modul 2 - NEMKontoret

SUND by løbet
g
r
e
sb
k
i
r
e
ed
ma
r
e
d
n
e
k
r
Fr
å
p
r
pr
g
o
ie
æm
lt
ho
n
ø
R
g
n
e
a
ø
k
b
S
ie
ik set
i
R
d
5
o
d
1
o
or
e
0
G
D
m
2
,
j
h
ap tian
a
c
k
i
m
w
m
.
as
d
o
5
b
n
e
b
Sa
Lø og S
Den
SUND BY LØBET
Tilmelding
Kontakt
Den 5. maj 2015 kl. 12 byder vi
velkommen til Sund By Løbet.
Tilmeld dig 2 eller 4 km, og du
bestemmer selv, om du vil løbe
eller gå.
I prisen er inkluderet: startnummer, sandwich, goodiebag (til de
første 500 tilmeldte), frugt, vand,
flotte lodtrækningspræmier og
præmier til de hurtigste.
Tilmelding og mere information:
www.spurto.dk og
www.facebook.dk/sundbylobet
Pris: 125 kr
Sidste frist for tilmelding:
d. 20. april.
Eftertilmelding på dagen senest
kl. 11.30. Pris: 175 kr
Idrætskonsulent
Kirsten Holmer
E-mail: [email protected]
Tlf. 29242126
DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND
IFs
Idræt for sindet - siden 1996