PIANISTLISTE KRUSBJERG LM – 2.

Revisorer på
Til klip 2, Økonomistyring light, har nedenstående revisorer stillet sig til rådighed til netværk med og vejledning
af de kreative iværksættere på Boost Sydfyn 1.0.
Statsautoriseret revisor Flemming Käehne
Fra idé til virksomhed er en rådgivningsramme, vi anvender i BDO. Det er et udslag af en
målbevidst satsning på iværksættere, hvor vi i BDO har fokus på iværksætteres udvikling
og muligheder. Vi har gennem erfaring opbygget en viden om praktiske og enkle modeller
for iværksættere.
Lokalt i Svendborg er BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab tilstede med flere
medarbejdere, som er klar til at gøre en forskel for de iværksættere, som søger vores
assistance til at udvikle deres ide og virksomhed.
Statsautoriseret revisor Flemming Käehne er som leder af BDO’s afdeling med til at hjælpe iværksætterne med
at komme videre, forenkle de administrative opgaver og skabe overblik over økonomien.
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Frederiksø 2, 2 sal, 5700 Svendborg
Tlf.: 63 21 60 00
E-mail: [email protected]
www.bdo.dk
Statsautoriseret revisor Morten Pedersen
Registreret revisor Lars Gotfredsen
Målsætningen for RevisionsFirmaet Edelbo er ikke alene at være en
uafhængig statsautoriseret revisionsvirksomhed, men også at
kombinere denne funktion med professionel rådgivning – baseret på
en tæt personlig kontakt.
Forudsætningen for velkvalificeret rådgivning er højtuddannede og kompetente medarbejdere, som har evnen
til og forståelsen for vigtigheden af at kunne samarbejde tæt med en fast kundegruppe. Erfaringen og
stabiliteten i medarbejderstaben er garant for virksomhedens ufravigelige krav til omhyggelighed og dybtgående
faglig viden.
RevisionsFirmaet Edelbo
"Kogtvedlund", Kogtvedparken 17, 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 99 66
E-mail: [email protected] og [email protected]
www.edelbo.dk
FREMTIDSFABRIKKEN SYDFYN
Abildvej 5A, 2. – 5700 Svendborg – Tlf 62 23 30 44
[email protected] – www.fremtidsfabrikken.com
Statsautoriseret revisor Benny Nielsen
Statsautoriseret revisor Peder Pedersen
Som Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma er Deloitte
sparringspartner for en stor del af dansk erhvervsliv og den offentlige
sektor. Vi kan føre vores danske historie 100 år tilbage. I dag har vi
mere end 2.400 medarbejdere fordelt på 18 kontorer i Danmark og
Grønland. Vi er en del af den globale organisation Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, der har 170.000 medarbejdere på kontorer i mere
end 140 lande.
For os handler revision og rådgivning ikke kun om tal. Det handler også om de mennesker, der står bag - hos
vores kunder og hos os. Derfor møder du professionelle mennesker, der konstant dygtiggør sig gennem
teoretisk viden og praktisk erfaring hos os.
Hos Deloitte har du et stærkt team af specialister til rådighed. Fagligt spænder vi vidt. Men vi har en fælles
entusiasme, nysgerrighed og kvalitetssans, som sikrer dig faglighed og merværdi.
Deloitte
Klosterplads 9, 5700 Svendborg
Tlf. 63 14 69 52
E-mail: [email protected]
www.deloitte.dk
Registreret revisor Jørn Skaarup Christiansen
Dansk Revision Svendborg A/S er et statsautoriseret revisionsfirma med mange års erfaring
indenfor etablering af virksomheder og iværksætteri i øvrigt. Dansk Revision Svendborg A/S
er beliggende på Norgesvej 2 i Svendborg, hvor vi yder revision, assistance og rådgivning i
et kreativt miljø.
Vi har et godt team af motiverede og kompetente medarbejdere, som yder den bedste
rådgivning og assistance såvel i etablerings- som i vækstfasen. Vi har moderne faciliteter og
giver den bedste ydelse til en konkurrencedygtig pris.
Dansk Revision Svendborg A/S er aktionær i revisorkæden Dansk Revision, som er en af landets mest moderne
revisorkæder. Dansk Revision Svendborg A/S er desuden aktionær i Baker Tilly Denmark A/S, som indgår i en
verdensomspændende revisorkæde, hvilket giver os adgang til at rådgive vore kunder om f. eks. etablering i
udlandet på lige fod med de helt store internationale revisionsfirmaer.
Dansk Revision Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 18 18
E-mail: [email protected]
www.danskrevision.dk
FREMTIDSFABRIKKEN SYDFYN
Side 2
Statsautoriseret revisor Brian Petersen
Det gælder om at komme godt fra start. Vi hjælper dig gennem idéfasen og rådgiver om de
forhold, der kan få afgørende betydning for din virksomhed nu og i fremtiden. Udover en
gennemarbejdet forretningsplan og realistiske budgetter er der mange praktiske forhold,
som også skal besluttes - f.eks. virksomhedsform, finansiering, udvikling og evt.
virksomhedsopkøb.
Vi hjælper dig med at træffe væsentlige beslutninger om bl.a.:
- Ejerstruktur og virksomhedsform
- Forretningsplan
- Virksomhedens idégrundlag
- Etablering af regnskabs- og økonomisystem
- Budget og styring
- Likviditetsoptimering
- Finansiering
- Forretningsgange og interne kontroller
- Skat
Det handler om værdi
Vi ved, at vores kunder ser forskelligt på, hvad værdi er for dem. Derfor vil du opleve, at vi bestræber os på at
sætte os i dit sted, forstå dine behov og din forretning, før vi peger på konkrete løsninger.
I Danmark er vi 1.700 PwC'ere fordelt på 18 kontorer. Hver dag hjælper vi vores kunder med deres succes, og vi
trækker på et netværk med over 160.000 kolleger fra hele verden.
PwC
Rytterkasernen 21, 5000 Odense C
Tlf. 63 14 42 00
E-mail: [email protected]
www.pwc.dk
FREMTIDSFABRIKKEN SYDFYN
Side 3