afl 8 pdf

Ventilation in balance
INSTALLATIONSVEJLEDNING
AML 100 . 300 . 500 . 800; AMP 300 . 500 . 800
SIKKERHEDSBESTEMMELSER
Denne vejledning skal læses inden installation af Airmaster ventilationsanlægget. At
følge denne vejledning sikrer Dem en korrekt
drift af dette produkt.
Fremstilleren forbeholder sig ret til ændringer uden videre varsel. Alle opførte værdier
er nominelle værdier og påvirkes af lokale
betingelser.
Ved installation af ventilationsanlægget i
rum med rumluftafhængige ildsteder skal
alle gældene bestemmelser overholdes.
Overtrædelse af anvisninger angivet med
faresymbol er forbundet med risiko for
personskade eller materiel skade.
Ventilationsanlægget må ikke installeres i
rum med abrasive (slibende) partikler eller
brændbar gas eller ætsende gas i luften, i
vådrum eller i eksplosionsbeskyttede rum.
Denne vejledning er til det leverede Airmaster
anlæg inklusiv alt udstyr og skal videregives
til og gemmes af anlæggets ejer.
Ventilationsanlægget må ikke bruges uden
de i Instruktionsbogen nævnte filtre.
Alle nødvendige data og vejledninger til en
netværksintegration kan downloades på
internetsiden www.airmaster.dk .
Fremstilleren fralægger sig ethvert ansvar
for skader, der er opstået som følge af
anvendelse og installation i modstrid med
denne vejlednings instruktioner.
ADVARSLER
Servicelåger må ikke åbnes uden at strømmen til anlægget er afbrudt og sikret mod
ibrugtagelse.
Anlægget må ikke startes, før alle servicelåger og riste på kanaltilslutninger er monteret.
Monteringssted og serienumrene (S/N):
Type:
Leveringsdato:
Monteringssted:
S/N Ventilationsanlæg:
S/N Kølemodul:
Indhold
1. Generelle informationer.................................................................................................................................5
2. Tekniske specifikationer.................................................................................................................................6
3.Montering.........................................................................................................................................................7
3.1.Anlægspositionering....................................................................................................................................................................................... 7
3.2.
Åbning af AML 100...........................................................................................................................................................................................8
3.3.Kondensafløb......................................................................................................................................................................................................8
3.4.Ophængssæt......................................................................................................................................................................................................8
3.5.
Vægramme og kanalhuller............................................................................................................................................................................8
3.6.Kølemodul..........................................................................................................................................................................................................10
3.7.Anlæg................................................................................................................................................................................................................... 11
3.8.
Montering med loftramme..........................................................................................................................................................................12
3.9.
Rør og riste.........................................................................................................................................................................................................13
3.10.Taghætte...........................................................................................................................................................................................................13
3.11. Fugning omkring kanaler.............................................................................................................................................................................13
3.12. Montering af paneler.....................................................................................................................................................................................14
3.13. Kontrol montering...........................................................................................................................................................................................14
4.Varmeflader...................................................................................................................................................15
4.1.Vandeftervarmeflade....................................................................................................................................................................................15
4.1.1.Udluftning..........................................................................................................................................................................................15
4.1.2.Varmeholdelsesventil...................................................................................................................................................................15
4.1.3. Indstilling af Kv værdien..............................................................................................................................................................16
4.1.4. Kontrol vandvarmeflade...............................................................................................................................................................16
4.2.
El-for- og eftervarmeflade..........................................................................................................................................................................17
5. Elektrisk installation.....................................................................................................................................17
5.1.Forsyningsspænding.....................................................................................................................................................................................17
5.2.
Tilslutning af elektrisk udstyr....................................................................................................................................................................17
5.3.Dataledninger...................................................................................................................................................................................................17
5.3.1.Skærmterminering.........................................................................................................................................................................18
5.4.Betjeningspanel..............................................................................................................................................................................................18
5.5.
Bevægelses (PIR) sensor.............................................................................................................................................................................18
5.6.
Kuldioxid (CO2) Sensor...................................................................................................................................................................................19
5.7.
Eksterne forbindelser...................................................................................................................................................................................19
5.8.
Airlinq BMS installation............................................................................................................................................................................... 20
5.9.
Kontrol af elektrisk installation.................................................................................................................................................................21
6.Idriftsættelse.................................................................................................................................................22
6.1.
Idriftsættelse AML 100 -800................................................................................................................................................................... 22
6.2.
Idriftsættelse AMP 300-800.................................................................................................................................................................... 22
6.3.Slutkontrol........................................................................................................................................................................................................ 22
3
Bilag 1
Måltegninger..................................................................................................................................23
AML 100 H....................................................................................................................................................................................................................... 23
AML 100 V........................................................................................................................................................................................................................ 24
AML 100 H - Loftramme............................................................................................................................................................................................ 25
AML 100 V - Loftramme............................................................................................................................................................................................. 26
AML/AMP 300-800 H..................................................................................................................................................................................................27
AML/AMP 300-800 V................................................................................................................................................................................................. 28
AML/AMP 300-800 DIDE.......................................................................................................................................................................................... 29
AML/AMP 300-800 H - Loftramme...................................................................................................................................................................... 30
AML/AMP 300-800 V - Loftramme.......................................................................................................................................................................31
AMP 300-800 H - CC (med kølemodul)............................................................................................................................................................... 32
AMP 300-800 HDIDE - CC (med kølemodul)..................................................................................................................................................... 33
Isometrisk Visning........................................................................................................................................................................................................ 34
Modelversioner AML/AMP 300-800.....................................................................................................................................................................37
Bilag 2
Yderligere mål............................................................................................................................... 38
Vandvarmeflade............................................................................................................................................................................................................ 38
Kondensafløb AML/AMP 500/800....................................................................................................................................................................... 38
AML/AMP 800, versioner DI og DE........................................................................................................................................................................ 38
Elektrisk tilslutning...................................................................................................................................................................................................... 39
Ophængssæt, vinkler.................................................................................................................................................................................................. 39
Ophængssæt, justerbart........................................................................................................................................................................................... 39
Postionering af ophængssættet...........................................................................................................................................................................40
AML/AMP 300, 500 og 800......................................................................................................................................................................40
AMP 300, 500 og 800 med kølemodul (CC)........................................................................................................................................40
Vandvarmeflade med loftramme............................................................................................................................................................................41
Kondensafløb med loftramme.................................................................................................................................................................................41
Elektrisk tilslutning med loftramme......................................................................................................................................................................41
Postionering af loftrammen..................................................................................................................................................................................... 42
AML 100, AML/AMP 300, 500 og 800.................................................................................................................................................. 42
Bilag 3
El-diagrammer............................................................................................................................... 43
Standardtilslutning AML 100, 300, 500 og 800............................................................................................................................................. 43
Standardtilslutning AMP 300, 500, 800............................................................................................................................................................44
Standardtilslutning AMP 300 med kølemodul................................................................................................................................................. 45
Standardtilslutning AMP 500 og 800, med kølemodul................................................................................................................................46
Netværkstilslutning (digital BMS).......................................................................................................................................................................... 47
AML 100, 300, 500, 800............................................................................................................................................................................. 47
AMP 300, 500, 800....................................................................................................................................................................................... 47
Bilag 4
Fejlbeskrivelser............................................................................................................................ 48
4
1.
Generelle informationer
6. Betjeningspanel
Airlinq Viva
Leveringsomfang:
Airlinq Orbit
Airmaster ventilationsanlægget er pakket i en eller flere papkasser på palle. Inde i kassen/kasserne findes alle enkelte
dele, afhængigt af kundens bestilling.
Kontrollér venligst leveringen inden installationen. De
vigtigste dele ses nedenfor. Leveringsomfang fremgår af
følgesedlen.
eller
7. Kuldioxidsensor (CO2-sensor) (option)
1. Airmaster anlæg
8. Bevægelsessensor (PIR-sensor) (option)
2. Vægramme (monteret på 1. eller 3.)
9. Rørsæt (option, til væg eller tag)
3. Kølemodul (CC - option)
10.Riste (option)
11. Instruktionsbog (til programmering) og
Installationsvejledning (til installationen);
Afleveres til ejeren!)
4. Panelsæt (et sæt består af 1 til 3 lange og dobbelt så mange korte paneler)
5. Loftbeslag (option)
OBS! Kølemodulet skal lagres og transporteres enten
på bundpladen eller på samkoblingsbeslagene.
5
2.
Tekniske specifikationer
AM
L100
L300
L500
L800
P300
P500
P800
Nominel ydelse ved 35 dB(A)
3
m /h
100
300
550
725
300
550
725
Nominel ydelse ved 30 dB(A)
m3/h
75
240
430
650
240
430
650
Vægt, Standardanlæg
kg
40
49,8
107,5
154,3
49,8
108
154,8
Vægt, Kølemodul
kg
-
-
-
-
55
80
103
Kastelængde (maks.)
m
5,5
6,5
7,5
8,1
6,5
7,5
8,1
Farve Panel
RAL
9010
Farve Kabinet
RAL
7024
Dimensioner
mm
Se ”Bilag 1 Måltegninger”
Ydelse, maks.
l/h
10
Løftehøjde ved ydelse 5 l/h
m
6
Afløbsslange, diameter indv./udv
mm/mm
Kondenspumpe
4/6
8/12
4/6
8/12
El-varmeflade
Termosikring, aut. reset
°C
70
Termosikring, man. reset
°C
120
Vandeftervarmeflade
Effekt ved 60/40 °C Frem/Retur
W
-
343
686
Maks. Driftstemperatur
°C
-
90
90
Maks. Driftstryk
bar
-
10
10
686
3/8”/DN10
943
-
Materiale
-
Kobber / Aluminium
Kobber / Aluminium
-
60
60
s
1/2”/DN15
343
Tilslutninger
Motorventil, åbne- og lukketid
3/8”/DN10
943
1/2”/DN15
El-tilslutning (med PE)
V
1~230
Frekvens
Hz
50
Effekt
W
Nominel strøm
A
Anlæg spænding
Effektfaktor
25,5
100
132
156
100
132
156
0,2
0,6
1,1
1,1
0,6
1,1
1,1
0,54
0,56
0,58
0,56
0,56
0,58
0,56
Kølemodul effekt
W
-
-
-
-
868
1033
1991
Nominel strøm
A
-
-
-
-
3,6
4,4
10,8
Køleeffekt
El-eftervarmeflade effekt
Nominel strøm
El-forvarmeflade effekt
Nominel strøm
W
-
-
-
-
2314
4065
5622
W
250/
750/
630
1000
750/
630
1000
500
1500
2,6
4,4
3,3/6,5
2,6
4,4
A
1,1/2,2 3,3/6,5
1500
W
-
-
1000
1500
-
1000
1500
A
-
-
4,4
6,5
-
4,4
6,5
Maks. lækagestrøm anlæg
mA
≤1
≤3
≤6
≤6
≤3
≤6
≤6
Maks. lækagestrøm kølemodul
mA
-
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
Forsikring, anbefalet
A
Forsikring, maksimalt
A
10
13
20
6
10
13
3.
