Allerød d. 16. december 2013 eGruppe understøtter ikke længere

Datablad
ECL Comfort 300/301
230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm
Applikation
ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres på udvalgte
applikationer ved hjælp af et ECL-kort.
ECL Comfort 300/301-regulatoren har triacudgange til motorventiler og relæudgange til
brænder-/pumpe-/fordelerventilstyring.
Det er muligt at tilslutte op til 6 Pt 1000 temperaturfølere og valgfrie plug-in-moduler.
Indkapslingen er beregnet til væg- og panelmontering.
ECL-kort og
applikationer
Der kan installeres forskellige applikationer på
ECL Comfort 300/301-regulatoren ved hjælp af
et ECL-kort.
ECL Comfort 300 med applikationskorttype C
ECL Comfort 301 med applikationskorttype L
ECL-kortet indeholder oplysninger om
applikations- og fabriksindstillinger.
Hver applikation har et separat kort med
tilsvarende indstillinger.
Særlige applikationer og/eller indstillinger er
mulige efter anmodning.
DH-SMT/DK
VD.7C.A8.01 – VVS-Automatik 5.30.10 – © Danfoss 01/2007
Datablad
ECL Comfort 300/301
Følgende applikationer er mulige i forbindelse med ECL Comfort 300:
Kort
Best.nr.
VVS-nr.
Applikationstypebeskrivelse
C14
087B4769
46 0944.814 Konstant temperaturkontrol (varme/køling) af ventilationssystemer.
C25
087B4782
46 0944.825
C37
087B4762
46 0944.837
C47
087B4823
46 0944.847
C62
087B4819
46 0944.862
C66
087B4753
46 0944.866
C75
087B4764
46 0944.875
Kedelregulator med konstant temperaturkontrol af varmtvandskredse og
vejrkompenseringsfremløbstemperaturkontrol af systemer.
Vejrkompenseringsfremløbstemperaturkontrol af systemer med glidende
returtemperaturbegrænsning. Konstant temperaturkontrol af sekundært tilsluttede
varmtvandskredse med varmtvandsladesystem eller beholder med indbygget varmespiral.
Valgfri tænd/sluk-kontrol af varmtvandskredsen i forbindelse med primært tilsluttede
beholdere med indbygget varmespiral.
Vejrkompenseringsfremløbstemperaturkontrol af systemer med glidende
returtemperaturbegrænsning. Konstant temperaturkontrol af varmtvandskredsene med
varmtvandsladesystem eller beholder med indbygget varmespiral.
Vejrkompenseringsfremløbstemperaturkontrol af systemer med glidende
returtemperaturbegrænsning for to uafhængige varmekredse.
Vejrkompenseringsfremløbstemperaturkontrol af systemer med glidende
returtemperaturbegrænsning. Konstant temperaturkontrol af varmtvandskredse med
vekslersystem eller beholder med indbygget varmespiral.
Kedelregulator med flere trin med konstant temperaturkontrol af varmtvandskredse og
vejrkompenseringsfremløbstemperaturkontrol af en blandet og en ublandet varmekreds.
Regulatorudgange
(uden tilbehør)
2 x 3-punkts,
2 x 2-punkts
3 x 2-punkts
1 x 3-punkts,
3 x 2-punkts**)
2 x 3-punkts,
3 x 2-punkts**)
2 x 3-punkts,
2 x 2-punkts
2 x 3-punkts,
2 x 2-punkts
1 x 3-point,
4 x 2-point*)
*) Relæmodul ECA 80 udgør nødvendigt udstyr.
**) Relæmodul ECA 80 er valgfrit udstyr (afhængigt af vameanlæggets type).
Følgende applikationer er mulige i forbindelse med ECL Comfort 301:
Kort
Best.nr.
L10
087B4874
Applikationstypebeskrivelse
Fremløbstemperaturkontrol til sikring af sne- og isfri områder.
