BLUE HORS ROMANOV 10,00 9,00 9,30 9,50 9,50 9,46

Hygiejne
Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for
grænsen.
Sabine Brix-Steensen
maj 2010
Hygiejne
• Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der
var sundhedens gudinde.
• Hygiejne er en videnskab omkring menneskets
sundhed og omverdenens indflydelse på denne.
• Målet med hygiejnen er, at holde smittefaren
så ringe som muligt og at afbryde smitteveje.
Hygiejneplaner
• Infektionsschutzgesetz ( IfSG ) trådte i kraft i året
2001.
• § 36 IfSG lægger op til, at hver enkelt institution,
udarbejder en hygiejneplan.
• Målet er, at minimere infektionsrisikoer, at
forebygge smitsomme sygdomme, at kunne erkende
infektioner i god tid og at afbryde smitteveje.
Infektioner
Forårsages gennem mikroorganismer
•
•
•
•
•
Hører til vores normalflora i og på kroppen.
Kommer fra en smittekilde udenfor personen.
Finder en indgangsport – smitter personen
Finder en udgangsport – smitter andre
Optræder hyppigere ved mennesker med et
nedsat eller ikke helt udviklet immunforsvar.
Infektioner
•
•
•
•
•
HVEM
HVORDAN
HVILKE
HVOR
HVAD
smitter
er modstandskraften
mikroorganismer taler vi om
smitsomme er de -inkubation
kan/skal institutionen gøre for
at afbryde smittevejen
Smittekilder
Endogen
Eksogen
• Gennem, på og i kroppen
befindende
mikroorganismer
• Gennem andre syge
personer
• Gennem andre ”raske”
personer (salmonella)
• Gennem dyr
• Gennem omgivelserne
• Gennem urene
instrumenter og
apparater
Smitteveje
Luftbåren smitte
• Gennem store dråber
• Gennem små dråbekærner
• Gennem støv/indtørring
• Jo mindre dråberne er jo mere kan de
spredes.
Smitteveje
Vehikelbåren smitte
• Alimentær gennem føde og vand
• Inokulationssmitte gennem injektioner,
vaccinationer m.m.
Smitteveje
Kontaktsmitte
• Direkte gennem fysisk kontakt
• Indirekte gennem genstande, der er
kontamineret med mikroorganismer
Smitteveje
Insekt- og dyresmitte
• Bidende insekter og dyr kan overføre
sygdomme feks. rabies, borrelliose
Smitteveje
Transplacentær smitte
• Mikroorganismer, der kan overvinde
skranken i moderkagen, kan via moderen
smitte det ufødte barn.
• Feks. Røde Hunde, Lussinge syge
• Vær opmærksom ved gravid personale og
forældre
Institutionen
Inventar/legetøj
Barnet
Barnets hjem
Maden
Fødevarer
Personale
Barnets
legekammerater
Vaccinationer
• Der findes vaccinationsanbefaliger fra STIKO
(ständige Impfkommission), dog er det forældrene,
der tager den sidste beslutning.
• Er et barn ikke vaccineret/ utilstrækkeligt kan
årsagen være et forsinket vaccinationsforløb, usikre
eller fravalgte forældre.
• Derfor kan det være, at småbørn under 3 år ikke er
færdig vaccineret, vær opmærksom på det i
sygdomstilfælde.
• Den gule seddel viser vaccinationsstatus ved
børnehaveindgangen.
Vaccinationer
•
•
•
•
•
Tetanus
Difteri
Kighoste
Børnelammelse
Hib( Haemophiles
influenza B)
• Hepatitis B
• Pneumokokker
Typisk afsluttet med
15 måneder
•
•
•
•
•
Mæslinger
Fåresyge
Røde Hunde
Skoldkopper
Meningitis C
Typisk afsluttet ved
2 års alderen
Generelle hygiejniske
forholdsregler
• Smitsomme
sygdomme skyldes
infektioner med
mikroorganismer
• Chancen for at blive
smittet vokser, jo
flere mennesker, der
er samlet på et sted
Generelle hygiejniske
forholdsregler
• God hygiejne
• Skærpet hygiejne
• håndvaskritualer
• personlig hygiejne
• vedligeholdte
overflader og
inventar
• omhyggelig rengøring
• frisk luft daglig
• mere omfattende,
når der er en
smitsom sygdom i
institutionen
Generelle hygiejniske
forholdsregler
Personlige
hygiejne
Beklædning
Hænder
Sygdomme
personale
Sko
Egen
Vaccinations
status
Adfærd
Smykker
Håndhygiejne
•
•
•
•
•
•
•
Før alle rene opgaver
Efter alle urene opgaver
Efter toiletbesøg
Efter hoste ( albue/ ærme)
Før du spiser
Før du begynder at lave mad
Når du har tørret næse eller skiftet ble på et
barn
• Når du har håndteret med råt kød
Håndhygiejne
• 85 % af mikroorganismerne overføres via
fugtige hænder
• Kun 0,06% via tørre hænder
• Et fugtigt håndklæde er en ideel grobund for
mikroorganismer – engangspapirhåndklæder
• Varmlufttørrere blæser bakterier rundt i
rummet
Håndhygiejne
•
•
•
•
•
•
•
•
Tag dine ringe og dit ur af
Gør dine hænder våde
Tag en eller to doseringer sæbe
Skrub under negle, imellem fingre, på
håndflader, på håndryggen og håndled
Det må gerne vare mindst 30 sekunder
Skyl under løbende vand – tempereret
Tør dine hænder ordentlig
Plej dine hænder !
Generelle hygiejniske
forholdsregler
Hygiejneplan
RensningsOg
Desinfektionsplan
Hygiejnebelæring
Institution
Vaccinationer
Infektionssygdomme
Generelle hygiejniske
forholdsregler
Puslebordet
Klude
Rensning
Desinfektion
Affald
Snavset Tøj
Pusleplads
Affalds
spanden
Bleskift
Spild
Potter
Fade
Generelle hygiejniske
forholdsregler
Gulve
Mælke
køkken
Udendørs
området
Køkken
Pusle
mulighed
Institution
Indeklima
Legetøj
Inventar
Toilet
Håndvask