Pensam og sjælsø indgår investerings- og

Vejen Telefonbog 1954
Registreret i telefonnummer-orden.
I 1954 kunne der telefoneres til 515 numre (570 ÷ 55 uden registrering) og 543 abonnenter (hvoraf 41 havde delt nummer).
* betyder flere linier / A U V X Y - tilføjelse til nummer betyder delt nummer.
Benyt værktøjsliniens muligheder for at forstørre, formindske og søge.
Benyt computerens tastatur til at gå sider ned (Pg Dn – Page down) og sider op (Pg Up – Page up).
Tast samtidig Ctrl (Control) og End for komme til slutning.
Tlf. Nr.
1
*
Firma- og Personnavne
Titel / Erhverv / Omstilling
Omstilling til:
Kontorchef Johs. Laursen priv.
Askovvej 29
Gaardejer – ”Lille Skovgaard”
Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S
Vester Allé
1
Nørregade
12
Vester Allé
39
Vestergade
2-8
2
Borg
3
Vejen Andelsmejeri
4
Daugaard
Niels
5
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Efter Kontortid
5
Grønvang
5
Vang-Lauridsen
Johs.
Malermester
Tapet- og Farvehandler
Civilingeniør Johs. Vang-Lauridsen
Cvilingeniør
Johannes Vang-Lauridsen (Privat)
Civilingeniør
6
Rudkjøbing
Thor
Skoleinspektør (Bakkelyskolen)
Søndergade
36
7
Sørensen
N. M.
Gaardejer
Askovvej
11
8
Schmidt
Emil
Urmager og Guldsmed
Nørregade
4
9
Paaske
Hilma
Banegaardspladsen
5
Banegaardspladsen
5
10
Vejen Brugsforening
10
Vejen Brugsforenings Trælasthandel
11
Ninn
11
Vejen Brugsforening
11
Vejen Brugsforenings Trælasthandel
K. Knudsen
Adresser
A. C.
Grønvang
Grønvang
Bestyrer
Omstilling til Bestyrer A. C. Ninn
1
Købmand
(Omstilling til Privatbolig)
Udstyrs- & Værktøjsmagasin
12
Madsen
Viggo
13
Kasten
Fr.
14
Bogførings- og Revisionskontoret
14
Hansen
M.
Bogholder
Bryggergade
15
Christensen
Alfred
Autovognmand
Jernbanegade
15
Vejen Rutebilstation
16
Monrad
G.
Sognepræst
17
Taxa
18
- ingen registrering -
19
Thorsen
P.
“Dorteasminde”
20
Falch
A. D.
Blomsterhandler
20
Søndergades Frugt- og Blomsterforretning
21
Rebekka la Cour
22
Madsen
Folkebladet
Dagblad for Vejen Brørup Holsted og Omegn
Østergaard
23
Bruun-Møller
24
Vejen Sparekasse
25
Hansens Hotel
26
27
Poulsen
Haagensen O. & Søn A/S
Korn- Foderstof- & Gødningsforretning
Jensen
27
Sydjysk Frø- & Handelskompagni A/S
28
Madsen
Kathrine
29
Dall
P.
30
Høyer
31
32
22
27
33
Y
33
V
Søndergade
21
Nørregade
26
Østergade
1A
23
Jernbanegade
Vejen Præstegaard
Banegaarden
Søndergade
26
Søndergade
26
Fru – ”Baungaard”
Baungaardsvej
65
Se: Redaktør J. N. Østergaard
Nørregade
13
J. N.
Redaktør
Nørregade
13
Hans
10-12 og 14-16
Lørdag 10-12
Boghandler
Nørregade
10
P. C.
(Vejen St. Vandmølle)
Omstilling til
Prokurist Anker Jensen (Privat)
Prokurist
Søndergade
8
Banegaardspladsen
2
Søndergade
10
Søndergade
10
Søndergade
10
Brødudsalg
Søndergade
26
Slagter
Nørregade
77
Paul
Herreekviperingshandler
Nørregade
18
Krintel
W.
Fiskehandler
Nørregade
15
Nielsen
Harriet
Bankkassererske / Frk.
Friis
Jepsen
Hans F.
Gaardejer
Kr. L.
Gaardejer – ”Vorupgaard”
Anker
2
Vejen Østermark
33
X
Schlunssen
Hans Chr.
33
U
Sørensen
Peter
Gaardejer - ”Gruegaard”
34
Østermarken
Heuch
I. C.
Læge
Søndergade
34
35
A
Holgersen
H.
Vester Allé
31
35
A
Willadsen / Søren Willadsen’s Møbelfabrik I/S
Bogholder
Omstilling til
Bogholder H. Holgersen
Privatbolig Vester Allé 31
Søndergade
38
36
37
37
37
*
Søndergade
Vestergade
Vestergade
Vestergade
38
2-8
2-8
5
38
Willadsen / Søren Willadsen’s Møbelfabrik I/S
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Nielsen
Jacobsen
39
Grønvang
40
Kock
41
Jessen
42
Vejen Elektricitets- & Vandværk
43
8-17 Lørd. 8-13
Efter Kontortid
A. E.
Nørregade
Kr.
Købmand
Ejer
Civilingeniør O. Vang Lauridsen
Bestyrer Aage Kjær
Fotograf
D.
Snedker
Rolighedsvej
C.
Handelsmand
Skolegade
44
Dokkedal
Knudsen
Karl
(Søndergades Slagterforretning)
Søndergade
45
Pedersen
P. J.
Vejen Gæstgivergaard
45
Vejen Gæstgivergaard
(P. J. Pedersen)
Fr. d. 7’s Gade
46
Klockmann
I. H.
Rentier
Solvang
47
Askjær
E.
Forvalter
Jyllandsgade
47
Vejen Trælasthandel A/S
48
Eriksen
M.
Inspektør
Vester Allé
49
Haand i Haand Forsikringsakts.
49
N. C.
Lærer
Omstilling til
Robert Nielsen, Ahorngade 1
Omstilling til (Privat)
Direktør K. E. Haagensen
Nørregade
52
Henningsen
Nielsen / Frands Nielsen & Søn
Tømrermestre
Haagensen O. & Søn A/S
Kolonialforretning
Apoteket
53
Svenning’s Maskinfabrik og Jernstøberi
50
51
C. O.
Civilingeniør A. E. Nielsen
Civilingeniør
Omstilling til Privatbolig
3
Grønvangsallé
Danmarksgade
24
2
6
15
6
16
4
Søndergade
27
Nørregade
28
Nørregade
5-7
54
Jensen
Julius
Bager
Nørregade
44
55
Nielsen
Gunnar
Købmand
Nørregade
108
56
Volcker
Emil A.
Bagermester
Nørregade
51
57
K.
Nørregade
56
59
Falcks Redningskorps Akts.
Hansen
Vognmands- og Flytteforretning
Oxlund / Brdr. Oxlund
Nørregade
38
60
Grue
Johs.
