bymønster og byhierarki - Om kommuneplanen

BYERNES TRIUM
Realdania Erhvervsforum
Den Blå Planet
Maj 2013
Kent Martinussen, adm. Direktør Dansk Arkitektur Center
Danmark 2050
Partnere
Globale udfordringer
og byernes rolle i
løsningen af dem
Udfordringer
Stigning i kulstofudledningen
Stigning i det økologiske fodaftryk
Verdenskort over det nationale økologiske fodaftryk per person - WWF
Stigning i det økologiske fodaftryk
Verdenskort over det nationale økologiske fodaftryk per person - WWF
Den Urbane Planet: Global vækst i den urbane befolkning over tid
Urbanisering og byernes vækst
er en del af udfordringen,
men de er også del af
løsningen
Succesfulde byer tiltrækker talentfuld, højtuddannet og
ung arbejdskraft, de er centre for innovation og
iværksætteri og er konkurrerende centre for globale og
regionale hovedkvarterer.
Nærheden mellem universiteter, research og
virksomheder betyder, at byer er stedet hvor nye
produkter udvikles og kommercialiseres. Mere end 80%
af alle patenter registreres i byer.
Byer – Centre for kultur og innovation
1000 Singapores
Bysamfund har en grønnere profil end
landdistriksamfund:
•Mere effektiv brug af infrastruktur
•Mere effektiv brug af energi
•Mennesker der bor i tætte byer kører mindre i bil
•Tætte byer har lavere drivhusgasudledning pr. husholdning
•Højere værdiskabelse pr. indbygger
“Cities alone will have to spend a
staggering $350 trillion or
7 times current global GDP in the
next 30 years on urban
infrastructure.”
Information Market Places, The New Economics of Cities
Arup, Accenture & Horizon 2011
Smart Cities - byerne bliver inteligente og de nye samfundsbyggere –
entreprenører og developpere er underleverandører
Smart Cities – de nye samfundsbyggere er de, der er højest
placerede i videnskæden for integrerede systemløsninger –
“wake up call for developperes !”
New Yorks datadrevne beslutningsredskab
”Raining TAXIS” i Singapore
San Francisco Park
Siemens – The Crystal i London
X-Prize – Revolution igennem konkurrence – open innovation
Livable Cities – Byer skal skabe livskvalitet for mennekser.
Livable Cities – Byer skal skabe livskvalitet for mennekser.
Livable Cities – Byer skal skabe livskvalitet for mennekser.
“Forkæl dine kunder og du får glade borgere”
Livable Cities – Byer skal skabe livskvalitet for mennekser.
Livable Cities – Byer skal skabe livskvalitet for mennekser.
Fremtidens Danmark
er byernes Danmark.
DK 2050
Et scenarie for Danmarks udvikling
frem til år 2050
DK 2050
Tag med på rejsen
Fem byer. Fem veje til grøn
vækst.
Grøn mobilitet
Klimatilpasning
X
X
X
X
X
Ressourceanvendels
e
Smart Energy
Systems
Smart Cities
VIRKSOMHEDER
VIDENSINSTITUTIONER
DTU
5 KOMMUNER
DKEn2050
skræddersyet scenarieproces
Indsigt
Scenarieudvikling
Scenarie output
Tendenser, nybrud og
usikkerheder, der påvirker
fremtidens handlerum.
Scenarier for byen i
forskellige mulige,
sandsynlige fremtider.
Styrkede strategier
Erhvervspartnerskaber
Engagement i
forandring
Tak for opmærksomheden !