Navn Virksomhed Ole Bay Jensen AspIT Søren Peder Møller AspIT

Brandtaksationer i Vester Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 10. januar 2013
INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/Brandforsikring.aspx
Taksationsprotokol anno 1800 til anno 1829
Der kan være fejl i navne og nogen kan være overset
OBS: Rettelser bedes sendes til: [email protected]
Ca 1145 navne og gaarde.
side 3 Anno 1800
Varde sogn
Lunde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Rosengaard
Nørvang
Meils
Meils
vesterbæk
Haltrup
Haltrup
Michael Stopperop
Hans Christensen
Laurits Christensen
Mikkel Pedersen
Peder Mathiesen
Niels Pedersen
Niels Sørensen
side 10 Anno 1801
Øse sogn
Øse sogn
Billum sogn
Outrup sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Nordenskov
Nordenskov
Billumtarp
Raatarp
Hostrup
Hostrup
Haltrup
Haltrup
Oued
Oued
Jens Sørensen
Jens Pedersen
Thomas Christensen
Christen Christensen
Erich Hansen
Jeppe Pedersen
Niels Christensen
Jørgen Christensen
Mads Jensen
Lass Jensen
side 20 Anno 1801
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Outrup sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lund
Lund
Frøstrup
Outrup
Rærup
Rærup
Lydom Friisgaard
Nørlydom
Nørlydom
Rærup
Jens chas
Frederik Knudsen
Hans Christensen
Bertel Jensen
Ole Jensen
Erich Sørensen
Christen Lassen
Erich Henrihsen
Johannes Pedersen
Niels Hansen
side 30 Anno 1801
Lydom sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Rærup
Præstgaard:
Præstby
Præstby
Ole Nielsen
Christen Jensen Lauridsen
Christen Snedker
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Præstby
Præstby
Nebel
Hundhale
Nebel
Hundhale
Christen Jensen
Christen Pedersen
Lars Nielsen
Laust Nielsen
Hans Christensen
Peder Berg
side 40 Anno 1801
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel
Sæding
Sæding
Sæding
Sæding
Kalle
Kalle
Kalle
Kalle
Kalle
Christen Michelsen
Christen Jepsen
Mads Clausen
Christen Nielsen Thomasen
Thomas Thomasen
Joen Vester
Peder Nielsen
Peder Sørensen
Peder Christensen
Jens Sørensen
side 50 Anno 1801
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Haunstrup
Haunstrup
Nederfidde
Dyhre
Dyhre
Klivgaard
Kiergaard
Kiergaard
Grærup
Grærup
Hans Christensen
Joen Nielsen
Laust Hansen
Søren Christensen
Morten Nielsen
Jens chas
Mads Sørensen
Thomas Jensen
Hans Andersen
Laust Sørensen
side 60 Anno 1801
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Grærup
Grærup
Grærup
Grærup
Grærup
Grærup
Grærup
Blaavand
Blaavand
Christen Christensen
Niels Pedersen
Christen Simonsen
Simon Pedersen
Bertel Christensen
Peder Nielsen
Christen Knudsen
Niels Nielsen
Søren Pedersen
side 70 Anno 1801
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Blaavand
Blaavand
Blaavand
Oksby
Vesterballe
Hoe
Hoe
Peder Jensen
Jens Bakkersen
Christen Nielsen
Christen & Jens Bakkersen
Johannes Christensen
Hans Bertelsen
Niels Hansen
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
side 80 Anno 1801
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Oksby sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Hoe
Hoe
Sønderballe
Jens Knudsen
Mads Juulsen
Jens Jessen
Sønderballe
Nørballe
Nørballe
Nørballe
Nørballe
Hoe
Hoe
Laust Hansen
Laust Tuesen
Niels Terkelsen
Gregers Lauritsen
Niels Hansen
Hans Thissenius
Skoele huus
Niels Nielsen
Peder Sørensen
Nørballe
Hoe kirke:
Jens Sørensen
side 90 Anno 1801
Oksby sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Henne sogn
Varde sogn
Varde sogn
Lunde sogn
Borrup
Janderup
Janderup
Janderup
Øster Janderup:
Janderup
Janderup
Henne
Frisvad
Meils
Tyberghuus
Niels Knudsen
Thomas Nielsen
Peder Pedersen
side 100 Anno 1802
Hodde sogn
Hodde sogn
Ansager sogn
Ansager sogn
Ansager sogn
Lunde sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Hesselho
Hesselho
Mølby
Osin
Osin
Lundtag
Rærup
Rærup
Rærup
Friisgaard
Christen Christensen
Hans Pedersen
Jens Bertelsen
Rasmus Christensen
Søren Jensen
Christen Jensen
Peder Poulsen
Christen Lauritsen
Jens Henriksen
Lass Pedersen
side 110 Anno 1802
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Nørlydom
Lydom mølle
Lydom mark
Lydom mark
Lydom mark
Lydom mark
Lydomgaard
Ole Olesen
Christen Bech
Bae Baesen
Jep Christensen
Christen Nielsen
Søren Henriksen
Hans Kruse
Peder Clausen
Laurits Pedersen
Lars Nielsen
Hans Christensen
Niels Jessen
Søren Lausen
Nebel sogn
Nebel sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Sædding
Sædding
Lønne
Lønne
Lønne
Christen Vadgavl
Hans Christensen
Peder Mathiasen
Christen Nielsen
Peder Pedersen
side 120 Anno 1802
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Henne sogn
Lønne
Lønne
Lønne
Lønnestak
Lønnestak
Lønnestak
Lønnestak
Lønnestak
Lønnestak
Henne mølle:
Hennegaard
Ole Hendriksen
Joen Hendriksen
Peder Pedersen
