2. årgang MTOTF 8.05-9.35 9.35-9.55 9.55-10.40 10,40

HJEMSTEDER FOR BJERGARTERNE FRA
DEN FASTE KLIPPE (FINDESTEDER)
Se kortet herunder:
N54-N56/E12-E16 betyder MELLEM 54o og 56o nordlig bredde
OG MELLEM 12o og 16o østlig længde.
N62-N63/
E15-E19
N61-N62/
N61-N62/
E12-E14
E14-E16
N60-N61/
E8-E11
N59-N60/
E7-E10
N58-N59/
E7-E10
N59N60/
E10E11
N60-N61/ N60-N61/
E13-E15 E15-E17
N59N60/
E11E12
N60-N61/E17-E22
N59-N60/ N59-N60/ N59-E60/
E12-E14 E14-E16 E16-E18
N58-N59/
E11-E14
N57-N58/
E11-E14
N56-N57/
E12-E14
N58-N59/E14-E19
N57N58/
E14E15
N57-N58/
E15-E18
N56-N57/E14-E18
N54-N56/E12-E16
N59-N60/
E18-E21
N54-N56/E12-E16:
145 ormerørssandsten
146 ormerørssandsten
147 ormerørssandsten
281 syenitporfyr
282 kullait (Dalby)
283 kullait (Dalby)
284 kullait (Dalby)
305 basaltmandelsten
306 basaltmandelsten
377 rønnegranit
378 hammergranit
379 svanekegranit
380 bornholmgnejs
629 haslegranit
630 maegaardgranit
631 vanggranit
632 segengranit
633 almindinggranit
634 kullait (Bornholm)
635 paradisbakkemigmatit
636 helletsgranit
Hardeberga, Rommelåsen, Skåne,
N55.7043,E13.2967/N55o 42.2580’,E13o
17.802’/N55o 42’ 15’’,E13o 17’ 48’’
Hardeberga, Rommelåsen, Skåne,
N55.7043,E13.2967/N55o 42.2580’,E13o
17.802’/N55o 42’ 15’’,E13o 17’ 48’’
Hardeberga, Rommelåsen, Skåne,
N55.7043,E13.2967/N55o 42.2580’,E13o
17.802’/N55o 42’ 15’’,E13o 17’ 48’’
N for Sjöbo, Skåne, N55.67745,E13.67387/N55o
40.6470’,E13o 40.4322’/N55o 40’ 38’’,E13o 40’ 25’’
Dalby, Skåne, N55.65691,E13.38930/N55o
39.4146’,E13o 23.3580’/N55o 39’ 24’’,E13o 23’ 21’’
Dalby, Skåne, N55.65691,E13.38930/N55o
39.4146’,E13o 23.3580’/N55o 39’ 24’’,E13o 23’ 21’’
Dalby, Skåne, N55.65691,E13.38930/N55o
39.4146’,E13o 23.3580’/N55o 39’ 24’’,E13o 23’ 21’’
Sjöbo, Skåne, N55.67883,E13.67348/N55o
40.7298’,E13o 40.4088’/N55o 40’ 43’’,E13o 40’ 24’’
Sjöbo, Skåne, N55.67883,E13.67348/N55o
40.7298’,E13o 40.4088’/N55o 40’ 43’’,E13o 40’ 24’’
Rønne,
N55.1118,E14.7366/N55o
6.710’,E14o
44.197/ N55o 6’ 42’’,E14o 44’ 11’’
Allinge, N55.2728,E14.7759/N55o 16.367’,E14o
46.552’/ N55o 16’ 22’’,E14o 46’ 33’’
Svaneke, N55.1464,E15.1149/N55o 8.781,E15o
6.896’/N55o 8’ 46’’,E15o 6’ 53’’
Gudhjem, N55.1822,E14.9382/N55o 10,931’,E14o
56.294’/N55o 10’ 55’’,E14o 56’ 17’’
N55.1958,E14.7334/N55o 11.7467’,E14o
44.0033’/N55o 11’ 44.8’’,E14o 44’ 0.2’’
N55.2028,E14.7474/N55o 12.1667‘,E14o
44.8433’/N55o 12’ 10.0’’,E14o 44’ 50.6’’
N55.2459,E14.7346/N55o 14.7550’,E14o
44.0767’/N55o 14’ 45.3’’,E14o 44’ 04.6’’
N55.1201,E14.8736/N55o 7.2033’,E14o
52.4150’/N55o 07’ 12.2’’,E14o 52’ 24.9’’
N55.1202,E14.8299/N55o 7.2133’,E14o
49.7917’/N55o 07’ 12.8’’,E14o 49’ 47.5’’
N55.1195,E14.8293/N55o 7.1700’,E14o
49.7567’/N55o 07’ 10.2’’,E14o 49’ 45.4’’
N55.1034,E15.0905/N55o 6.2017’,E5.4317’/N55o 06’
12.1’’,E15o 05’ 25.9’’
N55.0892,E15.1152/N55o 5.3550’,E15o 6.9100’/N55o
05’ 21.3’’,E15o 06’ 54.6’’
637 nexøsandsten
N55.0631,E15.0533/N55o 3.7867’,E15o 3.1950’/N55o
03’ 47.2’’,E15o 03’ 11.7’’
638 balkasandsten/hardebergasandsten N55.0474,E 14.9947/N55o 2.8467’,E14o
59.6817’/N55o 02’ 50.8’’,E14o 59’ 40.9’’
639 gnejs, mafisk (Bornholm)
N55.0759,E15.0007/N55o 4.5517’,E15o 0.0400’/N55o
04’ 33.3’’,E15o 00’ 20.4’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N56-N57/E12-E14
Höor, Pilahallen i Ynglingarum, Skåne, N56.0278,E13.2654/N56o
1.665’,E13o 15.926’/N56o 1’ 40’’,E13o 15’ 55’’
142 skånsk basalt
Höor, Pilahallen i Ynglingarum, Skåne, N56.0278,E13.2654/N56o
1.665’,E13o 15.926’/N56o 1’ 40’’,E13o 15’ 55’’
201 varbergcharnockit Söndrum ved Halmstad, N56.6484,E12.7665/N56o 38,901’,E12o
45,988’/N56o 38’ 54’’,E12o 45’ 59’’
202 skånsk granulit
Söderåsen, Skåne, N56.1292,E12.9535/N56o 07.754’,E12o
57,210’/N56o 7’ 45’’,E12o 57’ 12’’
206 kullait
Kullen, Josefinelust, N56.2995,E12.4830/N56o 17.972’,E12o
28.982’/N56o 17’ 58’’,E12o 28’ 58’’
207 kullait
Kullen, Josefinelust, N56.2995,E12.4830/N56o 17.972’,E12o
28.982’/N56o 17’ 58’’,E12o 28’ 58’’
208 varbergcharnockit Söndrum ved Halmstad, N56.6484,E12.7665/N56o 38,901’,E12o
45,988’/N56o 38’ 54’’,E12o 45’ 59’’
209 skånsk granulit
Söderåsen, Skåne, N56.1292,E12.9535/N56o 07.754’,E12o
57,210’/N56o 7’ 45’’,E12o 57’12’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
141 skånsk basalt
N56-N57/E14-E18
130 karlshamngranit
133 vångagranit
143 spinkamålagranit
144 spinkamålagranit
148 eringsbodagranit
149 eringsbodagranit
Ronneby, Blekinge, N56.22091,E15.20990/N56o
13.2546’,E15o 12.5940/N56o 13’ 15’’,E15o 12’ 35’’
Vångaberget, Skåne, N56.1715,E14.3518/N(56o
10.290’,E14o 21.108’/N56o 10’ 17’’,E14o 21’ 6’’
Vejgennemskæring vej 30 4 km S for Väckelsång,
N56.5968,E14.9289/N56o 35.8080’,E14o
55.7340’/N56o 35’ 48’’,E14o 55’ 44’’
Stenbrud 1 km ø for Boafall og 4 km V for
Jämshög, N56.2408,E14.4731/N56o 14.4480 ,E14o
28.3860’/N56o 14’ 26’’,E14o 28’ 23’’
Nær Lessebo, Blekinge, N56.7359,E15.2824/N56o
44.153’,E15o 16.946’/ N56o 44’ 9’’, E15o 16’ 56’’
Nær Lessebo, Blekinge, N56.7301,E15.3060/N56o
43.808’,E15o 18.362’/N56o 43’ 48’’,E15o 18’ 21’’
199 karlshamngranit
217 emarpporfyr
218 hyperitgabbro (hyperitdiabas)
230 ortoceratitkalk (ølandskalk)
369 karlshamngranit
370 tvinggranodiorit
371 blekingekystgnejs
375 vislandagranit
376 helleflint
393 rödebyolivingabbro
396 västanåglimmerskifer
418 halengranit
419 halengranit
420 jämshöggranit
421 jämshöggranit
422 jämshöggranit
423 spinkamålagranit
424 spinkamålagranit (grå)
425 västanåglimmerskifer
426 jämshöggranit
427 karlshamngranit
Ronneby, Blekinge, N56.22091,E15.20990/N56o
13.2546’,E15o 12.5940/N56o 13’ 15’’,E15o 12’ 35’’
Småland, ved Emarp 5 km Ø for Mariannelund,
Guttorp, Vissefjärda, N56.6014,E15.6667/N 56o
36,086’,E15o 40,000’/N56o 36’ 5.04’’,E15 40’ 0.12’’)
Boalt, lige mellem Osby og Lönsboda, Skåne,