Vestergade
25
61
Politistationen
61
Sørensen
Osvald
Overbetjent
62
Nielsen (Jensen’s Eftf.)
Klockmann
Palle
Gartner
63
August
Flytte- og Vognmandsforretning
Jernbanegade
64
Vejen Bibliotek
65
Olesen
F.
Direktør
Nørregade
76
65
Vejen Maskinfabrik A/S
66
Busk
Landsretssagfører
Nørregade
45
66
Sivebæks Th. Eftf.
Landsretssagfører
Nørregade
45
67
Smedegaard
Jørgen J.
Handelsmand
68
Billund
P.
Ejendomshandler
Bryggergade
69
Schlosser
August
Smedemester
Fr. d. 7’s Gade
70
Lynggaard
M. Th.
Vaskeriejer
Nørregade
70
Vejen Dampvaskeri
(M. Th. Lynggaard)
Nørregade
71
Sørensen
M. K.
Overportør
72
Grue-Sørensen
Ebbe
Gaardejer - ”Lille Dalgaard”
73
Christensen
Bertha
74
Grønvang
74
Lauridsen
74
Margarine-Compagniet M. C. A/S
75
Lundh
Trikotageforretning
Civilingeniør O. Vang Lauridsen
(Privat)
Direktør / Civilingeniør
Direktør, Civilingeniør
O. Vang Lauridsen
Gærdepot / Fru
76
Statsbanerne - Stationen
77
Skjold Forsikrings-Akts.
58
Gennem 58
Omstilling til Privatbolig
Herreekviperinghandler
Fabrikant og Sognefoged
Østergade
Højvang
13
2
(F. Olesen)
H.
O. Vang
Karen
Søndergade
1
Grønvang
Vangen
Rolighedsvej
Søndergade
4
1
9
20
77
Tølbøll
H.
Assurandør
Søndergade
20
78
Nissen
Chr. P.
Isenkræmmer
Nørregade
67
79
Fuglsang
Harald
Typograf
Mindevej
80
X
Baulund
Johs.
Gaardejer
Skodborgholm
80
U
Jensen
Thorkild Skov
Forpagter – ”Stenninggaard”
Stenninggaardsvej
80
y
Kudsk
Anton Hansen
Landmand – ”Bakkedahl”
Skibelund
80
V
Petersen
Godske
Gaardejer – ”Hajkærgaard”
Kongeaavej
81
Seeberg
Robert
Skotøjsforretning
Nørregade
27
82
Palmehaven
Søndergade
13
82
Warming
N.
Restauratør
Søndergade
13
83
Brønd
Anna
Fru
Søndergade
20
84
Krabbe
H. A.
Tømrermester
85
Grunnet
V.
Urmager & Guldsmed
Nørregade
86
Civilforsvarskommissionen
86
Kæmnerkontoret
86
Socialkontoret
Skodborghus
87
U
Feddersen
Peter
Gaardejer
87
X
Mortensen
Hans Chr.
Gaardejer – ”Loviselund”
87
Y
Nielsen
Kristian Stampe
Gaardejer – ”Skibelundgaard”
87
V
Puggaard
Villy
Kroejer
87
V
Skodborghus Kro
88
Postkontoret
89
Lauridsen / Grunnet Lauridsen’s Varehus
89
Lauridsen / Grunnet Lauridsen’s Varehus
90
Jakobsen
Einar
91
- ingen registrering Larsen
Søndergade
34
Nørregade
34
Skovvej
Sofie
Fotograf
C.
Købmand
Øster Allé
94
M. C.
Skomager
Søndergade
95
Polenz
Frederik
Musiker
Nørregade
5
5
Nørregade
Juul-Rasmussen
Jensen
93
9
Skodborghus
Indtelefonering af Telegrammer
hele Døgnet: Forlang ”Telegrafen”
Disponent
Knud Grunnet Lauridsen
Centralvarmeinstallatør
92
2
6
3B
29
96
Overgaard
Ingvar Chr.
Møllebygger
97
Holm
Johan
Gaardejer – ”Aalykke”
98
Gissemann
Kristian
”Gejlgaard”
99
Sørensen
Sv.
Planteskoleejer
99
Vejen Planteskole
Askovvej
100
Statsbanerne - Godsekspeditionen
Banegaarden
101
Hansen
101
Vejen Foderstofforening
102
Boysen
Bernhardt
102
103
103
103
Nørregades Slagteriforretning
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Petersen
8-17 Lørd. 8-13
Efter Kontortid
J. E.
Maskinmester J. E. Petersen
Maskinmester
Nørregade
Vestergade
Vestergade
Vestergade
104
Møller
Marius
Bagermester
Søndergade
15
105
Baagøe
Hans
Biludlejning
Søndergade
71
106
Auto-Lloyd Forsikringsaktieselskab
Nørregade
23
106
Danske Lloyd Forsikrings-Akts.
Nørregade
23
106
Magnussen
Rich.
Cigarhandler & Vulkanisering
Nørregade
23
106
Skov
Thomas
Assurandør
Nørregade
23
107
Nielsen
Kr.
Malermester
108
Lundgaard’s Paalægs- og Viktualieforretning
Søndergade
17
109
Sørensen
J.
Overmontør, fhv.
Skovvej
110
Jørgensen
J. K.
Autoværksted
Nørregade
111
Pedersen
Margrete
”Aldersbo”
Korsgade
112
Christensen
C. P.
Cyklehandler
Nørregade
113
Damm
P.
Cementvarefabrikant
Baungaardsvej
113
Vejen Cementvarefabrik
(P. Damm)
Baungaardsvej
114
Holberg
Dukkeklinik
Nørregade
115
Sydjydsk Damkultur A/S
(Hansen & Jørgensen)
Vejen Store Vandmølle
116
Nyvad
Sv. O.
Tandlæge
Nørregade
117
Pihlkjær
Andr.
Gaardejer – ”Taborgaard”
Askovvej
S. Chr.
Uddeler
Gennem 101 Omstilling til
Uddeler S. Chr. Hansen
Slagtermester
A. M.
6
Jernbanegade
7
Jernbanegade
7
Nørregade
35
35
2-8
2-8
7
50
104
31
6
118
Munk
Frederik
Hestehandler
119
Vejen Venstreblad
120
Hansen
120
Sørensen
121
Jakobsen
Jeppe
122
Mogensen
123
Poulsen
124
Schmidt / Henrik Schmidt’s Eftf.
124
Vejen Produktforretning
125
Sørensen
126
Lynggaard Thuesen
127
Sommerlund
Martin
Cykle- og Installationsforretning
128
Bloch
Aage
Kontorchef
129
Centraltrykkeriet Akts.
130
Vejen Elektricitets- & Vandværk
131
Jensen
P.
Cyklehandler
Skolegade
132
Bill
Hans Jensen
Handelsgartner
Nørregade
133
Lundgaard Forsøgsstation
134
Nielsen
135
Brønd / Simon Brønd & Co. Akts.