Jens Poulsen
Jep Sørensen
Peder Nielsen
Ole Pedersen
Hans Pedersen
Jens Mortensen
side 130 Anno 1802
Lydom sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Lunde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
side 140 Anno 1802
Lydom sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Lunde sogn
Lydom
Henne
Henne
Henne
Henne
Henne
Henne
Kirkeby
Kirkeby
Kirkeby
Kirkeby
Kirkeby
Kirkeby
Kirkeby
Kirkeby
Kirkeby
Kirkeby
Kirkeby
Liregaard Fulsøe
Øster Debel
Meils
Orten
Blaksmark
Nørlydom
Kvong
Kvong
Nørlang
Jørgen Nielsen
Niels Pedersen
Peder Jensen
Anders Sørensen
Christen Sørensen
Morten Sørensen
Christian chas
Christen Pedersen
Hans Olesen
Anders Tøgersen
Jørgen Nielsen
Jacob Hendriksen
Søren Jørgensen
Peder Christensen
Maren Nielsdatter
Jacob Christensen
Peder Nielsen
Jacob Andersen
Jeppe Jensen
Christen Bennedsen
Jens Jensen Post
Mads Jepsen
Erich Henrichsen
Christen Sørensen
Hans Andersen
Christen Frandsen
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Outrup sogn
Varde sogn
Varde sogn
Øse sogn
Øse sogn
Janderup sogn
Varde sogn
Carlsgaard Søndertarp
Hølled
Frøstrup
Bækkehuse
Orten
Orten
Skamstrup
Bandsberg
Lisberg mølle
Peder Lauritsen
Ole Lejssen
Jørgen Jørgensen
Christen Frandsen
Christen Christensen
Peder Christensen
Søren Jørgensen
Poul Mogensen
Christen Christensen
Jens Nielsen
side 150 Anno 1802
Ål sogn
Ho sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Janderup sogn
Øse sogn
Ål sogn
Kvong sogn
Janderup sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Hesselmed mølle
Hoe mølle
Holm
Børsmose
Børsmose
Børsmose
Janderup
Oved
præstegaard:
Kvong
Janderup
Hallum
Kvong
Kvong
Kvong
Fris Hansen
Jens Sørensen
Kristen Holm
Simon Nielsen
Mads Nicolaisen
Niss Gundersen
Søren Thorstensen
Jens Madsen
side 160 Anno 1803
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Outrup sogn
Lunde sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Henne sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Snittruggaard
Schiedsbøll
Lunde
Lunde
Lunde
Lundager
Outrup
Lønnehede
Rærup
Rærup
Sønderlydom
Lydomhede
Overfidde
Vestervrøgum
Kiergaard
Nørbrise
Børsmose
Børsmose
Børsmose
Børsmose
Børsmose
Eske Pedersen
Søren Hansen
Jens Grummesen
Jens Andersen
Christen Jensen
Jens Jensen
Sal Vestens
Peder Sørensen
Ole Nielsen
Ole Jensen
Christen Christensen
Peder Terbensen
Lars Nilsen
Jeppe Nielsen
Niels Pedersen
Adser Jørgensen
Peder Nielsen
Hans Pedersen
Mads Madsen
Niels Hansen
Christen Nielsen
Lass Thomsen
Jens Thomsen
Peder Nielsen
Lass Thomsen
Christen Jensen
Søren Christensen
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Børsmose
Børsmose
Børsmose
Grærup
Grærup
Nøroksby
Nøroksby
Niels Nielsen
Iver Madsen
Bertel Jensen
Jørgen Christensen
Jens Simonsen
Joen Juulsen
Jens Jensen
side 170 Anno 1803
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Janderup sogn
Varde sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Mosevrå
Mosevrå
Mosevrå
Hoe
Nørballe
Nørballe
Nørballe
Sønderballe
Billum
Tarp
Billumgaard
Kærup
Blaksmark
Østervrøgum
Østervrøgum
Østervrøgum
Østervrøgum
Østervrøgum
Østervrøgum
Østervrøgum
Vestervrøgum
Vestervrøgum
Vestervrøgum
Vestervrøgum
Vestervrøgum
Vestervrøgum
Vestervrøgum
Søren Nielsen
Anders Christensen
Hans Bertelsen
Bakker Nielsen
Hans Bertelsen
Boy Boysen
Kirsten Larsdatter
Maren Sørensdatter
Hans Pedersen
Jacob Jensen
Jesper Pedersen
Peder Sørensen
Christen Sands
Kirsten Jensdatter
Peder Pedersen
Mads Andersen
Niels Nielsen
Hans Nielsen
Niels Michelsen
Thomas Christensen
Christen Thuesen
Christen Henriksen
Anders Christensen
Niels Olesen
Jørgen Jensen
Niels Nielsen
Thomas Olesen
side 180 Anno 1803
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Janderup sogn
Henne sogn
Varde sogn
Janderup sogn
Vestervrøgum
Vestervrøgum
Vestervrøgum
Vestervrøgum
Søhuse
Søhuse
Søhuse
Søhuse
Hyllerslev
Kirkeby
Orten
Janderup
Anders Pedersen
Mads Hansen
Jens Pedersen
Søren Hansen
Jeppe Hansen
Hans Jepsen
Ole Simonsen
Mads Hansen
Ole Thomsen
Jørgensen / Maren Nielsdatter
Peder Christensen
Hans Sørensen
Varde sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Hodde sogn
Varde sogn
Kvong sogn
Orten
ouilsgaard
Rønrøgel
Hostrup
Nordenskov
Haltrup
Hessel
Meils
Kvong
Hans Sørensen
Eske Knudsen
Knud Knudsen
Peder Nielsen
Hans Sørensen
Niels Pedersen
Mads Thomsen
Jens Clausen
Christen Andersen
side 190 Anno 1804
Lunde sogn
Lunde sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Øse sogn
Varde sogn
Varde sogn
Øse sogn
Ål sogn
Øse sogn
Varde sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Lundager
Lundager
Lønne
Lønne
Klintling
Klintling
Linding
Linding
Henne
Stausøe
Haustrup
Hennemark
Hennemark
Kirkeby
Hennegaard
Guldager
Fielsø
Oved
Orten
Blakmark
Oved
Oksbøll
oved
Miels
Aasted
Aasted
