Farvekoder – Dansk samlede, Sadolin (PDF)

SFO NYT
MAJ OG JUNI 2013
FÆLLES
Sommerferien
nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her
senest klokken 9.30.
Hvis tilmeldte børn ikke møder i SFO, ringer vi ikke hjem!
HUSK:
Turtaske med navn.
Drikkedunk
Regntøj/skiftetøj
Badetøj og håndklæde
Eftermiddagsmad
At smøre børnene ind i solcreme og give dem en solhat/kasket med, når nu solen kommer ☺
Hvis der skal være andre aftaler i sommerferien udover dem der allerede er for jeres børn, skal I give
besked om morgenen til en voksen.
Vores telefon nr i Gl. Hus er 4810 6324. Hvis vi ikke er i huset kan I lægge besked på telefonsvareren.
Husk at tømme garderoberne for alt inden sommerferien, så vi kan få gjort dem rene. Glemmetøj
fjernes, når vi går på sommmerferie.
Tilmelding til sommerferien kommer i næste uge på intra
Vi glæder os til en fantastisk sommerferie ☺
Skraldeindsamling
I uge 16 samlede alle institutioner i Lynge affald. Vi samlede i alt 51 kg, Vi har talt med børnene om,
hvad det gør ved naturen, når vi smider vores affald i naturen i stedet for i skraldespanden. Vi sorterede
affaldet i sække og blev derfor bevidste om, hvad det forskellige affald evt. kan genbruges til. Det var
fantastisk at se børnenes begejstring og engagement.
Waveboards og lignende
Nu hvor flere børn er ude om eftermiddagen, vil vi minde om de regler vi har på skolen for
waveboards og lignende:
Hvis man selv har waveboard, rulleskøjter eller lignende med hjemmefra er det jeres eget ansvar, at
børnene benytter sikkerhedsudstyr.
Når vi i SFO står på waveboard og rulleskøjter sørger vi for, at børnene har alt sikkerhedsudstyret på.
1
MINI SFO
De sidste børn er startet, og vi har nu fuldt hus i mini’en i alt er vi 67 børn. Derfor vil vi nu informere
lidt omkring hvad vi laver og har lavet om formiddagen på Hobbitten.
Vi har hver dag samling i mini, de to huse (grøn og rød gruppe) hver for sig. Til samling øver vi sange
som vi synger om torsdagen sammen med Jytte.
En gang om ugen har vi massagefortælling, hvor børnene giver hinanden massage to og to, til en
historie.
I uge 20 havde vi læseuge, hvor der blev læst højt fra bogen ”Gummi-Tarzan” i rød gruppe, og i grøn
gruppe blev der læst forskellige eventyr. Formålet var at børnene skulle sidde og lytte og hygge sig, og
det var de rigtig gode til.
I mini har vi også skoleleg, hvor vi arbejder med forskellige opgaver der er med til, at forberede
børnene på skolen. Opgaverne kan både være tegne eller skriveopgaver. Det kan også være nogle
opgaver hvor vi skal bevæge os eller lege.
Børnene har hver et ”dueslag” på Hobbitten hvor de har deres ”skolehæfte”, som I er velkommen til at
kigge i sammen med jeres børn, så I kan snakke om hvad vi har lavet.
Der er også en masse aktiviteter børnene er glade for, som fx stikbold i salen og forskellige lege som
”banke bøf”, vendespil og ”byen sover”.
Vi har også malet en del. Ayoe har sat børnene i gang med akvarel billeder og Louise har lavet
sæbespånemaleri.
Der bliver også bagt boller til eftermiddagsmad en gang om ugen.
Til sidst er der at sige, vi er glade for alle de mange søde og glade børn der er startet i dette forår. Vi
håber de glæder sig til at starte i skole efter sommerferien, det bliver spændende.
NYT HUS OG GL HUS
Bare tæer
Vi er blevet enige om, at børnene gerne må gå på bare tæer i SFO tiden, når det er varmt nok til det ☺
– dog skal de have sko på, når de er på fliser, asfalt og vores køretøjer.
Udeuge
I uge 22 har vi udeuge. Det betyder, at vi alle skal være ude hele ugen. Her vil være en masse forskellige
aktiviteter som hulebygning, skovture, mad på bål osv. Det er vigtigt børnene har noget praktisk tøj og
skiftetøj med i denne uge. Vi glæder os rigtig meget til at komme ud i naturen, og håber vejret bliver
godt. Hvis det viser sig at være rigtig dårligt vejr, så rykker vi udeugen til uge 24.
