Skolestart på Skolen på Herredsåsen

Spurvelundskolen
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N
Tlf. 65 97 81 76 Fax 65 97 82 74
EAN: 5798006606832
Den 27. juni 2014
Kære forældre
Så nærmer vi os skoleårets afslutning, og forude vinker sommerferien.
Vi har arbejdet med planlægningen af næste skoleår i længere tid. Som noget særligt tager vi hul
på skolereformen den 1. august, og lærere og pædagoger skal arbejde efter en ny overenskomst.
Dertil kommer at Børn- og Ungeforvaltningen den 1. april 2014 blev omstruktureret i tre regioner,
som ledes af hver sin børne- og ungechef. Børne- og ungechefen skal sikre et tværgående
samarbejde mellem børnehusene og skolerne. Vi er placeret i region Nord, og børn- og
ungechefen hedder Ina Rise Ahrensberg.
Den nye overenskomst for lærere og pædagoger betyder, at det pædagogiske personale skal
afvikle hele arbejdstiden på skolen. Det betyder store ændringer i vaner og arbejdsrytmer, og vi
ser frem til denne ændring med en vis spænding.
Ændringen betyder også, at skole-hjemsamtaler skal planlægges indenfor almindelig arbejdstid.
Det vil sige inden kl. 17.00.
Da lærerenes og pædagogernes arbejdstid er blevet normaliseret i lighed med det øvrige
arbejdsmarked, vil jeg anmode om, at alle telefoniske og personlige henvendelser sker indenfor
det pædagogiske personales normale arbejdstid. Jeg opfordrer til, at henvendelser sker via
ForældreIntra i det omfang det er hensigtsmæssigt. I nødstilfælde, hvor I har brug for at kontakte
skolen udenfor normal arbejdstid skal I kontakte mig. Mit nummer er 63752701.
Fra 1. august har Spurvelundskolen ny skolebestyrelse. Bestyrelsen består af Henrik Larsen,
Pernille L. Holmegaard, Michael Kristensen, Bjarne Hansen, Ann Roiy Delman(formand), Mia Holck
Kjærgaard(Næstformand) og Louise Kirsby Madsen. Suppleanter er Heidi Tuemand, Kirsten Jensen
og Jacob Rimmen.
Som noget nyt kan skolebestyrelsen inddrage op til to samarbejdspartnere fra lokalsamfundet i
bestyrelsen. Dette tager den nye bestyrelse stilling til ved deres første møde.
Velkommen til den nye skolebestyrelse, vi glæder os til at skulle samarbejde med jer.
Ny Viceskoleleder til Spurvelundskolen. Pr. 1. august er Søren Gregersen ny viceskoleleder på
Spurvelundskolen. Søren kommer fra Næsby Skole, hvor han har været afdelingsleder. Søren skal
ud over at være viceskoleleder også have lærkerne i matematik samt 3.a i historie og Natur/teknik.
Elevernes skema for næste skoleår er nu tilgængeligt på ForældreIntra.
Vi ses igen den 13. august kl. 8.00.
Særskilt plan for 1. skoledag kan ses under nyt fra ledelsen.
I ønskes alle en dejlig solrig sommerferie.
Kirsten Folkersen