Jacob Lauridsen
Hectel Sørensen
Svenning Svenningsen
Mads Christensen
Mads Mortensen
Christen Gravesen
Niels Christensen
Søren Eskesen
Søren Thomsen
Mathias Jensen
Christen Jensen
Jens Pedersen
Jørgen Nielsen
Jacob Hendrichsen
Teilman
Møller
Jacob Frissen
Knud Mortensen
Peder Christensen
Christen Christensen
Morten Knudsen
Niels Hansen
Mads Jensen
Peder Daniel Christensen
Morten Thomsen
Jens Thomsen
side 200 Anno 1805
Kvong sogn
Lydom sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Aasted
Rærup
Klinling
Henne
Henne
Henne
Henne
Oksby
Sørnder Oksby
Oksby
Oksby
Christen Jensen Debel
Christen Nielsen
Hans Lauridsen
Christen Christensen
Peder Christensen
Jørgen Høy
Christen Sørensen
Niels Sørensen
Christen Pedersen
Jesper Christensen
Jens Clemmensen
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Lunde sogn
Øse sogn
Øse sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby
Blaavand
Hvidbjerg
Hvidbjerg
Hvidbjerg
Blaavand
Borrup
Borrup
Borrup
Strudvad
Hylleslev
Hylleslev
præstegaard
Oksbøll
Oksbøll
Nørlund
Hostrup
Hostrup
Blåvand
Blåvand
Oksby
Oksby
Sønder Oksby
Jens Nielsen
Jens Bakkersen
Jens Lauridsen
Kaptain Christen Jepsen
Villads Ibsen
Jess Christensen
Christen Jørgensen
Ludvig Christensen
Niels Christian Nielsen
Mads Knudsen
Jens Hansen
Jens Jensen
side 210 Anno 1806
Oksby sogn
Oksby sogn
Janderup sogn
Varde sogn
Kvong sogn
Billum sogn
ov Alleslev
Janderup sogn
ov Torbøll
Janderup sogn
Janderup sogn
ov Torbøll
Nøroksby
Mosevrå
Hylleslev
Meils
Kvong
Billumgaard
Niels Christensen
Janderup
Niels Christian Mathisen
Hylleslev
Janderup
Niels Christian Mathisen
Christian Larsen
Ingeborg Simonsdatter
Laurids Pedersen
Niels Jessen
Hans Adolf Zirach
Simon Pedersen
Lønnegaard
Vesterbæk
Vesterbæk
Frøstrup
Abraham Isaehsen
Niels Hansen
Nørstrup
Maabjerg
Mads Stephansen
Frøstrup
Christen Pedersen
Peder Eskesen
Jacob Jensen
Andreas Rattenborg
side 220 Anno 1807
Lønne sogn
Øse sogn
Øse sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Øse sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lønne sogn
Hans Knudsen
Niels Hansen
Christen Hansen
Peder Christensen
søren Christensen
Niels Jensen
Villass Sørensen
Bertel Christensen
Jess Poulsen
Niels Berendsen
Jørgen Jensen
Laurits Pedersen
Knud Bennedsen
Jeppe Pedersen
Peder Henrichsen
Niels Andersen
Christen Pedersen
Lønne sogn
Lunde sogn
Øse sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
side 230 Anno 1809
ja
Lydom sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Janderup sogn
nn
Nebel sogn
Lunde sogn
Janderup sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Lønnehede
Frøstrup
Oved
Frisvad
Tisbjerg mølle
Blakmark
Laust Nielsen
Lydom mølle
Lunde
Lunde
Janderup
Laust Jessen
Lundsager
Hylleslev
Haltrup
Hostrup
Hostrup
Hostrup
Hostrup
Hostrup
Hostrup
Klinkenborg
Vesterbæk
Vesterbæk
Oved
Oved
Oved
Oved
side 340 Anno 1811 (siderne springer fra 235 til 336)
Øse sogn
Nordenskov
Øse sogn
Nordenskov
Øse sogn
Nordenskov
Kvong sogn
Aasted
Kvong sogn
Aasted
Kvong sogn
Aasted
Nebel sogn
Hundehale
Nebel sogn
Hundehale
Nebel sogn
Hundehale
Lønne sogn
Lønne
Lønne sogn
Lønne
Lønne sogn
Lønne
Lønne sogn
Lønne
Lønne sogn
Lønne
Lønne sogn
Lønne
Nebel sogn
Prestbøll
Nebel sogn
Prestbøll
Niels Gravesen
Anders Jensen
Mads Jensen
Peder Hansen
Mads Andersen
Mads Jepsen
Christen Hansen
Hans Bennedsen
Laust Nielsen
Søren Lausen
Peder Christensen
Jes Christian Sørensen
Niels Pedersen
Jeps Pedersen
Jepe pedersen
Niels Sørensen
Peder Erichsen
Hans Pedersen
Hans Sørensen
Jens Olesen
Mads Knudsen
Thomas Thomsen
Knud Mortensen
Thomas Madsen
Lars Jensen
Mads Jensen
Jens Sørensen
Ebbe Knudsen
Hans Sørensen
Christen Jensen
Jens Thomsen
Hans Pedersen
Peder Jensen Nielsen
Niels Nielsen
Peder Pedersen
John Olsen
Peder Pedersen
Jep Sørensen
Hans Pedersen
Niels Gravesen
Søren Thomsen
Pastor Høyer
Christen Andersen
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Kvong sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Nebel
Nebel
Nebel
Nebel
Nebel
Nebel
Kvong
Hyllerslev
mølle
Jens Christensen
Jens Iversen
Niels Jessen
Niels Jørgensen
Niels Christensen
Søren Nielsen
Hans Pedersen
Laurids Pedersen
Laurids Pedersen
side 350 Anno 1811
Varde sogn
Janderup sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Outrup sogn
Henne sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Isberg mølle
Søervig
Blakmark
Blakmark
Meils
Meils
Meils
Meils
Sønderhebo
Sønderhebo
Hallumvad
Raatarp
Hennegaard
Nebel
Nebel
Nebel
Nebel
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup
Jens Nielsen
Christen Christensen
Christen Sand
Christen chas
Christian Danielsen
Christen Jensen
Niels Christensen
Anders Christensen
Christen jensen
Peder Christensen
Frank Jacobsen
Christoffer Sirath
Teilmann
Hans Hansen
