Tabulex

Tabulex SFO
Velkommen til forældre
Log ind
Log ind i ForældreIntra
Det er også muligt at logge direkte ind på Tabulex SFO med Digital Signatur.
Gå ind på www.[sfo’ens navn].sfoweb.dk
Åbn Tabulex SFO
Du finder Tabulex SFO under menupunktet ”SFO” i menuen til venstre
Klik på den gule knap ”Klik her for at åbne”
Layout
1: SFO’ens navn, dit navn og Log ud-knap
2: Faneblade for hvert af dine børn på SFO’en
3: Menu
4: Indholdet fra det valgte menupunkt (på det valgte barn)
Nyheder
Læs de seneste nyheder fra SFO’en og fra afdelingerne.
Stamkort
Du kan selv ændre telefonnumre og e-mail. Ændringer i kontaktinformationer
slår automatisk igennem til både SFO-personalet og skolesekretæren.
Hvis du har specielle informationer vedr. dit barn fx allergi, kan du skrive dette i ”bemærkningsfeltet”.
Aftaler
Der findes forskellige aftale-typer(se billede).
Nogle aftale-typer åbner for specielle oplysninger som: Hentes af, Kommer tilbage kl. osv.
Opret aftale
Aftaler kan enten oprettes for en enkelt dag eller som en gentagende aftale.
Eks.1: Barnet bliver af mormor i dag kl. 15:00.
Eks.2: Barnet skal til sport/fritid hver anden onsdag kl. 14:00 og kommer igen kl. 15:30.
Eks.3: Barnet må gå hjem fra kl. 13:00 hver mandag, tirsdag og torsdag.
Beskeder
Du kan oprette beskeder til personalet, men det er vigtigt at beskeden ikke har
nogen deadline. En besked kunne være: ”Mit barn har lus, og er i behandling”.
Vær opmærksom på at personalet har ikke mulighed for at svare på beskeden.
OBS! Ingen deadline + envejskommunikation
Ferie / Fri
Feriepasning giver dig mulighed for at afkrydse, hvilke dage dit barn
kommer/ikke kommer i SFO.
Når du melder ferie skal du også angive hvornår du ca. forventer at aflevere/hente dit barn!
Opret fridag
Fridage skal oprettes, hvis dit barn er fraværende i én eller flere dage uden for
de normale ferieperioder.
Opret fridagen med en start og slut-dato samt en beskrivelse.
Tilladelser
SFO’en har selv bestemt hvilke tilladelser du skal tage stilling til.
Du kan evt. skrive en kommentar til den enkelte tilladelse.
Kontakter
Her kan du oprette de kontaktpersoner som du finder relevante.
Kontaktpersoner kan oprettes med/uden webadgang.
Webadgang = fuld adgang til Tabulex SFO
Kun forældre som er samboende med barnet, eller forældre med forældremyndighed, har automatisk
adgang til Tabulex SFO.
Information
Her kan du udskrive lege-lister på alle børn i SFO’en, samt du kan se en
oversigt over personalet.
Børnenes adresser vises automatisk, undtagen for børn med hemmelig adresse. Telefonnumre vises
kun for de forældre som har givet tilladelsen ”Hvis telefonnummer på legelister”,
Tabulex SFO
Info-tavlen
Vælg klasse
Klik på dit barns klasse for at finde dit barn.
Info-tavlen er en berøringsfølsom-skærm, der er sat op til betjening af børn og forældre.
Vælg barn
Klik på dit barn for at registrere Kommet eller Gå hjem.
På brikken kan du se hvor dit barn befinder sig, deres næste aftale og evt. hvem de bliver hentet af.
Check ind/ud
På info-tavlen har du som forælder mulighed for at registrere følgende:
- ”Kommet”
- ”Gået hjem til” – efterfølgende vælges legekammeraten
- ”Hjem”
På SFO’er som benytter ”steder”, kan børnene registrere hvor de er ved at klikke på de gule steder.
Tabulex SFO
App
App
Hvis du har en Smartphone(Android/iPhone) kan du hente en gratis app.
Scan QR-koden eller søg efter ”Tabulex” på App Store / Android Market
OBS! Du skal logge ind på Tabulex SFO på din computer for at oprette dig
som app-bruger
God fornøjelse!