VD.7C.A8.01 – VVS-Automatik 5.30.10 – © Danfoss 01/2007
Regulatorudgange
(uden tilbehør)
1 x 3-point,
2 x 2-point
DH-SMT/DK
Datablad
Bestilling
ECL Comfort 300/301
Regulator og indkapsling
Type
ECL Comfort 300
ECL Comfort 300
ECL Comfort 300 med
ECA 83
ECL Comfort 301
ECL Comfort 301 med
ECA 83
Sokkel
Panelmonteringssæt
Monteringssæt
Betegnelse
Universal hardware inkl. sokkel - 230 V vekselstrøm
Universal hardware - 24 V vekselstrøm
Universal hardware - 230 V vekselstrøm med 2 ekstra
analoge indgange og 2 analoge udgange
Universal hardware - 230 V vekselstrøm
Universal hardware - 230 V vekselstrøm med 2 ekstra
analoge indgange og 2 analoge udgange
Til vægmontering
Til ECL Comfort
Til DIN-skinne
Best.nr.
087B6869
087B1134
VVS nr.
46 0944.300
46 0944.334
087B1839
46 0944.313
087B1834
46 0944.350
087B1836
46 0944.363
087B1149
087B1148
087B1145
46 0944.749
46 0944.748
46 0944.745
Betegnelse
Udendørstemperaturføler
Rumtemperaturføler
Overfladeføler
Universalføler
Overfladeføler inkl. 2 m kabel
Dykføler, 100 mm, kobber
Dykføler, 250 mm, kobber
Dykføler, 100 mm, rustfrit stål
Dykføler, 250 mm, rustfrit stål
Best.nr.
084N1012
087B1164
087B1165
087B1184
087N0011
087B1180
087B1181
087B1182
087B1183
VVS nr.
46 0945.210
46 0945.264
46 0945.365
46 0945.584
46 0983.118
46 0945.380
46 0945.381
46 0945.482
46 0945.483
Betegnelse
Rumpanel med føler
Fjernbetjening med 1 zoneur og føler
Relæmodul - 2 x SPCO
LON - kommunikationsmodul
Temperaturovervågnings- og alarmmodul
24 V transformer, Lübke (35 VA)
Overstyringsmodul (til tidsprogrammer til regulatorer)
Best.nr.
087B1140
087B1141
087B1150
087B1152
087B1158
087B1156
087B3081
VVS nr.
46 0944.740
46 0944.741
46 0944.780
46 0944.782
46 0944.786
46 0945.799
46 0944.106
Pt 1000 temperaturfølere
Type
ESMT
ESM-10
ESM-11
ESMB-12
ESMC
ESMU-100
ESMU-250
ESMU-100
ESMU-250
Tilbehør
Type
ECA 60
ECA 61
ECA 80
ECA 82
ECA 86
ECA 99
ECA 9010
Eksempel på anvendelse
DH-SMT/DK
VD.7C.A8.01 – VVS-Automatik 5.30.10 – © Danfoss 01/2007
Datablad
ECL Comfort 300/301
Drift
ECL-kortet
Regulatorfunktion
Manuel drift (bruges kun ved
vedligeholdelse og service)
Automatisk drift
Konstant komforttemperatur
Konstant reduceret
temperatur
Standby-funktion
Piletaster skift mellem
linjerne på ECL-kortet.
Kredsvælger
Kredsindikator
Funktion til indstilling af
regulartor
Skift af display
På displayet vises alle statusoplysninger om
systemet. Tiden og programmet vises på et af
de displays, der kan vælges som favoritdisplay.
Displayet bruges også til indstilling af
kontrolparametre.
Eksempler på displaybilleder:
C
1835
19
3
0
Funktioner
3
6
9
12
15
18
21
24
ECL Comfort 300/301 har et specialfremstillet
display med baggrundsbelysning til overvågning
og indstilling.
Regulatoren kan bruges som master eller slave i
systemer med master-/slave-regulatorer.