Henrik Christen Høy
Villum Madsen
Lars Nielsen
Jørgen Bennedsen
Niels Bondesen
Hans Christian Knudsen
Knud Bennedsen
Anders Nielsen
David Andersen
Pastor Vandborg
Frank Bennedsen
Lars Jørgensen
Jens Sørensen
Niels Nielsen
Peder Nielsen
Biering
Anders Nielsen
Morten Nielsen
Niels Hansen
Jens Bundesen
Laust Nielsen
Side 360 Anno 1812
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup
Hebogaard
John Sørensen
Byrge Quist
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Varde sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Øse sogn
Hyllerslev
Hyllerslev
Hyllerslev
Hyllerslev
Bandsberg
Kærup
Kærup
Kærup
Kærup
Kærup
Kærup
Kærup
Kærup
Kærup
Janderup
Søevig
Søevig
Søevig
Søevig
Ål sogn Præstegaard
Vestervøgum
Hesselmed
Troldholm
Troldholm
Troldholm
Vigtofte
Friisvad
Graulundgaard
Hostrup
Haltrup
Haltrup
Haltrup
Haltrup
Abildhede
Abildhede
Anders Tøstesen
Christen Nielsen
Karsten Sørensen
Niels Bondesen
Jens Simonsen
Jens Thøstesen
Anders Davidsen
Peder Sørensen
Jørgen Mortensen
Jens Pedersen
Søren Madsen
Jacob Hansen
Søren Andersen
Jeppe Madsen
Jens Thomsen
Peder Christensen
Ole Hendriksen
Christen Thuesen
Søren Knudsen
Pastor Krærup
Mads Hansen
Pastor Krærup
Bunde Nielsen
Niels Nielsen
Hans Simonsen
Hans Andersen
Thomas Nielsen
Jens Thomsen
Anders Andersen
Niels Sørensen
Niels Pedersen
Niels Christensen
Jørgen Christensen
Peder Christian Pedersen
Frank Christian Pedersen
side 370 Anno 1812
Janderup sogn
Henne sogn
Lønne sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Janderup
Hostrup
Lønnehede
Tøerbøll
Raatarp
Lydomhede
Lydomhede
Meils
Meils
Friisvad
Friisvad
Friisvad
Friisvad
Christian Nielsen
Peder Poulsen
Peder Sørensen
Christen Jepsen
Jacob Olesen
Peder Pedersen
Iver Frandsen
Niels Nielsen
Palle Mortensen
Peder Hansen
Jens Pedersen
Thomas Nielsen
Hans Christensen Vestergaard
Varde sogn
Varde sogn
Ål sogn
Ål sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Janderup sogn
Henne sogn
Henne sogn
Oksby sogn
Øse sogn
Ål sogn
Varde sogn
side 381 Anno 1815
Nebel sogn
Henne sogn
Øse sogn
Øse sogn
Nebel sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Lunde sogn
Nebel sogn
Ål sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Varde sogn
Janderup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Lunde sogn
Outrup sogn
Friisvad
Friisvad
Hesselmed
Hesselmed
Bandsberg
Hyllerslev
Isberg mølle
Lunderup
Hundehale
Hundehale
Hundehale
Toerbøll
Debel
Kierup
Henne
Pilegaard
Oksby
Hostrup
Borre
Rosengaard
Hans Christensen Østergaard
Niels Christensen
Søren Hansen
Christen Jensen
Christen Christensen
Laurids Pedersen
Hansen
Teilmann
Peder Pedersen
Niels Jensen
Niels Nielsen
Christian Sørensen
Peder Lauridsen
Bore Boresen
Christian Christensen
Jens Christensen
Jes Poulsen
Jep Pedersen
Marburin Caspersen
Mikkel Slopperup
Ledding
Henne Præstegaard
Hostrup
Haltrup
Ledding
Henne mølle
Thomas Thomsen
Pastor Cortsen
Jep Pedersen
?
Peder Nielsen
Clement Christensen
Anders Cortsen
Hans Olesen
Boye Lauridsen
Jens Christensen
Jens Iversen
Terma
Christensen
Hans Nielsen
Anders Tøstesen
Christen Nielsen
Karsten Sørensen
Niels Hansen
Hans Nielsen
Niels Knudsen
Hans Hansen
Niels Nielsen
Boldrup
Knud Nielsen Pedersen
Anders Madsen
Christen Nielsen
Morten Madsen
Overfidde
Nederfidde
Nebel
Nebel
Frøstrup
Borre
Hyllerslev
Hyllerslev
Hyllerslev
Skiedsbøll
Lyvadgaard
Lyvadgaard
Frøstrup
mejls
Janderup
Allerslev
Loftgaard
Søndertarp
side 391 Anno 1817
Janderup sogn
Janderup sogn
Outrup sogn
Ål sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Billum sogn
Janderup sogn
Nebel sogn
Ål sogn
Nebel sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Ål sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Janderup sogn
Varde sogn
Nebel sogn
Varde sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Henne sogn
Janderupmark
Strudvad
Deyrup
Grærup
Jægum
Jægum
Tarp
Strudvad
Nebel
Hesselmed
Præstbøl
Billum
Billum
Billum
Ål sogn
Vester
Kielst
Billumgaard
Janderup
Blaksmark
Præstbøll
Mejls
Oksbøll
Grærup
Grærup
Grærup
Haustrup
Jens Christensen
Peder Hansen
Thomas Lauridsen
Jørgen Christensen
Jens Jepsen
Jørgen Hansen
Niels chas
Jens Christian Pedersen
Carel Kølen
Søren Hansen
Christen Hansen
Thue Hansen
Peder Jacobsen
?
kirke:
Hans Knudsen
Peder Jensen
Peder Simonsen
Jens Thomsen
Christen Sand
Søren Nielsen
Lars Jensen
Søren Mortensen
Niels Pedersen
Ole Pedersen
Mikkel Christensen
Peder Christensen Haahr
side 401 Anno 1818
Henne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Haustrup
Lønnehede
Lønnehede
Lønne
Lønne
Lønne
Lønne
Lønne
Lønne
Lønne
Lønnehede
Lønnehede
Lundager
Lunde
Kastkjær
Præstbøll
Nebel
Nebel
Sædding
Sædding
Peder Sørensen
Christen lassen
Søren Paulsen
Peder Pedersen
Jeppe Sørensen
Hans Pedersen
Christen Høy
Christen Thuesen
?
