OZ 2062-221CM5-40-10 SENJU MANUFACTURING (EUROPE

Eksamen 3b kemi c, Sommer 2011. Nakskov Gymnasium og HF
Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse
Spørgsmål 1
Carbonhydrider
Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber.
Du skal inddrage øvelsen: ” Heptans reaktion med brom” i din gennemgang.
I din besvarelse kan du evt. komme ind på nogle af følgende emner:
Opbygningen af carbonhydrider f.eks. alkaner, alkener, alkyner, cyclohexen og benzen
Kovalent binding (elektronparbinding)
Navngivning
Isomeri
Kemiske egenskaber, substitution og forbrænding
Polære og upolære forbindelser
Blandbarhed
Nedenstående figurer kan evt. inddrages i din gennemgang
Eksamen 3b kemi c, Sommer 2011. Nakskov Gymnasium og HF
Spørgsmål 2
Vand som opløsningsmiddel
Der ønskes en gennemgang af vands kemiske opbygning samt hvorledes dette har betydning for
hvilken stoffer der kan opløses i vand.
Du skal inddrage øvelsen: ” Hvilken type stof- ionforbindelse eller molekyle” i din gennemgang.
I din besvarelse kan du evt. komme ind på nogle af følgende emner:
H og O`s placering i det periodiskesystem
Kovalent binding (elektronparbinding)
Elektronprikformel, for H2O,
Elektronegativitet
Polære og upolære molekyler
Blandbarhed
Salte opløst i vand.
Molekyler opløst i vand
Nedenstående figurer kan evt. inddrages i din gennemgang
Eksamen 3b kemi c, Sommer 2011. Nakskov Gymnasium og HF
Spørgsmål 3
Ioner og ionforbindelser
Der ønskes en gennemgang af ioner og ionforbindelsers opbygning, samt deres opløsning og
fældning i vand.
Du skal inddrage øvelsen: ”Fremstilling af nogle tungtopløselige salt” i din gennemgang.
I din besvarelse kan du evt. komme ind på nogle af følgende emner:
Metaller og ikke metaller
Elektronegativitet
Dannelse af positive og negative ioner
Navngivning af ioner og salte
Opløsning af salte i vand
Vands kemiske opbygning
Fældning af salte
Nedenstående figurer kan evt. inddrages i din gennemgang
Eksamen 3b kemi c, Sommer 2011. Nakskov Gymnasium og HF
Spørgsmål 4
Mængdeberegning
Der ønskes en gennemgang af hvorledes kemisk mængdeberegning udføres i relation til et
reaktionsskema.
Du skal inddrage øvelsen: ” Natron, ophedning af natriumhydrogen carbonat” i din
gennemgang.
I din besvarelse kan du evt. komme ind på nogle af følgende emner:
Den ”kemiske reaktion”
Afstemning af et reaktionsskema
Definition på mol og molmasse
Massebevarelse
Tilstandsformer
Idealgasligningen
Nedenstående figurer kan evt. inddrages i din gennemgang
Eksamen 3b kemi c, Sommer 2011. Nakskov Gymnasium og HF
Spørgsmål 5
Koncentration og titrering
Der ønskes en gennemgang af princippet i en titrering samt hvorledes man kan bestemme
koncentrationen af NaCl i en opløsning med ukendt koncentration
Du skal inddrage øvelsen: ”Saltindhold i havvand” i din gennemgang.
I din besvarelse kan du evt. komme ind på nogle af følgende emner:
Definition af stofmængde koncentration
Titrand og titrator
Reaktionsskema for titreringen
Fældningsreaktion
Ækvivalenspunkt
Indikator
Nedenstående figurer kan evt. inddrages i din gennemgang
Eksamen 3b kemi c, Sommer 2011. Nakskov Gymnasium og HF
Spørgsmål 6
Titrering af eddikesyre
Der ønskes en gennemgang af princippet i en syre-base titrering, samt hvorledes man kan bestemme
koncentrationen af saltsyre i en opløsning med ukendt koncentration vhj.a. en potentiometrisk
titrering.
Du skal inddrage øvelsen: ”Titrering af eddikesyre” i din gennemgang.
I din besvarelse kan du evt. komme ind på nogle af følgende emner:
Definition af stofmængde koncentration
Syre og baser
Reaktionsskema for titreringen
Neutralisation
Ækvivalenspunkt
pH
Indikator
Nedenstående figurer kan evt. inddrages i din gennemgang
Eksamen 3b kemi c, Sommer 2011. Nakskov Gymnasium og HF
Spørgsmål 7
Lightergas
Der ønskes en gennemgang af hvorledes man kan lave stofmængdeberegninger med gasser. Du kan
evt. inddrage reaktionsligninger hvor der indgår gasser.
Du skal inddrage øvelsen: ”Molarmasse for lightergas” i din gennemgang.
I din besvarelse kan du evt. komme ind på nogle af følgende emner:
Den ”kemiske reaktion”
Hvad er en gas, herunder tryk
Afstemning af et reaktionsskema
Idealgasligningen
Definition på mol, molmasse og molar volume
Massebevarelse
Tilstandsformer
Nedenstående figurer kan evt. inddrages i din gennemgang
Temperatur /
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
C
Tryk /
0,016 0,017 0,019 0,020 0,021 0,023 0,024 0,026 0,027 0,029 0,031
bar.
Tabel over mættet vanddamps tryk i bar.
Formel
Navn
CH4
Methan
C2H6
Ethan
C3H8
Propan
C4H10
Butan
C5H12
Pentan