Fund fra supermarkedet

NÆSTVED
KUNSTFORENING
Amtsgården Amtmandsstien 1
Blad nr. 1 /201 2
Amatørudstillingen 2012
14/1 - 12/2 2012
LÆRREDET ER DIT
Næstved Kunstforening inviterer til at deltage i en
"Mal selv-weekend", hvor du kan male
om lørdagen, den 31 . marts 201 2, kl. 11 -1 6
og udstille om søndagen, den 1 . april, kl. 1 3-1 6
Søren Bjørn underviser
Pris kr. 300,00 for medlemmer og kr. 400,00 for gæster
Der er tilmelding i Kunstforeningen
Alle er velkomne - Det er "først til mølle"
Vedr. spørgsmål: Kontakt Ruth Jensen på tlf 5554 6566
eller Torgunn Hjelmholm på tlf. 2926 5055
Udstillinger/arrangementer i 201 2
første halvår
1 4/01 - 1 2/02
04/02
1 9/02
25/02 - 25/03
21 /03
07/04 - 09/04
1 4/04 - 1 3/05
1 8/04
Amatørudstilling
Kunstforeningernes dag.
Hollandsk auktion
Lars Bisgård Bisau
Tur til Arken. Farvens sjæl - Dronning Margrethe lls Kunst.
Lokalerne udlånes til Enjoy Art v. Tokil Kure
Ib Orla Jensen.
Generalforsamling.
Udstillingslokaler: Amtsgården, Amtmandsstien 1 , 4700 Næstved. Tlf.: 55 73 22 55
Åbent: Ferniseringsdagen 1 3 - 1 6. Fr. 1 2 - 1 6. Lø. Sø. 1 0 - 1 6. Ma. - To. lukket.
Forsidebillede: Lanskab af Tove Bausager.
Næstved Kunstforening er grundlagt 25/1 0 1 932. www.naestvedkunstforening.dk
Formand: Lis Hansen 55 70 06 96. Kasserer: Elisabeth Jensen , tlf: 55 72 74 76
Ansvarshavende redaktør: Lis Hansen. Layout/redaktion: Bo Raymond Hansen
Næstved Kunstforening
inviterer til ferniseringen af
Amatørudstillingen 2012
Lørdag d. 1 4. januar fra kl. 1 3.00 - 1 6.00
Lodtrækning kl. 1 3.30
Årets udtillere er:
Birthe Ahrensbach Andersen, Tove Bausager,
Iben Bjerre, Hanne Christoffersen, Sanne Enkegaard,
Randi Ersgaard, Merete Foxmar, Gitte Gersdorff,
Kirsten Egelund Hansen, Torgunn Hjelmholm,
B. Vibo Jensen, Elisabeth Jensen,
Merete Munk Johansen, Inge Juul, Ole Juul,
Bolette R. Knudsen, Torkil Kure, Poul Luttermann,
Lis Hørslev Nielsen, Kurt Plougmann Olsen,
Birgit Poulsen, Jytte Qvortrup, Lisbeth Rasmussen,
Ulla Sauer, Preben Schmidt, Helle Lis Simonsen,
Rud Vallentin Strand, Fritz Aage Sørensen.
B
HOLLANDSK AUKTION
KUN FOR MEDLEMMER
Næstved Kunstforening har i årenes løb på forskellig vis
erhvervet en del kunstværker, som nu sælges / bortgives.
Det drejer sig om malerier og akvareller af mange kunstnere.
I alt 1 44 malerier og 30 tegninger, tryk, skitser og
emaliearbejder. Mange af værkerne er indrammede.
Af lokale kunstnere kan nævnes Alb. Svendsen, Carl
Borchersen og K. Riff Andersen.
Salget foregår søndag, den 1 9. februar 201 2, fra kl.1 0 - 1 5
Værkerne udbydes på følgende måde:
Fra kl.1 0 - 11
Fra kl.11 - 1 2
Fra kl.1 2 - 1 3
Fra kl.1 3 - 1 4
Fra kl.1 4 - 1 5
enhedspris
-------------------------
300 kr. pr. værk
200 kr. pr. værk
1 00 kr. pr. værk
50 kr. pr. værk
gratis.