Montering
OBS! CO2 sensoren må ikke monteres i nærheden af
et vindue eller en dør.
OBS! Installatøren har ansvaret for, at ventilationsanlægget fastgøres forsvarligt i vandret position.
OBS! Røgsensorer må ikke være for tæt på indblæsnings- og udsugningsluftstømmen.
OBS! Installatøren har ansvaret for, at eksisterende
funktionslag i væggen/loftet (f.eks. dampspærre)
genoprettes og at de er fuldt funktionsdygtige efter
anlæggets montering.
OBS! Læs dette afsnit ”3. Montering” komplet før
begyndelsen af montering! Serienummeret noteres
på side 2 i denne manual og i den tilhørende instruktionsbog (også på side 2).

OBS! Vi gør opmærksom på at væggen, anlægget
skal monteres på, skal være jævn på overfladen. Hvis
overfladen er for ujævn, kan rammen trækkes skævt
under montering. Dette kan føre til utætheder og øget
støjniveau under drift af anlægget.
3.1.

Anlægspositionering
På nedenstående tegning kan der ses de væsentlige mål
til anlæggets positionering.

B
A
C
E
G

D
F

A: Udsugning (kan også være på højre side af anlægget)
B: Loftafstand: Maks. 50 mm
C: Min. vægafstand fra mur: 0,5 m
D: Ekstern CO2 sensor
E: Ca. 1 m
F: Ca. 2 m

G: Friplads til vedligeholdelse min. 0,95 m
7
3.2.
Åbning af AML 100
3.4.
Ophængssæt
1. Drej begge sikkeringer i vandret position.
2. Træk kabinetbunden ud.
3. Tryk krogene ind mens kabinetbunden understøttes.
Ophængssættet er tænkt som understøttende montering
når anlægget er udstyret med et kølemodul, når væggen
ikke er bæredygtig nok eller når anlægget skal monteres
frit hængende. Ikke AML 100.
4. Slå kabinetbunden helt ned.
3.3.
Hullerne til fastgørelse af ophængssættet er på begge sider
i toppen af anlægget og på kølemodulet. Se hertil ”Bilag 1
Måltegninger” eller i ”Bilag 2 Yderligere mål”.
Kondensafløb
Hvis anlægget/kølemodulet er udstyret med et kondensafløb fra en kondenspumpe (se afsnit ”2. Tekniske specifikationer”) eller direkte fra kondensbakken (16/20 mm);
ikke muligt ved AML 100) anbefaler vi at afløbbet kobles
til et spildevandsrør. Ved tilslutning til et spildevandsrør
skal der monteres en vandlås for at undgå dårlig lugt fra
spildevandssystemet.
OBS! Bruges ophængssættet, skal afstanden af vægrammen/anlægget til loftet tilpasses, idet beslagene
stikker op over overkanten af anlægget med op til
30 mm!
OBS! Kondenspumpens afløbsslange skal monteres
således at pumpen ikke tømmes for vand.
Målene findes i ”Bilag 1 Måltegninger” og i ”Bilag 2 Yderligere
mål”.
3.5.
Vægramme og kanalhuller
OBS! Det anbefales, at kanalhullerne bores 10-15 mm
større end angivet i tegningerne for at give mulighed
for efterisolering, for at undgå direkte murkontakt og
for at genoprette dampspærre eller lignende.
Kondensafløbbet kan også føres igennem ydervæggen.
Ved denne version skal der bores et hul med passende
diameter og med 1-2% udadgående fald.
En gummimembran til at genoprette dampspærrens funktion kan optionelt leveres af anlæggets
leverandør.
OBS! Hullet skal ved direkte afløb fra kondensbakken
være i forlængelse af afløbets position. Husk fugning
mellem slange og ydervæg.
Bemærk! Kanalhuller i væggen skal have et udadgående fald på 1-2% for at forhindre, at eventuel
slagregn løber ind i anlægget.
OBS! SLANGEN SKAL SIKRES MOD ISDANNELSE, HVIS
DEN FØRES IGENNEM YDERVÆGGEN.
OBS! Huller til tagkanaler skal bores ovale, for at
anlægget kan monteres. Se ”Bilag 1 Måltegninger”.
OBS! Vi gør opmærksom på at væggen, anlægget
skal monteres på, skal være jævn på overfladen. Hvis
overfladen er for ujævn, kan rammen trækkes skævt
under montering. Dette kan føre til utætheder og øjet
støjniveau under drift af anlægget.
8
1. Vægrammen holdes op mod væggen.
AML/AMP
100
300
500
800
Afstand (A) vægramme
fra loftet [mm]
0
0
0
0
Optisk afstand anlægget til loftet [mm]
9
10
7,5
7,5
Skal anlæggets afstand til loftet øges, f.eks. hvis anlægget
skal monteres med loftbeslag (se også afsnittene ”3.4.
Ophængssæt” og ”Bilag 2 Yderligere Mål”), lægges den
øget afstand til afstand (A).
2. Markér vægrammens huller samt venstre kant og
overkant på væggen. Montér vægrammen provisorisk, hvis nødvendigt.
i
3. Markér hullerne til luftkanalerne if. ”Bilag 1
Måltegninger”.
h
4. Alle huller bores.
5. Vægrammen monteres.
OBS! Boring af huller, hulstørrelse og montagematerialer afhænger af vægmateriale og anlægget.
9
k
3.6.
Kølemodul
OBS! Kølemodulet skal monteres i vandret position.
1. Kølemodulet løftes med hensigtsmæssigt løfteudstyr til vægrammen.
OBS! Der skal lægges et beskyttende underlag
under bundpladen for at undgå ridser i bundpladen.
Underlaget kan f. eks. være rent kraftigt pap eller lign.
2. Kølemodulet trykkes på vægrammen og skrues fast
på rammen med de leverede bolte.
3. Justér kølemodulet til vandret position (kun CC 300).
I bunden af kølemodulet findes justeringsskruer på
begge sider.
4. Fug med en langtidselastisk fugemasse langs kanten
af kølemodulet mod væggen.
10
3.7.
Anlæg
OBS! Anlægget skal monteres i vandret position.
1. Fjern tape som holder afkastspjældet i transportposition. Kun AML/AMP 300.
2. Bor huller til ophængssættet efter måltegninger i
”Bilag 2 Yderligere mål”.
m
3. Anlægget løftes med hensigtsmæssigt løfteudstyr
til kølemodulet/vægrammen.
OBS! Der skal lægges et beskyttende underlag
under bundpladen for at undgå ridser i bundpladen.
Underlaget kan f. eks. være rent kraftigt pap eller lign.
4. Anlægget trykkes på holderen på kølemodulet/ på
vægrammen og skrues fast på modulet/rammen
med de leverede bolte.
5. Justér anlægget til vandret position (kun AML/AMP
100 og 300). I bunden af anlægget findes justeringsskruer på begge sider.
6. Sikre anlægget på ophængssættet.
7. Træk kølemodulets ledninger til anlægget. (CC500
og CC800 igennem ILU’en.)
8. Fug med en langtidselastisk fugemasse langs kanten
af anlægget mod væggen (kun uden kølemodul).
Notér anlæggets og kølemodulets type, leveringsdato,
monteringssted samt serienumrene (S/N) på side 2 af både
Installationsvejledningen og Instruktionsbogen.
11
l
3.8.
Montering med loftramme
OBS! Anlægget skal monteres i vandret position.
1. Fjern tape som holder afkastspjældet i transportposition. Kun AML/AMP 300.
2. Bor huller til kanalerne og rammen iht. ”Bilag 1
Måltegninger” og ”Bilag 2 Yderligere Mål” (se også
afsnit ”3.5. Vægramme og kanalhuller”).
OBS! Loftrammer til AML/AMP 300, 500 og 800 er
højdejusterbar. Kanalhullernes og anlæggets højdeposition kan dermed varieres med 20 mm.
3. Anlægget løftes med hensigtsmæssigt løfteudstyr
til loftet.
OBS! Der skal lægges et beskyttende underlag
under bundpladen for at undgå ridser i bundpladen.
Underlaget kan f. eks. være rent kraftigt pap eller lign.
4. Sæt anlægget til den endelige monteringsposition
og skru loftrammen fast på loftet.
5. Justér anlægget til en vandret position og skru
anlægget fast på loftsrammen (ikke AML 100).
6. Fug med en langtidselastisk fugemasse langs kanten
af anlægget mod væggen.
Notér anlæggets type, leveringsdato, monteringssted samt serienumrene (S/N) på side 2 af både
Installationsvejledningen og Instruktionsbogen.
12
3.9.
Rør og riste
3.10. Taghætte
1
2
3
Til afslutning ved montering af afkast og indtag igennem
taget monteres taghætte på taget. Monteringen afhænger
af tagkonstruktionen (3). Tegningen viser, hvilken taghætte
der er til afkast (1) og indtag (2).
Materialebehov og montering af luftkanalrør er afhængig
af anlægget, optioner og kundens bestilling. Derfor kan
vi kun angive en generel vejledning til montering af rør.
OBS! Brandkrav ved montering af flere anlæg skal
overholdes iht. Dansk Standard DS 428.
Længden af rørene til luftkanaler igennem væggen eller
taget beregnes efter vægtykkelsen/tagdimensionerne.
3.11. Fugning omkring kanaler
Bemærk: Kanalrør i ydervæggen skal have 1-2%
udadgående fald for at forhindre, at eventuel slagregn
løber ind i anlægget
Fugning omkring kanaler gennemføres som vist på snittegningen nedenfor.
