsør, 28181880,
[email protected]
2 medarbejderrepræsentanter (en fra dagundervisningsområdet og en fra fritidsområdet):
Status i bestyrelsen:
Medlem-dag
Navn:
Adresse/telefon/email:
Line Olesen, lærer,
Xclass
Løvegade 6 b, 2. tv., 4200 Slagelse,
20949824, [email protected]
Suppleant
Anne Gade Nielsen
Vestergade 29, 4180 Sorø, 22243466,
[email protected]
Medlem-fritid
Jesper Rohrberg
Andersen
Sønderås 31, 4200 Slagelse, 51536840,
Suppleant
Carsten Kil Peick-Duedahl
Bjergbygade 12, st. th., 4200 Slagelse,
23829246, [email protected]
[email protected]
2 elevrepræsentanter (en fra dagundervisningsområdet og en fra fritidsområdet):
Status i bestyrelsen:
Navn:
Medlem-dag
Alexander Boisen
Suppleant
Gustav
Adresse/telefon/email:
Thygesvej 22, 4220 Korsør,
[email protected]
Medlem-fritid
Suppleant
Fra ledelsesteamet deltager virksomhedsleder Henning Rasmussen, skoleleder fra Xclass Jes Lendhard
Hansen og souschef fra Ung Slagelse/ungdomsskolen Hanne Birgitte Mejlstrøm
Tiltrædelsesdato er 01.08.2014