N56.3895,E14.1627/N56o 23.368’,E14o 09.761’/N56o
23’ 22’’,E14o 9’ 45’’
Mysinge, Øland, N56.5277,E16.4424/N56o
31.660’,E16o 26.542’/N56o 31’ 39’’,E16o 26’ 32’’
2 km SE Eringsboda, N56.43051,E15.40109/N56o
25.8306’,E15o 24.0654’/N56o 25’ 49’’,E15o 24’ 3’’
2 km NE Tving, N56.31850,E15.49263/N56o
19.1100’,E15o 29.5578’/N56o 19’ 6’’,E15o 29’ 33’’
Mørrum, N56.18315,E14.77095/N56o 10.9890’,E14o
46.2570’/ N56o 10’ 59’’,E14o 46’ 15’’
Gemla, N56.7938,E14.6302/N56o 47.6267’,E14o
37.8117/N56o 47’ 37,6’’,E14o 37’ 48,7’’
Ca. 7 km Ø for Växjö, N56.8738,E14.9343/56o
52.4283’,E14o 56.0550’/N56o 52’ 25.7’’/ E14o 56’
3.3’’
Rödeby, N56.2441,E15.5968/N56o 14.6467’,E15o
35.8050’/N56o 14’ 38.8’’,E15o 35’ 48.3’’
Näsum, Sverige, N56.1953,E14.4620/N56o
11.7167’,E14o 27.7200’/N56o 11’ 43,0’’,E14o 27’
43,2’’
N56.2472, E14.4600/N 56o 14.8333’,E14o 27.6017’/
N56o 14’ 50.0’’, E14o 27’ 36.1’’
N56.2398,E14.4738/N56o 14.3883’,E14o
28.4267’/56o 14’ 23.3’’,E14o 28’ 25.6’’
N56.2260,E 14.5496/N56o 13.5617’,E14o
32.9750’/N56o 13’ 33.7’’,E14o 32’ 58.5’’
N56.2684,E14.5630/N56o 16.1067’,E14o
33.7783’/N56o 16’ 6.4’’,E14o 33’ 46.7’’
N56.2635,E14.5260/N56o 15.8083’,E14o
31.5617’/N56o 15’ 48.5’’,E14o 31’ 33.7’’
N56.2608,E14.6767/N56o 15.6467’,E14o
40.6000’/N56o 15’ 38.8’’,E14o 40’ 36.0’’
N56.2688,E14.6995/N56o 16.1300’,E14o
41.9700’/N56o 16’ 7.8’’,E14o 41’ 58.2’’
Näsum, Sverige, N56.1953,E14.4620/N56o
11.7167’,E14o 27.7200’/N56o 11’ 43,0’’,E14o 27’
43,2’’
N56.2511,E14.5338/N56o 15.0667’,E14o
32.0283’/N56o 15’ 04.0’’,E14o 32’ 01.7’’
N56.4289,E15.5186/N56o 25.7367’,E15o
31.1150’/N56o 25’ 44.2’’,E15o 31’ 06.9’’
428 karlshamngranit
429 växjögranit (rød)
430 växjögranit (grå)
431 Smålandsgranit (overgang til
tvinggranit/tvinggranodiorit)
432 Tvinggranodiorit
433 Tvingmonzogranit
438 metavulkanit (Urshult)
439 smålandsgranitoid
440 gnejsgranit
627 askaremålagranit
628 askaremålagranit
N56.5517,E15.2979/N56o 33.1050’,E15o
17.8750’/N56o 33’ 06.3’’,E15o 17’ 52.5’’
N56.5754,E15.2575/N56o 34.5233’,E15o
15.4500’/N56o 34’ 31.4’’,E15o 15’ 27.0’’
N56.6205,E15.4712/N56o 37.2283’,E15o
28.2750’/N56o 37’ 13.7’’,E15o 28’ 16.5’’
N56.3856,E15.6308/ N56o 23.1333’,E15o
37.8500’/N56o 23’ 08.0’’,E/,E15o 37’ 51.0’’
N56.3182,E15.4919 /N56o 19.0917’,E15o
29.5117’/N56o 19’ 05.5’’,E15o 29’ 30.7’’
N56.4018,E15.5513/N56o 24.1100’,E15o
33.0783’/N56o 24’ 06.6’’,E15o 33’ 04.7’’
N56.5282,E14.7984/N56o 31.6950’,E14o
47.9033’/N56o 31’ 41.7’’,E14o 47’ 54.2’’
N56.6266, E14.7155/N56o 37.5967’,E14o
42.9300’/N56o 37’ 35.8’’,E14o 42’ 55.8’’
N56.4431,E14.6794/N56o 26.5867’,E14o
40.7667’N56o 26’ 35.2’’,E14o 40’ 46.0’’
N56.8918,E16.2335/N56 o 53.5083’,E16o 14.0100’/
N56o 53’ 30.5’’,E16o 14’ 00.6’’
N56.8911,E16.2356/N56o 53.4650’,E16o
14.1350’/N56o 53’ 27.9’’,E16o 14’ 08.1’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N57-N58/E11-E14
316 granulit
(mafisk)
Vejskæring V for Gislaved (vej 26), N57.30054,E13.51913/N57o18.0324’,
E13o 31.1478’/N57o 18’ 1’’,E13o 31’ 8’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N57-N58/E14-E15
84
barnarp-trikoloregranit
90
växjögranit, grå
97
vaggerydsyenit
98
barnarp-trikoloregranit
231 titanomagnetitolivinit/
hyperitgabbro
(hyperitdiabas)
273 smålandsgranit
N57.6884,E14.2053/N57o 41.301’,E14o 12.317’/N57o
41’18’’,E14o 12’ 19’’
Lammhult, Småland, N57.1284,E14.6254/N57o 7.706’,E14o
37.522’/N57o 7’ 42’’,E14o 37’ 31’’
Vaggeryd, N57.4723,E14.0854/N57o 28.339’,E14o
05.124’/N57o 28’ 20’’,E14o 5’ 7’’
N57.6972,E14.2482/N57o 41.8320’,E14o 14.8920’/N57o 41’
49’’,E14o 14’ 53’’
Taberg, Småland, N57.67871,E14.08340/N 57° 40.722', E 14°
5.004'/N 57° 40' 43’’, E 14° 5’ 0’’
N for Solberga (stenbrud), N57.75198,E14.72612/N57o
45.1188’,E14o 43.5672’/N57o 45’ 7’’,E14o 43’ 34’’
276 helleflint, Hörnebo
277 helleflint, Hörnebo
278 vaggerydsyenit
279 växjögranit, grå
280 växjögranit, rød
302 almesåkrasandsten
303 almesåkrasandsten
305 barnarp-trikoloregranit
Landsbro, N57.24049,E14.84461/N57o 14.4294’,E14o
50.6766’/N57o 14’ 25’’,E14o 50’ 40’’
Landsbro, N57.24049,E14.84461/N57o 14.4294’,E14o
50.6766’/N57o 14’ 25’’,E14o 50’ 40’’
Skillingaryd, N57.35113,E14.11798/N57o 21.0678’,E14o
7.0788’/N57o 21’ 4’’,E14o 7’ 4’’
Lammhult, Småland, N57.1284,E14.6254/N57o 7.706’,E14o
37.522’/N57o 7’ 42’’,E14o 37’ 31’’
Rottne, N57.01198,E14.87514/N57o 0.7188’,E14o 52.5084’/
N57o 0’ 43’’,E14o 52’ 30’’
Bodafors, N57.52627,E14.62853/N57o 31.5762’,E14o
37.7118’/N57o 31’ 34’’,E14o 37’ 42’’
Bodafors, N57.52627,E14.62853/N57o 31.5762’,E14o
37.7118’/N57o 31’ 34’’,E14o 37’ 42’’
N57.69534,E14.17597/N57o 41.7204’,E14o 10.5582’/N57o 41’
43’’,E14o 10’ 33’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N57-N58/E15-E18
68
mariannelundgranit
129 påskallavikporfyr
131 lönnebergaporfyr
132 vånevikgranit
200 vånevikgranit
203 flivikgranit
204 götemargranit
210 nymålaporfyr
211 nymålaporfyr
212 uthammargranit
213 smålands-agglomeratlava
214 virbogranit
Mariannelund, Småland, N57.6469,E15.5943/N57o
38.811’,E15o 35.658’/N57o 38’ 48’’,E15o 35’ 39’’
Påskalla, Småland, N57.1706,E16.4551/N57o 10.2360’,E16o
27.3060’/N57o 10’ 14’’,E16o 27’18’’
Lönneberga, Småland, N57,55060,E15,70428/N57o
33.0360’,E15o 42.2568’/N57o 33’ 2’’,E15o 42’ 15’’
Vånevik, Småland, N57.18034,E16.45948/N57o
10.8204’,E16o 27.5688/N57o 10’ 49’’,E16o 27’ 34’’
Vånevik, Småland, N57.18034,E16.45948/N57o
10.8204’,E16o 27.5688/N57o 10’ 49’’,E16o 27’ 34’’
Flivik, mellem Oskarshamn og Västervik,
N57.5407,E16.5677/N57o 32.443’,E16o 34.063’/N57o 32’
26’’,E16o 34’ 3’’
Søen Götemar, Småland, N57.4793,E16.6351/N57o
28.760’,E16o 38.104’/N57o 28’ 45’’,E16o 38’ 6’’
Ved Nymåla V for Lönneberga Lessebo
N57.5442,E15.6479/N57o 32,650’,E15o 38,871’/N57 32’
39.12’’,E15 38’ 52
Stenbrud 1 km SØ for Silverdalen.