3
OBS! Afkast- og indtagskanaler skal isoleres mod
kondensdannelse på kanalerne, såfremt kanalerne
befinder sig indenfor klimaskærmen. Fralufts- og
indblæsningskanaler skal isoleres mod temperaturtab og kondensdannelse inde i kanalerne såfremt
kanalerne befinder sig udenfor klimaskærmen eller
føres gennem uopvarmede rum.
2
4
1
2
OBS! Kondens- og varmeisoleringen fortages iht.
Dansk Standard DS 452.
5
5
Fugning (her vist på en model med vægkanaler) ved
kanalrørenes (3) indvendige og udvendige kant (med pil
markerede) er vigtigt for forhindre træk imellem anlægget
(1) og væggen/taget (2) samt kanalrørene (3) og væggen/
taget (2).
OBS! Brandkrav iht. Dansk Standard DS 428 skal
overholdes.
OBS! Montage af ventilationskanaler fortages
iht. Dansk Standard DS 447 og det gældende
Bygningsreglement.
Den indvendige fugning imellem rør (3) og væggen/loftet(2)
kan også gennemføres imellem anlægget (1) og væggen/
taget (2) ved position (5) før anlægget monteres:
OBS! Afkast- og indtageskanaler skal lydisoleres
såfremt kanalerne er monteret synligt.
Afhængig af væggens/loftets tilstand og anlæggets
mål kan der f.eks. bruges en langtidselastisk fugemasse
eller et ekspanderende fugebånd til en fleksibel fugning.
Dette materiale lægges på bagsiden af anlægget omkring
luftstudser eller ved siden af kanalhullerne på væggen for
at udligne ujævnheder på væggen/loftet.
Til afslutning monteres passende rundriste med lamellerne
rettet nedad udvendigt på væggen eller taghætte på taget.
Det er vigtigt, at rørene ikke vrides eller presses på tilslutningsstudsene på anlægget for at undgå et forøget
støjniveau.
Husk fugning. Se afsnit ”3.11. Fugning omkring
kanaler”.
13
3.12. Montering af paneler
Først når anlægget er monteret med alt udstyr og tilsluttet,
og anlæggets funktioner er gennemtestet, skal panelerne
monteres. Ikke AML 100.
Panelerne trykkes på klipsene på anlægget, indtil de sidder
fast på klipsene.
3.13. Kontrol montering
ja nej
Serienumrene noteret
Vægramme monteret
Kølemodul monteret
Kondensafløb monteret
Sikringstape fjernet
Anlæg monteret
Loftbeslag monteret
Rør og riste monteret
Taghætte monteret
Skruer efterspændt
Montørens navn:
Bemærkning:
14
4.
Varmeflader
Intern opbygning:
OBS! Dimensionering af rør og ventiler samt tilslutning
af vand til anlægget skal altid udføres af autoriseret
fagpersonale iht. gældende love og regler.
TC
7
3
1
4.1.
4
M
6
5
7
2
Vandeftervarmeflade
Airmaster ventilationsanlægget kan som option udstyres
med vandvarmeflade. Til denne option er en motorventil, en
selvvirkende varmholdelsestermostat og en udluftningsventil internt monteret. Vandvarmefladen er lækagetestet
og slutkontrolleret iht. DS 469.
1 Retur tilslutning.
2 Frem tilslutning.
3Udluftningsventil.
Vandrørene tilsluttes på bagsiden eller på siden af anlægget.
4 Termostatisk varmeholdelsesventil, type Comap
D3803S, med temperatur fjernføler, type Comap
Senso RI.
Varmeanlæggets fremløb forbindes til studsen mærket med
FREM og retur forbindes til studsen mærket med RETUR.
5 Reguleringsventil, type Comap D3803S, med
elektrisk On/Off ventil, type Broen 43600012.
6Vandvarmeflade.
OBS! Den interne reguleringsventil kræver rent
anlægsvand for at kunne fungere optimalt uden
forstyrrelser fra tilstopninger i ventilen.
7Luftflow.
Til udluftning og indstilling af ventilerne skal anlæggets
bundplade åbnes.
Det anbefales, at der i varmtvandstilslutningen monteres
afspærringsventile, snavsfilter og strengreguleringsventil
iht. principdiagrammet ”Ekstern tilslutning”.
Det kan være nødvendigt (f.eks. ved fjernvarmeanlæg) at
installere en trykdifferensregulator, hvis differenstrykket
∆p overstiger 30 kPa (10 kPa = 0,1 bar).
4.1.1. Udluftning
Åbn for vandgennemstrømningen og udluft systemet ved
udluftningsventilen (3). Vandgennemstrømningen skal
efter kort tid være uden luftstøj.
For tilslutningsmålene se ”Bilag 2 Yderligere mål”.
OBS! Gennemføringer til vandvarmefladens vandforsyning skal tætnes med varmefast langtidselastisk
fugemasse imod kabinettet.
OBS! Udluftningen udføres med helt åben varmholdelsesventil (4) og reguleringsventil (5).
Ekstern tilslutning:
4.1.2. Varmeholdelsesventil
Δp
TD
Indstillingsområdet på følerelementet (TC) er fra fabrikken
min. begrænset til 1,5 for at sikre en minimum varmefladetemperatur på ca. 14 °C forudsat, at der er varmt vand
til rådighed.
5
4
3
2
1
OBS! Varmetilførslen eller vandgennemstrømningen
må ALDRIG afbrydes / lukkes ved frostvejr f.eks. i
weekend og ferieperioder.
2
1 Intern opbygning.
OBS! Fremløbstemperaturen må aldrig komme under
40 °C ved frostvejr.
2 Afspærringsventil (installatørens leverance).
3 Snavsfilter (installatørens leverance).
4 Strengreguleringsventil (installatørens leverance).
5 Trykdifferensregulator (installatørens leverance).
15
4.1.3. Indstilling af Kv værdien
Vandmængde ved 60/40 °C (frem/retur) vandtemperatur:
Varmefladen leveres med varmeholdelsesventil (4) og
reguleringsventilen (5) forindstillet på 10 (helt åben ventil).
Ventilerne indstilles efter nedenstående beregning og
diagram sådan, at det nødvendige flow opnås ved det differenstryk (∆p), som er tilgængeligt for anlægget under
nominelle driftsvilkår.
AML/AMP
300
500
800
Maks. ydelse (W)
343
686
943
15
25
32
Vandmængde (l/h)
4. Brug diagrammet for at finde indstillingspunktet til
ventilerne (4 + 5).
OBS! Anlægget skal være udluftet, før indregulering
foretages.
OBS! Det er vigtigt at forindstille ventilen for at den
maksimale vandgennemstrømning ikke overskrides.
(3)
[kPa]
1
100
90
80
70
OBS! Er differenstrykket over regulerings-ventilen større end 30 kPa er der risiko for strømningsstøj fra ventilen. Her burde installeres en trykdifferensregulator.
2
7
3
4 5 6
8
9
10 [kV]
60
50
40
30
20
Beregning
(2) 109
OBS! Denne beregning skal udføres ved hvert
anlægsopsætning til at indstille ventilerne (4 + 5).
Parametrene til beregningen er specifikke for hvert
anlæg. Beregningen fortages på baggrund af en kritisk
driftssituation.
8
7
6
5
4
3
2
1
10
20
OT
RT
n
IT
VL
tF
tR
∆p
30
40 50
100
(1)
Anvendte parametre i eksempel:
500
1000
[l/h]
• Gå ind i diagrammet med den udregnede vandmængde (1). (Her VV = 32 l/h)
Mindste udetemperatur (°C)
Rumtemperatur (°C)
Mindste virkningsgrad varmeveksler (%)
Ønsket indblæsningstemperatur (°C)
Indblæsningsluftmængde (m3)
Vandtemperatur FREM (°C)
Vandtemperatur RETUR (°C)
Ønsket differenstryk: 10-30 kPa
(10 kPa = 0,1 bar)
• Gå ind i diagrammet med det ønskede differencetryk for ventilerne (2). Her er ∆p = 10 kPa.
(Den optimale værdi for denne ventil ligger mellem
10 og 30 kPa.)
• Aflæs indstillingsværdien (3) på de diagonale linjer
for ventilindstillingen.
• Indstil ventilerne med en passende skruetrækker
til den beregnede værdi. (I dette eksempel er
reguleringsventilens indstilling på: 2)
1. Beregn temperatur (t) efter varmeveksler. [ °C ]
4.1.4. Kontrol vandvarmeflade
2. Beregn varmebehovet (Q) til opvarmning af luften
til ønsket indblæsningstemperatur. [ W ]
ja nej
Vandrør tilsluttet til varmeanlægget
Varmeflade er udluftet
Ventiler indstillet
Varmeflade er tæt
3. Beregn nødvendig vandmængde (VV). [ l/h ]
Montørens navn:
Bemærkning:
16
4.2.
5.
El-for- og eftervarmeflade
Såfremt Airmaster anlægget er bestilt med el-for- og/
eller eftervarmeflade, leveres anlægget komplet med
varmeflade(-r) og sikkerhedstermostater internt monteret
og fortrådet.
Elektrisk installation
OBS! Alle elektriske tilslutninger til anlægget skal
udføres af autoriseret fagpersonale iht. gældende
love og regler.
Bemærk større strømforbrug med el-varmeflade, se
afsnit ”2. Tekniske Specifikationer”.
5.1.
Forsyningsspænding
OBS! Forsikring og forsyningsadskiller skal monteres
efter gældende love og regler i den faste installation
til anlægget. Forsikring og forsyningsadskilleren er
installatørens leverance.
Sikkerhedsfunktioner el-varmeflade
El-varmefladerne er sikret mod overophedning iht. DS 447
ved hjælp af to sikkerhedstermostater per varmeflade, der
udkobler varmefladerne ved overophedning.
OBS! Forsyningskablet dimensioneres efter gældende
regler og forskrifter, hvor der tages hensyn til forholdene på installationsstedet.
• Den ene termostat udkobler varmefladen ved 70 °C
og er udstyret med automatisk nulstilling.
OBS! Afhængigt af anlæggets strømforbrug og det
eksisterende el-system skal der muligvis etableres
mindst én ny strømkreds.
• Den anden termostat udkobler varmefladen ved 120
°C og er udstyret med manuel nulstilling.
