ADGANG TIL OG FRA NAVITAS, INGE LEHMANNS GADE 10, 8000

9.3
Fra malakit til kobberoxid
Formål: Du skal lære, hvordan kobbermineralet malakit
kan omdannes kemisk til kobberoxid.
1. Hæld malakit i et tørt reagensglas, så det står
1 cm op i glasset.
Du skal bruge:
• Malakit = Cu2(OH)2CO3
• Mættet kalkvand, Ca(OH)2
• Reagensglas
• Reagensglasstativ
2. Spænd reagensglasset op i et forsøgsstativ.
• Stativ med muffe og klemme
3. Sæt en prop med hul i glasset
• Prop med hul
4. Sæt en slange fast i proppens hul og før slangen
ned i et reagensglas med mættet kalkvand.
Kemiske omdannelser
Kapitel 9 · metaller og metalfremstilling
• Glas dør
• Gummislange
• Gasbrænder
• Brug beskyttelsesbriller
5. Opvarm reagensglasset med den grønne malakit.
Husk: Inden du stopper opvarmningen skal du trække slangen op af kalkvandet!
Observer hvad der sker i reagensglasset og med kalkvandet i det andet reagensglas.
Hvad er den kemiske formel for de stoffer der dannes?
Navn:
klasse:
Naturens
univers – 7. klasse · alinea
45