Klik her for at se hvilke aviser du kan vælge imellem

Skræddersyede plastvinduer og døre til den private bolig
Døre og vinduer der passer til dit hus
- direkte fra fabrik
- næsten ingen vedligeholdelse
- uforpligtende opmåling. Ring NU!
PRIMO System Vinduer
TILSLUTTET DANSK VINDUES CERTIFICERING
I • DVC
DT
RING •
EE
Kom og se de
mange muligheder
i vort showroom
- Vi har altid kaffe
på kanden.
RTIFIC
CE
Fabrikation og Salgsudstilling
Weekend 27. august til 29. august 2010 Nummer 277
Telefon 54 16 64 30
Århusvej 26 - 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 86 09 31 - Fax. 54 86 03 22 - www.edania.dk
Guldkysten i Guldborgsund
Det nordlige Guldborgsund med de tidligere
Stubbekøbing og Nørre
Alslev kommuner udvikler sig stadigt mere til regionens guldkyst. Positivt
præget af den centrale
beliggenhed ved motorvejen til hovedstaden og
Europa. Af havnemiljø
og lysbådehavne, og åndelige og fysiske faciliteter for den ungdom, der
skal bringe det danske
paradis videre ind i fremtiden.
Seneste tilvækst på guldkysten er Næsgaard Efterskole. Det er den tidligere
Nørre Ørslev Højskole,
efterfølgende ungdomsskole - som er rykket ind i
de traditionsrige grundtvigianske gemakker med
udsigt over Østersøen.
Der på stedet på den
nord-østlige spids af
Guldborgsund er mange
af Danmarks ypperste
landmænd
udklækket.
Indtil Den Classenske
Faglig - social
og personlig
udvikling
Agerbrugs Skole, i daglig tale kaldet Næsgaard
Landbrugsskole blev en
del af CELF i Nykøbing F.
og siden ophørte.
For 25 år siden var Guldborgsunds
borgmester
John Brædder (billedet)
elev på landbrugsskolen.
For kort tid siden holdt
han tale ved indvielsen
af Næsgaard Efterskole,
og man kunne høre det
grundtvigianske vingesus. Det var ham, der i sin
tale benævnte området
i nord og øst som guldkysten i Guldborgsund,
med speciel adresse til de
nye muligheder for både
uddannelse og åndsliv
etableringen af den nye
skole giver. Samt adresse
til den kæmpemæssige
udvidelse til langt over
10 millioner kr., som
Gunslevholm Idrætsefterskole for få måneder
siden indviede. Også til
brug for uddannelse og
kulturaktiviteter.
“ELVERKR OEN A/S”
40
ÅRS
Jubilæum
Kontakt: skoleleder Anita Herdahl, tlf. 54850794
Søndag kl. 12.00
Stegt rødspætte m/salat og hvide kartofler ..............FRIT VALG
Wienerschnitzel ..............................................................
125,-
Onsdag
Wienerschnitzel ..............................................................
125,-
Torsdag-Fredag-Lørdag-Søndag
Steak m/ bearnaise og pommesfrites,
salat, agurkesalat og ærter ............................................
Mørbrad medallion m/ champignon a la creme, ristet
skinke, hvide kartofler, salat, agurkesalat og ærter .....
Fyldt rødspætte m/ champignon a la creme,
pyntet med gravad laks og rejer, hvide kartofler ..........
155,151,158,-
Lørdags Gourmet 275,- Vinmenu 1 glas
Krabbecocktail ......................... 62,- Rosé vin ................. 29,Bøf bearnaise 200 g .............. 165,- Chianti Castiglioni 38,48,-
Muscat de
Rivesaltes ..............
Elverkroen A/S
Nykøbing Falster3FBMTLPMFt4LPMFHBEF29
4800 Nykøbing Ftwww.nykfrFBMTLPMFEk
Friskolen i Guldborgsund tilbyder
undervisning fra 0. til 9. klasse.
Friskolen i Guldborgsund
er god til at lære børn at læse.
ALLE DAGE SOMMER TAPAS:
Æg og rejer, røget laks og 2 slags ost .. 129,- m/ mørbrad 149,-
Chokolade marengs m/ citronfromage og friske frugter .......
Trivsel giver glade børn
38,-
4850 Stubbekøbing • Telefon 54 44 12 50
Hotel - Selskaber - Weekendophold - Vinfest
På Friskolen i Guldborgsund
bliver børnene glade for at gå i skole
(trivsel uden mobning)
Glade børn er lærenemme børn
Lave skolepenge: 495,- kr. pr. måned
incl. 1 ugentlig time svømmeundervisning.
14 dage gratis prøvetid (søskenderabat).
Fine bus og tog forbindelser
(Ø. Toreby station ligger i Friskolens "baghave")
FRISKOLEN i Guldborgsund
Industriparken 1 - Sundby 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54454162 - 60213209 - 60215560
2 . Guldborgsund Avis
Weekend 27. august til 29. august 2010
.$572)/(5
GLYHUVHNnO
VTXDVKIUXJW
S\QWHJU VNDU
RJPHJHWPHUH
Fra havedrømme...
GRÆSSLÅNING
HÆKKLIPNING
BELÆGNINGSARBEJDE
Karlsfeltvej 23 - 4850 Stubbekøbing
Telefon 54166430 - Fax 54442701
[email protected]
Anlægsgartner
Kim Gram Jakobsen
Aarestrupvej 10
4880 Nysted
Mobil 2396 3139
Carsten Wulff-Clausen
ansvarshavende redaktør
Mobil tlf. 30867768
[email protected]
Vi vil give vores læsere positive oplevelser.
Fred og ro til fordybelse. Information om det
der sker i Guldborgsund. Plads til aktiv debat.
Guldborgsund Avis udkommer som trykt avis
til alle husstande i Guldborgsund Kommune
hver sidste weekend i månederne.
Desuden udkommer vores internet-avis
guldborgsundavis.dk 24 timer i døgnet.
Tryk: Provins-Trykkeriet
. Kloakering
. TV kloakinspektion
. Forsikringsskader
. Dræning
. Støbning af fundamenter
. Nedbrydning af huse og
. fundamenter
af jord m.v.
. Flytning
Lægning af fliser
. Udlejning af rendegraver,
8lk%BcfXbd\jk\i
Jµi\eC\ai\E`\cj\e
Hjortebjerg 18 , 4800 Ny
k. F.