OBS! Ved installation af flere anlæg, skal der tages
hensyn til den tilladte lækagestrøm per anlæg. Se
hertil også afsnit ”2. Tekniske specifikationer”.
OBS! Betjeningspanelet og eventuelle sensorer,
kontakter og optioner skal være monteret, inden
forsyningsspænding tilsluttes.
Tilslutningen foretages iht. ”Bilag 3 El-diagrammer”.
5.2.
Tilslutning af elektrisk udstyr
Inde i anlægget ved styreboksen fortages de elektriske
tilslutninger til udstyret. Bundpladen skal åbnes.
Se ”Bilag 3 El-diagrammer” for den korrekte tilslutning.
5.3.
Dataledninger
Tilslutningskablet for betjeningspanelet er et parsnoet
skærmet ”Pair Twisted Shield” (PTS) 2x2x0,6 datakabel.
Sensorer kan også tilsluttes med et ikke parsnoet men
skærmet datakabel.
Kablet forberedes til panelets/sensorens klemmer efter
følgende anvisninger:
• Kappe og skærmfolie afisoleres så tæt på tilslutningsterminalerne som muligt af hensyn til EMC støj.
• Vær omhyggelig ved afisolering af lederne, således
at de ikke beskadiges og knækker.
17
5.4.
• Oprethold den parvise snoning af lederne frem til
terminalerne.
Betjeningspanel
Kablet forbindes til anlæggets optionsstik efter følgende
anvisninger:
• Kappe afisoleres så tæt på tilslutningsterminalerne
som muligt af hensyn til EMC støj.
• Vær omhyggelig ved afisolering af lederne, således
at de ikke beskadiges og knækker.
• Oprethold den parvise snoning af lederne frem til
terminalerne.
• Skærmen termineres. Se ”5.3.1. Skærmterminering”:
Normalt omfatter leverancen betjeningspanel løst vedlagt
samt en formonteret dataledning på 6,5 m.
Tilslutninger foretages iht. de i ”Bilag 3 El-diagrammer”
viste el-diagrammer.
Betjeningspanelet monteres i en passende højde på væggen, generelt i samme rum som ventilationsanlægget, men
kan også trækkes ud i et tilstødende lokale.
OBS! Alle ledninger som bruges til installationen skal
tilpasses i længden. De må ikke sættes oprinket fast.
OBS! Ledninger til A/B og 12V/0V skal være parsnoet.
Skærmen skal fjernes omhyggeligt for at forhindre
en kortslutning.
5.3.1. Skærmterminering
5.5.
Bevægelses (PIR) sensor
Skærm til både betjeningspanelet og alle sensorer termineres ved styreboksen inde i ventilationsanlægget efter
følgende anvisninger.
Drain-wire tilsluttes GND, skærmfolie klippes fra.
OBS: Skærmen skal fjernes ved betjeningspanelet og
sensorer. Ikke spænd skruene for hårdt.
Tilslutningskablet for PIR sensoren er et skærmet datakabel.
For montagen henvises til vejledningen vedlagt PIR
sensoren. Sensoren leveres løst vedlagt uden ledning.
18
5.6.
Kuldioxid (CO2) Sensor
eller en hygrostat) (1) til klemme J17-5 (AI#1) eller J17-7
(AI#2). Anlægget starter når kontakten lukker. Afbrydes
signalet, stopper anlægget.
Indgang AI#1 eller AI#2 skal indstilles til ”External start”.
2. Ekstern Stopfunktion
J17-4
2
J17-5 / 7
Funktionen ”External Emergency Stop” kan afbryde anlæggets drift uafhængigt af andre startsignaler fx. i en nødsituation. Et 13,5 VDC signal lægges fx. vha. en røgmelder
via en lukkekontakt (2) fra klemme J17-4 til klemme J17-5
(AI#1) eller J17-7 (AI#2) så længe anlægget skal være i drift.
Anlægget starter vha. de programmerede startsignaler.
Afbrydes funktionens signal (kontakten åbnes), stopper
anlægget med det samme uanset driftstilstanden.
Ventilationsanlægget kan som option leveres med en CO2
sensor. Denne sensor fås som internt fortrådet og monteret
sensor eller som ekstern sensor (her vist).
Indgang AI#1 eller AI#2 skal indstilles til ”External
Emergency Stop”.
Den eksterne sensor placeres i henhold til tegningen i afsnit
”3.1. Anlægspositionering”.
Tilslutningskablet for CO2 sensoren er et skærmet datakabel.
3. Analog BMS
J17-4
For montagen henvises til vejledningen vedlagt CO2 sensoren. Sensoren leveres løst vedlagt, uden ledning.
CO2 sensoren har et sensorområde fra 0 til 2000 ppm CO2.
5.7.
J17-7
0-10V
J17-8
GND
Eksterne forbindelser
Luftmængden eller indblæsningstemperaturen styres
vha. et 0-10 Volt signal på klemme J17-7 (AI#1) og GND på
klemme J17-8 af A-BMS (4).
Indgang AI#1 skal indstilles til ”A-BMS start”, indgang AI#2
indstilles til ”A-BMS flow” eller ”A-BMS temp”.
OBS! Indstillinger i styringssoftwaren skal foretages
vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool.
Vil man blot starte/stoppe anlægget vha. A-BMS og i
øvrigt lade det antage luftmængde som indstillet på
betjeningspanelet eller fastlagt vha. fx. en CO2 sensor, skal
kun startsignalet forbindes som vist under ”1. Ekstern start”.
AML 100, 300, 500 og 800 (L serie)
Indgang AI#1 eller AI#2 skal indstilles til ”External start”.
Ved L serien står 2 analoge indgange til rådighed. Som
standard er indgang AI#1 (J17-5) programmeret til en
bevægelsessensor (”PIR”) og AI#2 (J17-7) til overstyring
vha. en CO2 sensor.
4. Boost
J17-4
J17-5 / 7
1
Boost-funktionen kan benyttes til at ændre luftmængden
midlertidig. Funktionen programmeres med faste styrespanninger til både tillufts- og afkastventilatoren. Derved kan
man også programmere en ønskede ubalance.
1. Ekstern start
J17-4
4
A-BMS lægger 13,5 VDC udgangssignalet via en lukkekontakt (NO) (3) fra klemme J17-4 til klemme J17-5 (AI#1).
Derved starter og stopper ventilationsanlægget iht. A-BMS
programmering.
Eksterne forbindelser bruges til Airmaster anlæggets
opkobling på en ekstern startkontakt, en ekstern sikkerhedsafbryder og et analogt Central Tilstandskontrol
og Styringssystem (A-CTS) - på Engelsk analog Building
Management System (A-BMS).
J17-5 / 7
3
J17-5
1
Ved ekstern start lægges 13,5 VDC udgangssignalet fra
klemme J17-4 via en ekstern kontakt (f.eks. en afbryder
Ved boost-funktionen lægges et 13,5 VDC udgangssignal
19
fra klemme J17-4 via en ekstern kontakt (f.eks. en afbryder)
(1) til klemme J17-5 (AI#1) eller J17-7 (AI#2). Anlægget
skifter til boost-funktionen og afbryder den almindelige
drift når kontakten lukkes. Afbrydes signalet, går anlægget
tilbage til den oprindelige drift. Er anlægget stoppet, starter
funktionen anlægget.
midlertidig. Funktionen programmeres med faste styrespanninger til både tillufts- og afkastventilatoren. Derved kan
man også programmere en ønskede ubalance.
Ved boost-funktionen lægges et 12 VDC udgangssignal fra
klemme J1-8 via en ekstern kontakt (f.eks. en afbryder) (1) til
klemme J1-5 (DI#3), J1-6 (DI#2) eller J1-7 (DI#1). Anlægget
skifter til boost-funktionen og afbryder den almindelige
drift når kontakten lukkes. Afbrydes signalet, går anlægget
tilbage til den oprindelige drift. Er anlægget stoppet, starter
funktionen anlægget.
Indgang AI#1 eller AI#2 skal indstilles til ”Boost” og styrespændingerne til funktionen programmeres.
AMP 300, 500 og 800 (P-serie)
Indgang DI#1, DI#2 eller DI#3 skal indstilles til ”Boost” og
styrespændingerne til funktionen programmeres.
Ved P serien står 3 digitale og 3 analoge indgange til rådighed. Som standard er indgang DI#1 (J1-7) programmeret
til en bevægelsessensor (”PIR”), DI#2 (J1-6) til ”External
start”, DI#3 (J1-5) til ”A-BMS start”, AI#1 (J1-14) til ”A-BMS
Flow”, AI#2 (J1-13) til ”A-BMS Temp” og AI#3 (J1-12) til
”CO2-sensor”. Tilslutningen ses i el-diagrammerne i afsnit
”Bilag 3 El-diagrammer”.
5.8.
Airlinq BMS (Master/Slave) installationen giver mulighed for at styre op til 20 ventilationsanlæg med ét
system-betjeningspaneler (control panel) og op til 19
gruppe-betjeningspaneler.
Et analogt BMS kan styre luftmængden og indblæsningstemperaturen med 0-10 V signaler.
Anlæggets styringssoftware frigiver en potentialefri
alarmkontakt som fører et alarmsignal tilbage til A-BMS
styringen (maks. 24 V/100 mA/2 VA). Derved har man
mulighed for at vise alarm på ventilationsanlægget på fx.
en alarmtavle.
Bemærk: Software versionen i alle anlæg skal være ens. Dvs.
sammenkobles anlæg som er købt på forskellige tidspunkter
skal softwaren højest sandsynligt opdateres i alle Airmaster
anlæg. Kontakt venligst fremstilleren vedr. dette.
Vil man blot starte/stoppe anlægget vha. A-BMS og i
øvrigt lade det antage luftmængde som indstillet på betjeningspanelet eller fastlagt vha. fx. en CO2 sensor, skal kun
startsignalet forbindes som ekstern start (”External Start”).
Tilslut enhederne (betjeningspanel og anlæggene) som vist
på diagrammet. Den maksimale kabellængde i et system er
1000 m. A, B, 3 og 4 er til kommunikation og 12V, 0V, 1 og
2 er til strømtilslutning på henholdsvis betjeningspanelet
og anlægget. J3 ved P serie og J16 ved L serie.