Niels Bondesen
John Gravesen
Niels Gravesen
Jacob Lauridsen
Christen Hansen
Mathias Lassen
Laurids Pedersen
Lars Svenningsen
Hendrich Christensen
Christen Jessen
Søren Lausen
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Outrup sogn
Lunde sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Vadgaard
Sædding
Hundehale
Sædding
Hundehale
Kløvgaard
Kløvgaard
Nederfidde
Søevighuse
Trøstrupgaard
Kierup
Kierup
Søren Christensen
Niels Jørgensen
Niels Jensen
Søren Jørgensen
Niels Pedersen
Bakker Lauridsen
Laust Hendricksen
Christen Terkelsen
Anders Knudsen
Johan Smidt
Anders Davidsen
Søren Madsen
side 411 Anno 1818
Janderup sogn
Billum sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Øse sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Nebel sogn
Lydom sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Outrup sogn
Nebel sogn
Kierup
Kulsmark
Skiøstrup
Oksbøll
Børsmose
Børsmose
Hostrup
Henne
Henne
Henne
Henne
Henne
Dyrreby
Kvong
Kvong
Kvong
Aasted
Aasted
Ouorup
Kinrkegaard
Janderup
Præstbøll
Rærup
Overfidde
Overfidde
Kirkeby
Klinting
Toerbøll
Præstbøl
Kield Pedersen
Søren Andersen
Niels Christensen
Terkel Christensen
Mads Nielsen
Niels Nielsen
Morten Christensen
Jørgen Christensen
Niels Pedersen
Christian Madsen
Christian Christensen
Jørgen Nielsen
Johanne Jensdatter
Hans Adolph Zirak
Clemman Jensen
Niels Jensen
Knud Pedersen
Jens Thomsen
Niels Pedersen
John Sørensen
Hansn Sørensen
Christen Andersen
Ennervold Sørensen
Christen Jørgensen
Niss Larsen
Jacob Sørensen
Niels Christensen
Jacob Olesen
Simon Eskesen
side 421 Anno 1819
Nebel sogn
Varde sogn
Janderup sogn
Billum sogn
Lønne sogn
Præstbøll
Friisvad
Kirkeby
Billumtarp
Lønnehede
Hans Gregersen
Peder Hansen
Jens Tøstesen
Niels Knudsen
Ole Olesen
Lønne sogn
Lønne sogn
Lønne sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lydom sogn
Billum sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Henne sogn
Henne sogn
Lunde sogn
Billum sogn
Øse sogn
Varde sogn
Outrup sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
side 431 Anno 1820
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Nebel sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Nebel sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lunde sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lønne
Lønne
Lønne
Vittarp
Søevig
Nebel
Nebel
Præstbøll
Søndertarp
Søndertarp
Rærup
Kielst
Borre
Broengaard
Sønderbøll
Grærup
Henne
Houstrup
Lundager
Hannevanggard
Hostrup
Meils
Vittarp
Nørtarp
Langsiggaard
John Olesen
John Christensen
Henrik Olesen
Jens Bertelsen
Mads Andersen
Niels Jørgensen
Niels Christensen
Simon Eskesen
Peder Carlsen
Jens Thuesen
Enervold Nielsen
Søren Madsen
Niels Theodorsius
Hans Bondesen
Niels Hansen
Hans Nielsen
Peder Jessen
Peder Baltzer Sørensen
Jacob Lauritsen
Nieolai Herm
Peder Christensen
Niels Christensen
Laust Sørensen
Mikkel Hansen
Thomas Hansen
Lunde
Lunde
Lunde
Præstbøll
Lunde
Kastkiær
Kolkær
Kolkær
Nebel
Rærup
Rærup
Sædding
Rærup
Rærup
Hekkelfeldt
Jens Andersen
Hans Hansen
Christen Nielsen
Jens Christensen
Jens Christen Henneberg
Christen Hansen
Lars Jensen
Laust Jessen
Lars Nielsen
Niels Thomsen
Christen Lauritsen Holm
Hans Nielsen
Mikkel Pedersen
Søren Eriksen
Anders Poulsen
Boe Boesen
Christen Lauritsen
Clement Christensen
Jørgen Sørensen
Niels Grægersen
Hans Jessen
Hans Willumsen
Peder Christensen
Lunde
Henne Mølle
Dyrreby
Dyrreby
Lunde
Skioldsbøll
Lunde sogn
Lunde sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
side 441 Anno 1820
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Øse sogn
Oksby sogn
Janderup sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Nebel sogn
side 451 Anno 1820
Lunde sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Hundstoft
Nebel
Nebel
Nebel
Nebel
Nebel
Sædding
Sædding
Sædding
Nebel
Sædding
Lundetang
Snittart
Søndertarp
Haltrup
Klinting
Klinting
Haustrup
Haustrup
Klinting
Dyrreby
Galkær
Outrup
Outrup
Outrup
Nørtarp
Nørtarp
Lundager
Lundager
Lundager
Frøstrup
Sædding
Lunde
mølle
Hennebjerg
Hennebjerg
Hennebjerg
Hennebjerg
Klinting
Klinting
Debel
Jeppe Hansen
Willum Hansen
Hans Hansen
Niels Jessen
Jens Iversen
Christen Thomsen
Peder Christensen
Thomas Jensen
Hans Jepsen
Peder Andersen
Christen Mikkelsen
Jens Christensen
Christen Jensen
Jens Christensen
Eske Pedersen
Peder Lauridsen
Jep Pedersen
Simon Nilsen
Mads Nielsen
Lars Larsen
Gunde Nielsen
Thomas Christensen
Pedennel Jensen
Bertel Nielsen
Peder Hansen
Peder Christensen
Laust Jacobsen
Christen Jensen
Ole Jepsen
Christen Frandsen
Christen Nielsen
Peder Lauridsen
Christen Hansen
Peder Christensen
Niels Nielsen
Jens Christensen Holm
madam Washard
Clemment Christensen
Jørgen Nielsen
Ole Christensen Haahr
Søren Pedersen
Christen Christensen
Hans Laursen
Christen Christensen
Jens Johansen
Christen Nielsen Høy
Lunde sogn
Henne sogn
Lydom sogn
Billum sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
side 460 Anno 1820
Outrup sogn
Lunde sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Oksby sogn
Ho sogn
Ho sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
side 470 Anno 1820
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Varde sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Lunde
Hennegaard
Lydom Mølle
Hennevanggaard
Vittarp
Søvighuse
Vittarp
Vittarp
Vittarp
Christen Mikkelsen
Teilmann
Uldrik Beek
Mads Sørensen
Laurits Christensen
Jørgen Makisen
:Lambert Christian Eskesen
Christen Hansen
Jørgen Christensen
Debel
Søndertarp
Jens Bertelsen
Christen Christensen
Erik Henriksen
Christen Christensen Lønne
Laust Nielsen
Johannes Axelsen
Hans Johnson
Niels Christian Sørensen
Jens Andersen
Søren Nielsen
Christen Bertelsen
Leiitnarel Peterson
pastor Knudsen
Jess Nielsen
Christian Hansen
Niels Knudsen
Christen Christensen Grønborg
Bertel Christensen
Hans Sørensen
Gunde Boysen
Søren Nielsen
Hans Pedersen
Peder Knudsen
Lars Sørensen
Jeppe Toftesen
Jens Clausen
Jess Christensen
Hans Bertelsen
Niels Nielsen
Peder Johnsen
Friisgaard
Janderup
Janderup
Janderup
Nørhebo
Hylderslev
Ho
Ho
Ho
Præstegaard
Ho
Ho
Borrup
Ho
Ho
Øster.