136
Tidens Tegn
137
Ehlers
138
Lund / Jes Lund & Søn
139
140
Hauge
Klockmann
141
(Redaktør P. Andersen)
Vester Allé
Anton
Købmand
Fr. d. 7’s Gade
16
Johs.
Fr. d. 7’s Gade
16
Ejnar
Købmand
Handelsmand og
Ejendomskommissær
Dyrlæge
Nørregade
81
Alfr.
Sygekasseformand
Danmarksgade
13
Produktforretning
Skovvej
11
Skovvej
11
H.
Askovvej
Bagermester
Nørregade
Købmand
Borgergade 13
Østergade
35
Nørregade
Bestyrer M. Hansen priv.
15
(Bestyrer Chr. Pedersen)
C. C.
Direktør
Fredensgade
Barnevognsfabrik
Brøndsvej
5
Nørregade
17
Nørregade
22
Nørregade
21
P.
Installationsforretning aut.
Sadelmagere
Omstilling til Erik Lund priv.
Sogneraadsformand
Østergade
33
Ejner
Flytte- og Vognmandsforretning
Søndergade
49
Poulsen
Joh.
Skomager
142
Hansen
Ejvind
Vognmand
Esbjergvej
143
Thams
Georg
Søndergade
23
143
Vejen Polstermøbelfabrik
Søndergade
23
144
Jensen
Fabrikant
Georg Thams priv.
Søndergade 23
Snedkermester
Øster Allé
44
H.
Marinus
7
2
145
Vejen Sygekasse
Korsgade
7
146
Baunhus Børnehjem
Baungaardsvej
65
146
Wiese
Rosa
Forstanderinde
Baungaardsvej
65
147
Christensen
Anna
Fru
Skovvej
10
148
Chici Modeforretning
148
Dynesen (Forretning)
Else
148
Dynesen (Privatbolig)
149
Snedkernes Fagforening
149
Winther
150
Vejen Vestermarks Brugsforening
151
Nørregade
3
Modehandler
Nørregade
3
Else
Modehandler
Nørregade
23
Rolighedsvej
27
Th.
Kasserer
Rolighedsvej
27
Andersen
Henry
Isenkræmmer
Søndergade
10
152
Kjær
Mads M.
Blomsterhandler
Nørregade
65
152
Viola
Blomsterforretning
Nørregade
65
153
Holbæk Petersen
A.
Distriktsjordemoder / Fru
Torpsallé
15
153
Petersen
A. Holbæk
Distriksjordemoder / Fru
Torpsallé
15
154
Wagner
Egon
Købmand
Nørregade
32
155
Hansen
Frederik
Læge (12-14)
Skovvej
13
156
Brolund Maskinfabriken
Ahorngade
156
Lundgaard’s Maskinforretning
Ahorngade
157
Vejen Lervarefabrik
Nørregade
96
158
Fisker
Vester Allé
43
158
Importøren
Søndergade
21
159
Grunnetsgade
17
Herluf
Foretningsfører
Nielsen
Holger
Omstilling til
Forretningsfører Herluf Fisker
Privatbolig: Vester Allé 43
Skræddermester
160
Olander
Hans J.
161
Gejl
Anne Buch
Pensionat / Fru
Elmegade
162
Steffensen
S.
Lærer
Skolegade
163
Jensen
Chr. Ø.
Mælkeudsalg
Søndergade
164
165
Olsen / Oscar Olsen & Søn
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Blikkenslagere
8-17 Lørd. 8-13
Mindevej
Vestergade
9
2-8
166
Georgsen
Johs.
Vester Allé
37
Solvang
Frisørmester
Omstilling til priv. Søndergade 6
8
2
39
167
Bak
J. C.
Pantefoged
Øster Allé
32
168
Schlosser
Andreas
Smedemester
Øster Allé
8
169
Christensen
Chr.
Frugthandler
Nørregade
37
169
Torvehallen
Nørregade
37
170
Vejen Automobil Lager
171
Petersen
172
Brønd / Simon Brønd & Co. Akts.
173
174
Dansk Arbejdsmands Forbund / Kontoret
Jepsen
M.
Distriktsmontør, pens.
Danmarksgade
175
Ingvertsen
A. P.
Postpakkemester
Grunnetsgade
18
176
Fischer / M. Fischer & Søn
Snedkermester
Fr. d. 7’s Gade
12
177
Hansen
Egon
Skorstensfejermester
Danmarksgade
1
178
Maegaard
Olesen
Laurits
Forpagter – ”Store Dalgaard”
Dalgaardsvej
179
Aksel
Gaardejer – ”Haugstedgaard”
Haugstedgaardsvej
180
Jensen
A. V.
Karetmager
Nørregade
93
181
Thorstad
Kitty
Tandlæge
Nørregade
16
182
Strøm
Edel
183
184
Arbejdernes Forsamlingsbygning
Johansen
185
Ceres Depot
185
Larsen
Karl Bilgrav
186
Frydendahl
187
188
Nielsen
Knudsen
189
Frede
aut. Fordforhandler
Søndergade
28-32
Vognmand
Plantagevej
2
Barnevognsfabrik
Brøndsvej
5
Mindevej
10
10
Vester Allé
Skovvej
Egon
Tømrermester
4
Grunnetsgade
32
Øster Allé
54
Brændselshandler
Øster Allé
54
D.
Fru
Østergade
15
L. J.
Murermester
Grunnetsgade
23
K. H.
Murermester
Bryggergade
Nielsen
F. Dahl
Arkitekt (M.D.A.)
Baungaardsvej
35
190
Schmidt
Astrid
Centralbestyrerinde / Frk.
191
Hansen
Inga
Damefrisør
Jernbanegade
31
192
Pontoppidan
Eleonora
Lærerinde
Søndergade
31
193
Lorentzen
Holger
Avlscentret
Stavnsbjerg
194
Kalle
Peder Hansen
Rentier
Solvang
195
Winkel
Laurits
Vognmand
Vejen Vestermark
196
Sørensen
Jens Chr.
Graver
Skolegade
9
9
14
5
197
Lund
Hans
Husejer
Bryggergade
198
Hansen
Albert
Møbelfabrikant
Baungaardsvej
198
Hyldig’s / N. Hyldig’s Eftf.
Møbelfabrik
Baungaardsvej
199
Murermester
Elmegade
13
200
Møller
Jensen / M. Jensen & Nielsen
201
Jydske Tidende
Elmegade
9
202
Hansen-Thiim
203
Bladcentralen
203
Pedersen
204
Husmoderbørsen
204
205
Nielsen
Jacobsen
206
Jensen / C. Jensen & A. Petersen
206
Petersen / A. Petersen & C. Jensen
207
Rønholts Herremagasin
208
Lynggaard / Chr. Lynggaard & Søn
209
Kjærgaard
Milton
210
Schmidt
A.
