Klik og se ledelsens opgaver

Trivselsmåling 2014, Odder Kommune
Oversigt over nærmeste leder
Børn- og ungeområdet
Institution
Hou-/Tunø skole
Gylling skole og børnehus
Undervisning, Teknisk-/administrativt
personale , mellemledere og Tunø
skole/dagpasning
Nærmeste leder
Janni Thorstensen
Hou skole SFO
Undervisning, Teknisk-/administratrivt
personale , mellemledere
Vicki Gissel
Erik Bjerrum
Gylling SFO og børnehus
Helle Pedersen
Vestermarkskolen
Ole Simonsen
Hundslund skole
Saksild skole og børnehus
Niels Pytlich
Jacob Brandt Rasmussen
Parkvejens skole
Skovbakkeskolen
Ungdomsskolen
Undervisning, teknisk-administrativt
personale og mellemledere
Saksild SFO
Saksild Børnehus
Svend Christensen
Lars Jensen
Mellemledere
Teknisk-/administrativt personale
Specialklasse
Udskoling og læringscenter
Indskoling og mellemtrin og
ressourcecenter
SFO
Mellemledere, teknisk-/administrativt
personale
Indskoling og mellemtrin,
specialklasser
Udskoling
SFO
Mellemledere, administration og Eklasse
10. klasses center
Dan Søgaard
Jens Vejby Mortensen
Jette Aaen
Dorte Halberg
Anders Gilleladen
Dagplejen
Vennelund
Egholmgård
Bifrost
Blæksprutten
Solstrålen
Dokumentnr.: 727-2014-109906
Vibeke Bjerregaard Iversen
Jette Nauntofte
Lene Rothborg
Mona Langballe
Tim Lange
Steen Nielsen
Bjarne Clausen
Anni Møller
Annette Dam Andersen
Jette Schæfer
Jeanette Dalum
Dorritt Smed
Else Marie Jørgensen
side 1
Trivselsmåling 2014, Odder Kommune
Krible Krablehuset
Hou Børnehave
Børne- og Familiecentret
Mellemledere
Forebyggelsesafdeling
Myndighedsafdeling
PPR
Staben
Sundhedsplejen
Per G. Nielsen
Sidsel Rasmussen
Peter Christensen
Margit Krabbe
Helle Spanggaard
Rikke Ebert
Merete Petersen
Marianne Sloth
Social, Sundhed og Kultur
Institution
Ældreservice stab/mellemledere
Ældreservice administration og
pedeller
Bronzealdervej
Stenslundcentret
Hjemmeplejen
Daghjem, Korttidsafsnit og
Sygeplejen
Træningscenter
Vikarkorpset
Nærmeste leder
Anne Juul Sørensen
Thomas Trust
Bente Markfoged
Anni Andersen
Lene Brygger Rasmussen
Marianne Ahl
Birgitte Kure
Janni Strange Madsen
Fabos
Administration og mellemledere
Aktivitetscentret
Hjørnet
Krogen
Birgit Hansen
Birgit Hansen
Mette Båge
Tommy H. Madsen
Åhusene
Mellemledere og teknisk/administrativt personale
Team 1
Team 2
Team 3+4
Birthe Egholm
Åse Hultberg
Gitte Massey
Astrid M. Nielsen
Rosenhuset
Lars Adamsen
Musikskolen
Steen Hattesen
Biblioteket
Marianne Folkersen
Tandplejen
Dokumentnr.: 727-2014-109906
Mellemledere og
specialtandlægen
Klinik Parkvejens skole
Klinik Skovbakkeskolen
Marit Jøssing
Christina Krohn
Hanne Clausen
side 2
Trivselsmåling 2014, Odder Kommune
Teknisk Område
Institution
Brandvæsen
Nærmeste leder
Søren Rekly
Tunøfærgen
Bjarne Møllgaard
Vej og Park
Kontor, lager og værksted
Øvrige medarbejdere i marken
Leo Kristoffersen
Lene Jensen Fugl
Rådhuset
Institution
Borgerservice
Nærmeste leder
Britta Kempel
Byrådsservice
Morten Møller
Jobcenter
Mellemledere, Jobkonsulenter,
Vitapark og Mentorteam
Sekretariat, Integration og
Sygedagpenge, forsikrede ledige
Kontanthjælp
Højmarken
Ole Stounbjerg
Susanne Lund Jensen
Tine Clemmensen
Sven Frederiksen
Miljø
Bent H. Mortensen
Byggeri
Bent H. Mortensen
Plan
Anne-Mette Andersen
IT/Kantine
Jan Møller
Økonomi
Jørgen Bruun
HR
Jørgen Larsen
Dokumentnr.: 727-2014-109906
side 3