Øster.
Vejers
Vejers
Vejers
Vejers
Vejers
Oksby
Blaavand
Mossevraae
Øster.
Oksby
Borring
Vejers
Oksby
Oksby
Meils
Vraae
Søren Sørensen
Niels Simonsen
Knud Christensen
Niels Nielsen
Mads Pedersen
Peder Christian Hendriksen
Jens Sørensen Kieldsen
Oksby sogn
Ål sogn
Ål sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Henne sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Henne sogn
Handflod
Wadgaard
Sædding
Dyrreby
Kjorup
Kidrup
Kiorup
mølle
Jens Christensen Kolle
sognefoged Christen Jensen
Peder Jørgensen
Erik Madsen
Jørgn Jørgensen
Søren Christensen
Peder Nielsen
Søren Maltesen
Ole Laursen
Anders Christensen
Jens Pedersen
Clemment Christensen (2 artikler)
side 480 Anno 1821
Henne sogn
Henne sogn
Janderup sogn
Outrup sogn
Henne sogn
Ål sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Lunde sogn
Henne sogn
Henne sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Nebel sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Billum sogn
Billum sogn
Nederfidde
Kirkebye
Nørheboe
Søvig
Haustrup
Borre
Henneberg
Dyrreby
Dyrreby
Hjulsager
Himmere
Dyrreby
Henneberg
Allerslev
Skyhede
Skyhede
Skyhede
Nebel
Janderup
Janderup
Janderup
Hyllerslev
Janderup
Billum
Billum
Boye Laursen
Jacob Jørgensen
Niels Mortensen
Else Simosdatter
Niels Jørgensen
Hans Nielsen
Søren Thomsen
Jens Laugesen
Hans Nielsen
Jens Sørensen
Thomas Jørgensen
Søren Nielsen
Hans Rasmusen
Niels Nielsen
Christen Hansen
Mads Christensen
Christen Jensen
Karl Køllen
Anders Nielsen
Peder Pedersen
Niels Mortensen
Jens Frantsen
Niels Pedersen
Christen Bjakkesen
Peder Jepsen
side 490 Anno 1821
Henne sogn
Henne sogn
Nebel sogn
Varde sogn
Varde sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Dyrreby
Nedderfidde
Nebel
Orten
Orten
Heboe
Sønder Heboe
Hyllerslev
Janderup
Søren Nielsen
Boye Lauritzen
Carl Køllen
Hans Christensen
Jens Jensen
Børge Quist
Christen Jensen
Niels Bondesen
Knud Bennedsen
Oxbøll
Præstegaard
Janderup sogn
Billum sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
ål
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ho sogn
Ho sogn
Henne sogn
Henne sogn
Oksby sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Kvong sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
side 501 Anno 1821
Henne sogn
Henne sogn
Varde sogn
Varde sogn
Henne sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Henne sogn
Janderup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Lydom sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Outrup sogn
Lydom sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup
Billum
Borre
Oksbøl
Borre
?
Søhuse
Kjærgaard
Skødstrup
Skødstrup
Fredtoft
Børsmose
Hoe
Hoe
Filsøe
Oksby
Hausøe
Hausøe
Houstrup
Lydomgaard
Frøstrup
Nørvang
Lynehusted
Vittarp
Outrup
Dyrreby
Hausøe
Friisvad
Meils
Dyrreby
Janderup
Janderup
Bandsberg
Nederfidde
Grylund Mølle
Søndertang
Allerslev
Kirken:
Nederfidde
Overfidde
Dyrreby
Vittarp
Lydom mark
Janderup
Hyllerslev
Niels Bennedsen
Christen Lauridsen
Adzen Hansen
?
?
Niels Hansen
Niels Christensen
Peder Jacobsen
Mads Thuesen
Hans Johansen
Niels Nielsen
Hans Thuesen
Jens Nielsen
Hans Peder Christensen
Anders
Peder Knudsen
Eske Pedersen
Claus Nielsen
Christen Gravesen
Niels Olesen
Anders Christensen
Hans Christian Christensen
Jørgen Jørgensen
Jens Andersen
Casper Nielsen
Christen Frandsen
Christian Sørensen
Søren Madsen
Niels Christensen
Kalle Mortensen
Jens Sørensen
Jacob Beringsen
?