211
Petersen
Chr.
212
Jørgensen
Ad.
212
Vejen Trælasthandel A/S
213
Pedersen
Alfred
Købmand
Malermester
Tapet- & Farvehandel
Direktør
Gennem 47 Omstilling til
Direktør Ad. Jørgensen priv.
Vognmand
214
Hansen
Peter Chr.
Husmand
215
Lorenzen
E. Carsten
216
Friis
216
Vejen Kino
217
218
J. K. F.
20
9
9
Tømrermestre
Karl
Bybud
Peder
Kioskejer
Inger
Sæbeforretning
Ejnar Lunde
Gaardejer - ”Vandamgaard”
Herreekviperingsforretning
og Skrædderi
Herreekviperingsforretning
og Skrædderi
Murermester
Omstilling til
Osv. Lynggaard (Privat)
Gaardejer
Nørregade
78
Nørregade
3
Nørregade
3
Nørregade
36
Nørregade
36
Søndergade
9
Søndergade
9
Nørregade
14
Rosengade
37
Solhøj
Søndergade
37
Øster Allé
24
Jernbanegade
31
Manufakturhandler
Plantagevej
21
Martha
Fru
Nørregade
20
Nørregade
20
Willumsen
V.
Hjemmebageri
Nørregade
19
Madsen
Carl
Produkthandler
Nørregade
100
10
219
Boye
Nic.
Kontorbestyrer
Grunnetsgade
220
Friis
N.
Andst Brohus
221
Andersen
V. Schou
221
Andersen
V. Schou
222
Koed
M.
222
Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S
Gartner
Møbelfabrikant
Omstilling til Grunnetsgade
Møbelfabrikant (Privatbolig)
Direktør
(Tagpapfabrikken Phønix Akts.)
Direktør M. Koed priv.
223
Bertelsen
224
225
Fallesen
Jepsen
226
Nørregade
Grunnetsgade
7
66
4
Skovvej
14
Skovvej
14
Købmand
Nørregade
37
Murermester
Rosengade
69
Theodor
Glarmester
Nørregade
64
Skov
Jens H.
Lillebilvognmand
Skovvej
18
227
Salch
M.
Viktualiehandler
Nørregade
16
228
Burkal
Marius
Gartner
Thomsensvej
229
Nielsen
Villy L.
Entrepenør & Vognmand
Borgergade
42
230
Boysen
A.
Farvehandler
Søndergade
3
230
Kronhøj’s Eftf.
Farvehandler
Søndergade
3
231
Jensen
K. Bentsen
Damefrisør
Nørregade
3
232
Andersen
Laurits
Manufakturhandler
Nørregade
1
233
Danmark / Det gjensidige Forsikringselskab
233
Nielsen
234
Bloksborg Ungdomskostskole
234
Sørensen
235
Hansens Hotel
236
Gormsen
237
Harboe
238
239
239
239
Jydsk Stakitfabrik
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Hasle
240
Nielsen
H.
Øhlenschlæger
Jørgen
Øster Allé
55
55
Harry
Hovedagentur
Øster Allé
Helene
Aage
Forstanderinde - ”Bloksborg”
Hotelejer
Fru Bodil Hansen (Privat)
Sagfører cand. jur.
Nørregade
J.
Forretningsfører
Grønnegade
18
8-17 Lørd. 8-13
Efter Kontortid
Chr.
Fabriksmester Chr. Hasle
Fabriksmester
Grønnegade
Vestergade
Vestergade
Vester Allé
2-8
2-8
41
P. K.
Malermester og Regnskabsfører
Nørregade
11
7
69
241
Jørsboe
Kristian
Urmager
Skolebestyrer cand. mag.
Realskolen
Nørregade
58
242
Pedersen
Kr.
242
Realskolen
243
Frederiksen
Chr.
Motorcykleforhandler
Borgergade
9
244
Madsen
O. G.
Smedemester
Søndergade
1
245
Nielsen
Fr.
Gaardejer
Vejen Vestermark
246
Nielsen
Aage
Købmand
Nørregade
6
246
Vejen Materialhandel
Nørregade
6
247
Schlünzen
K. H.
Vognmand
Nørregade
41
248
Petersen
P. Sophus
Nørregade
61
249
Haagensen O. & Søn A/S
Søndergade
27
250
Th.
Østergade
1
251
Thisgaard
Jensen
Cigarhandler
Direktør O. Haagensen
(Privat)
Tandtekniker (Vejen Tandteknik)
V. Gidsel
Rejsebud
Nørregade
89
252
Junker
A.
Planteskole
Skodborghusvej
253
Skaaning & Hauschildt
Snedkermestre
Skolegade
253
254
255
Vejen Bordfabrik
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Vejen Alderdomshjem
(Skaaning & Hauschildt)
8-17 Lørd. 8-13
Skolegade
Vestergade
Skolegade
256
Jensen
Viggo
Kioskejer
Søndergade
4
256
Vejen Kiosk og Telegramhal
Søndergade
4
257
Pedersen
Juel
Søndergade
10
258
P. L.
Nørregade
49
259
Nielsen
Larsen
(Viggo Jensen)
Manufakturhandler
Omstilling til Privatbolig
Købmand
Aksel Meier
Repræsentant
Nørregade
43
259
Meier Larsen
Aksel
Repræsentant
Nørregade
43
259
Vejen Mineralvandsfabrik
Nørregade
43
260
Ekspres Damppressen
Nørregade
70
260
Høxbro’s / S. Høxbro’s Eftf.
Renseriejer
Nørregade
70
261
Nielsen
Rolschou
Frisør / Fru
Torpsallé
3
261
Nielsen
H. Rolschou
Tapetserermester
Torpsallé
3
261
Rolschou Nielsen
Frisør / Fru
Torpsallé
3
Jyllandsgade
Jyllandsgade
12
3
3
2-8
10
262
Andersen
J.
Cykelfabrikant (C.K.V.)
262
263
C. K. V. Cyklefabrik
Jensen / Jacob Jensens Enke
264
Jensen
Jens Chr.
Stenhugger
265
Mortensen
Marius
266
Busk (Landsretssagfører)
H.
266
Sivebæks Th. Eftf.
Skoleinspektør
Gennem 66
Omstilling til Privatbolig
Landsretssagfører
267
267
Grønvang’s Mælkeudsalg
Knudsen
S.
268
Nielsen
Sv. Aa.
268
Nordisk Liv og Ulykke
269
Brønd / Simon Brønd & Co. Akts.
269
Iversen
270
Haugaard
270
Vejen Automobil Lager (aut. Fordforhandler)
271
Dal
272
273
273
Thomsen
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Fisker
274
Malt Herreds Husholdningsforening
275
276
Vejen Tørvefabrik
Jensen
Svend Aage
277
Dissing
P.
