Vejledende læseplan Fysik/kemi

Dato: 18. april 2011
Ang. Villa Carina i Aabygade, Odder
Projekt: Stjernehuset - en lille ”udkigspost” i universet
til mødeaktiviteter, undervisning og refleksion.
Udgangspunkt
Villa Carina og det tilhørende observatorium blev i 1903 bygget af den anerkendte amatørastronom Torvald Køhl. Både i observatoriet og i villaen har der frem til hans død i 1931
været afholdt mange aktiviteter, møder og samtaler om universet, hvor amatører såvel
som professionelle astronomer fra ind- og udland har deltaget. Torvald Køhl er desuden
kendt for sine mange populærvidenskabelige og velbesøgte foredrag rundt i landet samt
som forfatter til en lang række bøger om astronomi.
Torvald Køhl repræsenter på mange måder videnskabelig nysgerrighed, formidling og refleksion, og i den ånd kan Villa Carina igen blive et sted, hvor man lokalt og i alle aldre kan
mødes omkring astronomi og andre spændende naturvidenskabelige emner. Villa Carina
er beriget med en historie, som det er oplagt at bygge videre på.
Villa Carina og observatoriets mulige fremtid
Det er tanken, at en selvejende institution køber huset af Odder Kommune og samtidig
påtager sig vedligeholdelsen og færdiggørelsen af observatoriet samt den historiske formidling omkring denne kulturarv. Når observatoriet er færdigrenoveret, er det planen her
at udstille de bevaringsværdige dele af Torvald Køhls gamle instrumenter og øvrige udstyr.
Bl.a. hans stjernekikkert, som i dag opbevares på Steno Museet i Århus. Observatoriet
skal efterfølgende kunne besøges af interesserede efter aftale.
Selve villaen skal efter en passende istandsættelse og tilpasning kunne bruges til diverse
mødeaktiviteter, undervisning, studier, foredrag, skiftende udstillinger m.v. Primært i relation til en nysgerrighed hvad angår universets udvikling og indretning, men mange andre
lokale interessegrupper, foreninger m.v. skal også kunne anvende stedets mødefaciliteter
m.v. Desuden kan man forestille sig særlige aktiviteter som fx. Lego Mindstorm (fremstilling af computerprogrammerede Lego-roboter), som en udviklende aktivitet for især børn
og unge. (I USA kan man faktisk gå til Lego!). En form for samarbejde med kommunens
skoler og øvrige institutioner samt Folkeuniversitetet, Århus Universitet, Steno Museet og
Ole Rømer-Observatoriet i Århus m.v. kan sikkert også etableres. Et lille fagbibliotek og en
passende udstyrssamling kan forhåbentlig også blive opbygget hen ad vejen.
Ideelt vil det være, hvis stedet kan være med til at skabe større interesse hos de unge for
det naturvidenskabelige felt. Blive et sted, som stimulerer til nytænkning og fremtidens
bæredygtige løsninger. Der er i verden et kæmpe behov for helhedsforståelse, alternative
løsninger og forandring. Lokalt kan Stjernehuset Villa Carina, beskedent, men tændt, måske blive et af de steder, der er med til at så de nødvendige frø - naturvidenskabeligt og
inspirerende. Og Torvald Køhls gamle stjernekikkert kan i den sammenhæng fint symbolisere behovet for at se verden og udviklingen i et langt større perspektiv. Det ville sikkert glæde
ham, hvis hans gamle hus igen kan blive en lille inspirerende ”udkigspost” i universet.
Huskøb, organisering, økonomi og drift
Den selvejende institution Carina Observatoriets Venner (som er under stiftelse) håber
indledningsvis at kunne lave en betinget slutseddel med Odder Kommune, og forhåbentlig med en favorabel pris grundet projektets almennyttige karakter samt varetagelsen af
observatoriet. Med denne begunstigede og betingede slutseddel på bordet vil Carina
Observatoriets Venner forsøge at rejse de nødvendige midler til køb og istandsættelse af
huset gennem én eller flere egnede fonde. LAG-midler, Undervisningsministeriet, folkeaktier/private donationer m.v. kan måske også komme på tale. Anstrengelserne/forsøget må
vise, om de nødvendige midler kan skaffes.
Der skal naturligvis også indledningsvis udarbejdes et forventet driftsbudget og mulige
bemandingsplaner. Udgifterne til den løbende drift vil nok blive forholdsvis beskedne, hvis
fonde og andet betaler køb, ombygning og istandsættelse, da den daglige drift sikkert
primært vil/kan basere sig på frivilligt arbejde og brugerbetalte aktiviteter. Målet er at være
uafhængig af kommunale drifttilskud ud over dem foreninger, aftenskoler m.v. hver især
kan få i lovpligtige lokaletilskud.
Idéskitse til opdateret haveplan ved Stjernehuset Villa Carina
G
F
A
E
B
C
D
H
I
A. Solkugle, fx 4 m i diameter. Ud fra denne de 4 klippeplaneter og de 4 gasplaneter i vores solsystem. Fremstillet i det korrekte indbyrdes størrelsesforhold. Den korrekte afstand mellem sol og planeter kan desværre
ikke vises (men bør omtales), da fx jorden så skulle ligge ca. på den anden side af Aabygade. Solen kan konstrueres sådan, at man fx kan komme ind i den bag fra, og her få information om en sådan stjerne.
B. I terrænnet markeres planeternes omløbscirkler omkring solen.
C. Vejerbestandige plancher med diverse astronomiske informationer monteret på mur.
D. ”Børne-stjernekikkert” (nærmest blot et bevægeligt rør) som kan sigte mod tegninger på væggen af forskellige astronomiske fænomener samt på modellerne af solen og planeterne i haven.
E. ”Er der liv i rummet”? Frank Drakes ligning (N = a×b×c×d×e×f×g) omsat til en interaktiv legeaktivitet, som lægger op til hurtig bevægelse og samarbejde. Først når alle felter lyser, er der mulighed for liv et sted i universet. En passende algoritme kan fx sørge for, at udfordringen er forskellig fra gang til gang.
F. Træterrasse ud mod åen.
G. Pavillon/madpakkehus
H.Cykelparkering
I. Parkeringspladser i det omfang det er muligt