Rollespil:
Så har vi fået gang i vores rollespil igen. Hver tirsdag frem mod sommerferien (hvis interessen holder)
drager vi ud til store slag mellem orker og gobliner på den ene side og menesker og elvere på den
anden.
Vi tager afsted så hurtigt som muligt efter indkrydsningen, og vi plejer at være i Årtusindskifteskoven ca
13.30. Vi er tilbage i SFO-en omkring 15.30.
Vores våbensamling kan ikke altid strække til antallet af deltagere, derfor opfordrer vi til at så mange
som muligt tager egne våben med.
Pga. erfaringer fra andre år venter vi med at tage minierne med til efter sommerferien, hvor de er
kommet i 0. klasse.
Vi ser frem til store kampe i skoven med mange deltagere.
PS I uge 22 - altså tirsdag 28/5 er der IKKE rollespil pga udeuge.
2
NYT HUS
Aktiviter frem til sommerferien
I tiden frem til sommerferien vil vi i SFOen lave en masse aktiviteter, vi vil have fokus på aktiviteter
udendørs som fx at lave bål og snobrød, og ”hamrerbanke” hvor børnene kan få lov at lave forskellige
ting af træ. Der vil så vidt muligt også være ”skrammelkunst” en gang om ugen, her er det muligt at
udfordre sin kreative side. Vi har fået nyt ”udelegetøj” og fodbolde hjem, så det vil helt sikkert også
blive taget i brug.
GL HUS
Så kom der endelig noget man kan kalde forårsvejr. ☺ Det trækker en del børn ud på legepladsen, hvor
der sjippes, graves i sandkassen, gynges, spilles rundbold og meget mere.
I gl. hus er der også stor aktivitet inde hvor der på 1. sal, blandt andet bygges flittigt med vores
duploklodser, det er nogle rigtig flotte ting der bliver kreeret.
Systuen
I vores systue på 1. sal, har en masse børn været i gang med at sy billeder af forskellige sjove dyr. De
kan slet ikke stoppe igen ☺
De har fået et billede af dyret og så skal de selv prikke huller og sy med garn efter eget farvevalg.
Når billedet er syet færdigt skal det farves og så får man en ramme på til sidst.
Vi vil prøve at få alle der er i gang færdige inden sommerferien.
3
Våbenproduktion
0.c har været i gang med et projekt i vores træ-værksted Her har de lavet våben og skjolde til at lege
med på vores legeplads.
Det var et meget hyggeligt projekt og de fine ting bliver flittigt brugt.
Udeaktiviteter
Der vil hver dag være 2-3 voksenstyrede aktiviteter omkring gammelt hus. Det kan være rundbold,
sjipning, kongespil,hockey osv. Hver onsdag vil vi fast bruge multibanen til pigefodbold.
HOBBITTEN
Den første sommermåned nærmer sig, og der er kun 5 uger til sommerferien.
2.klasserne har været i Hobbitten i 3 måneder, og det er vores indtryk, at børnene er faldet godt til, og
de trives med at være på denne side af vejen.
Aktiviteter
Der har været gang i alle slags forskellige aktiviteter. Inde er der bl.a. malet med akvarelmaling, lavet
perleplader, spillet og danset, og efter vores ”udeuge” kom der flere børn efterfølgende og spurgte, om
vi ikke kunne få flere dage, hvor vi skulle være ude (det var nogle af de dage vi havde sommerlige
temperaturer) så der valgte vi at ”lukke” stuen og flytte aktiviteterne udenfor. Det gav ikke anledning til
protester, så det kan være, der kommer flere dage, hvor vi vælger denne løsning, hvis vejret tillader det.
Udendørsaktiviteterne tæller bl.a. at der spilles – 4-skvat (boldspil) – fodbold og volleybold – pigerne
laver kranse af mælkebøtter. Det er dejligt, at så mange foretrækker at være ude.
Rollespil
er i gang nu, og hver tirsdag klokken 13.30 går en flok glade børn i skoven, hvor de mødes med børn
og voksne fra Nyt/Gl. hus, - vi opfordrer til at flere melder sig til denne aktivitet.
4
Udeuge.
Mandag var vi på Hobbitten og hyggede omkring bålhytten, hvor der blev lavet snobrød. Tirsdag gik vi
i skoven. Det var første dag til rollespil, så der var mange børn der meldte sig til. Ellers blev der leget,
snittet og savet i pinde. Det gode vejr var virkelig med os den dag. Det var det ikke om onsdagen, så vi
valgte at være hjemme og inde på Hobbitten. Her blev der kreeret gaver, til Mors dag bl.a.
urtepotteskjulere, som der blev sået sommerblomster i.
VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMERFERIE
5