277
278
Strømpehuset
Johansen
278
Vejen Ægforretning (Kaj Johansens Ægforretning)
279
Møller / Conrad P. Møller & Søn (Autoforhandler)
280
Lautrup
281
Erichsen
Cykelfabrikant (J. Andersen)
Trikotagehandel
Nørregade
45
Nørregade
45
Nørregade
53
Mælkehandler
Nørregade
53
Assurandør
Baungaardsvej
24
Baungaardsvej
24
Direktør (W. Iversen) ( privat )
Brøndsvej
5
W.
Direktør
Østergade
26
C.
Søndergade
P. Pedersen
Automobilhandler
Gennem 270
Omstilling til L. C. Haugaard
Tømrer- og Snedkermester
O.
Efter Kontortid
P.
Vejassistent
Kontorchef P. Fisker
Kontorchef
Askovvej
Vestergade
Øster Allé
Fredensgade
28-32
7
2-8
6
Askovvej
1
Redaktør
Aavej
4
Strømpehuset
Nørregade
24
(P. Dissing)
Nørregade
24
Ahorngade
2
Ahorngade
2
Johs.
Kai Johansen’s Ægforretning
Omstilling til Forretningsfører
Schmidt-Nielsen
Gennem 270 Omstilling til
C. P. Møller privat
Gartner
J.
Musikhandler
Nørregade
Kai
13
Søndergade
31-33
Søndergade
46
H. Teglgaard-
Bestyrer
H. Teglgaard-Jørgensen priv.
Fabriksbestyrer
Grønnegade
40
Teglgaard-Jørgensen
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Knudsen
Holger
Efter Kontortid
D.
Fabriksbestyrer
Sekretær / Frk. D. Knudsen
Sekretær / Frk.
Grønnegade
Vestergade
Skovvej
40
2-8
9
284
Pedersen
Holger I.
Gaardejer
Østermarken
285
Baun
A.
Cigarhandler
Søndergade
286
Flintholm
Jensen
Julius
Murermester
Skolegade
287
Anna
Skotøjsforretning
Søndergade
7
288
Poulsen
Hans
Gaardejer
Askovvej
8
289
Theede
A.
Borgergade
16
290
Geltzer
P.
Østergade
11
291
Brosbøl
M. C.
Mekaniker
Agentur
træffes bedst 12½-2 og efter 7
Kasserer for Menighedsraadet
Plantagevej
5
292
293
293
293
Fischer
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Bloch
Johannes
8-17 Lørd. 8-13
Efter Kontortid
C. A.
Snedker
19
2-8
2-8
35
293
Margarine-Compagniet M. C. A/S
Vester Allé
35
294
Hørlück
Hans Chr.
Salgschef i M.C. C. A. Bloch
Salgschef i M. C.
Salgschef
C. A. Bloch (privat)
Bageri
Østergade
Vestergade
Vestergade
Vester Allé
Nørregade
91
295
Madsen
A. Chr.
Mekaniker
Søndergade
1
296
Toldekspeditionen
297
Baagøe
Niels
Tømrermester
Søndergade
69
298
Christensen
Jydsk Tricotage
M.
Klasselotterikollektrice / Fru
Østergade
20
299
Søndergade
18
299
Kiilerich
H.
Søndergade
18
300
Møller / Conrad P. Møller & Søn (Autoforhandler)
Søndergade
31-33
301
Hermann
302
Hass
Jørgensen
Trikotagehandler
Gennem 300 Omstilling til
Robert Møller privat
Automobillakereri
Aksel
Gaardejer - ”Kærsdalgaard”
Skovvej
36
303
Tømrernes Fagforening
Vestergade
19
282
Jydsk Stakitfabrik
282
Jørgensen
282
283
283
14
19
Borgergade
304
Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund
Rolighedsvej
1
304
Pedersen
Georg
Mekaniker
Rolighedsvej
1
305
Pedersen
Anna
305
Tatol’s Udsalg
Sæbeudsalg
Søndergade
20
Søndergade
20
306
Hansen
Jens P.
Husdyrbrugskonsulent
Vesterled
4
307
Johansen
Daniel
Ejendomshandler
Øster Allé
2
308
Jeppe
Vognmand
Borgergade
309
Jeppesen
Jørgensen
Aage
Fabrikant
Vejen Vestermark
310
Nielsen
Hans
Handelsmand
Bakkevej
311
Ravn
Thorvald
Gaardejer
Nørremarken
312
Dal
Thorv. Pedersen
Gaardejer
Dalhus
313
Jodehl
Walther
21
Rolighedsvej
11
Rolighedsvej
11
313
Wind
Eskild
314
Teilmann
Folmer
Landbrugsmaskineforretning
Repræsentant W. Jodehl
Overlæge
315
Nielsen
Ejnar
Gaardejer – ”Carlsminde”
316
Svend’s Kiosk
316
Ullerup
Svend
317
Andersen
Knud E.
317
Skatteraadskontoret
318
Kurbadeanstalten
Mindevej
5
318
Pedersen
Helga
Fru / lægeautoriseret Massøse
Mindevej
5
319
Lambæk
Johs.
Fiskehandler
Vester Allé
320
321
Vejen Avis
Jepsen
Chr.
322
Dall
322
Schmidt
323
Askovvej
2
Gamst
Nørregade
57
Kioskejer
Nørregade
57
Sekretær
Øster Allé
29
Øster Allé
29
Nørregade
13
Husejer
Vestervang
22
Schmidt F.
Fotograf
Nørregade
90
F. Dall
Fotograf
Nørregade
90
Henriksen
Kr.
Vognmand
Grunnetsgade
42
324
Hyldig
Alf B.
Snedker
Nørregade
42
325
Hansen
Rasmus
Slagterforretning
Vejen Østermark
326
Lange
C.
Grosserer
Allégade
327
Madsen
Grethe
Kommunelærerinde
Søndergade
15
2
15
328
Lawaetz
J. D.
328
Willadsen / Søren Willadsen’s Møbelfabrik I/S
329
Nielsen
329
Vejen Handelsskole
330
331
Østergaard
Jørgensen
331
Radio-Jørgensen
332
Thora
333
Thomsen
Olesen
334
334
Møbelfabrikant
Omstilling til
Møbelfabrikant J. D. Lawaetz
Privatbolig Torpsallé
Lærer / Handelsskoleforstander
Harald
P. C.
Anders D.
Radioforhandler
Torpsallé
Søndergade
38
Højvang
5
Højvang
5
Bryggergade
5
Nørregade
48
Nørregade
48
Rentrice
Skovvej
16
C. M.
Kommunelærer
Vester Allé
21
Bojsen
F. N.
Kriminaloverbetjent
Rosengade
18
Politistationen / Kriminalpolitiet
Jakobsen
Østergade
31
335
Laura
Frk. / Lærerinde
Øster Allé
52
336
Petersen
K. Hansen
Drejermester
Nørregade
54
337
Lindberg
Viktor
Traktorfører
Ahorngade
3
338
Thielsen
P.