N57.5288,E15.7708/N57o 31,726’,E15o 46,246’/N57 31’
43.68’’N,E15o 46’ 14.88’’
Uthammar, Småland, N57.3822,E16.6072/N57o
22.930’,E16o 36.431’/N57o 22’ 55’’,E16o 36’ 25’’
N57.5189,E15.5209/N57o 31,136’,E15o 31,252’/N57o 31’
8’’,E15o 31’ 15’’
2 km V for Saltvik (5 km N for Oskarshamn), Småland,
215 virbogranit
216 virbogranit
219 loftahammar-gnejsgranit
220 loftahammar-gnejsgranit
262 västervikpletgnejs
263 kvarsit (Skälö)
264 “västervikgranit”
265 västervikpletgnejs
266 smålandsignimbrit
267 smålandsignimbrit
268 smålandsignimbrit
269 smålandsignimbrit
270 smålandsignimbrit
271 påskallavikporfyr
272 smålandsgranit
274 mariannelundgranit
275 smålandsignimbrit
285 västervikpletgnejs
319 götemargranit
(mellemkornet)
372 smålandsgranit, rød, yngre
N57.3018,E16.4720/N57o 18.108’,E16o 28.317’/N57o 18’ 6’’
,E16o 28’ 19’’
2 km V for Saltvik (5 km N for Oskarshamn), Småland,
N57.3018,E16.4720/N57o 18.108’,E16o 28.317’/N57o 18’ 6’’
,E16o 28’ 19’’
1 km S for Virbo (10 km N for Oskarshamn),
N57.3285,E16.5340/N57o 19.7100’ ,E16o 32.0400’ /N57o 19’
42’’,E16o 32’ 2’’
1,5 km V for Loftahammar, Småland,
N57.9088,E16.6565/N57o 54.530’,E16o 39,390’/N57o 54’
31’’,E16o 39’ 23’’
1,5 km V for Loftahammar, Småland,
N57.9088,E16.6565/N57o 54.530’,E16o 39,390’/N57o 54’
31’’,E16o 39’ 23’’
Skälö, N57.58984,E16.63247/N57o 35.3904’,E16o 37.9482’/
N57o 35’ 23’’,E16o 37’ 56’’
Skälö, N57.60096,E16.60751/N57o 36.0576’,E16o
36.4506’/N57o 36’ 3’’,E16o 36’ 27’’
Stenbrud ved E22 nær Gunnebo (vest for Västervik)
N57.73740,E16.55122/N57o 44.2440’,E16o 33.0732’/N57o
44’ 14’’,E16o 33’ 4’’
Lige syd for Gammalby, N57.81757,E16.47595/N57o
49.0542’,E16o 28.5570’/N57o 49’ 3’’,E16o 28’ 33’’
Berga, N57.26553,E16.16627/N57o 15.9318’,E16o
9.9762’/N57o 15’ 55.91’’,E16o 9’ 58.57’’
Berga, N57.26553,E16.16627/N57o 15.9318’,E16o
9.9762’/N57o 15’ 55.91’’,E16o 9’ 58.57’’
Berga, N57.26553,E16.16627/N57o 15.9318’,E16o
9.9762’/N57o 15’ 55.91’’,E16o 9’ 58.57’’
Berga, N57.26553,E16.16627/N57o 15.9318’,E16o
9.9762’/N57o 15’ 55.91’’,E16o 9’ 58.57’’
Berga, N57.26553,E16.16627/N57o 15.9318’,E16o
9.9762’/N57o 15’ 55.91’’,E16o 9’ 58.57’’
Ängsdal, Ruda, N57.05424,E16.159/N57o 3.2544’,E16’
9.5628’/N57o 3’ 15’’,E16o 9’ 33.77’’
Högsby, N57.15997,E15.77917/N57o 9.5982’,E15o
46.7502’/N57o 9’ 35’’,E15o 46’ 45’’
Antsebo, nordlige udkant af byen,
N57.47274,E15.66210/N57o 28.3644’,E15o 39.7260’/N57o
28’ 21’’,E15o 39’ 43’’
Hjältevad, N57.59371,E15.35019/N57o 35.6226’,E15o
21.0114’/N57o 35’ 37.36’’,E15o 21’ 0.68’’
Skälö, N57.58985,E16.63198/N57o 35.3910’,E16o
37.9188’/N57o 35’ 23’’,E16o 37’ 55’’
NØ for Krakemåla ved vejen, N57.47146,E16.65661/N57o
28.2876,E16o 39.3966/N57o 28’ 17’’,E16o 39’ 23’’
4 km S Rumskulla, N for Mariannelund,
373 porfyr, strøkornsrig,
fluidal
374 smålandsgranit, lyserød,
grovkornet
625 sur vulkansk bjergart
(rhyolit, dacit m. m.)
626 ølandskalk (grågrøn)
N57,64460,E15,59702/N57o 38.6760’,E15o 35.8212’’/N57o
38’ 40’’,E15o 35’ 49’’
Hässle, NE Kolsjön, Mariannelund,
N57.52120,E15.52695/N57o 31.2720’,E15o 31.6170,/N57o
31’ 16.32’’,E15 31’ 37.02’’
N57.66034,E15.79083/N57o 39.6204’,E15o 47.4498’/N57o
39’ 37’’,E15o 47’ 26’’
N57.2440,E15.6199/N57o 14.6383’,E15o 37.1917’/ N57o 14’
38,3’’,E15o 37’ 11,5’’
N57.1951,E16.9047/N57o 11.7083’,E16o 54.2833’/N57o 11’
42.5’’,E16o 54’ 17.0’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N58-N59/E11-E14
191 høvringit
801 basalt (meget
finkornet)
802 basalt
853 herefossgranit
(grovkornet)
854 herefossgranit
(gnejset)
855 grimstadgranit
856 grimstadgranit
(typisk)
857 kleivangranit
858 kleivangranit
859 Lyngdalgranit
Høvringsvatn nær Evje, Setesdal, Aust-Agder Sydnorge,
N58.64292,E7.95015/N58o 38.5752’,E7o 57.0090’/N 58° 38' 34'',E
7° 57' 0''
3296 Nevlunghamn, Norge, N58.97572,E9.83826/N58o
58.5432’,E9o 50.2956’/N58o 58’ 32’’,E9o 50’ 17’’
Oddaneveien 73, 3296 Nevlunghamn, Norge
N58.96638,E9.86047/N58o
57.9828’,E9o 51.6282’/N58o 57’ 58’’,E9o51’ 37’’
Riksveg 41,4760 Birkeland (V for Arendal), Norge
N58.46054,E8.33416/N58o 27.6324’,E8o 20.0496’/N58o 27’ 37’’,E8o
20’ 2’’
Riksveg 41, 4760 Birkeland (V for Arendal), Norge
N58.42508,E8.30101/N58o 25.5048’,E8o 18.0606’/N58o 25’ 30’’,E8o
18’ 3’’
Tauleveien 28,4885 Grimstad, Norge N58.37262,E8.59342/N58o
22.3572’,E8o 35.6052’/N58o 22’ 21’’,E8o 35’ 36’’
Kleppekjærveien 25, 4885 Grimstad, Norge
N58.37114,E8.63770/N58o 22.2684’,E8o 38.2620’/N58o 22’ 16’’,E8o
38’ 15’’
Fylkesveg 452 30, 4520 Sør-audnedal (NV for Mandal), Norge
N58.13272,E7.38195/N58o 7.9632’,E7o 22.9170/N58o 7’ 57’’,E7o 22’
55’’
Fylkesveg 554 80, 4580 Lyngdal, Norge N58.15832,E7.16756/N58o
9.4992’,E7o 10.0536’/N58o 9’ 29’’,E7o 10’ 3’’
E39 10, 4580 Lyngdal, Norge N58.13679,E7.18005/N58o
8.2074’,E7o 10.8030’/N58o 8’ 12’’,E7o 10’ 48’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N58-N59/E11-E14
50
bohuslengranit
Hallinden, Brastad, N58.4755,E11.5079/N58o 28.530’,E11o
54
Kinnediabas
55
Kinnediabas
57
bohuslengranit
58
bohuslengranit
287 åmålsvulkanit
(deformeret rhyolit)
288 åmålsvulkanit
(deformeret rhyolit)
290 tösseporfyr, grå
291 dalslandskvartsit
308 bohuslengranit
(Hunnebostrand)
309 bohuslengranit
(Grebbestad)
310 bohuslengranit (Knäm)
311 bohuslengranit
(Rabbalshede)
312 bohuslengranit
(Strömstad)
381 kroppefjällgnejs
382 tössegnejs
389 åmålsvulkanit
(deformeret rhyolit)
390 åmålsvulkanit
