Punkt: 8 - Bilagsnr.: 8.3

BLACKSMITH
Prima Combi Magnum 24 kW
Prima Combi Magnum
er udstyret med iltstyring,
som regulerer forbrændingen
i stokeren.
Fremføringssneglen er fremstillet
i kraftigt materiale.
Containeren er forsynet med en cirkeludmader, som skubber materialet
frem til fremføringssneglen.
i
g
o
l
o
n
k
e
t
i
g
r
e
n
e
e
r
e
n
Re
Stokerstyringen er designet
til at være enkelt
og nemt at bruge.
Skærmen indeholder menuer,
som er nemme at programmere
Energi
Miljø
A
A
Godkendt i henholdt til EN303-5.
Virkningsgrad: 90,5%.
Blacksmith er et lille firma fra vestegnen af Danmark,
dér hvor alternativ energiforsyning har højsæde.
firmaet har udarbejdet et anlæg, der bygger på
sikkerhed, alsidighed og en god okonomi.
Tél. : + 45 9738 1025 . Mobile +45 4032 4025
ØKONOMI&ALSIDIGHED
TEKNISKE DATA
BLACKSMITH’s STOKERANLÆG Prima Combi Magnum er en komplet unit med stoker,
som den primære varmekilde og kedlens opbygning gør det muligt at supplere
med fastbrændsel. Stokeren kan leveres til påbygning i enten højre - eller venstre side
af kedlen. Prima Combi Magnum er forsynet med en blæser, der har variabel hastighed,
hvilket minimerer perioder med pausefyring og dermed en bedre fyringsøkonomi.
Prima Combi Magnum er udstyret med el-tænding som standard. Prima kedlen er udstyret
med semi automatisk rensning af konvektionsfladerne, som gør det nemmere at rengøre
kedlen. Prima Combi Magnum er forsynet med en faldskakt med en separat snegl, som kører
uafhængig af sneglen i containeren. Dette giver en ekstra sikkerhed mod tilbagebrand
i containeren. Sneglen i containeren er modificeret til at kunne klare ”stikkere” i flisen
op til 15 cm i længden (maks. 10 cm i diameteren). Containeren kan forsynes med 450 mm
ekstra høje sider og dermed øge volumen til 3000L.
for et komplet stoker fyr:
Stokeren kan fyre med træpiller, olivenkerner, træflis, korn, biosmuld
og rapspiller. Fastbrændselskedlen kan tage træstykker op til 40 cm.
Vandtilslutning til anlægget: ½”.
Ydelse på anlægget: 5-24 kW med træpiller
Volumen af brændselsmagasin:
3000 liter med 450 mm ekstra høje sider.
Brændestykker, der kan kommes i kedlen:
40 cm. Kedlen er monteret medkøleloop
og er godkendt til trykekspansion.
El-forsyningen til anlægget: 230/400 V.
Størrelsen på fremføringssneglen: 100 mm.
Frem- og tilbageløb til kedlen: 1”.
Korn
Flis
Olivenkerner
Træpiller
Trækævler
Røgrørdiameter fra kedlen,
udvendig mål: 150 mm.
Minimum træk i skorstenen: 22 Pa.
KEDLEN
Montering af stoker på kedlen:
Højre eller venstre side.
Ekstra udstyr.
Askeblæs.
Askesnegl.
Godkendt i henhold til EN303-5
på Teknologisk Institut.
Virkningsgrad på 90,5% med træpiller.
1510 mm
MONTAGE
Option: Askeudtag.
300 mm
200 mm
670 mm
2200 mm
600/700 mm
500 mm
PLAN
1510 mm
Forhandler:
700 mm
DANTØRV
Svoldrupvej 165, Østrup, 9600 Aars
Telefon: +45 98 65 86 88 / Carsten direkte +45 22 20 94 80
Frank direkte +45 20856688
E-mail: [email protected] - CVR: 25 11 27 09