Rosengade
13
339
Peschardt
C. P.
Landmand
Vejen Vestermark
340
Lavridsen
Nis P.
Rentier
Bryggergade
341
Kæmnerkontoret
341
Socialkontoret
342
- ingen registrering -
343
Sørensen
Severin
Malermester
Gamstbro
344
Madsen
J. Kr. la Cour
Gaardejer – ”Baungaard”
Baungaardsvej
345
Jensen
Børge
Gaardejer
Bakkegaarden
346
Paldrup
B.
Reklamechef
Højvang
347
Byttecentralen
Nørregade
48
347
Sommerlund
Asmus
Byttecentralen
Nørregade
48
348
Christensen
Karl M.
Handelsmand
Vejen Vestermark
349
Christensen
Clara
Sygeplejerske
Korsgade
7
350
Holm
D.
Cigarhandler
Nørregade
5
351
Bondesen
A.
Gaardejer – ”Østerbygaard”
16
11
65
8
352
Christiansen
352
Vejen Vævestue
Einar
Værkfører
Fru
Vester Allé
48
Vester Allé
48
353
Y
Friis
Sigrid
353
U
Ladegaard
Svend Aage
Moselund
353
V
Lunde
Svend
Lærer - Vestermarkens Skole
353
X
Mads
Hønseriejer
Vestermarken
354
Sterup
Knudsen
L. E.
Lærer
Vester Allé
13
354
Sundhedskommissionen
355
Koldingkredsens Kvægavlsforening
355
Sønderup
356
Gretenlund
Vester Allé
13
(Kvægavlsassistent H. Sønderup)
Ahorngade
1
H.
Kvægavlsassistent
Ahorngade
1
Sørensen
Johs.
Handelsmand
Fr. d. 7’s Gade
16
357
Lorenzen
P. Møller
Rulleforretning
Allégade
13
358
Bøttker
H.
Overpostbud
Rolighedsvej
9
359
Madsen
Henning J.
Præst
Bryggergade
10
360
Jensen
Laurits
Glarmester og Glassliber
Vester Allé
22
Østermarken
361
U
Boulund
Jakob
Gaardejer
361
Y
Gaardejer – ”Lille Lundgaard”
Y
Jessen
Jørgensen
Johs.
361
J. P.
Gaardejer – ”Oxenvadgaard”
362
Holmgaard
Chr.
Gaardejer – ”Enemærke”
363
Sørensen
Alfred
Overlærer / Organist
Askovvej
3
364
Kelp
Jørgen
Forretningsfører
Bakkevej
7
365
- ingen registrering -
366
Bekker
Aa.
Repræsentant
Skovvej
25
367
Nielsen
Tage
Murermester
Nørregade
58
368
Pedersen
L. M.
Overlærer
Baungaardsvej
31
369
Hansen
J. P.
Bryggergade
19
369
Vejen Trælasthandel A/S
370
Christensen
Hans
Bogholder
Gennem 47 Omstilling til
Bogholder J. P. Hansen priv.
Brandinspektør / Arkitekt
Vestergade
14
371
Eriksen
Peder
Gaardejer
Bloksbjerg
372
Brønd / Simon Brønd & Co. Akts.
Værkfører (H. Poulsen) ( privat )
Fredensgade
3
372
Poulsen
Værkfører
Fredensgade
3
H.
17
v. Vamdrupvej
373
Hansen
Martin Hviid
Vognmand
Nørregade
X
Buhl
Thorvald
Husmand
Vejen Knude
374
V
Lund
Anton
Gaardejer – ”Nygaard”
Skodborghus
374
U
Thomsen
Søren
Gaardejer – ”Ny Haksengaard”
Kongeaavej
374
88
375
- ingen registrering -
376
Vilhelmsen
Carl
Autoudlejning
Askovvej
377
Vaaben
K. M. J.
Landpostbud
Søndergade
79
378
Uldall
Magnus J.
Metalstøber
Søndergade
91
378
Vejen Metalvarefabrik og Jernstøberi
Søndergade
91
379
Hansen
N. P.
Arbejdsmand
Rosengade
49
380
Nielsen
Fr. R.
Malermester
Borgergade
28
381
Johnsen
A. G.
Overlærer
Baungaardsvej
16
382
Nissen
H. Chr.
Fredensgade
10
383
Simonsen
Hansine
384
Hansen
Olga
Lærer, pens.
Sygeplejerske
(træffes bedst 13-16)
Musiklærerinde
Vester Allé
59
385
Olga
Fru
Grunnetsgade
29
386
Hansen
Jørgensen
Viggo
Maler
Vester Allé
23
386
Malernes Fagforening
Vester Allé
23
Øster Allé
387
U
Andersen
Svend
Husejer
Skibelund
387
Y
Hansen
Carl
Kongeaavej
387
V
Sørensen
Anders
387
X
7
2
Vester
Kristian
Gaardejer – ”Haksengaard”
Gaardejer –
”Øster Skibelundgaard”
Gaardejer – ”Sandskjærgaard”
388
Petersen
Karen Nissen
Bogholderske
Gunnarsvej
389
Petersen / A. Petersen & C. Jensen
A. Petersen (Privatbolig)
Fredensgade
390
Bech
H. V.
Repræsentant
Rolighedvej
11
391
Thorsen
Harald
Repræsentant
Øster Allé
80
392
Arbejdernes Fællesorganisation
Jørgensen
Grunnetsgade
31
392
Emil Østergaard
Formand
Grunnetsgade
31
393
Andersen
Ejner
Musikdirektør
Rolighedsvej
394
- ingen registrering -
18
Askov
12
4
7
395
Breed
Jørgen H.
Radiotekniker
396
- ingen registrering -
397
- ingen registrering -
398
Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S
Vestergaard
A.
Civilingeniør
A. Vestergaard priv.
Civilingeniør
398
399
Hoffmeyer
Niels
399
Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S
400
Frederiksen
400
Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S
401
Rasmussen
401
Vejen Boligforening
402
Lindhard
402
Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S
403
Olesen
403
Vejen Maskinfabrik A/S
404
Dall
Viggo J.
Civilingeniør
Civilingeniør
Niels Hoffmeyer priv.
Direktør cand. polyt - ”Bøgely”
Direktør cand. polyt.
Rud. R. Frederiksen priv.
Overassistent
Rud. R.
E.
Mogens
71
Vester Allé
1
Bakkevej
6
Øster Allé
Vester Allé
1
Skovvej
Vester Allé
1
17
Rolighedsvej
17
Nørregade
21
Vester Allé
1
Nørregade
72
Dyrlæge
Nørregade
21
Ingeniør K. M. Olesen priv.