(deformeret rhyolit)
860 mylonit
861 mylonit
30.475’/ N58o 28’ 21’’,E11o 30’ 28’’
Hällekis, Västerjötland, N58.4236,E13.8164/N58o 25.417’,E13o
48.986’/N58o 25’ 24’’,E13o 48’ 59’’
Hällekis, Västerjötland, N58.4236,E13.8164/N58o 25.417’,E13o
48.986’/N58o 25’ 24’’,E13o 48’ 59’’
Tossene, Hunnebostrand, N58.4598,E11.3765/N58o
27.586’,E11o 22.588’/N58o 27’ 35’’ ,E11o 22’ 35’’
Nolby, Brastad, N58.3672,E11.4920/N58o 22.033’,E11o
29.517’/58o 22’ 1’’,E11o 29’ 31’’
Stenbrud V for Tösse, N58.9755,E12.5753/N58o 58.5317´,E12o
34.5200’/N58o 58’ 31.9’’,E12o 34’ 31.2’’
Stenbrud V for Tösse, N58.9769,E12.5755/N58o 58.6133’,E12o
34.5283’/N58o 58’ 36.8’’,E12o 34’ 31.7’’
V for Tösse (ved Tössestugan, vej 45, N58.9654,E12.6145/N58o
57.9250’,E12o 36.8700’/N58o 57’ 55.5’’,E12o 36’ 52.2’’
Åmål, N58.9801,E12.4554/N58o 58.8067’,E12o 27.3250’/N58o
58’ 48.4’’,E12o 27’ 19.5’’
Hunnebostrand, N58.42833,E11.29733/N58o 25.6998’,E11o
17.8398’/N58o 25’ 41’’,E11o 17’ 50’’
Grebbestad, N58.6864,E11.25699/N58o 41.1840’,E11o
15.4194’/N58o 41’ 11’’,E11o 15’ 25’’
Tanumhede, N58.76195,E11.25670/58o 45.7170’,E11o
15.4020’/N58o 45’ 43’’,E11o 15’ 24’’
Rabbalshede, N58.60873,E11.51042/N58o 36.5238,E11o
30.6252’/N58o 36’ 31’’,E11o 30’ 37’’
Ringvägen, Strømstad, N58.93528,E11.19390/N58o
56.1168’,E11o 11.6340’/N58o 56’ 7’’,E11o 11’ 38’’
Ånimskog, N58.8501,E12.5526/N58o 51.0033’,E12o
33.1567’/N58o 51’ 0.2’’,E12o 33’ 9.4’’
Tösse, N58.9769,E12.5755/N58o 58.6133’,E12o 34.5283’/N58o
58’ 36.8’’,E12o 34’ 31.7’’
Tösse, N 58.9451,E12.6005/N58o 56.7083’,E12o 36.0317’/N58o
56’ 42.5’’,E12o 36’ 1.9’’
Åmål, N 59.0351,E12.7241/N59o 2.1083’,E12o 43.4483’/N59o 2’
6.5’’,E12o 43’ 26.9’’
N58.68522,E 12.09562/N58o 41.1132’,E12o 5.7372’/N58o 41’
6’’,E12o 5’ 44’
N58.68522,E 12.09562/N58o 41.1132’,E12o 5.7372’/N58o 41’
6’’,E12o 5’ 44’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N58-N59/E14-E19
85
graversforsgranit, rød
93
kindagranit
Graversfors, Åby, Österjötland, N58.7129,E16.1474/N58o
42.774’,E16o 08.844’/N58o 42’ 46’’,E16o 8’ 50’’
Nord for Kisa, N58.0116,E15.6451/N58o 0.694’,E15o
96
trikoloregranit
295 filipstadgranodiorit
296 filipstadgranodiorit
304 askersundgranit
314 filipstadgranit
315 filipstadgranit
317 graversforsgranit
(brun)
318 graversforsgranit
(porfyrisk)
38.708’/N58o 0’ 41’’,E15o 38’ 42’’
Vest for Brokind, Österjötland, N58.2452,E15.6016/N58o
14.7120’,E15o 36.0960’/N58o 14’ 42’’,E15o 36’ 5’’
2 km S for Filipstad, Filipstad, N59.7040,E14.1805/N59o
42.2400’,E14o 10.8283’/N59o 42’ 14.4’’ E14o 10’ 49.7’’
Filipstad, N59.6746,E14.2087/N59o 40.4733’,E14o
12.5233’/N59o 40’ 28.4’’,E14o 12’ 31.4’’
Askersund, N58.814097,E14.872742/N58o 48.8458’,E14o
52.3645’/N58o 48’ 50’’,E14o 52’ 21’’
Askersund, N58.82161,E14.88111/N58o 49.2966’,E14o
52.8666’/N58o 49’ 17’’,E14o 52’ 51’’
Filipstad, N59.73569,E14.16290/N59o 44.1414’,E14o 9.7740’/
N59o 44’ 8’’,E14o 9’ 46’’
Åby, N58.69679,E16.15087/N58o 41.8074’,E16o 9.0522’/N58o
41’ 48’’,E16o 9’ 3’’
Åby, N58.68834,E16.16131/N58o 41.3004’,E16o 9.6786’/ N58o
41’ 18’’,E16o 9’ 40’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N59-N60/E7-E10
105 nefelinsyenit
(foyait/lardalit)
108 ekerit
111 larvikit (mørk)
113 larvikit (mørk)
803 nefelinsyenit (kornet)
(ditroit)
804 nefelinsyenit (kornet)
(ditroit)
805 oslomelafyr
(basaltmandelsten)
806 foyait (trakytisk
nefelinsyenit)
807 foyaitpegmatit (rød)
808 foyait
Gjone, Nord for Larvik, N59.1584,E9.9460/N59o 09.504’,E09o
56.762’/N59o 9’ 30’’,E9o 56’ 45’’
Skollenborg, ved søen Eikeren øst for Kongsberg,
N59.5827,E9.7693/N59o 34.961’,E9o 46.157’/N59o 34’ 57’’,E9o
46’ 9’’
Sydvest for Larvik, N59.0411,E9.8847/N59o 02.467’,E9o
53,079’/N59o 2’ 27’’,E9o 53’ 4’’
Sydvest for Larvik, N59.0411,E9.8847/N59o 02.467’,E9o
53,079’/N59o 2’ 27’’,E9o 53’ 4’’
Fylkesveg 30 12, 3947 Langangen (SØ for Porsgrunn), Norge
N59.11481,E9.72380/N59o 6.8886’,E9o 43.4280’/N59o 6’
53’’,E9o 43’ 25’’
E18, 3947 Langangen (SØ for Porsgrunn), Norge
N59.11323,E9.72640/N59o 6.7938’,E9o 43.5840 /N59o 6’ 47’’,E9o
43’ 35’’
Siljanvegen 307, 3719 Skien, Norge N59.23911,E9.64605/N59o
14.3466’,E9o 38.7630’/N59o 14’ 20’’,E9o 38’ 45’’
Lågendalsveien 1492, 3282 Kvelde (N for Larvik), Norge
N59.20104,E9.96479/N59o 12.0624’,E9o 57.8874’/N59o 12’
3’’/E9o 57’ 53’’
Lågendalsveien 1492, 3282 Kvelde (N for Larvik), Norge
N59.20104,E9.96479/N59o 12.0624’,E9o 57.8874’/N59o 12’
3’’,E9o 57’ 53’’
Farrisveien 100, 3282 Kvelde (N for Larvik), Norge
N59.17493,E9.98455/N59o 10.4958’,E9o 59.0730’/59o 10’
850 rødbergit
851 damtjernit
852 søvit
29’’,E9o 59’ 4’’
Skiensvegen 86, 3830 Ulefoss (NV for Skien), Norge
N59.26845,E9.30702/N59o 16.1070’,E9o 18.4212’/N59o 16’
6’’,E9o 18’ 25’’
Skiensvegen 86, 3830 Ulefoss (NV for Skien), Norge
N59.26497,E9.31007/N59o 15.8982’,E9o 18.6042’/N59o 15’
53’’,E9o 18’ 36’’
Grønvoldvegen 26, 3830 Ulefoss (NV for Skien), Norge
N59.28179,E9.28339/N59o 16.9074’,E9o 17.0034’/N59o 16’
54’’,E9o 17’ 0’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N59-N60/E10-E11
51
hornfels
52
hornfels
56
grorudit
101 nordmarkit
102 rhombeporfyr som gangbjergart
103 larvikit (lys)
104 rhombeporfyrkonglomerat
105 grefsensyenit
106 oslobasalt
109 rhombeporfyr/mandelsten
110 larvikit (porfyrisk)
112 rhombeporfyr/mandelsten
114 larvikit (mørk)
115 drammenrapakivi
116 nordmarkit (som agmatit)
117 oslobasalt