1. Ekstern Stopfunktion
J1-8
J1-5 / 6 / 7
OBS! Brug et parsnoet skærmet datakabel (PTS
2x2x0,6) fra betjeningspanelet til anlægget og et
parsnoet skærmet datakabel (PTS 2x0.6) fra anlæg
til anlæg! Skærmen ved hvert kabel må kun tilsluttes
i den ene ende.
1
Funktionen ”External Emergency Stop” kan afbryde
anlæggets drift uafhængigt af andre startsignaler fx. i en
nødsituation. Et 12 VDC signal lægges fx. vha. en røgmelder
via en lukkekontakt (1) fra klemme J1-8 til klemme J1-5
(DI#3), J1-6 (DI#2) eller J1-7 (DI#1). Anlægget starter vha. de
programmerede startsignaler. Afbrydes funktionens signal,
stopper anlægget med det samme uanset driftstilstanden.
OBS! Hvis et betjeningspanel skal monteres med mere
end 100 m dataledning kontakt venligst Airmaster
inden tilslutning.
OBS! Første enhed og sidste enhed termineres med
henholdsvis en DIP-switch (betjeningspanelet) eller
en jumper (styreboks). Alle andre enheder må ikke
termineres.
Indgang DI#3, DI#2 eller DI#1 skal indstilles til ”External
Emergency Stop”.
OBS! Systemet programmeres vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool.
2. Boost
J1-8
J1-5 / 6 / 7
Airlinq BMS installation
1
Boost-funktionen kan benyttes til at ændre luftmængden
20
System:
Master
Unit 0 - id0
Junction
Box
Unit 1 - id1
Unit 2 - id2
Unit xx - idxx
Group Control panel
System Control Panel
El-diagram dataledninger:
DIP-switch
DIP-switch
12V
GND
A
B
3
4
3
4
1
2
3
4
Unit xx - idxx
PTS 2x0,6
A
B
12V
GND
A
B
3
4
1
2
J3/J16
4
1
PTS 2x2x0,6
2
B
A
GND
12V
PTS 2x0,6
1
2
3
4
Jumper
J3/J16
4
2
3
1
4
2
3
1
PTS 2x2x0,6
12V
GND
A
B
Unit 2 - id2
J3/J16
J3/J16
ON
A
Unit 1 - id1
3
Master
Unit 0 - id0
B
12V
GND
System
Control panel
12V
GND
A
B
4
PTS 2x2x0,6
max. 21 cm
3
A
OFF
B
12V
GND
Group Control panel
PTS 2x0,6 PTS 2x0,6
A
B
3
4
A
B
3
4
Fordelerdåse (Junction Box) til gruppe-betjeningspanel.
OBS! Fordelerdåsen skal monteres i umiddelbar
nærhed af betjeningspanelet. En større afstand er
ikke tilladt og kan føre til kommunikationsfejl.
DIP-switch ved et betjeningspanel, er som standard lukket
(”ON”).
ON
5.9.
Kontrol af elektrisk installation
ja nej
Betjeningspanel installeret
PIR sensor installeret
CO2 sensor installeret
Ekstern start installeret
A-BMS installeret
Airlinq BMS installeret
Strømforsyning tilsluttet
Jumper i en styreboks, er som standard åben (”OFF”).
P serie
L serie
Montørens navn:
Bemærkning:
21
6.
Idriftsættelse
• Kontrollér at både fraluft og tilluft suger og blæser.
Er anlægget færdiginstalleret, skal den grundlæggende
funktion kontrolleres. Derefter skal alle parametre og
anlæggets udstyr programmeres efter kundens ønsker
om anlæggets drift.
• Yderligere indstillinger fortages vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. Indstil alle nødvendige
data iht. ”Instruktionsbogen” og anvisningerne i
programmet.
• Tilslut en pc med programmet Airlinq Service Tool til
mini B USB porten i bunden på betjeningspanelet.
• Opret kommunikation imellem pc og styringen.
6.1.
Idriftsættelse AML 100 -800
• Gennemfør en filterkalibrering (kun ved ikke standard
installeringer, fx. ved reduktion af luftkanaler, ved
brug af mere en 1 m kanal eller ved brug af bøjninger)
- under ”Settings” - ”Process Settings” - ”Filter Test”.
• Luk bundpladen, hvis den står åben.
• Spørg kunden om ønsker til anlæggets drift.
• Tænd strømforsyningen til anlægget.
• Efter indstillingerne er fortaget iht. kundens ønsker,
tryk kort på funktionsknappen i bunden på højre side
på betjeningspanelet. Betjeningsmenuen åbnes.
Tryk på ”dvale” for at stoppe anlægget midlertidigt.
• Tilslut en pc med programmet Airlinq User Tool til
mini B USB porten i bunden på betjeningspanelet.
• Opret kommunikation imellem pc og styringen.
• Tryk på funktionsknappen i bunden på betjeningspanelet for at åbne betjeningsmenuen og start
anlægget igen ved at trykke på feltet ”Start”.
• Start ”Opstartsguiden” i programmet under menupunktet ”Indstillinger - Opstartsguide”. Se også
side 19 i Instruktionsbogen, som er leveret med
anlægget. Opstartsguiden skal gås helt igennem
og slutter med at starte anlægget.
• Kunden informeres om den færdige installation.
• Alle manualer afleveres til kunden.
• Kontrollér at både fraluft og tilluft suger og blæser.
• Yderligere indstillinger fortages vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. Indstil alle nødvendige
data iht. ”Instruktionsbogen” og anvisningerne i
programmet.
6.3.
Slutkontrol
• Efter indstillingerne er fortaget iht. kundens ønsker,
tryk kort på funktionsknappen i bunden på højre
side på betjeningspanelet for at stoppe anlægget
midlertidigt.
Anlægget starter korrekt
Alle paneler er monteret
Alle parametre er programmeret
Kunden er informeret
Instruktionsbogen er afleveret
Installationsvejledning er afleveret
• Tryk på funktionsknappen i bunden på betjeningspanelet for at starte anlægget igen.
• Kunden informeres om den færdige installation.
• Alle manualer afleveres til kunden.
Montørens navn:
Bemærkning:
6.2.
Idriftsættelse AMP 300-800
• Luk bundpladen, hvis den står åben.
• Spørg kunden om ønsker til anlæggets drift.
• Tænd strømforsyningen til anlægget.
• Betjeningspanelets ”Opstartsguide” starter automatisk ved første igangsættelse. Ellers kan den
aktiveres manuelt under betjeningsmenupunktet
”Indstillinger - Opstartsguide”. Se også side 19 i
Instruktionsbogen, som er leveret med anlægget.
Opstartsguiden skal gås helt igennem og slutter
med at starte anlægget.
22
ja nej
Måltegninger
AML 100 H
A
104
3
218*
174**
994**
1125**
1
246
255*
8
125*
960
224*
Bilag 1
6(R)
7
6(L)
1170
B
2
5
4(R)
4(L)
B
9*
A
125
1 = Afkast (version L)
Indtag (version R)
2 = Indtag (version L)
Afkast (version R)
3 = Indblæsning
4(L) = Udsugning version L
4(R) = Udsugning version R
5 = Vægramme
6(L) = Kondensafløb version L
6(R) = Kondensafløb version R
7 = El-tilslutning
8 = Ophængssæt
477*
578*
125
359*
509*
659*
809*
* Afstand fra overkanten eller bagkanten af vægrammen til midt hul.
** Afstand fra venstre kant af vægrammen til midt hul.
(L): Venstre version, (R): Højre version
Bilag 1 - 23
AML 100 V
125
A
125
1
174**
994**
1125**
3
4(L)
5
4(R)
246
255*
2
218*
224*
8
1170
7
6(L)
B
6(R)
B
9*
A
960
1 = Afkast (version L)
Indtag (version R)
2 = Indtag (version L)
Afkast (version R)
3 = Indblæsning
4(L) = Udsugning version L
4(R) = Udsugning version R
5 = Vægramme
6(L) = Kondensafløb version L
6(R) = Kondensafløb version R
7 = El-tilslutning
8 = Ophængssæt
477*
578*
129*
104**
359**
509*
659*
809*
Boringer til luftkanaler:
+40 mm
+15 mm
+40 mm
129*
+15 mm
Væg
* Afstand fra overkanten eller bagkanten af vægrammen til midt hul.
** Afstand fra venstre kant af vægrammen til midt hul.
(L): Venstre version, (R): Højre version
Bilag 1 - 24
AML 100 H - Loftramme
A
5
220*
1016**
1148**
227*
126**
128*
960
196**
3
4(R)
246
258*
2
1
1170
4(L)
6(R)
A
7
6(L)
125
588*
425*
555*
151*
125
21*
577
9**
1203**
1212
* Afstand fra overkanten af loftrammen eller væggen til midt hul.
** Afstand fra venstre kant af loftrammen til midt hul.
(L): Venstre version, (R): Højre version
Bilag 1 - 25
1 = Afkast (version L)
Indtag (version R)
2 = Indtag (version L)
Afkast (version R)
3 = Indblæsning
4(L) = Udsugning version L
4(R) = Udsugning version R
5 = Loftramme
6(L) = Kondensafløb version L
6(R) = Kondensafløb version R
7 = El-tilslutning
AML 100 V - Loftramme
A
1
227*
220*
5
2
1016**
1148**
196**
125
125
3
258*
246
4(R)
1170
4(L)
6(R)
A
6(L)
7
960
588*
425*
555*
151*
129*
126**
21*
577
9**
1203**
1212
* Afstand fra overkanten eller bagkanten af loftrammen til midt hul.
** Afstand fra venstre kant af loftrammen til midt hul.
(L): Venstre version, (R): Højre version
Bilag 1 - 26
1 = Afkast (version L)
Indtag (version R)
2 = Indtag (version L)
Afkast (version R)
3 = Indblæsning
4(L) = Udsugning version L
4(R) = Udsugning version R
5 = Loftramme
6(L) = Kondensafløb version L
6(R) = Kondensafløb version R
7 = El-tilslutning
AML/AMP 300-800 H
Her vist: AML/AMP 300HB med udsugning på højre side og en panelrække. (Vægrammen ved AML/AMP 500HB og 800HB
ser anderledes ud end vist her.)
k
i
p
h
A
3
q
c
1
8
d
2
e
8
4
9
6
5
7
f
B
B
A
g
AML/AMP 300H:
1 = Afkast
2 = Indtag
3 = Indblæsning
4 = Udsugning
5 = Vægramme
6 = Kondensafløb
7 = El-tilslutning
8 = Centermarkering
9 = FREM + RETUR
b
g
For AML/AMP 500 og 800 se
side 30
a
AML/AMP
a
b
c
d*1
e
f
g
h*1
i*2
k
p*1
q*2
300
1274 578 1244 220 327 564 200 136
140 897 297 17,5
500
1600 779 1570 286 432 764 250
171
178 1170 404
800
1910 915 1880 310 467 901
252 242 1433 438 1814
315
82
*1 Afstand fra overkanten af vægrammen til midt hul.