405
X
Hansen
Carl
Forpagter
Vejen Vestermark
405
406
406
407
Y
Sommerlund
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Bork
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Landmand
Fuldmægtig Svend Bork
Fuldmægtig
Bogholder Erik Nielsen
Vejen Vestermark
Vestergade
Vestergade
Vestergade
407
*
407
Nielsen
Math
Efter Kontortid
Svend
Efter Kontortid
8-17,
Lørdag 8-13
Erik
408
Henriksen
N. V.
408
Margarine-Compagniet M. C. A/S
409
409
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Olsen
Efter Kontortid
Børge
Salgsassistent
Salgsassistent
N. V. Henriksen (privat)
Civilingeniør Børge Olsen
Civilingeniør
410
Pedersen
A.
Lærer
Margarine-Compagniet M. C. A/S
24
Rolighedsvej
Maskiningeniør (M. af I.)
Maskiningeniør
Mogens Lindhard priv.
Ingeniør
Kalmar M.
Rosengade
19
2-8
8
2-8
Vestergade
2-8
Bogholder
Rosengade
33
Solvang
Fredensgade
Vestergade
Skovvej
7
2-8
24
1
411
Brønd / Simon Brønd & Co. Akts.
411
Brønd
Jepsen
412
412
Radio-Jepsen
Jensen
413
414
Direktør (Harry Brønd) ( privat )
Fredensgade
Harry
Direktør
Fredensgade
Rud.
Radiotekniker
Nørregade
44
Nørregade
44
Askovvej
10
H. Haugstrup
Lærer
415
Petersminde
Jepsen
(Bestyrer R. Thomsen)
Arne
Købmand
Rolighedsvej
416
Kjærgaard
Alfr.
Cigarfabrikant
Nørregade
37
416
Vejen Cigarfabrik
Nørregade
37
417
Y
Jacobsen
Andreas
Gaardejer – ”Bjerregaard”
417
Y
Jensen
Hans
Gaardejer – ”Langdalgaard”
417
U
Nielsen
Chr.
Gaardejer – ”Aalykke”
Gamst
Buschardt
Entrepenør
Grunnetsgade
37
Grunnetsgade
37
418
- ingen registrering -
419
- ingen registrering -
420
- ingen registrering -
421
Andersen
421
Vejen Maskincentral
422
X
Andersen
Sigurd
Gaardejer – ”Engbækgaard”
Gamst
422
U
Baun
Holmer
Gaardejer – ”Langkærgaard”
Gamst
422
Y
Laugesen
Viggo
Gaardejer – ”Tidensminde”
Gamst
422
V
Lund
Hans
Landmand
Gamst Vestermark
423
X
Jørgensen
Niels
Gaardejer – ”Refsingaard”
423
Y
Madsen
Anders P.
”Refsinggaard”
424
Gejl
Hans
425
Thuesen
H. P.
426
Poulsen
Tage R.
427
Haagensen O. & Søn A/S
Gaardejer
Stationsforstander
statsaut. Vejer & Maaler
Fiskemester
Korn- Foderstof- &
Gødningsforretning
427
Sydjysk Frø- & Handelskompagni A/S
428
Petersen
429
Landboernes Forsikringsforening
A. Helby
Disponent
20
Jernbanegade
6
Banegaarden
Øster Allé
42
Søndergade
10
Søndergade
10
Bryggergade
8
429
Sogneraadsforeningernes Ulykkesforsikring
429
N.
Inspektør
430
Thorsgaard
Jensen
Søren
Musiker
Rolighedsvej
431
Sørensen
Henry
Duplikeringsbureau
Jernbanegade
432
Andersen
H. J.
Tapetserermester
Fredensgade
433
Matthiesen
Chr.
Karosserifabrikant
Fr. d. 7’s Gade
434
Brejdablik Børnehjemmet
434
435
Pedersen
Jensen
435
Willadsen / Søren Willadsen’s Møbelfabrik I/S
436
Klockmann
437
Ehlers
437
Ehlers
437
438
439
Tegen
Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S
Vejen Byskole
Hans
8-17 Lørd. 8-13
Overmontør
440
Rasmussen
K.
Kæmner
441
Hansen
Gunnar N.
Landmand – ”Enghøjgaard”
442
Schou
Kr.
443
Dollerup
444
Jensen
445
Banken for Vejen og Omegn A/S
446
- ingen registrering -
447
- ingen registrering -
448
Hansen
449
Nielsen
450
Magasin du Nord
450
Oxlund
451
Carlsberg Bryggeriernes Depot
451
Feirup
1
13
9
2b
Askovvej
31
31
Jenny
Forstanderinde
Askovvej
Johs.
Plantagevej
3
Søndergade
38
H.
Værkfører
Omstilling til
Værkfører Johs. Jensen
Privatbolig Plantagevej 3
Vulkanisør
H.
Installationsforretning aut.
Nørregade
Søndergade
1
22
Overmontør H. Tegen (privat)
Rosengade
Vestergade
Baungaardsvej
2-8
2
Østergade
6
Brød- og Mælkeudsalg
Fr. d. 7’s Gade
2
Marius
Skomager
Søndergade
K. Bentsen
Damefrisør (Privatbolig)
Østergade
7
Omstilling til Direktøren
Nørregade
8
Johannes
Kreaturhandler
Øster Allé
3
Olaf
Distriktsmontør (J.T.A.S.)
Gerhard
Damefrisørinde / Fru
Johs.
Depotbestyrer
21
25
Nørregade
40
Nørregade
40
Højvang
6
Højvang
6
452
Christensen
Aage J.
Landpostbud
Nørregade
453
Sørensen
Kristian
Murermester
Vestergade
454
Kristensen
Edith Roar
Fru
Rolighedsvej
455
Møller
Hans M.
Østergade
13
456
Frandsen
Gunner
Nørregade
68
457
Jørgensen
Mogens Fuglede
Mekaniker
Elektroinstallatør
Ingeniør (M. af I.)
Radioforhandler
458
Drewsen
Hans
Bibliotekar
Askovvej
27
459
Billeschou
Andreas
Stenhuggermester
Vester Allé
460
Mortensen
Bertel
Brændselshandler
Skolegade
461
Foreningernes Solist- og Koncert-Bureau
461
Nielsen
Egon
Impresario
462
Handels- & Kontormedhjælperforeningen
463
Buhl
Aase
Fru
Hytten
464
Holm
H. H.
Gaardejer – ”Kærklintgaard”
Grønnegade
465
Jensen
Kurt
Nørregade
466
Dansk Andels Ægeksport
467
Seeberg
J.
468
Petersen
Egon
Blikkenslager
Omstilling til
Forretningsfører A. Hansen
Gaardejer –
”Skodborgbjerggaard”
Politibetjent
468
Politistationen
469
- ingen registrering -
470
Madsen
Sigurd J.
Ostekonsulent
Rosengade
471
Arnum-Petersen
H.
Kommuneingeniør
Rolighedsvej
7
7
8
Baungaardsvej
27
Baungaardsvej
27
Øster Allé
18
48
Ahornvej
Skodborg
Vester Allé
Politibetjent Egon Petersen priv.
28
7
472
Y
Christiansen
P. Schmidt
Handelsgartner
Vejen Østermark
472
X
Termansen
Johs.
