Dansk teologi og nazismen - Conferences

MANUEL OPSÆTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK - EDUROAM
WINDOWS XP
1
EDUROAM WINDOWS XP
Eduroam er det fortrukne netværk for studerende og ansatte på
Aarhus Universitet. Du kan med Eduroam få nem og automatisk
adgang til internettet overalt på Aarhus Universitet eller på andre
universiteter i Danmark eller udlandet. Det skyldes, at eduroam
er et internationalt samarbejde. Hundredevis af universiteter
deltager på globalt plan. Besøg www.eduroam.org for at se
listen over deltagende institutioner.
Nemt for brugeren og nemt for universitetet
Hvis du først én gang har sat din maskine op til eduroam, går den
automatisk på, når den møder eduroam i luften. Det gælder også,
hvis du besøger et universitet i et helt andet land, hvor eduroam
også anvendes. Universitetet behøver ikke håndtere gæstelogin
ellers særskilt netadgang for gæstestuderende eller -undervisere.
NB! Før du går i gang med at følge manualen, skal du først sikre
dig, at dit trådløse netværkskort er tændt. Oftest sidder der
en lille stift på siden af computeren, som man kan tænde og
slukke det trådløse netværkskort med. Se venligst producentens
manual, hvis dette volder problemer.
I startlinjen vælges knappen ‘Start’.
Klik herefter på ‘Kontrolpanel’ til højre.
Dette åbner et nyt vindue.
Klik på ‘Skift til klassisk visning’.
MANUEL OPSÆTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK - EDUROAM
WINDOWS XP
2
Klik på ‘Netværksforbindelser’ (‘Network Connections’).
Højreklik på ‘Trådløs netværksforbindelse’ og vælg ‘Egenskaber’
(‘Properties’).
MANUEL OPSÆTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK - EDUROAM
WINDOWS XP
3
Dette åbner et nyt vindue.
Klik på fanen ‘Trådløse netværk’ (‘Wireless Networks’).
Kontroller, at boksen ‘Brug Windows til at konfigurere det trådløse
netværk’ (‘Use Windows to configure my wireless network
settings’) er krydset af.
Klik på knappen ‘Avanceret’ nederst til højre i vinduet.
MANUEL OPSÆTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK - EDUROAM
WINDOWS XP
4
Dette åbner et nyt vindue.
Vælg ‘Kun netværk med adgangspunkt (infrastruktur)’ (‘Access
point (infrastructure) networks only’).
Fjern fluebenet i ‘Opret automatisk forbindelse til netværk, der
ikke er foretrukne’ (‘Automatically connect to non-preferred
networks’).
Klik på knappen ‘Luk’ (‘Close’).
Klik på knappen ‘Tilføj’ (‘Add’).
MANUEL OPSÆTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK - EDUROAM
WINDOWS XP
5
Dette åbner et nyt vindue.
I feltet ‘Netværksnavn (SSID)’ skrives ‘eduroam’ med små
bogstaver.
Sæt flueben i boksen kaldet: ‘Forbind selvom netværket ikke
broadcaster’ (‘Connect even if this network is not broadcasting’).
I listen ‘Netværksgodkendelse’ (‘Network Authentication’)
vælges ‘WPA2’.
I listen ‘Datakryptering’ (‘Data encryption’) vælges ‘AES’.
Klik på fanen ‘Godkendelse’ (‘Authentication’).
I listen kaldet ‘EAP-type:’ vælges ‘Beskyttet EAP (PEAP)’.
Fjern fluebenet i den øverste boks ‘Godkend som computer,
når computeroplysninger er tilgængelige’ (‘Authenticate as
computer when computer information is available’).
Klik på knappen ‘Egenskaber’ (‘Properties’).
MANUEL OPSÆTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK - EDUROAM
WINDOWS XP
Dette åbner et nyt vindue.
Fjern fluebenet i boksen kaldet ‘Valider servercertifikat’.
I listen kaldet ‘Godkendelsesmetode’ (‘Select Authentication
Method’) vælges ‘Sikret adgangskode (EAP-MSCHAPv2)’.
Klik på knappen ‘Konfigurer’ (‘Configure’).
Dette åbner et nyt vindue.
Fjern fluebenet i boksen kaldet ‘Brug automatisk logonnavn og
adgangskode (og evt. domæne) til Windows’.
Klik på knappen kaldet ‘OK’/’Gem’ fire gange i de forskellige
vinduer.
Din computer vil nu forsøge at forbinde til netværket ‘eduroam’.
Hvis ikke den gør det, skal du venligst forbinde til netværket
manuelt.
6
MANUEL OPSÆTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK - EDUROAM
WINDOWS XP
7
Du skulle automatisk blive bedt om et brugernavn, password og
domæne. Lad venligst det sidste felt stå tomt.
Ansatte
Se venligst http://eduroam.au.dk/ny.
Studerende
<Studienummer efterfulgt af ‘@post.au.dk’> (f.eks. [email protected]
post.au.dk). Adgangskoden er den samme som anvendes til
Selvbetjeningen (mit.au.dk).
Du bør nu have forbindelse til Eduroam-netværket på Aarhus
Universitet.
Ønsker du teknisk support, bedes du besøge Eduroam.au.dk eller
kontakte dit hovedområdes IT-support gennem dette link:
http://medarbejdere.au.dk/administration/it/ithovedomraader/
PUBLIKATIONSNAVN | STYRESYSTEM
OS
DENNE MANUAL ER UDARBEJDET AF
ADVANCED MULTIMEDIA GROUP
Advanced Multimedia Group er en gruppe under
AU IT bestående af studentermedarbejdere. Vores
primære opgave er at videregive viden i form
af manualer, kurser og workshops for relevante
brugergrupper.
Vores kursusaktiviteter er især fokuseret inden
for MS Office, Adobe CS og CMS. Vi engagerer
os derudover i e-læringsaktiviteter og auditiv og
visuel formidling af undervisning. I AMG udfører vi
konkrete videoopgaver, hvor vi optager, redigerer og
distribuerer undervisning, ligesom vi udfører varierede
ad-hoc projekter forespurgt af ansatte.
Desuden løser AMG opgaver inden for webudvikling
og supporterer studerende og ansattes daglige brug
af typo3.
ANALYTICS GROUP
Analytics Group er en gruppe af studentermedarbejdere under AU IT, som primært støtter forskere og
ansatte i deres arbejde.
Vores kompetencefelt spænder vidt og dækker eksempelvis spørgeskemaundersøgelser, analyser
og bearbejdelse af indsamlede data. AG tilbyder
ligeledes undervisningsassistance i diverse analytiske
værktøjer såsom SAS, SPSS og Excel ved at udbyde
kurser tilrettelagt af vores studentermedhjælpere.
Disse kurser ligger ofte i direkte forlængelse af de
studerendes læringsproces inden for deres specifikke
fagområde og imødekommer derved deres aktuelle
behov.
AG varetager således den tekniske support i
forbindelse med analytisk software.
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER TIL MANUALENS INDHOLD BEDES RETTET TIL
GANESH RAM
[email protected]
8