Huken, Oslofeltet, N59.9770,E10.8735/N59o
58,619’,E10o 52,409’/N59o 58’ 37’’,E10o 52’ 24’’
Lianskogen, Tranby, N59.8186,E10.2951/N59o
49,113’,E10o 17,706’/N59o 49’ 6’’,E10o 17’ 42’’
Oslofeltet, N59.9649,E10.8188/N59o 57.892’,E10o
49.128’/N59o 57’ 53’’,E10o 49’ 7’’
Hagan, Oslofeltet, N59.9825,E10.9221/N59o
58.952’,E10o 55.326’/ N59o 58’ 57’’,E10o 55’ 19’’
Huken, Oslofeltet, N59.9770,E10.8735/N59o
58.619’,E10o 52.409’/N59o 58’ 37’’,E10o 52’ 24’’
Nord for Larvik, N59.0992,E10.0544/N59o
05.950’,E10o 3,262’/N59o 5’ 57’’,E10o 3’ 15’’
Syd for Holmestrand, Oslofeltet,
N59.4597,E10.3209/N59o 27.584’,E10o 19,251’/N59o
27’ 34’’,E10o 19’ 15’’
Oslofeltet, N59.9739,E10.9168/N59o 58.431’,E10o
55.009’/N59o 58’ 26’’,E10o 55’ 0’’
N59.4597,E10.3209/N59o 27.584’,E10o 19.251’/N59o
27’ 34’’,E10o 19’ 15’’
Holmestrand, Oslofeltet, N59.4597,E10.3209/N59o
27.584’,E10o 19.251’/N59o 27’ 34’’,E10o 19’ 15’’
Stokke, vest for Tønsberg, N59.2266,E10.2487/N59o
13.594’,E10o 14.922’/N59o 13’ 35’’,E10o 14’ 55’’
N59.4597,E10.3209/N59o 27.584’,E10o 19.251’/N59o
27’ 34’’,E10o 19’ 15’’
Klåstad, øst for Larvik, N59.0661,E10.1687/N59o
03.968’,E10o 10.119’/N59o 3’ 57’’,E10o 10’ 7’’
Drammen, Oslofeltet, N59.7207,E10.2341/N59o
43.244’,E10o 14.048’/N59o 43’ 14’’,E10o 14’ 2’’
Hagan, Oslofeltet, N59.9825,E10.9221/N59o
58.952’,E10o 55.326’/N59o E10o 55’ 19’’
Holmestrand, Oslofeltet, N59.4597,E10.3209/N59o
118 rhombeporfyr
120 larvikit (porfyrisk)
122 oslobasalt
123 oslobasalt som mandelsten
124 drammengranit
125 rhombeporfyrkonglomerat
126 oslobasalt som mandelsten
127 rhombeporfyr
128 larvikit (porfyrisk)
500 glimmersyenitporfyr
809 lardalit
810 lardalit (finkornet - overgang til
syenit)
811 hedrumit på kanten til
nordmarkit – dog lidt
grovkornet
812 larvikit (med rhombiske
feldspatkrystaller)
813 Larvikit (rød, med rhombiske
feldspatkrystaller)
814 kjelsåsit
815 kvartsporfyr (hornkvartsporfyr
– den finkornede)
816 osloignimbrit
27.584’,E10o 19.251’/N59o 27’ 34’’,E10o 19’ 15’’
Holmestrand, Oslofeltet, N59.4597,E10.3209/N59o
27.584’,E10o 19.251’/N59o 27’ 34’’,E10o 19’ 15’’
Stokke, vest for Tønsberg, N59.2266,E10.2487/N59o
13.594’,E10o 14.922’/N59o 13’ 35’’,E10o 14’ 55’’
Huken, N59.997,E10.8734/59o 58,619’/10o
52,401’/N59o 59’ 49’’,E10o 52’ 24’’
Holmestrand, Oslofeltet, N59.4597,E10.3209/N59o
27.584’,E10o 19.251’/N59o 27’ 34’’,E10o 19’ 15’’
Drammen, Oslofeltet, N59.7207,E10.2341/N59o
43.244’,E10o 14.048’/N59o 43’ 14’’,E10o 14’ 2’’
Syd for Holmestrand, Oslofeltet,
N59.4597,E10.3209/N59o 27.584’,E10o 19,251’/N59o
27’ 34’’,E10o 19’ 15’’
Holmestrand, Oslofeltet N59.4597,E10.3209/N59o
27.584’,E10o 19.251’/N59o 27’ 34’’,E10o 19’ 15’’
Huken, N59.9770,E10.8734/N59o 58.619’,E10o
52.401’/N59o 58’ 37’’,E10o 52’ 24’’
Stokke, vest for Tønsberg, N59.2266,E10.2487/N59o
13.594’,E10o 14.922’/N59o 13’ 35’’,E10o 14’ 55’’
Schiøtts vei 8, 0286 Oslo, Norge
N59.89508,E10.67627/N59o 53.7048’,E10o
40.5762’/N59o 53’ 42’’,E10o 40’ 34’’
Lågendalsveien 985, 3270 Larvik, Norge
N59.16399,E10.00702/N59o 9.8394’,E10o
0.4212’/N59o 9’ 50’’,E10o 0’ 25’’
Lågendalsveien 840-842, 3270 Larvik, Norge
N59.15412,E10.02155/N59o 9.2472’,E10o
1.2930’/N59o 9’ 14’’,E10o 1’ 17’’
Riksveg 304, 3282 Kvelde (N for Larvik), Norge
N59.17306,E10.02881/N59o 10.3836’,E10o
1.7286’/N59o 10’ 23’’/E10o 1’ 43’’
Undelstvedtveien 4, Stokke pukkverk, 3160 Stokke
(SV for Tønsberg), Norge N59.22799,E10.24908/N59o
13.6794’,E10o 14.9448’/N59o 13’ 40’’,E10o 14’ 56’’
Stokke Ravei 240-300, 3160 Stokke (SV for
Tønsberg), Norge N59.22598,E10.26250/N59o
13.5588’,E10o 15.7500’/N59o 13’ 33’’,E10o 15’ 44’’
Haukeveien 10, 3174 Revetal (NV for Tønsberg),
Norge N59.34423,E10.32026/N59o 20.6538’,E10o
19.2156/N59o 20’ 39’,E10o 19’ 12’’
Bjuneveien 110-112, 3174 Revetal (NV for
Tønsberg), Norge N59.34173,E10.32768/N59o
20.5038’,E10o 19.6608’/N59o 20’ 30’’,E10o 19’ 39’’
Hålandveien 2, 3158 Andebu (NV for Tønsberg),
Norge N59.35605,E10.15114/N59o 21.3630’,E10o
9.0684’/N59o 21’ 21’’,E10o 9’ 4’’
817 trachyt
818 syenitporfyr
819 syenitporfyr (trachyt)
820 pyroxenbasalt
821 pyroxenbasalt
822 oslobasalt (med augit og
feldspat)
823 drammengranit
824 kersantit
825 glimmersyenitporfyr
826 kvartsporfyr
828 camptonit
831 bostonit
832 basalt (rød) med overgang til
olivinmættet bjergart
833 maenait (med overgang til
olivinmættet bjergart)
834 basalt (rød)
835 maenaitporfyr
Vivestadlinna 231, 3175 Ramnes (NV for Tønsberg),
Norge N59.40171,E10.13350/N59o 24.1026’,E10o
8.0100’/N59o 24’ 6’’,E10o 8’ 0’’
Vivestadåsen 428, 3175 Ramnes (NV for Tønsberg),
Norge N59.43008,E10.13810/N59o 25.8048’,E10o
8.2860’/N59o 25’ 48’’,E10o 8’ 17’’
Vivestadåsen 407, 3175 Ramnes (NV for Tønsberg),
Norge N59.43288,E10.15260/N59o 25.9728’,E10o
9.1560’/N59o 25’ 58’’,E10o 9’ 9’’
Hvittingfossveien 112, 3080 Holmestrand, Norge
N59.48805,E10.29921/N59o 29.2830’,E10o
17.9526’/N59o 29’ 16’’,E10o 17’ 57’’
Fjordveien 2, 3080 Holmestrand, Norge
N59.50154,E10.30068/N59o 30.0924’,E10o
18.0408’/N59o 30’ 5’’,E10o 18’ 2’’
Fjordveien 17-19, 3080 Holmestrand, Norge
N59.51133,E10.29093/N59o 30.6798’,E10o
17.4558’/N59o 30’ 40’’,E10o 17’ 27’’
Sollia 42, 3058 Solbergmoen (V for Drammen),
Norge N59.75872,E10.04316/N59o 45.5232’,E10o
2.5896’/N59o 45’ 31’’,E10o 2’ 35’’
Schiøtts vei 11, 0286 Oslo, Norge
N59.89622,E10.67501/N59o 53.7732’,E10o
40.5006’/N59o 53’ 46’’,E10o 40’ 30’’