Hønseriejer
Vejen Østermark
473
Hansen
N. Chr.
Telefonmontør, pens. - ”Lysbo”
Vestergade
474
Gregersen
P.
Folketingsmand
Østergade
25
475
Roed
Johs.
Depotindehaver
Øster Allé
14
475
Tuborgs Depot
Øster Allé
14
476
Knudsen
K.
Kommissionær
Allégade
6
477
Hundie
Frode
Snedker
Rolighedsvej
3
22
478
Feddersen
Jens
Gaardejer
Vejen Nørremark
479
480
- ingen registrering Jensen
Anders
Mælke- og Brødudsalg
Rolighedsvej
481
Kirk
Rigmor
Sygeplejerske
Øster Allé
482
Vejen Kunstmuseum
483
Andersen
483
Dansk Arbejdsmands Forbund / Formanden
Østergade
Aleks
Formand
17
4
Vestergade
24
Vestergade
24
484
Grimstrup
Erik Møller
485
Sørensen
Thorvald
Gaardejer –
”Skodborgbjerggaard”
Graver
486
Kasten
Ole
Isenkræmmer
Højvang
487
Andersen
Ingeborg
Dameskræderinde
Søndergade
61
487
Ina Kjoler
Søndergade
61
488
Jensen
Gunhild Melton
Damefrisør
Rosengade
11
488
Melton Jensen
Gunhild
Damefrisør
Rosengade
11
489
Lauridsen / Grunnet Lauridsen’s Varehus
Valborg Grunnet Lauridsen
Rosengade
16
490
Poulsen
Svend
Handelsmand
Vejen Søndermark
491
Christensen
Ejner Tj.
Hønseriejer
Vestermark
492
Jepsen
P. Lund
493
Hansen
Hans
494
- ingen registrering -
495
Poulsen
496
Nielsen
496
Shell Servicestation
497
Nielsen
R.
Proprietær – ”Refsinggaard”
498
Hyldig
N.
Møbelfabrikant
Baungaardsvej
20
499
Christiansen
M.
Søndergade
18
499
Jydsk Motorhandel
Motorforhandler
Omstilling til
M. Christiansen priv.
Søndergade
18
500
Vejen Svømmebad
500
Vejenhallen
501
Gamstbro Cementstøberi
Skodborg
Vester Allé
67
4
Mindevej
3
Mørtelfabrikant
Solvang
3
Ruth Krog
Lærerinde
Bakkevej
9
J. E.
Servicestationen
Esbjergvej
1
Esbjergvej
1
Danmarksgade
(Omstilling til Vejen Svømmebad)
Fuglesangsallé
Gamstbro
23
10
501
Nielsen
Cementstøber
Gamstbro
503
Nielsen /Stephan & Ejnar Nielsen
Vognmænd
Vester Allé
504
Eskildsen
505
Thomsen
Monika
Fru
Gunnarsvej
4
Chr. A.
Vesterled
6
Erland
Malermester
Omstilling til privat
Grunnetsgade 24
Musiker og Smed
506
Jensen (Polstermøbelfabrikant)
Robert
507
Petersen
508
Kjær
P. Vad
Indremissionær
509
Hansen
Selma
Musiker - ”Solgaarden”
Plantagevej
509
Lauritsen
Selma
Musiker / Fru – ”Solgaarden”
Plantagevej
510
Isaksen
Svend Henry
Kommunebogholder
Østergade
22
511
Buch / Jens B. Buch Maskin- og Ingeniørforretning
Rosengade
11
512
Madsen
Nørregade
66
512
Vejen Boligmontering
Nørregade
66
513
Mousten-Nielsen
Nørregade
12
513
Vejen Andelsmejeri
Nørregade
12
514
Kolle
E.
Cand. pharm.
Skovvej
515
Jensen
Gudmund Holm
Rosengade
515
Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S
Ekspeditionsformand
Ekspeditionsformand
G. Holm Jensen priv.
516
Vejen Foderstofforening
517
- ingen registrering -
518
Jensen & Nielsen
518
Vejen Elektro
519
Elbæk
Aksel
Hønseriejer
Præstegaarden
520
Jensen
E. Ingemann
Læge 12-14, Lørdag 9-10
Nørregade
28
521
Andersen
P. Schou
Snedkermester
Vester Allé
29
522
- ingen registrering -
523
Bruun-Møller
Hans
Boghandler (Privatbolig)
Øster Allé
24
524
- ingen registrering -
525
Hansens Hotel
- ingen registrering -
526
L. P. Aasted
Vilhelm
Tapetserermester
V.
Mejeribestyrer
Nørregade
66
Danmarksgade
13
Øster Allé
69
Jernbanegade
aut. Installatører
24
75
9
26
7
Søndergade
31
Søndergade
31
527
- ingen registrering -
528
- ingen registrering -
529
- ingen registrering -
530
- ingen registrering -
531
- ingen registrering -
532
- ingen registrering -
533
- ingen registrering -
534
- ingen registrering -
535
- ingen registrering -
536
- ingen registrering -
537
- ingen registrering -
538
Ladegaard
539
- ingen registrering -
540
Skov
541
- ingen registrering -
542
- ingen registrering -
543
- ingen registrering -
544
- ingen registrering -
545
Thams
545
Vejen Polstermøbelfabrik
545
Vejen Polstermøbelfabrik
546
Sydjydsk Udlejningsforretning
547
Vejen Trælasthandel A/S
548
- ingen registrering -
549
- ingen registrering -
550
Anne
Fru
Gamstvej
Peder
Produkthandler
Borgergade
Verner
Værkfører
Øster Allé
Søndergade
2
15
4
23
Verner Thams priv.
Omstilling til
Bestyrer Børge Ninn
Gennem 47 Omstilling til
Forvalter E. Askjær priv.
Øster Allé
Fejfer / P. Fejfer og V. Østergaard
Autohandel
Borgergade
11 A
550
Vejen Motor Compagni
V. Østergaard priv. Tlf. Askov 94
Borgergade
11 A
550
Østergaard / V. Østergaard & P. Fejfer
Autohandlere
Borgergade
11 A
551
- ingen registrering -
552
- ingen registrering -
25
4
553
- ingen registrering -
554
- ingen registrering -
555
556
Skjødt
- ingen registrering -
557
- ingen registrering -
558
Hansen
559
- ingen registrering -
560
- ingen registrering -
561
- ingen registrering -
562
- ingen registrering -
563
- ingen registrering -
564
- ingen registrering -
565
- ingen registrering -
566
- ingen registrering -
567
- ingen registrering -
568
- ingen registrering -
569
- ingen registrering -
570
Ormstrup
M. N.
Grosserer
Nørregade
74
K.
Vognmands- og Flytteforretning
Nørregade
56
E.
Bogholder
Vester Allé
20
Tast Ctrl + Home for at komme tilbage til begyndelsen.
26