K\ c\ ]f e ,+ + + .' (-
minigraver og mandskab
Mobil 21 47 19 69
=‚\kl]fiY`e[\e[\#
XkkiXbk`mkk`cYl[
7+25.,/'+‘(*+60,1'(/(*$7
%HVW\UHOVHQIRU7KRUNLOG+¡HJKV0LQGHOHJDWLQGNDOGHUKHUPHG
DQV¡JQLQJHUWLOXGGHOLQJIUDOHJDWHWIRU
'¡OOHIMHOGH0XVVH8GGHOLQJVXGYDOJ
'HWHUQXWLGWLODWV¡JH
'¡OOHIMHOGH0XVVH8GGHOLQJVXGYDOJ
RP¡NRQRPLVNVW¡WWH
WLODOPHQQ\WWLJWIRUPnOSn‘VWOROODQG
'HUNDQNXQV¡JHVWLOHQIRUHQLQJHOOHUOLJQHQGH
GHUWLOJRGHVHUÁHUHSHUVRQHU
'HUNDQVnOHGHVLNNHV¡JHVWLOHQNHOWSHUVRQHU
$QV¡JQLQJVVNHPDGHUHUREOLJDWRULVN
NDQGRZQORDGHVSn
ZZZGRHOOHIMHOGHPXVVHPDUNHGHOOHUNRQWDNW
IRUPDQGIRUXGYDOJHW-HQV3HWHUVHQ
‘VWYHM1\VWHGWOI
$QV¡JQLQJVIULVWGHQVHSWHPEHU
/HJDWHWVIRUPnOHUDW\GHVW¡WWHWLONXOWXUHOWYHOJ¡UHQGHHOOHU
DOPHQQ\WWLJW DUEHMGH L 1\VWHG .RPPXQH PHG KRYHGY JW Sn
NXOWXUHOWDUEHMGHKHUXQGHUE\JQLQJVIUHGQLQJRJUHVWDXUHULQJDI
EHYDULQJVY UGLJH E\JQLQJHU L ¡YULJW NXQVWQHULVN XGVP\NQLQJ
PXVLNWHDWHUXGJLYHOVHUYHGU¡UHQGHKLVWRULVNHRJDUN RORJLVNH
HPQHUPHGWLONQ\WQLQJWLO1\VWHG.RPPXQH
)ULVWHQIRULQGJLYHOVHDIDQV¡JQLQJHUHUVHQHVWGHQRNWREHU
$QV¡JQLQJVVNHPDNDQUHNYLUHUHV
$'92.$7),50$(7'5$&+0$11
)RUVLNNHUKHGHQVVN\OG
7RUYHW1\N¡ELQJ)
7OI)D[
2*#!-/&02,#
=80%$
444 -%&2*#!-/&02,##)
%HV¡JYRUHV
*c5'%87,.GHU
EXJQHUDIJRGHWLOEXG
Palle Andersen
Tokkerupvej 3, Kettinge
Tlf. 54 87 33 72
Mobil 20 44 21 44
www.tokkerupvej3.dk
TAGRENDER · NEDLØB
KVISTE · VELUX-VINDUER
SKORSTENE · SKOTRENDER
INDDÆKNINGER
M.L. BLIK
& RØR
MAGNUS LAURIDSEN
FRIHEDSVEJ 28
4850 STUBBEKØBING
TLF. 54 44 24 13
27 81 54 12
! "
#$ #%"
#$
+XVXGOHMHVL1\VWHG
+XVSnFD NYPPHGKDYH
+XVOHMHNU SUPGUH[FOIRUEUXJ
+HQYHQGHOVHWOI
DRIK DIG SUND
$QV¡JQLQJHUVHQGHVWLO
$GYRNDW-¡UJHQ7KRPVHQ
$/93(*938/$92#&(%1$/91(*93 /$%-/!/2&
9*$)1(-,$/9:99& ,&$9:9./(09
LET’S ZUMBA®!
7/9#29+$#9$,9*(**$9*1-,9-',9(9+ 3$,9$**$/93(*9#29!*-1
*8/$9
190.(**$
=80%$ŠHUIRUDOOHRJVnVHOYRPGXDOGULJKDUGDQVHWI¡U
):(!1:.%3/0:).$+9"3::(%,3:.6%:
!-!(!:%6"/!1$2:-%$:!,,%
9LVWDUWHUVWLOOHRJUROLJWPHGDWO UHJUXQGWULQQHQH'HUHU
-/$%1.%:
&!#),)3%3%1:
%1:
4.$%15)2%2:
): "14'2+,!5%1: 2!-3
LQJHQIDFLWOLVWHPDQNDQLNNHJ¡UHQRJHWIRUNHUW
%6"/!1$:/':,/1'%,
=80%$ŠHUHQVMRYRJHIIHNWLYPnGHDWWU QHSnVDPWLGLJ
PHGPDQInUU¡UWODWWHUPXVNOHUQH
412%3:/01%33%2:%&3%1:$%,3!'%1.%2:.)5%!4:.$%15)2.).'%.
&/1%'71:2/-:%.%4.$%15)2.).':/':07:3)$204.+3%1:$%1:3),0!2
'XInUVDWSXOVHQRSRJInUPDVVHUDIVYHGSnSDQGHQ0¡G
2%2:$%.:%.+%,3%
RSRJY UPHGWLODWEHY JHGLJWLOODWLQDPHULNDQVNHU\WPHU
VDPWLGLJPHGGXInUIRUEU QGWQRJOHNDORULHU
9:99*$)1(-,$/9699+(,9/(09)/9
9:99*$)1(-,$/9699+(,9/(09)/9
9LKDUKROGWLUVGDJWRUVGDJRJO¡UGDJ
7/9#29+$#9$,9*(**$9*1-,9-',9(9+
3$,9$**$/93(*9#29!*-1
.OLNLQGSnZZZDRIJXOGERUJVXQGGNXQGHUNDWHJRULHQ0R
*8/$9
190.(**$
WLRQ RJ EHY JHOVH RJ ILQG GHW!-!(!:%6"/!1$2:-%$:!,,%
KROG GHU SDVVHU GLJ (OOHU
):(!1:.%3/0:).$+9"3::(%,3:.6%:
ULQJSn
-/$%1.%:
&!#),)3%3%1: %1: 4.$%15)2%2: ): "14'2+,!5%1: 2!-3
%6"/!1$:/':,/1'%,
6WXGHUYRUHVQ\HSURJUDP
GHURPIDWWHUEnGH
412%3:/01%33%2:%&3%1:$%,3!'%1.%2:.)5%!4:.$%15)2.).'%.
/ROODQGRJ*XOGERUJVXQG
&/1%'71:2/-:%.%4.$%15)2.).':/':07:3)$204.+3%1:$%1:3),0!2
2%2:$%.:%.+%,3%
9HONRPPHQLG\QDPLVNVHOVNDE
9:99*$)1(-,$/9699+(,9/(09)/9
9:99*$)1(-,$/9699+(,9/(09)/9
Alt i rep. og nyt
...til virkelighed
M`bcXi\iXck`e[\e]fi1
Næste trykte
Guldborgsund Avis
udkommer
fredag
24. september
GENERALFORSAMLING
torsdag 30. september
på Perronteatret i Eskilstrup.
Mødet starter kl. 18.00
med rundvisning på teatret,
derefter spisning (smørrebrød).
Kl. 19.30 Generalforsamling
dagsorden iflg. vedtægterne.
Aftenen slutter med underholdning af “Gøglertruppen”.
HUSK! der skal købes
medlemskort senest ved
indgangen for at deltage.
www.nemme-skridt-til-sundhed.dk
+MHUWHOLJWDN
)RURSP UNVRPKHGHQYHG
(JRQ2OVHQV
ELV WWHOVH
7DNIRUGHPDQJHEORPVWHURJWU¡VWHQGHRUG
YLKDUPRGWDJHWLGHQVY UHWLG
(QVWRUWDNWLO1\VWHGYHVWJUXSSHVRPLKHOH
V\JGRPVSHULRGHQKDUY UHWHQVWRUVW¡WWH
IRURVG¡JQHWUXQGW
3nIDPLOLHQVYHJQH
,QJH2OVHQ
Patientforeningernes Netværk
Guldborgsund
Gratis information og rådgivning
til sygdomsramte, pårørende
og andre interesserede
Rådgivningen har åben
for personlig henvendelse
Mandag kl. 17.00-19.00
BorgernesListe
GULDBORGSUND
Frisegade 25, 4800 Nykøbing Falster
Telefon alle hverdage kl. 11.00-19.00
50 49 54 55
www.patientforeningernesnetvaerk.dk
Guldborgsund Avis . 3
Weekend 27. august til 29. august 2010
Gode slagter-tilbud - 24 timer i døgnet
Ugens tilbud
Gå ind på www.maglebraendeslagterforretning.dk
KLIK IND
- når det passer dig
KØD - PAKKE - MARKED
Frit valg mellem alle disse lækre tilbud
LÆKRE HJEMMELAVEDE
GRILLPØLSER
Frankfurter med eller
uden ost - Oksegrillpølser - Hvidløgsgrillpølser
Pr. 1/2 kg
Svinemørbrad
Oksefars
Revelsben
10-12% fedt 2,8 kg
2½ kg
3250
Koteletter m/ ben
3 stk. 1,2-1,5 kg
2 kg
FRIT VALG
KUN
Skinkeschnitzler
Lækkert til skolemadpakken
100,-
Koteletter u/ ben
2 kg
1,8 kg
Pålægspakke
Nakkekoteletter
Ribbensteg
3 kg
Skinkekød i tern
FRIT VALG af 5 x 100 g
pålæg og 1 stor leverpostej 500 g
2,2 kg
KUN
2,2 kg
6995
Ny leverance fra den
bornholmske sennepsfabrik
KOFOED’s SENNEP
4 varianter Pr. glas med 250 g
Nyrøget
Skinke
Mør Culotte
Pr. ½ kg
Pr. ½ kg
1750
4250
20,-
UGENS T
www.maglebraend ILBUD
eslagterforretning
.dk
Tilbudene gælder in
dt
il mandag 6. septem
ber
MAGLEBRÆNDE SLAGTERFORRETNING
v/ slagtermester Klaus Ove Pedersen
‘VWHUEUR0DJOHEU QGH6WXEEHN¡ELQJ7OI
www.maglebraendeslagterforretning.dk
4 . Guldborgsund Avis
Weekend 27. august til 29. august 2010
KUNST & DESIGNMØBLER
ART & DESIGN STUDIO
UDSTILLINGSMODELLER SÆLGES !