Schiøtts vei 8, 0286 Oslo, Norge
N59.89508,E10.67627/N59o 53.7048’,E10o
40.5762’/N59o 53’ 42’’,E10o 40’ 34’’
Eivind Olsens vei, 3016 Drammen, Norge
N59.75071,E10.19737/N59o 45.0426’,E10o
11.8422’/N59o 45’ 2’’,E10o 11’ 50’’
Nedre Husebykollen 8, 3480 Filtvet (S for Drøbak),
Norge N59.58749,E10.60087/N59o 35.2494’,E10o
36.0522’/N59o 35’ 14’’,E10o 36’ 3’’
Gamle Ringeriksvei 217, 1353 Bærums Verk (NV for
Oslo), Norge N59.94252,E10.53334/N59o
56.5512’,E10o 32.0004’/N59o 56’ 33’’,E10o 32’ 0’’
Gamle Ringeriksvei, 1356 Bekkestua (NV for Oslo),
Norge N59.94200,E10.53538/N59o 56.5200’,E10o
32.1228’/N59o 56’ 31’’,E10o 32’ 7’’
Gamle Ringeriksvei, 1356 Bekkestua (NV for Oslo),
Norge N59.94200,E10.53538/N59o 56.5200’,E10o
32.1228’/N59o 56’ 31’’,E10o 32’ 7’’
Gamle Ringeriksvei, 1356 Bekkestua (NV for Oslo),
Norge N59.94200,E10.53538/N59o 56.5200’,E10o
32.1228’/N59o 56’ 31’’,E10o 32’ 7’’
Gamle Ringeriksvei, 1356 Bekkestua (NV for Oslo),
Norge N59.94200,E10.53538/N59o 56.5200’,E10o
32.1228’/N59o 56’ 31’’,E10o 32’ 7’’
836 basalt (rød)
837 maenaitporfyr
838 akerit
841 akeritporfyr
842 akerit
843 glimmernordmarkit (finkornet)
849 drammensgranit, (Liertype) en
slags biotitgranit
Gamle Ringeriksvei, 1356 Bekkestua (NV for Oslo),
Norge N59.94200,E10.53538/N59o 56.5200’,E10o
32.1228’/N59o 56’ 31’’,E10o 32’ 7’’
Hoffsjef Løvenskiolds vei 31, 0382 Oslo, Norge
N59.93146,E10.64218/N59o 55.8876’,E10o
38.5308’/N59o 55’ 53’’,E10o 38’ 31’’
Gregers Grams vei 1, 0382 Oslo, Norge
N59.93304,E10.64641/N59o 55.9824’,E10o
38.7846’/N59o 55’ 58’’,E10o 38’ 47’’
Vollsveien, 1358 Jar, Oslo, Norge
N59.92801,E10.6215/N59o 55.6806’,E10o
37.2900’/N59o 55’ 40’’,E10o 37’ 17’’
Huldreveien 19D, 0781 Oslo, Norge
N59.96394,E10.69353/N59o 57.8364’,E10o
41.6118’/N59o 57’ 50’’,E10o 41’ 36’’
Hagaløkka 8-16, 0963 Oslo, Norge
N59.96467,E10.88513/N59o 57.8802’,E10o
53.1078’/N59o 57’ 52’’,E10o 53’ 6’’
Ringeriksveien, 3400 Lier (NØ for Drammen), Norge
N59.80216,E10.24971/N59o 48.1296’,E10o
14.9826’/N59o 48’ 7’’,E10o 14’ 58’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N59-N60/E11-E12
49
bohuslengranit
53
bohuslengranit
313 bohuslengranit
(Svinesund)
Näsinge, N59.0253,E11.3204/N59o 01.518’,E11o 19.221’/N59o
01’ 31’’,E11o 19’ 13’’
Näsinge, N59.0253,E11.3204/N59o 01.518’,E11o 19.221’/N59o
01’ 31’’,E11o 19’ 13’’
Strömstad, N59.04546,E11.21867/N59o 2.7276’,E11o
13.1202’/N59o 2’ 43’’,E11o 13’ 7’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N59-N60/E12-E14
63
åmålsgnejsgranit
(kroppefjällgnejsgranit)*
64 åmålsgnejsgranit
(kroppefjällgnejsgranit)
286 dalslandsbundkonglomerat
289 dalslandskloritsten
292 lianeskifer
Åmål, N59.0937,E12.7004/N59o 05.620’,E12o
42,024’/N59o 5’ 37’’,E12o 42’ 1’’
Åmål, N59.0937,E12.7004/N59o 05.620’,E12o
42,024’/N59o 5’ 37’’,E12o 42’ 1’’
Åmål, N 59.0535,E12.4880/N59o 3.2083’,E12o
29.2817’/N59o 3’ 12.5’’,E12o 29’ 16.9’’
Åmål, N59.0525,E12.4831/N59o 3.1517’,E12o
28.9883/N59o 3’ 9.1’’,E12o 28’ 59.3’’
Åmål, N59.0568,E12.4428/N59o 3.4050’,E12o
26.5700’/N59o 3’ 24.4’’,E12o 26’ 34.2’’
383 säffleøjegnejs
384 sjögeråsgranit
385 åmålsgnejsgranit
(kroppefjällgnejsgranit)
386 åmålsgnejsgranit
(kroppefjällgnejsgranit)
387 eldangranit
388 åmålsgranodiorit
391 åmålsmonzogranit, lys
392 åmålsmonzogranit, rød
Säffle, N59.1387,E12.8407/N59o 8.3233’,E12o
50.4433’/N59o 8’ 19.4’’,E12o 50’ 26.6’’
Säffle, N59.2078,E12.8086/N59o 12.4667’,E12o
48.5133’/N59o 12’ 28’’,E12o 48’ 30.8’’
Åmål, N59.1932,E12.7016/N59o 11.5917’,E12o
42.0983’/N59o 11’ 35.5’’,E12o 42’ 5.9’’
Åmål, N59.1859,E12.6384/N59o 11.1567’,E12o
38.3050’/N59o 11’ 9.4’’,E12o 38’ 18.3’’
Långserud, N59.2348,E12.6050/N59o 14.0850’,E12o
36.3017’/N59o 14’ 5.1’’,E12o 36’ 18.1’’
Åmål, N59.0808,E12.6174/N59o 4.8483’,E12o
37.0417’/N59o 4’ 50.9’’,E12o 37’ 2.5’’
Åmål, N59.0355,E12.7263/N59o 2.1300’,E12o
43.5750’/N59o 2’ 7.8’’,E12o 43’ 34.5’’
Åmål, N59.0352,E12.7232/N59o 2.1133’,E12o
43.3917’/N59o 2’ 6.8’’,E12o 43’ 23.5’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N59-N60/E14-E16
kristinehamngranit ,
brunspættet*
87 filipstadgranit, sydlig
(”globegranit”)
91 kristinehamngranit,
brunspættet
94 filipstadgranit, sydlig
(”globegranit”)
226 fellingsbrogranit
86
293 kristinehamngranit
294 kristinehamngranit
295 filipstadgranodiorit
296 filipstadgranodiorit
297 kristinehamngranit,
gnejsagtig
315 filipstadgranit
320 kristinehamngranit,
gnejsagtig
368 horrsjögranit
Jordkullen, Storfors, N59.5730,E14.2844/N59o 34.380’,E14o
17.063’/N59o E14o /N59o 34’ 22’’,E14o 17’ 3’’
Kortfors, Svealand N59.4279,E14.6823/N59o 25.675’,E14o
40.935’/N59o 25’ 40’’,E14o 40’ 56’’
Jordkullen, Storfors, N59.4464,E14.2380/N59o 26,784’,E14o
14.280’/ N59o 26’ 47’’,E14o 14’ 16’’
Kortfors, Svealand, N59.4279,E14.6823/N59o 25.675’,E14o
40.935’/N59o 25’ 40’’,E14o 40’ 56’’
Fellingsbro, N59.4165,E15.6844/N59o 24.992’,E15o 41.062’/
N59o 24’ 59’’,E15o 41’ 3’’
Filipstad, N59.6915,E14.0841/N59o 41.4900’,E14o 5.0483/ N59o
41’ 29.4’’,E14o 5’ 2.9’’
Filipstad, N59.6956,E14.0917/N59o 41.7383’,E14o 5.5033/N59o
41’ 44.3’’,E14o 5’ 30.2’’
2 km S for Filipstad, Filipstad, N59.7040,E14.1805/N59o
42.2400’,E14o 10.8283’/N59o 42’ 14.4’’ E14o 10’ 49.7’’
Filipstad, N59.6746,E14.2087/N59o 40.4733’,E14o
12.5233’/N59o 40’ 28.4’’,E14o 12’ 31.4’’
Storfors, N59.5685,E14.1039/N59o 34.1117’,E14o 6.2333’/N59o
34’ 6.7’’,E14o 6’ 14’’