En fjernbetjening eller et rumpanel kan tilsluttes
systemets apparatbus.
Moduler kan indsættes i regulatoren til kommunikation.
Der kan tilføjes et relæmodul for at forbedre
ydeevnen for udgange, hvis de bruges i det
valgte anvendelsesområde.
Generelle data
Funktionen Automatisk indstilling, der bruges
til automatisk indstilling af kontrolparametre
for øjeblikkelig brugsvandsproduktion, er
tilgængelig i forbindelse med ECL-kortet C66.
Automatisk indstilling er dog kun gældende i
forbindelse med ventiler, der er godkendt til
automatisk indstilling, dvs. Danfoss typerne
VB 2 og VM 2 med spaltekarakteristik samt
logaritmiske ventiler som f.eks. VF og VFS.
Motorbeskyttelse, der sikrer stabil regulering og
en lang levetid for motorventilen, er tilgængelig
i forbindelse med alle ECL C-kort, undtagen C14
og C25.
Omgivende temperatur
Opbevaringstemperatur
Indkapsling
Følertype
0 - 50°C
-40 - + 70°C
Væg- eller panelmontering
Pt 1000 (1000 ohm ved 0°C)
Indkapslingsgrad
IP 41 - DIN 40050
EMC-direktivet 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC,
EN 61000-6-3 og EN 61000-6-1 Lavspændingsdirektivet
73/23/EEC og 93/68/EEC
- mærkning i henhold til standarder
Skifteknap skift
mellem temperaturer,
skiftetidspunkter osv.
Justér temperaturer og
værdier osv.
Kredsvælger til kontakter
mellem kreds I/II.
VD.7C.A8.01 – VVS-Automatik 5.30.10 – © Danfoss 01/2007
DH-SMT/DK
Datablad
ECL Comfort 300/301
Kabelføring - 230 V
vekselstrøm
Forsyningsspænding
Spændingsområde
Strømforbrug
Belastning på relæudgange
Belastning på triac-udgange
230 V a.c. - 50 Hz
207 til 244 V a.c. (IEC 60038)
5 VA
4(2) A - 230 V vekselstrøm
0,2 A - 230 V vekselstrøm
Forsyningsspænding
Spændingsområde
Strømforbrug
Belastning på relæudgange
Belastning på triac-udgange
24 V vekselstrøm - 50 Hz
21,6 til 26,4 V vekselstrøm (IEC 60038)
5 VA
4(2) A - 24 V vekselstrøm
1 A - 24 V vekselstrøm
Kabelføring -24 V
vekselstrøm
Dimensioner
DH-SMT/DK
VD.7C.A8.01 – VVS-Automatik 5.30.10 – © Danfoss 01/2007
Datablad
ECL Comfort 300/301
Udskæring til montering
Montering i et panel (tilslutningssæt, best.nr.
087B1148):
Montering på en væg (best.nr. for indsats
087B1149):
Tykkelsen på panelpladen må ikke overstige
3 mm.
Pladens tykkelse B må ikke overstige 1 mm.
VD.7C.A8.01 – VVS-Automatik 5.30.10 – © Danfoss 01/2007
DH-SMT/DK
Datablad
ECL Comfort 300/301
DH-SMT/DK
VD.7C.A8.01 – VVS-Automatik 5.30.10 – © Danfoss 01/2007
Datablad
ECL Comfort 300/301
Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i
produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
Danfoss A/S
Danfoss AS
Jegstrupvej 3
DK-8361 Hasselager
Telefon: +45 8948 9111
Telefax: +45 8948 9311
E-mail: [email protected]
Internet: www.danfoss.dk
Årenga 2
N-1340 SKUI
Tlf.: +47 67 17 72 00
Telefax: +47 67 13 68 50
E-mail: [email protected]
Internet: www.danfoss.no
Salg Danmark
VD.7C.A8.01 – VVS-Automatik 5.30.10 – © Danfoss 01/2007
DH-SMT/DK