ART & DESIGN STUDIO APS . Herningvej 36 . DK - 4800 Nykøbing F. . www.art-design-studio.dk . tel. 5481 7199
Guldborgsund Avis . 5
Weekend 27. august til 29. august 2010
KUNST & DESIGNMØBLER
ART & DESIGN STUDIO
Velkommen til åbent hus
Søndag d. 5. september 2010 kl. 10:00 - 15:00
Vi præsenterer:
Børge Mogensen
Hans J. Wegner
(1914 – 1972)
1914 – 2007)
Hans møbler er kendetegnet ved en selvsikker
enkelhed, som er renset for enhver antydning af
krukkeri eller modeluner, og som forklarer hvorfor
hans design efterspørges på tværs af generationer
og kulturer.
Hans J. Wegner er stolens ubestridte
mester i dansk design.
Han har tegnet utallige stole,
hvoraf en stor del er internationalt
anerkendte klassikere.
Model J39 ( Gyngestol )
Model 1789 ( Tremmesofa )
Nanna Ditzel
(1923 – 2005)
Nana Ditzel hører til blandt de mest
farvestrålende skikkelser i dansk møbeldesign.
Den karakteristiske interesse for
cirkulærer former og den utilslørede
begejstring for farver og nye materialer
kendetegner hendes design.
Model 3298 ( Trinidad )
Thomas Pedersen
(Født 1971 )
Thomas Pedersen er et af de mest omtalte unge
talenter på den danske designscene.
Nyklassikerprisen i 2009 føjer sig til en lang række af
priser, som Stingray har modtaget inden for de sidste
to år bl.a. Den Danske Designpris 2008/09 og den
internationalt anerkendte Red Dot Award 08.
Model 3500 ( Stingray )
ART & DESIGN STUDIO ApS | Herningvej 36 | 4800 Nykøbing F. | 5481 7199 | www.art-design-studio.dk
ART & DESIGN STUDIO APS | Herningvej 36 | 4800 Nykøbing F. | 5481 7199 | www.art-design-studio.dk
6 . Guldborgsund Avis
Weekend 27. august til 29. august 2010
Når Svend Åge kan
- kan du og jeg også
Svend Åge Madsen er født i 1939. Han debuterede som forfatter i en
alder af 24 år. Sprang bare ud i det, og derudaf kom ”Besøget”. Siden
er det blevet til over 30 værker, det seneste ”Når man mailer” udgivet
af forlaget Bindslev.
Den sidste bog er en samling på 330 sider af e-mails, Svend Åge har
sendt til en af sine venner. Journalisten Flemming Christian Nielsen,
der er født 4 år senere. De 2 begyndte i 2000 at korrespondere via
internettet, og det er over de forløbne 10 år blevet til hvad der ville
svare til 5.000 tætskrevne bogsider.
Indholdet af Svend Åge Madsens bog springer vi let og elegant over.
Det er en samling af betragtninger og oplevelser, hvor hele verden
står for skud. Men det, der er interessant, er forfatterens e-mail aktivitet, og vennens.
De 2 hører til de omtrentligt 70-åriges generation. De har livet igennem haft modet til at springe ud i noget nyt, ændre adfærd og tilvænning. Hvorved de har beriget deres liv. De seneste 10 år, fordi
de let og hurtigt kunne komme i kontakt med hinanden, udveksle
informationer og meninger.
Det mest interessante ved Svend Åge Madsens ”Når man mailer” er
altså det, at han gør det. Når han kan, kan du og jeg også. Fordi det
overhovedet ikke handler om teknik eller ekspertice, men om ren og
skær beslutsomhed og tilvænning.
Mindst halvdelen af Svend Åge Madsens jævnaldrende, eller ældre
har computer, hvorpå de kan benytte internettet og dermed e-mails.
Og de er godt igang. Netop fordi det drejer sig om ændring af adfærd
og tilvænning. Når først man er blevet en smule dus med teknikken,
så er det ganske let, og man bliver bidt af det.
- Jeg er lige fyldt 65 år, sagde en spændende multikunstner en dag.
Hvorefter han tilføjede, at han da regner med at leve endnu 30 år.
Og så kom hans pointe:
- Jeg er i fuld gang med at lære at bruge e-mails og internettet iøvrigt.
For jeg vil da ikke afskære mig fra den rigdom verden rummer de
næste mange år, bare fordi jeg er født i 1945.
Eksemplerne er efterhånden mange på, at de ældre generationer åbner for internet-slusen. Fordi jo ældre, des færre fordomme. Måske
kan nysgerrigheden ikke helt følge med, men det kan til gengæld
viljen til at prøve noget nyt og spændende - som ser ud til at rumme
fordele og fremtid.
E-mails har ikke alene den fordel, at de sendes i løbet af et splitsekund. De kan besvares prompte eller når tiden tillader. På alle tider
af døgnet. Det fremgår da også af Svend Åge Madsens bog, fra 13.02
til 23.37 og alle andre tidspunkter, som e-mailssystemet sørger for
bliver registreret både hos en selv og hos modtageren.
Citat fra 31. oktober 2005 kl. 23.27: I dag intet at berette.
Kortere kan det ikke gøres. Hvad ville en telefonsamtale ikke føre til?
Det er da elementært at forstå, at e-mails har overtaget førstepladsen
blandt vores kommunikationskanaler fra mobiltelefonen.
Dertil kommer, at e-mails kan benyttes så enkelt og fordomsfrit,
uden af den grund at ende uhøfligt.
Svend Åge Madsen ”Når man
mailer” er et underholdende og informativt værk. Men det vigtigste
ved bogen er egentlig det signal
den sender omkring internettet og
de enorme muligheder, der ligger
lige for vores allesammens fødder.
At bruge internettet og sende emails er alene et spørgsmål om adfærd og tilvænning. Når Svend Åge
kan, kan du og jeg også.
Guldborgsund Avis og
boghandler Ole Løj
samarbejder om at give læserne
inspiration og lyst til bogen, og
dermed “Vitaminer til hjernen”.
Guldborgsund Avis . 7
Weekend 27. august til 29. august 2010
COLORAMA-EKSPERTEN
GIVER DIG INSPIRATION
OG SUVERÆNE TILBUD
SIDSTE UDKALD PÅ FACADE OG TRÆBESKYTTELSE
20% RABAT
På alle 4½ og 9 liter
udendørs DEMIDEKK
SPAR
SPAR
20%
20%
9 liter
Jotun Mur
Olieforstærket Facademaling
■
Robust over for vand, vejr og vind
Giver en mat overflade
Ideel på næsten alle underlag
Vejl. pris kr. 879,- Nu kr.