Jens Simonsen
Boye Lauritsen
Laurits Pedersen
Knud Jørgensen
John Nielsen
Boye Lauritsen
Anders Jensen
Hans Jensen
Laurits Christensen
Boye Boyesen
Jacob Jensen
Just Severin Jensen
side 511 Anno 1822
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lunde sogn
Billumgaard
Billumgaard
Billumgaard
Kjerup
Søevig mark
Dyrreby
Stausøe
Nederfidde
Tebbelgaard
Deirup
Allerslev
Allerslev
Løftgaaard
Lydomgaard
Lydomhede
Lydomgaard
Margreteboel
Nørlydom
Nørlydom
Sønderlydom
Sønderlydom
Nørtarp
Thue Jespersen
Peder Jespersen
Christen Knudsen Simonsen
Jørgen Mortensen
Christen Christensen
Hans Jessen
Jens Christensen
Peter Olesen
Niels Christensen
Thomas Nielsen
Mads Jørgensen
Christen Andersen
Anders Madsen
Jens Hendriksen
Jaer Frandsen
Lars Christensen
Lars Sørensen
Laust Nielsen
Lars Rasmusen
Søren Christensen
Christen Jepsen
Hanne Michelsdatter
side 521 Anno 1822
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Henne sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Kvong
Kvong
Kvong
Hallum
Hallum
Nederfidde
Skyhede
Thorbøll
Lunde
vester Hastkær
Janderup
Janderup
Janderup
Janderup Catrineberg
Janderup Grydevadhus
Jens Christensen
Søren Nielsen
Christen Andersen
Ole Jensen
Niels Thomsen
Boye Lauridsen
Christen Poulsen
Jacob Friis
Peder Jensen
Nis Hendriksen
Hans Nielsen
Niels Christensen
John Sørensen
Frank Bennedsen
Laurids Hansen
side 531 Anno 1823
Varde sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Oksby sogn
Ål sogn
Janderup sogn
Ål sogn
Outrup sogn
Tibjerg stampemølle
Hyllerslev
Janderup Grydevadmølle
Mosevraae
Oksby
Søvighuse
Oksbøll
Søvighuse
Hansen
Hans Nielsen
Knud Andersen
Søren Hansen Terkilsen
Terkil Christensen
Peder Christensen
Søren Mortensen
Rasmus Hansen
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Outrup sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lydom sogn
Søvighuse
Raatarp
Outrup
Outrup
Outrup
Skjedsbøll
Lundtarp mark
Torbøll
Mølhede
Kastkær
Hølled
Søndertarp
Rærup
Johannes Nielsen
Peder Sørensen
Hans Madsen
Niels Nielsen
Christian Pedersen
Niels Pedersen
?
Christian Sørensen
Christen Madsen
Hans Hansen
Jeppe Olesen
Hans Hansen
Søren Eriksen
side 541 Anno 1823
Kvong sogn
Kvong sogn
Øse sogn
Lunde sogn
Varde sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Outrup sogn
Janderup sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Raster
Qvorup
Rønrøgel
Langsiggaard
Mejls
Hyllerslev
Hyllerslev
Hyllerslev
Vittarp
Janderup
Billum
Billum
Billum
Billumgaarde
Peder Christensen
Mads Eskesen
Anders Andersen
Thomas Hansen
Niels Nielsen
Karsten Sørensen
Christen Nielsen
Christen Jensen
Knud Christensen
Hans Nielsen
Peder Jacobsen
Thue Hansen
Poul Hansen
Peder Simonsen
Side 551 Anno 1824
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billumgaarde
Buurgaard
Billumtarp
Billumtarp
Kjelst
Billumtarp
Billumtarp
Billumtarp
Billumtarp
Billumtarp
Kjelst
Kjelst
Kjelst
Kjelst
Kjelst
Kjelst
Kjelst
Kjelst
Thue Jespersen
Peder Hansen
Thomas Christensen
Christen Lauridsen
Hans Sørensen
Niels Knudsen
Niels Christensen
Peder Thorsen
Christen Bakkersen
Bakker Bakkersen
Peder Jensen
Søren Madsen
Christen Madsen
Hans Madsen
Peder Jensen
Thue Simonsen
Anders Lassen
Christen Jacobsen
side 561 Anno 1824
Billum sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Ål sogn
Henne sogn
Henne sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Billumkær
Oksby
Oksby
Blaavand
Blaavand
Hvidbjerg
Blaavand
Hvidbjerg
Vejers
Vejers
Vejers
Vejers
Kjergaard
Henne
Henne
Sædding
Præstbøll
Nebel Kirke:
Hans Hansen
Hans Johnsen
Jørgen Madsen
Ole Jensen
Josiar Jensen
Jens Bakkersen
Jens Simonsen
Jens Ibsen
Las Sørensen
?
Jeppe Tøstesen
Niels Simonsen
Hans Jensen
Christen Rasmusen
Ole Hansen
Christen Jensen
Christen andersen
side 571 Anno 1824
Nebel sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Varde sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Hundehale
Langtinggaard
Naaberg
Blakmark
Dyrreby
Kløvgaard
Klinting
Kirkeby
Grærup
Grærup
Søehuse
Søehuse
Troldholm
Troldholm
Troldholm
Østervrøgum
Niels Nielsen
Thomas Hansen
Hendrik Pedersen
Mads Jepsen
Hans Gregersen (2 artikler)
Bakker Lauridsen
Jens Poulsen
Jacob Jørgensen
Ole Pedersen
Niels Pedersen
Niels Jensen
Søren Hansen
Bonde Nielsen
Hans Simonsen
Peder Bonde Nielsen
Jørgen Lauridsen
side 581 Anno 1825
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Østervrøgum
Østervrøgum
Østervrøgum
Østervrøgum
Kirkegaard
Skjoldtrup
Skjoldtrup
Skjoldtrup
Skjoldtrup
Oksbøl
Oksbøl
Jes Hansen
Knud Nielsen
Niels Hansen
Terkild Nielsen
Anders Christian Pedersen
Mads Thuesen
Niels Christensen
Boye Madsen
Jens Hansen
Mogens Sørensen
Peder Jacobsen
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Varde sogn
Lunde sogn
Nebel sogn
Oksbøl
Oksbøl
Oksbøl
Oksbøl
Oksbøl
Oksbøl
Orten
Nørlunde
Hundehale
Peder Jørgensen
Knud Nielsen
Søren pedersen
Søren Mortensen
Hans Sørensen
Søren Christensen
Niels Jensen
Christen Christensen
Niels Jørgensen
side 591 Anno 1825
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Henne sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Billum sogn
Janderup sogn
Lunde sogn
Outrup sogn
Janderup sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Ho sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Oksby sogn
Nebel
Nebel
Nebel
Houstrup
Torbøl
Outrup
Søevig
Kjerup
Kjerup
Tarp
Catrineberg
Frøstrup
Bael
Kjerup
Nørgaard
Sønderballe
Hoe
Hoe
Hoe
Tane
Nøroksby
Sønder Oksby
Oksby mark
Christen Hendriksen
Hendrik Christensen
Niels Jørgensen
Peder Christensen
Hans Olesen
Joyoan Wernike
Jens Jacobsen
Kjeld Pedersen
Anders Davidsen
Jacob Hansen
Frank Bennedsen
Hans Christian Christensen
Lars Frandsen
Søren Andersen
Ole Johnsen
Peder Pedersen
Knud Nielsen
?
