DEMIDEKK ULTIMATE HELMAT

3. periode
FF mellemtrinnet HVS
Ole Vadskær
Hillerød Kommune
3. periode
BESKRIVELSE AF KURSERNE I 2. PERIODE
BYG DIN EGEN APP.
På dette kursus kan du lære at lave din egen
applikation til smartphone/tablet. Vi skal arbejde i
iBuild.
Hilsen, Anne
”SÆLG DIT ARBEJDE”
Udseende er alt– det gælder også for de skriftlige
opgaver! Undgå læsernes forvirring og træthed ved
første øjekast.
Tænk professionelt over, hvordan du kan
præsentere din opgave, så alle vil læse det – fra den
mindste skriftlige engelskopgave til den tunge ugeeller månedsopgave i dansk.
Bliv stolt af dit arbejde - Lær hvad du SKAL, hvad
du KAN - og hvad du IKKE MÅ i dine skriftlige
opgaver.
Kurset i layout vil selvfølgelig variere i indhold
efter om du går i 4., i 5. eller i 6. klasse.
Hilsen, Jeanne
FAGLIG LÆSNING I MATEMATIK
Faglig læsning i matematik er mere aktuelt end
nogensinde. Teksterne i matematikbøgerne er
blevet længere og læsemæssigt sværere, hvilket
viser sig at være en udfordring for mange elever. Vi
har derfor valgt at tilbyde et kursus, hvor formålet
er, at eleverne skal lære at læse, forstå og afkode
en matematikfaglig tekst, samt at give eleverne
nogle metoder og redskaber, de kan anvende i den
daglige undervisning.
Hilsen, Cecilie
DESIGN OG GENBRUGSMATERIALER
Målet med undervisningen er, at eleverne får en dybere
forståelse for, hvad design er. Vi vil gennemgå teori,
hvor der er hovedvægt på det æstetiske udtryk og
funktionalitet. Igennem forløbet vil eleverne få øjnene
op for hvad godt design er, og hvordan design
optræder i deres hverdag. De vil få materialekendskab,
lære at planlægge egen proces og lære at få deres
kreative ideer ud på papir (tegning med mål) og til slut
vil de fremstille produktet ved brug af
genbrugsmaterialer.
Hilsen, Maria
Faglig Fordybelse & Lektiecafé
4.-6. klasse
Beskrivelse af struktur og indhold uge 2-14
Beskrivelse af indsats
Undervisningen i Faglig Fordybelse (FF) består dels af undervisningsforløb,
der skal styrke både de fagligt stærke og de fagligt svage elever og dels af
lektiehjælp, hvor eleverne kan få hjælp til deres lektier. Indsatsen er delt op
i 4 perioder: sommerferien til efterårsferien, efterårsferien til juleferien,
juleferien til påskeferien og påskeferien til sommerferien.
Formål
Formålet med undervisningen
er at give eleverne forskellige
muligheder for såvel faglig
træning som faglige
udfordringer.
Lektiecaféen
I denne periode vi kan tilbyde lektiecafé i følgende fag:





dansk
engelsk
tysk
historie
matematik
Kurser
Vi arbejder med følgende faglige forløb:




Appbuilding-workshop á 3 uger (uge 2-4) v. Anne
Lay Out-workshop á 3 uger (uge 5-8) v. Jeanne
Faglig læsning i matematik-workshop á 3 uger (uge 9-11) v. Cecilie
Design- og genbrugsmaterialer á 3 uger (uge 12-15) v. Maria
Personale
Der er tilknyttet 4 voksne på
mellemtrinnet. Ud af de 4
voksne vil de fleste skolefag
være dækket.
I Hillerød Kommune er det
besluttet, at tildelingen til FF
er 1 voksen til 2 klasser, idet
der regnes med at ca. 50% af
eleverne kommer til FF.
På HVS er ca. 90% af eleverne
tilmeldt FF, hvilket betyder
flere børn pr. lærer.
Vi organiserer det på denne måde:
I denne omgang har vi besluttet at holde årgangene hver for sig på
kurserne.
I lektiecaféen gør vi som hidtil, man sætter sig i det lokale, hvor læreren kan
hjælpe med det pågældende fag.
De voksne
I denne periode er vi følgende voksne:
AD – Anne Lünell (tysk, engelsk)
CEC – Cecilie Hvelplund (matematik)
JNA – Jeanne Naur (dansk)
MSJ – Maria Joensen (matematik)
Mvh, lærerne
Til- og framelding
FF er ikke obligatorisk, men er
et tilbud.
I kan AFmelde jeres barn på
dagen indtil kl. 12 på intra.
Eleven er altså automatisk
tilmeldt FF. Eleven kan således
ikke uden forældrenes
samtykke undlade at komme
til FF.