■
■
■
703,-
Mat overflade og lang holdbarhed
Vandafvisende effekt
Lader huset »ånde«
Vejl. pris kr. 1.349,- Nu kr.
1.079,-
INDENDØRS
VÆGMALING
OG LOFTMALING
GARAGESALG
- HJÆLP OS MED AT RYDDE OP
Masser af gode kvalitetsprodukter, vi bare skal af med.
Jotun Demidekk i farverne
MAHOGNI - SVENSKRØD - TEAK - GRØN UMBRA
Normalpris
1 liter 269,2,7 liter 549,4,5 liter 799,ALLE SÆLGES
TIL ½ PRIS
Ideo er Coloramas egne indendørs
kvalitetsmaling
Kan tones i alle farver
ET GODT TILBUD HER OG NU
- SPAR 300,- KR. PÅ ALLE 10 LITER SPANDE
Vægmaling glans 7
Før 899,- NU 599,-
Loftmaling
Før 679,- NU 379,-
MASSER AF
ANDRE
½ PRIS TILBUD
v/ Allan C. Hansen ApS
.
Nykøbing F. Vendersgade 22-24, 4800, Nykøbing F tlf. 54 85 23 11
NABO TIL DET
NYE KVICKLY
VENDERSGADE
HØJBROGADE
GA
DE
Eksempelvis udvalgte
produkter fra TRIP TRAP og Playboy sengebetræk, puder m.m.
DE
GA
RO
RB
TE
ØS
MANGE ANDRE
GODE TILBUD!
Før 1.099,- NU 799,-
VO
LD
COLORAMA
er størst på maling,
tapeter og solafskærmning.
Kig ind til os og få
inspiration til fornyelse
af din bolig.
Vægmaling glans 20
JE
N
■
20%
9 liter
Jotun Mur
Silikoneemulsionsmaling
BR
OV
E
■
RABAT
8 . Guldborgsund Avis
Weekend 27. august til 29. august 2010
En tur i ”Papirmøllen”
ved Lys over Lolland
For 12. gang er det (naturligvis) lykkedes
kunstnerisk leder Susanne Grue Jørgensen at placere det unikke kulturarrangement Lys over Lolland et særegent sted.
Højbygaard Papirfabrik i Holeby danner
fra og med denne weekend og frem til
søndag 5. september den meget passende rustikke ramme om projektet.
Højbygaard Papirfabrik blev det faktisk
først i 1961, hvor fabrikskomplekset blev
bygget om til hovedsageligt produktion
af bølgepap. I de næsten 90 forudgående
år var fabrikken helliget sukkerproduktion.
Det var 2 visionære brødre, der opførte
Danmarks første sukkerfabrik i Holeby i
1874. De sidste 5 år har en ny ejer taget
over, og der er startet en gennemgribende
renovering af fabrikken, som er iblandt
de 25 danske nationale industriminder.
Den kæmpestore fabrik og dens omgivelser alene er et besøg værd. Derfor var
det let for Lys over Lolland at vælge dette
inspirerende sted. Koncertsalen kaldes
”Papirmøllen”, caféen for ”Læskeriet” og
biografen ”FabriKino”. Der er det hele
Havde denne kælderlokalitet som café/
restauration ligget i København med
tilstrækkeligt kundepotentiale, ville
den ikke være henvist til et kortvarigt
liv på 10 dage under Lys over Lolland.
både bygningsmæssigt, historisk og kulturelt.
Rammer der fyldes ud af ny kunst, som rækker
fra musik til malerier, fra film til workshops.
Som professionel kunst- og kulturfestival har
Lys over Lolland manifesteret sig stadig stærkere for hvert år. Ved at trække på både lokale, nationale og internationale kunstnere.
Med deltagelse af eksempelvis den nobelprisvindende Günter Grass og forfatteren Klaus
Rifbjerg, musikeren C.V. Jørgensen og altid et
Kunstnerisk leder af Lys over Lolland
Susanne Grue Jørgensen foran den
unikke Højbygaard Papirfabrik i Holeby, hvor 10 dages kunst- og kulturfestival nu udspiller sig.
valg af et arrangementssted udover det
sædvanlige.
Reventlowparken, Frilandsmuseet i Maribo og Oreby Slot ved Sakskøbing er blot
nogle af de forudgående eksempler.
Der er altså god grund til at krydse i kalenderen og mødes en eller flere af de 10
dage, Lys over Lolland kaster sin optimisme ud i atmosfæren og giver oplevelser på helt tæt hold.
Guldborgsund Avis . 9
Weekend 27. august til 29. august 2010
BILER DU KAN STOLE PÅ
Finansiering:
Finansiering:
Finansiering:
Mazda 626 2,0i
Exclusive st.car
Mitsubishi Colt 1,5
Insport Coolpack
Mitsubishi Colt 1,3
Trust ClearTec Coolpack
Mitsubishi Galant 2,0
16V GLS st.car
årg. 2002, 162.000 km, 5-døre, aircondition, fjernb. c.lås, el-ruder, el-spejle m/
varme, cd/radio, 4 airbags, abs, servo,
træk, ikke ryger, lev. nysynet
årg. 2008, 41.000 km, Sortmetal, 5-døre,
16” alufælge, airc., fjernb. c.lås, kørecomputer, udv. temp. måler, regnsensor,
sædevarme, el-ruder, el-spejle m/varme,
cd/radio, bagagerumsdækken, isofix,
tågelygter, 6 airbags
årg. 2010, 5.000 km, Blåmetal, 5-døre, vi
har p.t. 3 demo-colt´er, i 3 metalic-farver
til salg spar kr.: 15.000, 00 + metalfarven, kørt mellem 5.000 og 8.000 km alle
registreret 2010 modeller., ring og hør
nærmere
årg. 2000, 218.000 km, 5-døre, Blåmetal,
vinterhjul, alu., airc., c.lås, fartpilot, 4x
el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
bagagerumsdækken, veloursæder, tågelygter, 4 airbags, abs, servo, ikke ryger,
service ok, lev. nysynet
Udb.: 20.000 - 48 mdr. 1786,00 pr. mdr.
kr.
79.900
Udb.: 27.000 - 72 mdr. 1817,00 pr. mdr.
kr.
124.900
Udb.: 30.000 - 84 mdr. 1676,00 pr. mdr.
kr.
134.900
kr.
54.900
Finansiering:
Finansiering:
Mitsubishi Lancer 1,8
Intense SportBack
Mitsubishi L200 2,5
TD 4x4 Sports Cab
Mitsubishi Space Star
1,3 Family
Ssangyong Rexton
2,3i Freedom
årg. 2009, 14.000 km, Rødmetal, 5-døre,
18” alufælge, fuldaut. klima, fjernb.
c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle m/
varme, cd/radio
årg. 2002, 195.000 km, 2-døre, 16”
alufælge, fjernb. c.lås, startspærre, udv.
temp. måler, sædevarme, el-ruder, elspejle m/varme, cd/radio, 4 airbags, abs,
servo, 1 ejer, ikke ryger, træk, nysynet,
Tandrem ved 180.000
årg. 2001, 184.000 km, Blåmetal, 5-døre,
c.lås, kørecomputer, startspærre,
el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
bagagerumsdækken, 4 airbags, abs,
servo, ikke ryger, træk, lev. nysynet,
årg. 2007, 46.000 km, Sortmetal, 5-døre,
DINITROL-undervognsbehandlet,
træk, service ok, ikke ryger, 1 ejer, 16”
alufælge, servo, abs, 6 airbags, tågelygter, splitbagsæde, cd/radio, el-spejle m/
varme, 4x el-ruder
Udb.: 48.000 - 84 mdr. 2699,00 pr. mdr.
kr.