Filipstad, N59.73569,E14.16290/N59o 44.1414’,E14o 9.7740’/
N59o 44’ 8’’,E14o 9’ 46’’
NV-kant af Kristinehamn, N59.35489,E14.08920/N59o
21.2934’,E14o 5.3520’/ N59o 21’ 17’’,E14o 5’ 21’’
Filipstad, N59.8321,E14.2139/N59o 49.9283’,E14o 12.8333’/N
N59o 49’ 55.7’’,E E14o 12’ 50’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N59-N60/E16-E18
88 uppsalagranit
92 uppsalagranit
95 vängegranit
99 hvid
salagranit
Skärfalten, Uppsala, N59.8199,E17.4932/N59o 49.196’,E17o 29.591’/N59o
49’ 11’’,E17o 29’ 35’’
Läby, Uppland, N59.8565,E17.5233/N59o 51.387’,E17o 31.395’/ N59o 51’
23’’,E17o 31’ 23’’
Läby, Vänge, N59.8514,E17.4944/N59o 51.084’,E17o 29.662’/N59o 51’
5’’,E17o 29’ 39’’
Sala, Uppland, N59.9399,E16.7598/N59o 56.392’,E16o 45.589’/ N59o 56’
23’’.E16o 45’ 35’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N59-N60/E18-E21
227 stockholmsgranit
(hovedtype)
228 stockholmsgranit
229 stockholmsgranit
Åkersberga, Stockholm, N59.4606,E18.1720/N59o
27.6360’,E18o 10.3200’/N59o 27’ 38’’,E18o 10’ 19’’
Åkersberga, Stockholm, N59.4606,E18.1720/N59o 27,637’,E18o
10.320’/N59o 27’ 38’’,E18o 10’ 19’’
Lögebodavägen 10, Stockholm, N59.3527,E18.0515/N 59o
21.159’,E 018o 03,090’/N59o 21’ 9’’,E18o 3’ 5’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N60-N61/E8-E11
830 maenait
Kistefossveien 15, 3520 Jevnaker (NØ for Hønefoss), Norge
N60.22104,E10.36877/N60o 13.2624’,E10o 22.1262’/N60o 13’ 15’’,E10o
22’ 7’’
844 sørkedalporfyr Sørkedalsveien 375, 0758 Oslo, Norge N60.01769,E10.59779/N60o
1.0614’,E10o 35.8674’/N60o 1’ 3’’,E10o 35’ 52’’
845 Sølvsbergit
Molinna 14, 2750 Gran (NØ for Hønefoss), Norge
(finkornet)
N60.36020,E10.49016/N60o 21.6120’,E10o 29.4096’/N60o 21’ 36’’,E10o
29’ 24’’
846 Sølvsbergit
Helmeidvegen 14, 2760 Brandbu (NØ for Hønefoss), Norge
(finkornet)
N60.37905,E10.49163/N60o 22.7430’,E10o 29.4978’/N60o 22’ 44’’,E10o
29’ 29’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N60-N61/E13-E15
67
siljangranit
323 järnagranit
Sollerön, Mora, N60.8607,E14.5284/N60o 51.643’,E14o 31.704’/ N60o
51’ 38’’,E14o 31’ 42’’
SØ for Mora, V for Vikarbyn, N60.9057,E14.9920/N60o
324 järnagranit
328 siljangranit,
pyterlitisk
54.3400’,E14o 59.5200/N60o 54’ 20.4’’,E14o 59’ 31.2’’
SØ for Mora, V for Vikarbyn, N60.9057,E14.9927/N60o
54.3433’,E14o 59.5633’/N60o 54’ 20.6’’,E14o 59’ 33.8’’
Sollerön, Mora, N60.8759,E14.5215/N60o 52.5517’,E14o
31.2900’/N60o 52’ 33.1’’,E14o 31’ 17.4’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N60-N61/E15-E17
Rättvik, N60.8428,E15.1917/N60o 50.5683’,E15o 11.5033’/N60o 50’ 34.1’’,E15o
11’ 30.2’’
326 diorit
Leksand, N60.7961,E15.2726/N60o 47.7667’,E15o 16.3533’/N60o 47’ 46,0’’,E15o
16’ 21,2’’
327 gabbro N60.7961,E15.2726/N60o 47.7667’,E15o 16.3533’/N60o 47’ 46,0’’,E15o 16’ 21,2’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
325 leptit
N60-N61/E17-E22
Sveden, Ålandsøerne, N60.3088,E20.1901/N60o 18.528’,E20o
11.407’/N60o 18’ 31’’,E20o 11’ 24’’
61
Ekerö, Ålandsøerne, N60.2259,E19.5372/N60o 13.556’,E19o
32.234’/N60o 13’ 33’’,E19o 32’ 13’’
62 ålandspyterlit
Gottby, Ålandsøerne, N60.1417,E19.8022/N60o 08.502’,E19o
48,.30’/N60o 8’ 30’’,E19o 48’ 7’’
65 ålandsgranit (rød/rødgul S for Bodafjorden, Ålandsøerne, N60.1951,E19.8031/N60o
enskornet)
11.705’,E19o 48.188’/N60o 11’ 42’’,E19o 48’ 11’’
66 ålandsrapakivi (brun
Udden, Ålandsøerne, N60.2722,E19.6289/N60o 16.329’,E19o
variant)
37.731’/N60o 16’ 19’’,E19o 37’ 44’’
79 ålandsrapakivi (rød
Västansunda, Ålandsøene, N60.1642,E19.8094/N60o
variant)
09.853’,E19o 48.563’/N60o 9’ 51’’,E19o 48’ 33’’
80 ålandskvartsporfyr
N60.1300,E19.9928/N60o 07,800’,E19o 59,570’/N60o 7’
48’’,E19o 59’ 34.2’’
81 ålandsaplitgranit*
Jomala, Ålandsøerne, N60.1412,E19.9192/N60o 08.470’,E19o
55.152’/N60o 8’ 28’’,E19o 55’ 9’’
82 ålandsrapakivi (rød
Sveden, Ålandsøerne,N60.3088,E20.1901/N60o 18.528’,E20o
variant)
11.407’/N60o 18’ 31’’,E20o 11’ 24’’
83 ålandsrapakivi (brun
Nordlige Lumparland, Ålandsøerne,
variant)
N60.1527,E20.2897/N60o 09.161’,E20o 17.383’/N60o 9’
9’’,E20o 17’ 22’’
140 lemblandsgranit
Nätö ved Mariehamn, Ålandsøerne, N60.0322,E19.9719/N60o
01.929’,E19o 58.314’/N60o 1’ 55’’,E19o 58’ 18’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
60
ålandsrapakivi (rød
variant)
ålandspyterlit
N61-N62/E12-E14
69
oxåsenporfyr
73
dalasandsten
74
dalasandsten
75
dalasandsten
76
bredvadporfyr
77
bredvadporfyr
13439
kåtillaporfyr
329
monzonit
333
kåtillaporfyr
336
dalaporfyr, rødbrun
337
månstaporfyr
339
bredvadporfyr
340
bredvadporfyr
Åsdammen, Dalarna, N61.2901,E13.7653/N61o
17.404’,E13o 45.919’/N61o 17’ 24.36’’,E13o 45’ 55.08’’
Mångsbodarna, Dalarna, N61.0915,E13.6050/N61o
05.489’,E13o 36.298’/N61o 5’ 29’’,E13o 36’ 18’’
Mångsbodarna, Dalarna, N61.0915,E13.6050/N61o
05.489’,E13o 36.298’/N61o 5’ 29’’,E13o 36’ 18’’
Mångsbodarna, Dalarna, N61.0915,E13.6050/N61o
05.489’,E13o 36.298’/N61o 5’ 29’’,E13o 36’ 18’’
Månsta N61.2745,E13.9092/N61o 16.470’,E13o
54.549’/N61o 16’ 28.2’’, E13o 54’ 33.12’’
Trängslet N61.3408,E13.7395/N61o 20,445’,E13o
44,368’/N61o 20’ 26.9’’,E13o 44’ 22.2’’
Dalarna, vejen mellem Kåtilla og Rämma
N61.22417,E13.99058/N61o 13.4502’,E13o 59.4348’/N61o
13’ 27,0’’,E13o 59’ 26,1’’
N61.7280,E13.1333/N61o 43.6817’,E13o 7.9983’/N61o 43’
40,9’’,E13o 07’ 59,9’’
Dalarna, vejen mellem Kåtilla og Rämma
N61.22417,E13.99058/N61o 13.4502’,E13o 59.4348’/N61o