*2 Afstand fra venstre kant af vægrammen (uden monteringstap) til midt hul.
*3 Se ”Bilag 2 Yderligere Mål”.
Bilag 1 - 27
AML/AMP 300-800 V
Her vist: AML/AMP 300VC med udsugning på højre side og to panelrækker. (Vægrammen ved AML/AMP 500VC og 800VC
ser anderledes ud end vist her.)
A
i
1
2
p
k
q
c
g
4
8
e
d
g
3
9
6
8
5
f
h
B
7
A
B
b
AML/AMP 300V:
1 = Afkast
2 = Indtag
3 = Indblæsning
4 = Udsugning
5 = Vægramme
6 = Kondensafløb
7 = El-tilslutning
8 = Centermarkering
9 = FREM + RETUR
For AML/AMP 500 og 800 se
side 31.
a
Boringer til luftkanaler:
+40 mm
+40 mm
h
+15 mm
+15 mm
Væg
AML/AMP
a
b
c
d*1
e
f
g
h*1
327 564 200 217
i*2
k
p*1
300
1274 578 1244 115
500
1600 779 1570 147 432 764 250 328 178 1170 404
800
1910 915 1880 159 467 901
q*2
140 897 297 17,5
82
315 206 242 1457 438 1814
*1 Afstand fra bagkanten af vægrammen til midt hul.
*2 Afstand fra venstre kant af vægrammen (uden monteringstap) til midt hul.
*3 Se ”Bilag 2 Yderligere Mål”.
Bilag 1 - 28
AML/AMP 300-800 DIDE
Her vist: AML/AMP 300HDIDE med udsugning på højre side og tre panelrækker. (Vægrammen ved AML/AMP 500HDIDE og
800HDIDE ser anderledes ud end vist her.)
k
i
p
A
3
q
v
4
8
t
s
1
e
2
9
6
8
5
u
7
B
h
A
B
g
AML/AMP 300HDIDE:
1 = Afkast
2 = Indtag
3 = Indblæsning
4 = Udsugning
5 = Vægramme
6 = Kondensafløb
7 = El-tilslutning
8 = Centermarkering
9 = FREM + RETUR
g
b
g
a
AML/AMP
a
b
e
g
h*1
i*2
g
For AML/AMP 500 og 800 se
side 30.
k
p*1
q*2
s
t
u
v
300
1274 578 327 200 136
140 897 297 17,5 125
125 368 547
500
1600 779 432 250
171
178 1170 404
133
133 489 1060
800
1910 915 467 315
252 242 1433 438 1814
*3
*3
82
*3
*1 Afstand fra overkanten af vægrammen til midt hul.
*2 Afstand fra venstre kant af vægrammen (uden monteringstap) til midt hul.
*3 Se ”Bilag 2 Yderligere Mål”.
Bilag 1 - 29
*3
AML/AMP 300-800 H - Loftramme
Her vist: AML/AMP 300HT - CF med udsugning på højre side og 3 panelrækker.
A
p -0+20
i
h -0+20
k
3
q
d
c
e -0+20
1
4
9
6
2
a
7
b
f
5
A
g
Z
Z
g
Z
Z
Z
AML/AMP 300H:
1 = Afkast
2 = Indtag
3 = Indblæsning
4 = Udsugning
5 = Loftramme
6 = Kondensafløb
7 = El-tilslutning
9 = FREM + RETUR
Z
Z
AML/AMP
Z
a
Z
Z
b
c
d
For AML/AMP 500 og 800 se
side 36
e*1
f
g
h*1
i*2
k
p*1
q*2
Z
300
1274
572
1244
1293
332
559
200
135
167
897
296
45
*3
500
1600
779
1570
1621
437
764
250
170
202
1170
403
106
*3
800
1910
916
1880
1931
472
901
315
251
266
1433
437
1838
*3
*1 Afstand fra overkanten af loftrammen til midt hul. Anlægget kan justeres i højden med +20/-0 mm.
*2 Afstand fra venstre kant af loftrammen til midt hul.
*3 Se ”Bilag 2 Yderligere Mål”.
Bilag 1 - 30
AML/AMP 300-800 V - Loftramme
Her vist: AML/AMP 300VT med udsugning på højre side og 3 panelrækker.
A
p -0+20
1
2
3
q
d
c
4
9
6
g
e -0+20
g
7
a
5
b
f
A
k
Z
Z
Z
h
Z
Z
i
Z
AML/AMP
Z
Z
a
b
Z
c
d
AML/AMP 300V:
1 = Afkast
2 = Indtag
3 = Indblæsning
4 = Udsugning
5 = Loftramme
6 = Kondensafløb
7 = El-tilslutning
9 = FREM + RETUR
For AML/AMP 500 og 800 se
side 36.
Z
e*1
f
g
h
i*2
k
p*1
q*2
Z
300
1274
572
1244 1293
332
559
200
210
167
897
296
45
*3
500
1600
779
1570
1621
437
764
250
327
203
1170
403
106
*3
800
1910
916
1880 1931
472
901
315
206
266
1457
437
1838
*3
*1 Afstand fra bagkanten af loftrammen til midt hul. Anlægget kan justeres i højden med +20/-0 mm.
*2 Afstand fra venstre kant af loftrammen til midt hul.
*3 Se ”Bilag 2 Yderligere Mål”.
Bilag 1 - 31
AMP 300-800 H - CC (med kølemodul)
Her vist: AMP 300HB-CC med udsugning på højre side og en panelrække. (Vægrammen ved AMP 500HB-CC og AMP 800HBCC ser anderledes ud end vist her.)
k
i
p
h
A
3
q
5
8
2
1
8
4
9
6
e
d
c
7
f
B
A
g
g
B
b
AMP 300H-CC:
1 = Afkast
2 = Indtag
3 = Indblæsning
4 = Udsugning
5 = Vægramme
6 = Kondensafløb
7 = El-tilslutning
8 = Centermarkering
9 = FREM + RETUR
a
AMP
a
b
c
d*1
e
For AMP 500 og 800 se side
30.
p*1
q*2
300
1274 972 1244 220 327 958 200 136
f
g
h*1
140 897 296
i*2
k
14,5
500
1600 1185 1570 286 432 1170 250
171
178 1170 404 82/1491*4
800
1910 1322 1880 310 467 1307 315
252 242 1433 432
69
*1 Afstand fra overkanten af vægrammen til midt hul.
*2 Afstand fra venstre kant af vægrammen (uden monteringstap) til midt hul.
*4AMP/Kølemodul.
Bilag 1 - 32
AMP 300-800 HDIDE - CC (med kølemodul)
Her vist: AML/AMP 300HDIDE-CC med udsugning på højre side og tre panelrækker. (Vægrammen ved AMP 500HDIDE-CC og
AMP 800HDIDE-CC ser anderledes ud end vist her.)
A
i
p
k
3
4
q
v
8
2
t
s
1
8
9
6
e
5
7
u
h
B
g
B
AMP 300HCIDE-CC:
1 = Afkast
2 = Indtag
3 = Indblæsning
4 = Udsugning
5 = Vægramme
6 = Kondensafløb
7 = El-tilslutning
8 = Centermarkering
9 = FREM + RETUR
g
b
g
A
a
AMP
a
b
e
g
h*1
g
For AMP 500 og AMP800 se
side 30.
p*1
q*2
s
t
300
1274 972 327 200 136
140 897 296
i*2
k
14,5
125
125
500
1600 1185 432 250
171
178 1170 404 82/1491*4
133
133 895 1060
800
1910 1322 467 315
252 242 1433 432
*3
*3
69
*1 Afstand fra overkanten af vægrammen til midt hul.
*2 Afstand fra venstre kant af vægrammen (uden monteringstap) til midt hul.
*3 Se ”Bilag 2 Yderligere Mål”.
*4AMP/Kølemodul.
Bilag 1 - 33
u
v
762 547
*3
*3
Isometrisk Visning
AML/AMP 500H
1
5
2
3
9
AML/AMP 500H DIDE
7
6
4
1
5
2
3
9
7
4
6
AML/AMP 800H
9
5
7
2
4
1
3
6
AML/AMP 800H DIDE
9
5
7
2
4
1
6
3
1 = Afkast
2 = Indtag
3 = Indblæsning
4 = Udsugning
5 = Vægramme
6 = Kondensafløb
Bilag 1 - 34
7 = El-tilslutning
9 = FREM + RETUR
AML/AMP 500V
1
5
2
3
7
9
6
4
AML/AMP 500V DIDE
1
5
2
3
9
4
7
6
AML/AMP 800V
9
2
5
1
4
7
1
6
AML/AMP 800V DIDE
9
2
5
1
1
1 = Afkast
2 = Indtag
4
7
6
3 = Indblæsning
4 = Udsugning
5 = Vægramme
6 = Kondensafløb
Bilag 1 - 35
7 = El-tilslutning
9 = FREM + RETUR
AML/AMP 500H - Loftramme
1
2
5
7
3
6
9
AML/AMP 500V - Loftramme
4
1
2
5
7
3
9
AML/AMP 800H -Loftramme
6
4
2
9
5
1
4
7
6
3
6
AML/AMP 800V - Loftramme
5
9
2
4
1
7
6
3
1 = Afkast
2 = Indtag
6
3 = Indblæsning
4 = Udsugning
5 = Loftramme
6 = Kondensafløb
Bilag 1 - 36
7 = El-tilslutning
9 = FREM + RETUR
Modelversioner AML/AMP 300-800
Version T:
Indblæsning i top.
Version C:
Indblæsning i midt.
Version B:
Indblæsning i bund.
Version DI:
Indblæsning rørført.