224.900
Finansiering:
Udb.: 30.000 - 48 mdr. 1789,00 pr. mdr.
kr.
Udb.: 43.000 - 72 mdr. 2781,00 pr. mdr.
89.900
kr.
54.900
kr.
199.900
Finansiering:
Finansiering:
Finansiering:
Toyota Aygo 1,0
Plus
Peugeot 206 1,4 HDi
Edition
Peugeot 206 1,4 HDi
S-Line
Mitsubishi Lancer 1,3
GL
årg. 2007, 54.000 km, vinterhjul,
sommerhjul, fjernb. c.lås, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler, el-ruder,
cd/radio, 6 airbags, abs, esp, servo,
1 ejer, ikke ryger, service ok, isofix,
bagagerumsdækken
årg. 2005, 189.000 km, Beigemetal,
3-døre, aircondition, fjernb. c.lås, startspærre, udv. temp. måler, el-spejle, cd/
radio, 6 airbags, abs, esp, servo, 1 ejer,
ikke ryger, service ok
årg. 2007, 55.000 km, Blåmetal, 5-døre,
airc., fjernb. c.lås, kørecomputer, startspærre, udv. temp. måler, sædevarme,
el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
splitbagsæde, 6 airbags, abs, esp, servo,
1 ejer, ikke ryger
årg. 1998, 156.000 km, Mørkgrønmetal,
4-døre, abs, 4 airbags, c.lås, sædevarme,
el-spejle m/varme, cd/radio, ikke ryger, 1
ejer, lev. nysynet
kr.
kr.
Udb.: 20.000 - 60 mdr. 1389,00 pr. mdr.
77.900
Udb.: 20.000 - 60 mdr. 1274,00 pr. mdr.
69.900
Udb.: 25.000 - 60 mdr. 1987,00 pr. mdr.
kr.
114.900
kr.
39.900
Johs. Jørgensen & Sønner A/S
Øllebøllevej 24 4894 Vester Ulslev Telefon 54865280 www.johs-biler.dk
Kundevenlige åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 Lørdag/Søndag efter aftale
10 . Guldborgsund Avis
Weekend 27. august til 29. august 2010
FRISTELSER - INSPIRATION
Ideer og råd fra tømrer/murer og gulventreprenør Frank Jensen - anlægsgartner Lars Dyrberg
Taget er både
husets ansigt
og klimaskærm
Håndværksmesteren skal med på råd, når der
skal vælges tag og findes både den fagligt rigtige og æstetiske løsning. Når et gammel tag
fornyes, følger ofte mange ting med. Tømrerog murerarbejde, så det nye tag er tip-top, lyder det fra Frank Jensen.
+" )%".% ' ' )% '%*
#&#&!# %-## &###&'
#)#& * ',##
& $%!"' $$%-##$ %# $#!#'%%% $%%
Såvel sidste vinters sne som den seneste tids mange regnbyger viser,
hvor vigtigt husets tag er som klimaskærm. Men taget er samtidig
husets ansigt, det er da ikke lige
meget, hvordan det ser ud, bare
det er tæt. Heldigvis har vi råd til
også at tage hensyn til det æstetisk
i boligen, både inde og ude. Hvilket
totaloplevelsen kun bliver større af.
Tag, facade, vinduer, ja såmænd
også tagrender skal da helst matche
hinanden for at se ordentligt ud. Og
det er der faktisk ingen undskyldning for ikke at få det til. Mulighederne er mange og gode.
- Røde tegl-tagsten er det mest
brugte i Danmark. Det passer fint
til gamle huse, men kan også gå an
til helt nye, siger tømrer/murer og
gulventreprenør Frank Jensen.
Bølgepladetag eller eternit vælges
ofte til nyere huse, især etplansbebyggelser. Det fås i flere farver og
bølgetyper, så der kan normalt findes en løsning der passer til ethvert
hus. I modsætning til tagsten kræver bølgeplader ikke undertag. Det
samme kræver betontegl, der også
fås i mange farver og samtidigt er
en tungt tag, som ofte vælges til nye
tagkonstruktioner.
- Der er mange ting at tænke på ved
valget af tag. Ståltag er endnu en
mulighed, det findes i forskellige
profiler og er et let tag. Til gengæld
kræver det undertag, fordi stålplader kondenserer, forklarer Frank
Jensen.
Tagpap er en tagløsning, der bliver
brugt noget mere end tidligere. At
anvende tagpap kræver en god undertagplade at montere det på, men
der behøver ikke være meget taghældning. Der kan monteres lister
under tagpappet, så overfladen får
et mere spændende udseende.
- I forbindelse med nyt tag, skal der
også tænkes på isolering, tagrender
og lysindfald. På isoleringsområdet
er det helt almindeligt, at investeringen betaler sig ind på 5-10 år,
påpeger Frank Jensen. Mere lys og
nye lysindfald er en komfortmæssig forøgelse, og eksempelvis en ny
kvist kan samtidigt give mere plads.
*"" #!*"" "**""
&#!!%(&# ,%&# %
&!)#)% )%&$
##)$$ %$# % #%
$!%!%'# -##&
& + ! %%)#% %'#%#)!!"%$%)# &'"".%#)"(%
$%'#"&#$)%
*'' % ' '%"'!!
*'." %)-% &
(%%%
( )%
%# $ "*
!%%!#$-!$
'## %&!# %&
)""&"."$
-!$' %&- "!$%
$$)((($$)
Det er med at vælge en tagløsning, der passer til husets øvrige udseende,
facadefarve, vinduer, tagrender o.s.v. Når det altsammen matcher, er det en
optimal æstetisk totaloplevelse.
Guldborgsund Avis . 11
Weekend 27. august til 29. august 2010
FORNYELSE - i BOLIGEN
VVS-installatør Steen T. Hansen - El-installatør Henning Christensen - malermester Morten Them Pedersen
Der er så meget at
spare på energien
Frådses der med energien? Ja, mange steder, og derfor er det ganske enkelt, at ”der er så meget at spare”.
Ikke på et enkelt område, nej på
alle. Fra termostatventiler over rørsystemer til varmekilder.
- I langt de fleste boliger er der store
muligheder for at gøre energiforbruget mere effektivt og spare penge, siger VVS-installatør Steen T. Hansen.
Men det er oftest tilfældigheder, der
fører til, at man laver om og kommer til at spare penge. Eksempelvis
fordi fyret går i stykker, eller en anden hændelse fører til overvejelser
om alternative muligheder.
At skrue ned for varmeregningen er
det modsatte af at skrue ned for varmen. Man gør rent faktisk sit energiforbrug mere effektivt og sparer
derved penge.
- Er fyr og kedel effektive nok? Kan
varmespildet reduceres? Svarene er
som regel ensbetydende med, at der
er sparemuligheder. At det gamle
med fordel kan skiftes ud til nyt. Det
samme gælder rørsystemet, der ofte
ikke er ordentligt isoleret, forklarer
Steen T. Hansen. Han anviser mange flere områder, hvor et tjek kan
betale sig:
Er gulvvarmen effektiv, er der kuldebroer og er den termostatstyret?
Er boligens radiatorer rigtigt dimensioneret?
Er termostatventilerne, der styrer tilstrømningen af vand i radiatorerne,
nye eller gamle? De gamle lukker i
tilfælde af træk eksempelvis mange
gange mere vand ind i systemet, end
nødvendigt.
På samme måde forholder det sig
med cirkulationspumper. Nye pumper regulerer trykket i overensstemmelse med det aktuelle forbrug,
mens de gamle bare pumper løs og
skaber konstant tryk.
- Der er mange eksempler på store
besparelser, men der skal en konkret
vurdering til i den enkelte bolig for
at beregne det. Den øvelse udfører vi
gerne, ligesom vi kan rådgive om de
tilskudsmuligheder, der løbende eksisterer, siger Steen T. Hansen.