Christen Christensen
Christen Nielsen
Peder Nielsen
Hans Nielsen
?
side 601 Anno 1826
Oksby sogn
Oksby sogn
Outrup sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Lydom sogn
Lunde sogn
Oksby
Blaavand
Sihyhede
Bolkærby
Præstbøll
Præstbøll
Præstbøll
Præstbøll
Vadgaard
Sødding
Sødding
Sødding
Rærup
Frøstrup
Jens Clausen
Peder Sørensen
Hans Jacob Christensen
Laust Jessen
Søren Nielsen
Laust Pedersen
Jens Hansen
Simon Eskesen
Søren Christensen
Søren Lauridsen
Jens Hendriksen
Hans Nielsen
Niels Thomsen
Christian Christensen
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Outrup sogn
Varde sogn
Varde sogn
Lundager
Lundager
Lundager
Bael
Vardehede
Friisvad
Christen Christensen
Christen Hansen
Christian Peder Hansen
Lars Frandsen
Eske Sørensen
Peder Hansen
Side 611 Anno 1826
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Outrup sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Lunderups Teglgaard
Lunderup
Blakmark
Søvighede
Kirkeby
Kirkeby
Kirkeby
Houstrup
Houstrup
Outrup
Skyhede
Lundager
Lunde
Skjoldsbøll
Hallum
Hallum
Hallum
Hallum
Hallum
Teilmann
Teilmann
Christen Sand
Mads Olesen
Jacob Jørgensen
?
Niels Gregersen
Christen Olesen
Hans Hansen
Christen Nielsen
Niels Christensen
Jacob Lauridsen
Eske Jeppesen
Christen Nielsen
Hans Eskesen
Hans Eskesen
Jørgen Christen Hansen
Hendrik Frandsen
Mads Olesen
side 621 Anno 1828
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Kvong sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lunde sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Lydom sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Lydom sogn
kvong
Aasted
Aasted
Aasted
Aasted
Aasted
Aasted
Skjoldbøl
Vesterkaskær
Midtkastkær
Søndertarp
Nørlydom
Friisgaard
Sønderlydom
Sønderlydom
Rærup
Rærup
Sædding
Sædding
Rærup
?
Jørgen Lauridsen
Christen Madsen
Jens Rasmusen
Peder Hendriksen
Claus Christensen
Peder Madsen
Peder Christensen
Nis Hendriksen
Christen Nielsen
Christen Nielsen Debel
Laust Johansen
Thomas Hansen
Jørgen Nielsen
Niels Christensen
Knud Jacobsen
Niels Enevoldsen
Christen Jensen Nielsen
Christen Jensen
Jens Jacobsen
side 631 Anno 1828
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Nebel sogn
Outrup sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Henne sogn
Outrup sogn
Outrup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Ål sogn
Ål sogn
Ål sogn
Oksby sogn
Boerkær
Nebel
Nebel
Nebel
Nebel
Nebel
Nebel
Nebel
Kolle
Torbøl
Henne Mølle
Kirkeby
Kirkeby
Henneberg
Houstrup
Rottarp
Rottarp
Jegumgaard
Jegumgaard
Vestervrøgum
Kjærgaard
Børsmose
Grønberg
Lars Jensen
Aser Johnsen
Søren Lassen
Lars Nielsen
Lars Svinningsen
Christen Michelsen
Hans Hansen
Christen Thomsen
Vedsted Johnsen
Mourich Mortensen
Hans Clemansen
Niels Gregersen
Maren Nielsdatter
Peder Jensen
Christen Hansen
Søren Thomsen
Niels Madsen
Jens Jeppesen
Jørgen Hansen
Jens Nielsen
Niels Christensen
Mads Nielsen
Morten Sørensen
side 641 Anno 1829
Ho sogn
Ho sogn
Oksby sogn
Ål sogn
Ål sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Billum sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Janderup sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Varde sogn
Øse sogn
Lunde sogn
Hoe
Vesterballe
Mosevraae
Gedberg
heisemedmølle
Billumtarp
Billumtarp
Billumtarp
Billumtarp
Janderup
Janderup
Strudvad
Kjærup
Nørheboe
Hyllerslev
Grydevad
Orten
Meils
Meils
Meils
Abildgaard
Frøstrup mark
Knudsen
Jes Nielsen
?
Las Nielsen
Hansen
Christen lauridsen
Christen Christensen
Niels Frandsen
Jacob Hansen
Lars Johnsen
Hans Christensen
Mads Knudsen
Ole Lauridsen
Peder Hansen
Thomas Olesen
Else Katrine Andersdatter
Hans Christensen
Lars Jensen
Niels Christensen
Jens Clausen
Peder Christensen
Abraham
side 651 Anno 1829
Lunde sogn
Lunde sogn
Nørtarp
Nørtarp
Morten Gregersen
Christen Nielsen