Nr. 6 - Indkaldelse til gen

TMJ styrker logistikken!
I TMJ styrker vi vores logistik og byder velkommen til en ny direktør og nyt
medlem af direktionen i TMJ.
Søren Theil
Civilingeniør med speciale i produktion og ledelse
HD i økonomistyring og procesledelse
starter i TMJ pr. 1. januar 2015 som Direktør for Logistik, som bl.a. inkluderer
begge vores logistikcentre Øst/Vest og kvalitet.
Søren har beskæftiget sig med ledelse og supply chain igennem 8 år og
kommer fra en stilling hos Leo Pharma som Global Head of Business Finance,
Global Product Supply.
Med Søren får vi en leder med stærkt fokus på vores allerede høje kvalitet og
leveringsevne samt optimering af TMJs logistikleverancer.
Med denne opgradering af vores kerneområde vil TMJ tage endnu et skridt mod
at udbygge vores position som førende i at tilbyde den bedste teknologi og den
bedste logistik.
Vi byder Søren Theil velkommen i TMJ.
Tjellesen Max Jenne A/S
Marianne Timm
Adm. Direktør pr. 1.1.2015
Vi leverer logistikløsninger, der skaber værdi for apotekere, hospitaler og leverandører.