Et såkaldt ”Varmetjek” tager kun
omkring 1 times tid.
Cirkulationspumper arbejder forskelligt. Gamle holder trykket og pumper
alt for meget vand ind i systemet, mens de nye regulerer efter det aktuelle
forbrug. Derfor skal pumperne tjekkes, anbefaler Steen T. Hansen.
KVALITET OG HØJT SERVICENIVEAU
Medlem af
VVS-ARBEJDE
BLIKKERSLAGERARBEJDE
AUTO- OG
SMEDIEARBEJDE
Nye termostatventiler sørger for at lukke nøjagtigt den rigtige mængde
varmt vand ind i radiatorerne. De gamle ventiler er meget følsomme over
for eksempelvis træk, og det koster. Så også på det område er der altså
penge at spare, påpeger Steen T. Hansen.
www.steenthansen.dk
12 . Guldborgsund Avis
Weekend 27. august til 29. august 2010
LYSOVER
LOLLAND
PROGRAM2010
27. AUGUST - 5. SEPTEMBER
HØJBYGAARDPAPIRFABRIK
WWW.LYSOVERLOLLAND.DK
LØRDAG 28. AUGUST
KL. 15.00
SEBASTIAN KLEIN
DET SKØRE SAFARISHOW
I Sebastian Kleins børneshow vil der være
en dejlig kombination af gøgl, zoologi,
musik og komik, der rammer lige i lattermusklen...også hos voksne.
ENTRÉ: KR. 40
STED: PAPIRMØLLE
SØNDAG 29. AUGUST
TIRSDAG 31. AUGUST
KL. 20.00
FORPREMIERE FILM
MAOS SIDSTE DANSER
KL. 20.00
MAGISK KUNSTAFTEN
Maos sidste danser er baseret på Li Cunxins selvbiografi. En troværdig, dramatisk og
smuk præstation. Ole Michelsen introducerer filmen.
Spændende rundvisning i fabrikkens udstillinger krydret med musikalsk overraskelse
samt foredrag om Richard Winther.
ENTRÉ: KR. 95
STED: FABRIKINO I PAPIRMØLLEN
ENTRÉ: KR. 95
MANDAG 30. AUGUST
ONSDAG 1. SEPTEMBER
KL. 20.00
KONCERT NIELS SKOUSEN
Hvorfor ikke tro på morgendagen?
Hvorfor gemme sig som strudsen mens
krisen rides af? Ikke her - og ikke hvis det
står til ANNE DORTE MICHELSEN og hendes
tre medsøstre fra Akut Cabaret.
KL. 20.00
FILM ”HØSTTIDSLØS”
OG VINSMAGNING
En aen om et af Lollands frodigste steder,
om film og musik, om vin og den gnist der
driver værket på godset Frederiksdal.
Under Lys over Lolland leverer Niels
Skousen live sin hyldest til hverdagen og
sprogets poesi i selskab med guitaristerne
Jonas Struck og Rune Kjeldsen.
ENTRÉ: KR. 195
STED: PAPIRMØLLE
ENTRÉ: KR. 95
STED: FABRIKINO I PAPIRMØLLEN
ENTRÉ: KR. 185
STED: PAPIRMØLLEN
FREDAG 27. AUGUST
KL. 20.00
KONCERT
JIMMY JØRGENSEN
Kl. 16.00
FERNISERING
LYS OVER LOLLAND
PÅ HØJBYGAARD PAPIRFABRIK
Jimmy Jørgensen leverer en følsom og rå
koncert som garanteret vil overraske og
bevæge.
ENTRÉ: KR. 250
STED: PAPIRMØLLE
Kl. 20.00
ÅBNINGSSHOW
AKUT CABARET
KUNSTNERELOLLANDFALSTER
INGEMANN ANDERSEN
MALER & GRAFIKER
HEIKE ARNDT
MALER
ALLAN AXELSEN
MALER
MINI BLUME
MALER
INGEBORG BORUP TEJORUPA
MALER
JØRGEN FALCH CHRISTIANSEN
KERAMIKER
Født 1929
Stibankevejen 50
4920 Søllested
Født 1963
Rågelundevej 9
4892 Kettinge
Født 1955
Lemvig Hesnæsvej 28 - Moseby
4871 Horbelev
Født 1969
Søllestedgårdvej 28
4920 Søllested
Født 1941
Præsteengen 3
4850 Stubbekøbing
Født 1955
Frisenlundvej 4
4920 Søllested
HENRIK CHRISTOFFERSEN
MALER
MICHAEL DUNK
MALER
POUL ESTING
MALER & GRAFIKER
JAN FLENTING
MALER & BILLEDHUGGER
PETER BJØRN FRANCESCHI
MALER
JESPER GRAM
BILLEDKUNSTNER
Født 1939
Søndermarksvej 5
4920 Søllested
Født 1965
Dildvænget 5
4840 Nørre Alslev
Født 1943
Det Gamle Apotek - Vestergade
24A
Sortsøvej 9
4850 Stubbekøbing
Født 1966
Munkensvej 11, 2.tv
2000 Frederiksberg
Født 1968
Søllestedgårdvej 28
4920 Søllested
ELSIE HEIDMANN
MALER
OLE HOLM
MALER
JESPER HYLLEMOSE
FOTOGRAFISK ILLUSTRATOR
THOMAS KADZIOLA
BILLEDHUGGER
BO KARBERG
BILLEDHUGGER
KIT KJÆRBYE
BILLEDHUGGER
Født 1940
Lille Kirkestræde 3
4800 Nykøbing F.
Født 1945
Kattesundet 4
4900 Nakskov
Født 1959
Tokkerupvej 6
4892 Kettinge
Født 1962
Højmøllegård, Lundevej 10
4913 Horslunde
Født 1955
Raabyvej 14
4660 St. Heddinge
Født 1955
Kattesundet 4
4900 Nakskov
Guldborgsund Avis . 13
Weekend 27. august til 29. august 2010
KL. 20.00
AFSLUTNINGSKONCERT
EXPO POWER DRUMS
Sandheden om mænd er en sort komedie
om en ung mand, der pludselig kommer i
tvivl om alt i sit liv. En film af Nikolaj Arcel.
Ole Michelsen forventer at introducere filmen i selskab med instruktøren.
Her præsenteres en koncert, der kun
har været opført én gang - nemlig til
uropførelsen under Danmarksdagen på
verdensudstillingen i Kina 2010.
Tag med på rejsen fra lollandsk muld over
østens mystik til jordens indre. En oplevelse i verdensklasse båret af en musikalsk
urkra med slagkraig musik fra Danmark
og Kina.
ENTRÉ: KR. 95
STED: FABRIKINO I PAPIRMØLLEN
TORSDAG 2. SEPTEMBER
KL. 20.00
FORESTILLING NY CIRKUS ”FISH”
”Fish” er en forestilling, der leger med
virkemidler fra cirkus, tvister og tilfører
dem helt nye poetiske og humoristiske
dimensioner.
ENTRÉ: KR. 150
STED: PAPIRMØLLEN
ENTRÉ: KR. 175
STED: PAPIRMØLLEN
LØRDAG 4. SEPTEMBER
KL. 14-16
WORKSHOP PARKOUR MED TEAM
JIYO
I parkour handler det om at udvikle sig
fysisk og mentalt gennem bevægelse.
Spændende workshop for unge.
ENTRÉ: KR. 75
STED: UDENDØRS
KL. 20.00
KONCERT CAROLINE HENDERSON
FREDAG 3. SEPTEMBER
KL. 20.00
FILMPREMIERE ”SANDHEDEN OM
MÆND”
Caroline Henderson er en af landets absolutte jazzdivaer. Til Lys over Lolland kan
man opleve en stemningsfuld koncert med
den store kunstner.
