Ornitolog kikkert - Vesterbro Lokaludvalg

Genbrugspladser i Holstebro Kommune
AFFALDSSERVICE
HOLSTEBRO KOMMUNE 2015
Genbrugspladserne - åbningstider
Holstebro Genbrugsplads
Hjermvej 19, 7500 Holstebro. Telefon 9610 6257.
Alle ugens dage :
Kl. 9.00 - 18.00
Lukket: 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.
Vinderup Genbrugsplads
Tværmosevej 11, 7830 Vinderup. Telefon 9744 6444.
Tirsdag - fredag:
Kl. 13.00 - 18.00.
Lørdag: Kl. 10.00 - 16.00
Søndagsåbent: 1. april - 30. september: Kl. 10.00 - 14.00
Lukket: Man-, søn- (1. oktober - 31. marts) og helligdage samt 24. og 31. december.
Ulfborg Genbrugsplads
Industriarealet 1, 6990 Ulfborg. Telefon: 9749 2360.
Tirsdag - fredag:
Kl. 13.00 - 18.00.
Lørdag: Kl. 10.00 - 16.00
Lukket: Man-, søn- og helligdage samt 24. og 31. december.
Sdr. Nissum Genbrugsplads
Nørhedevej 26D, 6990 Ulfborg. Telefon: 9749 6180.
Onsdag og fredag: Kl. 13.00 - 18.00.
Lørdag: Kl. 10.00 - 16.00
Søndagsåbent: 1. april - 30. september: Kl. 10.00 - 14.00
Lukket: Man-, tirs-, tors-, søn- (1. oktober - 31. marts)
og helligdage samt 24. og 31. december.
Hvad må du aflevere? Se mere på www.nomi4s.dk
Hjermvej 19 . 7500 Holstebro
Tlf. 9610 6240
[email protected]
www.nomi4s.dk
Har du spørgsmål så
kontakt os på :
Tlf. 96 10 62 40 eller
[email protected]
Affaldsordninger
 Dagrenovation
 Pap og karton
 Glasemballage
Miljøstationer
 Papir
 Metal
 Plastemballage
 Farligt affald
 Storskrald
 Haveaffald
Dagrenovation
Bor du i villa/parcelhus, har du mulighed for 14 dages tømning. Der er forskellige former for opsamlingsmateriel. 140 l, 240 l eller 400 l beholder
Standpladsen skal opfylde kommunens regulativbestemmelser.
Se www.nomi4s.dk.
Holstebro Kommune stiller beholder til rådighed. Beholderen står på grundejerens regning og
risiko på adressen.
Der er mulighed for at ombytte til en større eller mindre beholder mod gebyr.
Se tømningsdage på www.nomi4s.dk eller få det oplyst hos Borgerservice på
tlf. 9610 6240.
Du kan tilmelde dig gratis SMS/e-mail service på www.nomi4s.dk.
Batteriordning
Saml dine batterier i en klar plastpose.
Bind en knude på posen og læg den på låget af din beholder til dagrenovation.
Renovatøren tager posen på din ordinære tømmedag.
Det er da nemt!
Papir– og emballagecontainer
 til papir, metal– og plastemballage
 Miljøstationer til glasemballager i Holstebro og Vinderup området.
 Miljøstationer til papir og glasemballager i Ulfborg-Vemb området.
 Udvidede miljøstationer til papir, pap/karton, glas- og metalemballager i sommerhusområderne langs vestkysten.
Se hvor miljøstationerne findes på www.nomi4s.dk eller få det oplyst hos Borgerservice på tlf.
9610 6240.
Farligt affald
Afleveres på genbrugspladsen.
Medicinrester og kanyler i kanyleboks afleveres helst på Apoteket.
Storskrald og haveaffald
Vælg den løsning, der passer dig bedst!
 Aflevere på genbrugspladsen
 Aflevere til indsamlingsordningen
Alle private husstande og sommerhuse kan få afhentet disse 2 affaldstyper på adressen op til 6
gange årligt.
Dvs. afhentning af begge affaldstyper samme dag tæller 1 afhentning. Afhentning af f.eks. kun
storskrald tæller også 1 afhentning.
Afhentning af storskrald og haveaffald bestilles på: www.nomi4s.dk eller hos Borgerservice - Email: [email protected] eller tlf. 9610 6240.
Alt affald skal være håndterbart for 1 person med sækkevogn. Affald i sæk må højest veje 20 kg.
Kun klare sække medtages. Haveaffald kan dog afleveres i en haveaffaldsbeholder, der kan købes
på genbrugspladser i Holstebro Kommune.
Samtlige husstande i Holstebro Kommune har en beholder, der er delt i 2 rum.
I det store rum lægges papiraffaldet, og i det lille rum lægges metal- og plastemballage, som af
hensyn til lugt og bakterier skal være skyllet rent.
Affaldet stilles samlet inden kl. 7.00 på afhentningsdagen ved fortovet eller ved matrikelskel ved
vej. Ved landejendomme placeres affaldet nær dagrenovationsbeholderen, på fast underlag, så
bilen kan holde lige ved affaldet.
Sammen med beholderen er der leveret en sorteringsvejledning.
Klargøring før afhentning:
Beholderen bliver tømt hver 6. uge.
Se mere på www.nomi4s.dk under Holstebro.
Se tømningsdage på www.nomi4s.dk eller få det
oplyst hos Borgerservice på tlf. 9610 6240.
BEMÆRK:
Bygningsaffald, træaffald og farligt affald medtages ikke.
Du kan tilmelde dig gratis SMS/e-mail service på
www.nomi4s.dk.
Sortering, sammensætning og emballering er vigtig!