Version DE: Udsugning rørført.
c
b
AML/AMP
a
d
b
e
a
e
d
Version RE: Indtag og afkast med firkantede ILU’er.
a
b
c
d
e
500
65
250
940
41
200
800
75
360
1040
36
235
Bilag 1 - 37
Bilag 2
Yderligere mål
Kondensafløb AML/AMP 500/800
Vandvarmeflade
b*
AML/AMP 300
191*
a**
500
800
40
a**
b*
side
44 403venstre
48
435 højre
18.5***
Varmeanlæggets fremløb tilsluttes studsen mærket med
”FREM” og returløb tilsluttes studsen mærket med ”RETUR”.
Frem er op for oven, retur er ned for neden.
AML/AMP 800, versioner DI og DE
1910
315
315
AML/AMP 500/800
500: ”FREM” tilslutning ligger mod front.
c*
800: ”RETUR” tilslutning ligger mod front.
a**
b
67941
792 55
797
50
c*
46
47
45
side
højre
venstre
venstre
AMP 500/800 med kølemodul
b**
a**
250
c*
b
832
1078
Ø250
500
800
800 DE, DIDE
144*
a**
152*
b
a**
a**
800 DIDE
699
800 DIDE, med kølemodul 1119
500
800
800 DE, DIDE
a**
b
108441
119855
1203
50
c*
46
47
45
side
højre
venstre
venstre
b**
1566
1986
*
Fra overkanten af vægrammen.
** Fra væggen.
*** Fra venstre kant af vægrammen.
Bilag 2 - 38
Elektrisk tilslutning
Ophængssæt, vinkler
15
218*
AML 100
19
45
105
1125***
40
10
15
192*
117*
55
ø6
AML/AMP 300
6,5
3,0
38
1224***
17
AMP 300 med kølemodul
296*
59
32
,3
ø8
238**
Ophængssæt, justerbart
402*
18
AML/AMP 500
8
49**
3
25
100
20
48**
26*
AML/AMP 800
50
6
b*
400
AMP 500/800 med kølemodul
a**
a**
b*
500
54
374
800
54
409
*
Fra overkanten af vægrammen.
** Fra væggen.
*** Fra venstre kant af vægrammen.
Bilag 2 - 39
Postionering af ophængssættet
AML/AMP 300, 500 og 800
Afstand (A) væg- Optisk afstand
ramme til loft
anlæg til loft
AML/AMP
min.
maks.
min.
maks.
c**
d1** d2** e*** f***
300
9
24
19
34
152
476
476
11,5
43,5 1195,5
500
4
19
11,5
26,5
189
639
639
15,5
47,5 1525,5 1557,5
800
3,5
18,5
11
26
306
756
756
15,5
47,5 1835,5 1867,5
800 (DE)
3,5
18,5
11
26
306
756
551
15,5
47,5 1835,5 1867,5
g***
h***
1227,5
AMP 300, 500 og 800 med kølemodul (CC)
Afstand (A) væg- Optik afstand
ramme til loft
anlæg til loft
AMP+CC
min.
maks.
min.
maks.
a**
b**
c**
CC 300
9
24
19
34
./.
240
./.
./.
./.
41,5
73,5
AMP 300
./.
./.
./.
./.
./.
./.
546
870
870
11,5
500
4
19
11,5
26,5
46
291
595 1045 1045 15,5
47,5 1525,5 1557,5
800
3,5
18,5
11
26
45
290
712
1162 1162 15,5
47,5 1835,5 1867,5
800 (DE)
3,5
18,5
11
26
45
290
712
1162 957
47,5 1835,5 1867,5
** Fra væggen.
*** Fra venstre kant af vægrammen.
(DE) Version DE - Udsugning rørført.
Bilag 2 - 40
d1** d2** e*** f***
15,5
g***
h***
1165,5
1197,5
43,5 1195,5
1227,5
Kondensafløb med loftramme
AML/AMP 300
AML/AMP 500
190
230
401-421
Vandvarmeflade med loftramme
44
433-453
AML/AMP 800
46
Varmeanlæggets fremløb tilsluttes studsen mærket med
”FREM” og returløb tilsluttes studsen mærket med ”RETUR”.
Frem er op for oven, retur er ned for neden.
48
Elektrisk tilslutning med loftramme
AML/AMP 300
AML/AMP 500
679
221-241
”FREM” tilslutning ligger mod front.
1255
401-421
1504
41
AML/AMP 500
AML/AMP 800
”RETUR” tilslutning ligger mod front.
44
55
793
433-453
AML/AMP 800
48
118
Bilag 2 - 41
Postionering af loftrammen
AML 100, AML/AMP 300, 500 og 800
AML/AMP
a**
b**
c**
d**
e**
f**
g***
h***
i***
j***
k***
100
-
21
151
425
555
-
9
-
-
-
1203
300
-
128
179
437
488
567
9
120
646
1172
1284
500
-
145
232
595
682
772
9
121
811
1501
1612
800
42
263
350
713
800
910
9
121
966
1811
1922
** Fra væggen.
*** Fra venstre kant af loftrammen.
Bilag 2 - 42
Bilag 3
El-diagrammer
Standardtilslutning AML 100, 300, 500 og 800
BK: Sort
BU: Blå
GN: Grøn
L
OR: Orange
N
YE: Gul
PE
S1
A1
3
1
EM
(*1) 2
J16-1
OR
J16-2
OR/BK
J16-3
BU
J16-4
BU/BK
J17-6
BU
2
2
3
3
L
N
YE/
GN
TR(*1)
3
PE
7
9
J 18
24V
J17-7
2
8
24V
GND
GND
B1
(*1,2,3)
0-10V
J17-3
0V 1
J16
Stik betjeningspanel
J16-1 13,5 VDC udgang
J16-2GND
J16-3 + RS485 (A)
J16-4 - RS485 (B)
J17
Stik optionstilslutning
J17-1 13,5 VDC udgang
J17-3GND
J17-4 13,5 VDC udgang
J17-5 PIR eller Ekstern start/External Emergency Stop/
analog BMS Start (indgang 13,5VDC eller 0-10VDC)
J17-6GND
J17-7 0-10 Volt CO2 signal eller analog BMS flow eller
analog BMS temperatur/ External Emergency Stop
(indgang 0-10VDC eller 13,5VDC)
J17-8GND
J18
B2
(*1,3)
NC
7
3
B
NC
1
J17-8
P1
12V
J17-1
OR
A
+
J17-5
X1
GND
-
J17-4
4
12V
BMS stik (LON®, KNX®, MODBUS®, BACnetTM), se
side 41.
(*1)Option
(*2)
Kombination B1 med analog BMS flow eller analog
BMS temperatur er ikke muligt.
(*3)
Kombination External Emergency Stop med B2
eller B1 eller Ekstern Start eller analog BMS Start
er muligt.
External Emergency Stop, Ekstern start, analog
BMS start - se afsnit ”Eksterne forbindelser” på
side 19.
A1Ventilationsanlæg
B1
Intern/ekstern CO2 sensor (*1)
B2
Bevægelsessensor (PIR) (*1)
EM
Energimåler (*1, AML 300, 500, 800)
P1Betjeningspanel
S1Forsyningsadskiller (Ikke Airmaster leverance)
TR
Strømforsyning 24 Volt DC (*1)
X1
Klemrække strømforsyning
Alle digitale og analoge indgange kan programmeres vha. programmet ”Airlinq Service Tool”.
Bilag 3 - 43
Standardtilslutning AMP 300, 500, 800
BK: Sort
L
J3-1
OR
N
J3-2
OR/BK
J3-3
BU
J3-4
BU/BK
J1-1
1
J1-2
2
J1-11
7
J1-12
8
PE
S1
J1-10
3
2
4
P1
GND
GND
BU
YE/
GN
0-10V
NC
NC
External start (*1)
3
3
3
A-BMS start (*1)
J1-5
J1-14
0-10V
J1-11
N PE
GND
J1-13
0-10V
J1-11
S2
NO
J1-3
COM
J1-4
GND
< 24V/100mA/2VA
J1Stik optionstilslutning
J1-1
24 V (DC) udgang, en sensor
J1-2
GND (24 V)
J1-3
Alarm klemme 1 (NO)
J1-4
Alarm klemme 2
J1-5Analog BMS Start/External Emergency Stop,
digital indgang
J1-6
Manuel start, digital indgang
J1-7
PIR signal, digital indgang
J1-8
12 V (DC) udgang
J1-9
12 V (DC) udgang
J1-10
GND PIR
J1-11
GND (CO2 signal, analog BMS flow signal,
analog BMS temperatur signal)
J1-12
0-10 Volt CO2 signal indgang
J1-13
0-10 Volt analog BMS temperatur signal indgang
J1-14
0-10 Volt analog BMS flow signal indgang (linear)
J3
J3-1
J3-2
J3-3
J3-4
B2
(*1)
J1-8
J4
J5
B1
(*1)
J1-8
OR
L
YE: Gul
24V
J1-6
X1
OR: Orange
B
12V
J1-7
A1
A
+
J1-9
1
GN: Grøn
GND
-
J1-9
EM
(*1)
BU: Blå
12V
Stik betjeningspanel
12 V (DC) udgang
GND (12 V)
+ RS485 (A)
- RS485 (B)
J4
J5
COM
A-BMS flow (*1)
A-BMS temp. (*1)
Alarm (*1)
Mini-B USB stik (pc-tilslutning)
BMS stik (LON®, KNX®, MODBUS®, BACnetTM)
(*1)Option
A1Ventilationsanlæg
B1
Ekstern CO2 sensor (*1)
B2
Bevægelsessensor (PIR) (*1)
EM
Energimåler (*1)
P1Betjeningspanel
S1Forsyningsadskiller (Ikke Airmaster leverance)
S2
Alarm kontakt
X1
Klemrække strømforsyning
External Emergency Stop - se afsnit ”Eksterne forbindelser”
på side 20.
Alle digitale og analoge indgange kan programmeres
vha. en pc med programmet ”Airlinq Service Tool”.