ENTRÉ: KR. 250
STED: PARIPMØLLEN
SØNDAG 5. SEPTEMBER
KL. 14-16
WORKSHOP PARKOUR MED TEAM
JIYO
I parkour handler det om at udvikle sig
fysisk og mentalt gennem bevægelse.
Spændende workshop for unge.
ENTRÉ: KR. 75
STED: UDENDØRS
KL. 17.00
SHOW PARKOUR MED TEAM JIY0
De dygtige performere afslutter workshop
dagene med et professionelt show.
STED: UDENDØRS
KUNSTNERELOLLANDFALSTER
CARSTEN KROGSTRUP
MALER
KISS NELLEMANN
MALER & PAPIRKUNSTNER
HANS MEYER PETERSEN
MALER
ERIK RASMUSSEN
MALER
LISE RING
BILLEDHUGGER
Født 1963
Jes Jessensgade 99
4800 Nykøbing F.
Født 1949
Godstedvej 18
4894 Øster Ulslev
Født 1937
Skolestræde 3, Vejringe
4850 Stubbekøbing
Født 1943
Hoby Skovvej 3
4983 Dannemare
Født 1936
Kasbækvej 82
4913 Horslunde
Program, mere
om kunstnerne,
praktiske
oplysninger
m.m. på
www.lysoverlolland.dk
ÅBNINGSSHOWAKUTCABARET
FREDAG 27
”GIV OS HÅBET TILBAGE”
GRETHE BULL SARNING
KERAMIKER
ROLAND SCHNEIDEREIT
MALER
HELGE STRUFE
MALER
Født 1936
Nakskovvej 130
4913 Horslunde
Født 1949
Alslevvej 36
4850 Stubbekøbing
Født 1939
Tårsvej 101
4912 Harpelunde
KIM ALLAN VEBER
MALER & BILLEDHUGGER
ELSE VISHOLM
MALER
STIG WEYE
MALER
Født 144
Reersnæsstrandvej 97
4941 Bandholm
Født 1925
Vestergade 8, 1.tv
4930 Maribo
Født 1946
Jernbanegade 9
4880 Nysted
Med åbningsshowet på dette års Lys over Lolland ydes der akut
musikalsk krisehjælp til de, der er strandet i finanskrisens udtørrende indsøer.
Hvorfor ikke tro på morgendagen. Hvorfor gemme sig som
strudsen, mens krisen rides af? Ikke her - og ikke hvis det
står til ANNE DORTE MICHELSEN og hendes tre medsøstre fra
Akut Cabaret.
Sammen tager de fire hjælpepakker sig kærligt at finanskrisen
og giver musikalsk åndedræt, som svar på økonomisk iltmangel.
Her vil De møde ”Den lille boligboble,” den ”Frmadrettede” forretningsmand med lu i kastellerne, den overvægtige, nyskilte
husmor, der tager det hele som en ”Udfordring” samt ikke
mindst ”De fire Hjælpepakker,” som slet ikke ved alt det gode,
de vil gøre.
Anne Dorte Michelsens nye musikalske satireshow ”AKUT CABARET” tager fat, hvor gruppen ”Venter på Far” slap. Den tidligere
”tøsedreng” har her slået sig sammen med personligheder som
PERNILLE VALENTIN fra Nordkra og Butterflies & Me, CHRISTINE
SKOU fra Kaj & Andrea og Alle elsker Debbie, og MARIANNE
SØGAARD fra Oui Mari og Bar’ det var mig.
Med 16 nyskrevne, vaskeægte popslagere, funky soulhits og
jazzede protestsange tager AKUT CABARET velfærdsdanskeren
på sengen, og giver hr. og fru Samtalekøkken en håndsrækning
til at håndtere krisen.
20
14 . Guldborgsund Avis
Weekend 27. august til 29. august 2010
Ægget og Svanen
I det meste af en snes år levede
Børge Mogensens tremmesofa
en næsten glemt tilværelse.
Skabt i 1945, men først slået an
som den klassiker, vi kender i
dag, i 1963. Vejen for designerne er som regel lang og temmelig ”ufremkommelig”.
Designmøbler er mange forskellige slags og fra mange personers tankevirksomhed og praktiske talent.
Alligevel falder tanken ganske automatisk på nogle bestemte klassikere. Tremmesofaen fra Børge
Mogensens ånd og hånd, Ægget og Svanen fra Arne
Jacobsen.
Ægget og Svanen kunne lyde som et eventyr af H. C.
Andersen, men det er, når det angår møbler fænomener, som har placeret dansk design i den internationale bevidsthed. Fra det store USA, over lande i vores
europæiske fællesskab som eksempelvis Østrig, til Sydafrika og Malaysia.
Børge Mogensen skabte tremmesofaen i 1945, da han
sammen med Hans J. Wegner indrettede en 3 værelses lejlighed til Snedkerlaugets Møbeludstilling. Kombinationen mellem den klassiske 2 personers sofa, den
engelske daybed og den franske chaiselong var imidlertid for avanceret i den umiddelbare efterkrigstid.
Først da den i 1963 blev lanceret med Lis Ahlmanns
ternede betræk slog den an, og blev en klassiker.
I dag produceres mange af de klassiske stole og sofa-
er i både polster og læder. Det gælder tremmesofaen,
og det gælder Ægget og Svanen. Begge de sidstnævnte stole skabte Arne Jacobsen i 1958 i forbindelse med
en indretningsopgave for SAS Royal Hotel.
Blandt de internationalt kendte møbeldesignerne
hører også Poul Kjærholm, Kaare Klint, Mogens Koch,
Rud Thygesen, Johnny Sørensen og Verner Panton,
der iøvrigt var assistent hos Arne Jacobsen.
Verner Panton adskilte sig fra de fleste øvrige allerede
i tiden omkring 1960 såvel med sin stil som sit stærke
farvevalg. I ”Design des 20. Jahrhunderts” får han
betydelig opmærksomhed, bl.a. for hans stole Keglen
og Hjertet, der er lige så unikke som Arne Jacobsens 2
mest kendte stole. Verner Panton havde den internationale tankegang. Han forlod i 1962 Danmark for at
tage ophold, omend kort, i Paris. Derefter blev det Cannes og siden Basel, som blev hans hjemsted for designarbejdet.
Designernes tænkemåde, deres
villighed til at afprøve noget
nyt. Til at flytte sig både
intellektuelt og fysisk, er
forudsætningen for
udvikling. For at alle
vi andre dødelige
kan nyde godt af
deres landvindinger.
Guldborgsund Avis og
indretningsarkitekt
Anni Patrikios
samarbejder om at
give læserne inspiration
til livet i boligen.
At komme frem i verden er en kamp. Ikke mindre for
designere. Når en ny ”stjerne” fødes på design-himmelen, er der som regel lang vej - fremad. Til målet
er nået, anerkendelsen er hjemme. Og måske også
det økonomiske resultat. Men kun måske. Eksempelvis Kaare Klint var blandt dem, der fik mindre ud af
det økonomisk og materielt, end adskillige af hans
samtidige.
Kasper Salto er en af de nye designere. Født i 1967 og
med den klassiske baggrund som møbelsnedker og
efterfølgende akademiuddannelse. Makkerparret
René Hougaard og Jens Hornbak, der begge er endnu
yngre end Salto, er et par andre navne, som vil sætte
sig spor i mange familiers hjem. Med udgangspunkt i
den traditionelle diskussion om, hvorvidt funktionaliteten skal følge formen eller omvendt. Akkurat den
dialog, der fagligt skilte vennerne Børge
Mogensen og
Hans J. Wegner. Førstnævnte som den praktisk tænkende,
Wegner med hovedvægten lagt på formgivningen.
Verner Panton skabte bl.a. stolene Keglen og Hjertet. Her ses
resultaterne af den påvirkning,
han modtog fra Arne Jacobsen,
for hvem han var assistent i
nogle år. Panton satte sig eftertrykkelige spor både på grund
af stilen og det stærke farvevalg.
