Kriterier for priser

Indmeldelsesblanket
Navn
_____________________________________________
Alle inviteres til
Generalforsamling 2015
i
Grevinge Sogns Beboerforening
med debat om næste skridt i ”sø-projektet” og LandsbyMakeover 2015
Adresse
_______________________________________________
Email
______________________________________________
Mobil nr ______________________________________
Byerne i Grevinge Sogn
Kom og vær med på
Grevinge Centralskole tirsdag d. 24/2 kl. 19-21
Beboerforeningen er vært ved en kop kaffe og kage
Se mere på
www.grevingenyt.dk
Det vil vi
Grevinge Sogns Beboerforening vil samle og koordinere arbejdet i lokale
foreninger, borgergrupper og initiativer i Grevinge Sogn.
Det vil vi for at sikre samarbejdet
mellem ildsjæle i sognet og for at alle,
der går rundt med gode ideer til at gøre
Grevinge Sogn til et dejligt sted at bo,
kan få hjælp til at udvikle de gode ideer.
Mød op
på Generalforsamlingen og hør mere. Vi havde en dejlig generalforsamling
sidste år, og fik lavet en bestyrelse på 10 personer. Vi har kandidater til
bestyrelsen, men har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så kontakt
os – eller meld dig på generalforsamling
Bliv medlem
Kontingentet er 75,- pr. person over 18 år. Unge under 18 år gratis.
Du bliver medlem ved
-
enten at Indbetale 75 kr. på konto 0537 8025605900 – HUSK at anføre
navn og Email og/eller mobil nr./adresse i meddelelsesfeltet
-
eller udfylde blanketten på bagsiden og betale på generalforsamlingen.
Kontakt
Henrik Bang Jensen 4037 2632/ [email protected]
Gyda Frederiksen 2538 9631/ [email protected]
Landsby-Makeover 2014 og 2015: Sø-projektet
Vi vandt Landsby-Makeover 2014 – og gør det igen i 2015!
I samarbejde med Odsherred Forsyning fik vi trampesti ved søen, bålplads
og borde/ bænke, samt et Podie i området omkring ”Grevinge Sø” (Fase 1)
ALLE i sognet er velkomne til at bruge området - der er lagt strøm til musik
på podiet, som også får tørvejr med et telt-tag. Trampestien er lidt for våd til
helårsbrug, så det prøver vi at løse – helst gratis…
I år vil vi arbejde med Fase 2:
Marken ved Rundkørslen.
Når ejerforholdet til ”Fase 2området” snart falder på plads, vil vi
kunne udvide brugsaftalen helt over
til Gislinge-rundkørslen. Sidste år
skrev vi i vores ansøgning til
Landsby- Makeover-konkurrencen,
at man her senere kunne lave f.eks.
dufthave, motionsredskaber,
bålplads, stier, æblehave mv. Vi vil
rigtig gerne mødes på Podiet med
en masse borgere med gode ideer, som kan gøre området til et interessant
og indbydende sted for alle.
MEN – der er et stort MEN: Der skal flere og nye kræfter til, hvis det skal
lykkes. Der skal også penge til – nogle af dem kan vi skaffe ved at deltage i
Landsby-Makeover 2015. Ansøgningsfristen er 9. marts 2015, derfor er
det vigtigt, at der er borgere der tænker idéer til dette projekt - inden
generalforsamlingen i Beboerforeningen den 24. februar!. Hvis vi nedsætter
en Grevinge-gruppe til konkurrencen, har den kun 12 dage til udarbejdelse
af et Landsby Make Over-projekt efter generalforsamlingen.
Vi forestiller os masser af liv. Mange udgaver af ”Vi mødes ved Podiet”! - Vi
forestiller os også, at der er mange flere gode borgere der vil det samme!
Og har gode idéer!
- Hele projektansøgningen i Landsby Make Over-konkurrencen sidste år
kan ses på: www.grevingenyt.dk