Bilag 3 - 44
Standardtilslutning AMP 300 med kølemodul
L
N
PE
S1
4 1
1
OR
X1
4
1
YE/
GN
GY
4 1
BU
OR
J3-2
OR/BK
J3-3
BU
J3-4
BU/BK
J1-1
1
J2-2
J1-2
2
J2-3
J1-11
7
J1-12
8
A2(*1)
FT
J3-1
J1-10
3
2
4
X1
OR
3
L
3
YE: Gul
B1
(*1)
0-10V
NC
B2
(*1)
NC
J1-8
External start (*1)
J1-6
A1
BU
GND
GN: Grøn
OR: Orange
24V
GND
BU: Blå
GY: Grå
B
12V
J1-7
J16-7
YE/
GN
A
P1
+
J1-9
BK
YE/GN
GY
BN
EM
(*1)
1
BN: Brun
GND
-
J1-9
N PE 1
L
BK: Sort
12V
J1-8
A-BMS start (*1)
J1-5
J1-14
J4
0-10V
J1-11
J5
GND
J1-13
0-10V
J1-11
3
N PE
S2
NO
J1-3
COM
J1-4
J1
Stik optionstilslutning
J1-1
24 V (DC) udgang, en sensor
J1-2
GND (24 V)
J1-3
Alarm klemme 1 (NO)
J1-4
Alarm klemme 2
J1-5Analog BMS Start/External Emergency Stop,
digital indgang
J1-6
Ekstern start, digital indgang
J1-7
PIR signal, digital indgang
J1-8
12 V (DC) udgang
J1-9
12 V (DC) udgang
J1-10
GND PIR
J1-11
GND (CO2 signal, analog BMS flow signal,
analog BMS temperatur signal)
J1-12
0-10 Volt CO2 signal indgang
J1-13
0-10 Volt analog BMS temperatur signal indgang
J1-14
0-10 Volt analog BMS flow signal indgang (linear)
J2
J2-1
J2-2
J2-3
Stik styring kølemodul
GND - Start kølemodul
12 V (DC) udgang
12 V (DC) indgang - Kontrol kølemodul
J3
J3-1
J3-2
Stik betjeningspanel
12 V (DC) udgang
GND (12 V)
GND
< 24V/100mA/2VA
COM
A-BMS flow (*1)
A-BMS temp. (*1)
Alarm (*1)
J3-3
J3-4
+ RS485 (A)
- RS485 (B)
J4
J5
Mini-B USB stik (pc-tilslutning)
BMS stik (LON®, KNX®, MODBUS®, BACnetTM)
J16-7
CC-start (Start kølemodul)
(*1)Option
A1Ventilationsanlæg
A2Kølemodul
B1
Ekstern CO2 sensor (*1)
B2
Bevægelsessensor (PIR) (*1)
EM
Energimåler (*1)
FT
Kondensatsvømmer kølemodul
P1Betjeningspanel
S1
Forsyningsadskiller (Ikke Airmaster leverance)
S2
Alarm kontakt
X1
Klemrække strømforsyning
External Emergency Stop - se afsnit ”Eksterne forbindelser”
på side 20.
Alle digitale og analoge indgange kan programmeres
vha. en pc med programmet ”Airlinq Service Tool”.
Bilag 3 - 45
Standardtilslutning AMP 500 og 800, med kølemodul
L
N
PE
A2(*1)
S1
4 1
X1
OR
4 1
YE/
GN
BU
J3-2
OR/BK
J3-3
BU
J3-4
BU/BK
J1-1
1
J 12
EvT
J 13
J1-2
2
J 14
J1-11
7
J1-12
8
1
4
OR
OT
CdT
1
J3-1
1
1
GY GY GY GY
J1-10
GND
GN: Grøn
OR: Orange
YE: Gul
24V
GND
BU: Blå
GY: Grå
B
B1
(*1)
0-10V
12V
NC
J1-7
BK
BN
BU
YE/GN
GY
BN
A
P1
+
J1-9
N PE 1 2 3 4
BN: Brun
GND
-
J1-9
L
BK: Sort
12V
B2
(*1)
NC
3
2
4
X1
OR
3
L
J1-8
BU
3
3
N PE
J1-14
J3
J3-1
J3-2
GND
J1-13
J5
0-10V
J1-11
S2
NO
J1-3
COM
J1-4
Stik styring kølemodul
GND - Start kølemodul
12 V (DC) udgang
12 V (DC) indgang - Kontrol kølemodul
Stik betjeningspanel
12 V (DC) udgang
GND (12 V)
0-10V
J1-11
J4
J1
Stik optionstilslutning
J1-1
24 V (DC) udgang, en sensor
J1-2
GND (24 V)
J1-3
Alarm klemme 1 (NO)
J1-4
Alarm klemme 2
J1-5Analog BMS Start/External Emergency Stop,
digital indgang
J1-6
Ekstern start, digital indgang
J1-7
PIR signal, digital indgang
J1-8
12 V (DC) udgang
J1-9
12 V (DC) udgang
J1-10
GND PIR
J1-11
GND (CO2 signal, analog BMS flow signal,
analog BMS temperatur signal)
J1-12
0-10 Volt CO2 signal indgang
J1-13
0-10 Volt analog BMS temperatur signal indgang
J1-14
0-10 Volt analog BMS flow signal indgang (linear)
J2
J2-1
J2-2
J2-3
A-BMS start (*1)
J1-5
A1
YE/
GN
External start (*1)
J1-6
J2-1
1
J2-2
EM
(*1)
J2-3
J1-8
GND
< 24V/100mA/2VA
J3-3
J3-4
J4
J5
COM
A-BMS flow (*1)
A-BMS temp. (*1)
Alarm (*1)
+ RS485 (A)
- RS485 (B)
Mini-B USB stik (pc-tilslutning)
BMS stik (LON®, KNX®, MODBUS®, BACnetTM)
(*1)Option
A1Ventilationsanlæg
A2Kølemodul
B1
Ekstern CO2 sensor (*1)
B2
Bevægelsessensor (PIR) (*1)
CdT
Temperatursensor kondensator
EM
Energimåler (*1)
EvT
Temperatursensor fordamper
OT
Temperatursensor udetemperatur
P1Betjeningspanel
S1
Forsyningsadskiller (Ikke Airmaster leverance)
S2
Alarm kontakt
X1
Klemrække strømforsyning
External Emergency Stop - se afsnit ”Eksterne forbindelser”
på side 20.
Alle digitale og analoge indgange kan programmeres
vha. en pc med programmet ”Airlinq Service Tool”.
Bilag 3 - 46
Netværkstilslutning (digital BMS)
AML 100, 300, 500, 800
AMP 300, 500, 800
LON
LON®
J18
Bus-A indgang og Bus-B indgang (polaritet er
ligegyldig)
D1LON® status lysdiode, rød
S1
Service Pin (test knap)
J5
MODBUS®
MODBUS®
J18-1GND
J18-2 Bus-B indgang
J18-3 Bus-B udgang
J18-4 Bus-A indgang
J18-5 Bus-A udgang
Skærmen lægges ved hvert andet anlæg (1, 3, 5, 7, …) i
kæden på stel.
J5-1GND
J5-2 Bus-B indgang
J5-3 Bus-B udgang
J5-4 Bus-A indgang
J5-5 Bus-A udgang
Skærmen lægges ved hvert andet anlæg (1, 3, 5, 7, …) i
kæden på stel.
D9MODBUS® kommunikation, gul LED
D8MODBUS® fejl, rød LED
DIP-switch indstillinger:
SW1: På ”On” ved den første og den sidste enhed i kæden.
Ved alle andre enheder på ”Off”.
SW2/3:På ”On” når Bussen kræver ”failsafe biasing”, ellers
på ”Off”
D9MODBUS® kommunikation, gul LED
D8MODBUS® fejl, rød LED
DIP-switch indstillinger:
SW1: På ”On” ved den første og den sidste enhed i kæden.
Ved alle andre enheder på ”Off”.
SW2/3:På ”On” når Bussen kræver ”failsafe biasing”, ellers
på ”Off”
KNX®
KNX®
J18 grå KNX® GND
J18 rød KNX® +
D1KNX® status LED, grøn
SW2KNX® key, test knap
J5 grå KNX® GND
J5 rød KNX® +
D1KNX® status LED, grøn
SW2KNX® key, test knap
BACnetTM/IP
BACnetTM/IP
P1Indgang
P2Udgang
NS
Netværk Status LED
MS
Modul Status LED
P1BACnetTM/IP indgang
P2BACnetTM/IP udgang
NS
Netværk Status LED
MS
Modul Status LED
BACnetTM MS/TP
BACnetTM MS/TP
1
Signal common
2
Data 3Shield
4
Data +
5./.
NS
Netværk Status LED
MS
Modul Status LED
1
Signal common
2
Data 3Shield
4
Data +
5./.
NS
Netværk Status LED
MS
Modul Status LED
Bemærk: Tilslutningsledningen skal vælges iht. BMS
standarden.
Bemærk: Tilslutningsledningen skal vælges iht. BMS
standarden.
®
Bus-A indgang og Bus-B indgang (polaritet er
ligegyldig)
D1LON® status lysdiode, rød
S1
Service Pin (test knap)
Bilag 3 - 47
Bilag 4 Fejlbeskrivelser
Opstartsproblemer kan skyldes en simpel installationsfejl.
Gå derfor nedenstående fejlbeskrivelser igennem for at
være sikker på, at installationen er korrekt.
Fejl 1:
Betjeningspanelets luftmængdevisning blinker:
Fejlårsag: Dataforbindelse fra betjeningspanelet til anlægget er afbrudt.
Fejl 2:
PIR sensor uden funktion:
Fejlårsag: Lus fra +12V til første klemme NC mangler eller
der er byttet rundt på ledninger.
Fejl 3:CO2 sensor uden funktion.
Fejlårsag: Ledninger til ”0-10V” og ”GND” er byttet rundt.
Fejl 4: Alt 12 Volt forsynet udstyr virker ikke.
Fejlårsag: Ledninger til ”0-10V” og ”GND” er byttet rundt.
Fejl 5:
Alarm ”Lav Temp” udløses uanset temperaturer.
Fejlårsag: Fraluftspjældet åbner ikke. Tape er muligvis ikke fjernet (kun AML/AMP300). Se afsnit ”3.7.
Ventilationsanlæg”
Yderligere fejlbeskrivelser findes i instruktionsbogen.
Bilag 4 - 48
Tel.
DK - 9600 Aars
Fax. +45 98 62 57 77
+45 98 62 48 22
Danmark
[email protected]
13901 © Version - 05-11-2014
Industrivej 59