SNEDKERNES DAG

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem
energiforskningsprogrammerne:
EnergiForsk2013
Viden til vækst
Det Strategiske Forskningsråd - DSF
•
Kom og hør hvordan du søger støtte til forskning, udvikling,
demonstration og markedsmodning af nye teknologier og
grønne løsninger
Energiteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram, EUDP,
Energistyrelsen
ForskEL og ForskVE, Energinet.dk
•
Hør Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard
•
Hør forskellige bud på hvordan vi mest effektivt anvender midlerne til
forskning, udvikling og demonstration til opnåelse af klimamål og fremme af væksten.
•
Hør fremtidsforsker Liselotte Lyngsø fra Future Navigator
•
Deltag i debatten og mød andre potentielle ansøgere, skab netværk og
lav aftaler
ELFORSK, Dansk Energi
Højteknologifonden
Deltagelse i konferencen er gratis. Tilmelding kan ske online på
www.danskenergi.dk/Uddannelse/Aktiviteter/8567.aspx.
Frist for tilmelding er 12. juni 2013.
Torsdag den 20. juni 2013 kl. 9.00-16.00 i Ingeniørhuset,
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Tilmelding er bindende og hvis man ikke møder op, vil der blive
opkrævet et gebyr på 500 kr.
Program
Besøg også den fælles portal: www.energiforskning.dk
EnergiForsk2013
9.00 – 9.30
Registrering og let morgenmad
12.45 – 13.30
09.30 – 11.00 Kongressalen
Frokost (Stående buffet) – Besøg stande og network
13.30 – 16.00 Kongressalen
Ordstyrer
09.30 – 09.40
Steen Vestervang, Energinet.dk
Velkomst, Morten Nordahl Møller, EUDP
09.40 – 10.00
Regeringens fokus på klimamål og vækst samt organisering af
programmerne til gavn for brugerne,
Martin Lidegaard, Klima-, energi- og bygningsminister
10.00 – 10.10
ForskEL-prisen 2013, Niels Fog, Bestyrelsesformand Energinet.dk
Ordstyrer:
10.10 – 11.00
Hanne Bengaard, Højtekeknologifonden
Kort præsentation af programmerne
• Det Strategiske Forskningsråd, Poul Erik Morthorst
• ForskEL og ForskVE, Kim Behnke
• EUDP, Morten Nordahl Møller
• Højteknologifonden, Carsten Orth Gaarn-Larsen
• ELFORSK, Jørn Borup Jensen
Tema om viden til vækst – hvordan bruger vi milliarden bedst ?
Moderator: Liselotte Lyngsø, Future Navigator
11.00 – 12.45 Parallelsessioner
SmartGrid
(Kongressal)
Ordstyrer: Mikael Togeby,
Ea Energianalyse a/s
Energilagring
(lok 104)
Ordstyrer: Anders Bavnhøj
Hansen, Energinet.dk
Energieffektivitet i bygninger (lok 105)
Ordstyrer: Ole Ravn,
Teknologisk Institut
SmartGrid aktiviteterne
på Bornholm,
Jacob Østergaard, DTU
EASE/EERA anbefalinger
for energilagringsteknologier frem mod 2030,
Allan S. Pedersen, DTU
Energieffektivitet i byggeriet,
Kirsten Engelund Thomsen, SBi
Smart City Kalundborg,
Kristina Fløche Juelsgaard,
SEAS-NVE
Alkalisk elektrolyse til
energilagring,
Carsten Vandel Nielsen,
Siemens A/S
Udfordringer ved fremtidens lavenergibyggeri og
energirenoveringer,
Klaus Ellehauge, Ekolab
SmartGrid og industriens
muligheder,
Mogens Birkelund, Grid
Manager International
Green Power Plant Pumped hydro storage,
Janus Münster Swendsen,
Seahorn Energy ApS
Smart Building Indeklimaregulering,
Martin Bo Sjøberg,
Siemens A/S
13.30 – 13.50
Hvordan anvendes de politisk ønskede offentlige midler til forskning,
udvikling og demonstration på energiområdet bedst ?
Vismand Eirik S. Amundsen, Det Miljøøkonomiske Råd
13.50 – 15.00
Korte oplæg og debat med:
•
•
•
•
•
Anne Højer Simonsen, Klima,- energi og bygningsministeriet
Christian Ege, Det Økologiske Råd
Søren Houmøller, 1st Mile
Lars Christian Lilleholt, MF, Venstre
Repræsentant fra Folketingets Videnskabsudvalg (ikke bekræftet)
15.00 – 15.20
Kaffepause – Besøg stande og network
15.20 – 15.50
Hvordan omsætter vi viden til vækst i fremtidens energisystem ?
Pep-talk af fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, Future Navigator
15.50 – 16.00
Afrunding, Carsten Orth Gaarn-Larsen, Højteknologifonden
16.00 – 16.30
Networking