13’ 27,0’’,E13o 59’ 26,1’’
Dalarna, vejen mellem Kåtilla og Rämma
N61.22417,E13.99058/N61o 13.4502’,E13o 59.4348’/N61o
13’ 27,0’’,E13o 59’ 26,1’’
N61.24397,E13.97717/N61o 14.6382’,E13o 58.6302’/N61o
14’ 38,3’’,E13o 58’ 37,8’’
Mellem Evertsberg og Risberg
N61.11225,E13.86306/N61o 6.7350’,E13o 51.7836’/N61o
06’ 44,1’’,E13o 51’ 47,0’’
Stenbrud ved Räbrunnskojan
N61.41267,E13.48278/N61o 24.7602’,E13o 28.9668’/N61o
24’ 45,6’’,E13o 28’ 58,0’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N61-N62/E14-E16
70
garberggranit
71
blybergignimbrit
78
grönklittporfyrit (rød
porfyrit, orsaporfyrit)
198 orrlokignimbrit (sort
orrlokporfyr)
298 digerbergtuffit
Garberg, Mora, N61.1201,E14.2617/N61o 07.207’,E14o
15.702’/N61o 7’ 12’’,E14o 15’ 42’’
Blyberget, Älvdalen, N61.1602,E14.1669/N61o
09,609’,E14o 10,013’/N61o 9’ 36.72’’,E14o 10’ 0.84’’
Dalarna, Storstupet, N61.2275,E14.7739/N61o
13.649’,E14o 47,434’/N61o 13’ 39’’N,E14o 46’ 26.04’’
Dalarna, Rotenberget, Mora N,
N61.3587,E14.2358/N61o 21,520’,E14o 14,147’/N61o 21’
31.32’’,E14o 14’ 8.88’’
Älvdalen, N61.2550,E14.1624/N61o 15.2983’,E14o
299 dalaporfyr
300 dalaporfyr
307 grönklittporfyrit (rød
porfyrit,
orsaporfyrit)
321 grönklittporfyrit (rød
porfyrit,
orsaporfyrit)
322 digerbergkonglomerat
330 garberggranit
331 blybergignimbrit
332 dalaporfyr, orrloktype
334 dalafeldspatporfyr
335 garberggranofyr
9.7467/N61o 15’ 17.9’’,E14o 9’ 44.8’’
Stort porfyrbrud SV for Våmhus,
N61.09769,E14.35592/N61o 5.8614’,E14o 21.3552’/N61o
05’ 51,7’’,E14 21’ 21,3’’
Stort porfyrbrud SV for Våmhus,
N61.09769,E14.35592/N61o 5.8614’,E14o 21.3552’/N61o
05’ 51,7’’,E14 21’ 21,3’’
Toppen af Grönklitten, Dalarna,
N61.21675,E14.539/N61o 13.0050’,E14o 32.3400’/N61o
13’ 03,0’’,E14o 32’ 20,0’’
Orsa, Dalarna, N61.22742,E14.789/N61o 13.6452’,E14o
47.3400’/N61o 13’ 38,7’’,E14o 47’ 20,4’’
Orsa, N61.1559,E15.0056’/N61o 9.3517’, E15o
0.3350’/N61o 9’ 21.1’’,E15o 0’ 20.1’’
Mora, N61.1208,E14.2619/N61o 7.2483’,E14o
15.7167’/N61o 7’ 14.9’’,E14o 15’ 43’’
Älvdalen, N61.1597,E14.1727/N61o 9.5820’,E14o
10.3620’/N61o 09’ 35,0’’,E14o 10’ 21,7’’
N61.31317,E14.18303/N61o 18.7902’,E14o 10.9818’//N61o
18’ 47,4’’,E14o 10’ 58,9’’
N61.23011,E14.02192/N61o 13.8066’,E14o 1.3152’/N61o
13’ 48,4’’,E14 01’ 18,9’’
Älvdalen, N61.2402,E14.0246/N61o 14.4100’,E14o
1.4750’/N61o 14’ 24.6’’,E14o 1’ 28.5’’
Tilbage til toppen
Tilbage til forsiden
N62-N63/E15-E19
341 ijolith-melteigit
342 alnöit
343 alnöitbreccie
345 juvit
346 alnökvartsporfyr
347 alnökvartsporfyr
348 rödörapakivi
349 rödögranitporfyr
Alnön, N62.4441,E17.4715/N62o 26.6483’,E17o
28.2917’/N62o 26’ 38.9’’,E17o 28’ 17.5’’
Alnön, N62.4588,E17.4662/N62o 27.5283’,E17o
27.9733’/N62o 27 31.7,E17o 27’ 58.4’’
Alnön, N62.4722,E17.3768/N62o 28.3317’,E17o
22.6100’/N62o 28’ 19.9’’,E17o 22’ 36.6’’
Alnön, N62.4618,E17.4572/N62o 27.7067’,E17o
27.4300’/N62o 27’ 42.4’’,E17o 27’ 25.8’’
Alnön, halvøen Spikarna, nordkysten,
N62.3636,E17.5328/N62o 21.8160’,E17o 31.9680’/N62o 21’
48.9’’,E17o 31’ 58.1’’
Østkysten af øen Spikarna, Alnö,
N62.3609,E17.5354/N62o 21.6550’,E17o 32.1217’/N62o 21’
39.3’’,E17o 32’ 7.3’’
Rödön, N62.3840,E17.5598/N62o 23.0400’,E17o
33.5900’/N62o 23’ 2.4’’/E17o 33’ 35.4’’
Rödön, N62.3843,E17.5586/N62o 23.0583’,E17o
350 rödögranitporfyr
351 rödörapakivigranit
352 rödögranit
353 rödörapakivi
354 rödökvartsporfyr
355 rödögranit
356 nordingrårapakivi
357 nordingråsyenitgabbro
358 nordingråanorthosit
359 ulvödiabas (dolerit)
360 ulvödiabas (dolerit)
361 gabbro, anorthositisk
362 ångermanlandanorthosit
363 nordingrågabbro
364 nordingrågabbro
365 nordingrårapakivigranit,
finkornet
366 nordingrårapakivigranit,
finkornet
367 biotitgranit
Tilbage til forsiden
33.5167’/N62o 23’ 3.5’’/E17o 33’ 31’’
Rödön, N62.3846,E/N62o 23.0783’/E17o 33.4467’/N62o 23’
4.7’’/E17o 33’ 26.8’’
Rödön, N62.3837,E17.5657/N62o 23.0217’,E17o
33.9433’/N62o 23’ 1.3’’,E17o 33’ 56.6’’
Rödön, N62.3850,E17.5664/N62o 23.1000’,E17o
33.9850’/N62o 23’ 6.0’’, E17o 33’ 59.1’’
Rödön, N62.3825,E17.5683/N62o 22.9483’,E17o
34.0983’/N62o 22’ 56.9’’,E17o 34’ 5.9’’
Rödön, N 62.3821,E7.5690/N62o 22.9267’,E17o
34.1400’/N62o 22’ 55.6’’,E17o 34’ 8.4’’
Rödön, N62.3810,E17.5713/N62o 22.8600’,E17o
34.2800’/N62o 22’ 51.6’’/E17o 34’ 16.8’’
Nordingrå, N62.9687,E18.4083/N62o 58.1217’,E18o
24.4967’/N62o 58’ 7.3’’,E18o 24’ 29.8’’
Nordingrå, N62.9409,E18.4272/N62o 56.4517’,E18o
25.6300’/N62o 56’ 27.1’’,E18o 25’ 37.8’’
Nordingrå, N 62.8958,E18.3658/N62o 53.7483’,E18o
21.9483’/N62o 53’ 44.9’’,E18o 21’ 56.9’’
Nordingrå, N62.8794,E18.4122/N62o 52.7667’,E18o
24.7300’/N62o 52’ 46’’,E18o 24’ 43.8’’
Nordingrå, N62.8794,E18.4122/N62o 52.7667’,E18o
24.7300’/N62o 52’ 46’’,E18o 24’ 43.8’’
Nordingrå, N62.8785,E18.4325/N62o 52.7083’,E18o
25.9500’/N62o 52’ 42,5’’,E18o 25’ 57,0’’
Nordingrå, N62.9209,E18.2993/N62o 55.2567’,E18o
17.9567’/N62o 55’ 15.4’’,E18o 17’ 57.4’’
Nordingrå, N62.9519,E18.3072/N62o 57.1117’,E18o
18.4300’/N62o 57’ 6.7’’,E18o 18’ 25.8’’
Nordingrå, N62.9328,E18.2696/N62o 55.9700’,E18o
16.1750/N62o 55’ 58.2’’,E18o 16’ 10.5’’
Nordingrå, N62.8400,E18.2296/N62o 50.3983’,E18o
13.7733’/N62o 50’ 23.9’’,E18o 13’ 46.4’’
Nordingrå, N62.8285,E18.2166/N62o 49.7100’,E18o
12.9983’/ N62o 49’ 42.6’’,E18o 12’ 59.9’’
Noraström, Sverige, N62.8279,E18.2095/N62o
49.6750’,E18o 12.5717’/ N62o 49’ 40.5’’,E18o 12’ 34.3’’
Tilbage til toppen