Guldborgsund Avis . 15
Weekend 27. august til 29. august 2010
'
DET ER NU
www.danbolig.dk
www.boligsiden.dk
du har råd til drømmeboligen
* "
!( !"
" !%!"
&$ * !"
!"("( $ !
-,,ÊÊ
",
FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET
GOD HUSHANDEL STARTER HOS DANBOLIG NORD- OG ØSTFALSTER
NØRRE ALSLEV
Sølvgade 6
HORBELEV
Svalevej 4
STUBBEKØBING
Aastrupvej 19
HORBELEV
Bregningevej 27
SAG: A1010200
SAG: S107039
SAG: S1010023
KNT/UDB........................ 525.000/30.000
BRT/NT................................... 3.547/3.231
KNT/UDB...................... 1.295.000/65.000
BRT/NT................................... 7.629/6.569
VILLA Solid ejendom beliggende på
god reel grund i mindre landsby ca.
6 km fra Nr. Alslev by, hvortil der
er busforbindelse.
STUBBEKØBING
Ceresvej 6
NYKØBING F
Mosevejen 7
SAG: S109043
SAG: S109026
SAG: A109277
KNT/UDB........................ 900.000/45.000
BRT/NT................................... 5.457/4.612
KNT/UDB........................ 995.000/50.000
BRT/NT................................... 5.915/4.991
KNT/UDB........................ 850.000/45.000
BRT/NT................................... 5.121/4.347
KNT/UDB........................ 475.000/25.000
BRT/NT................................... 3.291/2.953
VILLA Velholdt etplansvilla på veltilplantet grund. Opført 1979 i røde
teglsten med skiffereternittag. Skrånende grund på 1000 m2.
VILLA I lille landsby ca. 4 km fra
den hyggelige købstad Stubbekøbing
ligger denne arkitektonisk flotte og
meget rummelige landvilla.
VILLA der er
Østfalster, 20
bing F eller
lev. Horbelev
beliggende i det skønne
min. kørsel fra Nykømotorvejen ved Gundser en hyggelig lille by.
VILLA der er beliggende på stille vej
50 m fra byparken - Anlægget hvorfra der er direkte adgang til vandet.
VILLA Håndværkertilbud. Ønker du
at bo i naturskønne omgivelser tæt
ved skov og golfbane på dejlig stor
grund så se her.
Bolig m²............ 105 Byggeår...........1960
Stuer/Vær.......... 1/2 Grund m²........... 865
Etager.................... 1 Garage................ 32
Bolig m²............ 156 Byggeår...........1979
Stuer/Vær.......... 1/4 Grund m²...... 1.000
Etager.................... 1
Bolig m²............ 182 Byggeår..... 1912/50
Stuer/Vær.......... 1/4 Grund m²...... 1.080
Etager.................... 2 Udhus.................. 20
Bolig m²............ 160 Byggeår..... 1911/77
Stuer/Vær.......... 1/3 Grund m²........... 629
Garage................ 23
Bolig m²............ 103 Byggeår...........1920
Stuer/Vær.......... 2/2 Grund m²........... 394
Etager.................... 3 Kælder................. 58
Bolig m²............ 156 Byggeår...........1910
Stuer/Vær.......... 2/2 Grund m²...... 3.433
Etager.................... 2
NØRRE ALSLEV
Skerne Gade 2
STUBBEKØBING
Orevej 84
STUBBEKØBING
Karlsfeltvej 18
HORBELEV
Ryttermarken 47
STUBBEKØBING
Skippergårdsvej 2
NØRRE ALSLEV
Gåbensevej 34
NY PRIS
-"/
SAG: A1010210
SAG: S108097
SAG: S109070
SAG: S109054
SAG: S109024
SAG: A109280
KNT/UDB........................ 825.000/45.000
BRT/NT................................... 5.174/4.348
KNT/UDB........................ 500.000/25.000
BRT/NT................................... 3.321/2.930
KNT/UDB........................ 695.000/35.000
BRT/NT................................... 4.418/3.791
Købspris........................................ 175.000
Boligydelse........................................ 3.750
Anvendelsesudgifter........................ 1.220
KNT/UDB...................... 1.325.000/70.000
BRT/NT................................... 8.538/7.433
KNT/UDB........................ 595.000/30.000
BRT/NT................................... 3.739/3.227
VILLA Meget velholdt bindingsværksejendom med godt stråtag beliggende på stor hyggelig grund i lille
landsby.
VILLA Landhus med udsigt over åbne
marker tæt på Stubbekøbing by. Der
er helt nyt køkken, stue, ældre badeværelse, 2 værelser samt stor repos.
VILLA Ejendommen indeholder entre,
stor stue med brændeovn, åbent køkken/alrum med hvide elementer og
god bord- og skabsplads.
ANDELSBOLIG Billig andelsbolig der
er beliggende for enden af blind vej i
Horbelev.Via sti er der gåafstand til
købmand og bus,
LANDEJENDOM der ligger i naturskønt område på Østfalster, kun 1 km
fra de store skove langs Østersøen og
3 km fra fiskerlejet Hesnæs.
VILLA
Pænt pudset hus med gode plastvinduer beliggende 5 min. kørsel fra Nr.
Alslev og 15. min. fra Vordingborg.
Bolig m²............ 97 Byggeår..... 1827/91
Stuer/Vær.......... 2/2 Grund m²...... 6.900
Etager.................... 1 Udhus.................. 22
Bolig m²............ 105 Byggeår...........1907
Stuer/Vær.......... 1/2 Grund m²........... 679
Etager.................... 2 Udhus.................. 15
Bolig m²............ 104 Byggeår...........1902
Stuer/Vær.......... 1/2 Grund m²........... 396
Etager.................... 2 Udhus.................. 15
Bolig m²............ 90 Byggeår...........1988
Stuer/Vær.......... 1/1
Etager.................... 1
Bolig m²............ 135 Byggeår..... 1800/76
Stuer/Vær.......... 1/2 Grund m²..... 23.300
Etager.................... 1 Udhus................ 448
Bolig m²............ 84 Byggeår...........1900
Stuer/Vær.......... 1/2 Grund m²........... 472
Etager.................... 2 Udhus.................. 16
NØRRE ALSLEV
Møllegårdsvej 9
NØRRE ALSLEV
Knud Olsensgade 13
HORBELEV
Ryttermarken 23
STUBBEKØBING
Skovhuse 6
HORBELEV
Torvegade 4
STUBBEKØBING
Nykøbingvej 126
-"/
SAG: A1010236
SAG: A108293
SAG: S109087
SAG: S109081
SAG: S109011
SAG: S1010020
KNT/UDB...................... 1.195.000/60.000
BRT/NT................................... 7.270/6.440
KNT/UDB........................ 775.000/40.000
BRT/NT................................... 4.866/4.192
Købspris........................................ 245.000
Boligydelse........................................ 2.565
Anvendelsesudgifter........................ 1.026
KNT/UDB........................ 945.000/50.000
BRT/NT................................... 5.655/4.628
KNT/UDB........................ 495.000/25.000
BRT/NT................................... 3.315/3.139
KNT/UDB........................ 545.000/30.000
BRT/NT................................... 3.537/3.145
VILLA Villaen er meget centralt beliggende i byen, tæt på plejehjem,
indkøb, skole, sports- og svømmehal
samt stationen.
VILLA der er beliggende på blind vej
i byens ældste kvarter som er kendetegnet ved hyggelige ældre ejendomme.
ANDELSBOLIG der er pæn og velholdt 1-plans villa med status af andelsbolig beliggende på god lille
grund i et roligt område
VILLA Ejendommen er
med en fantastisk udsigt
marker. Den er igennem
år blevet totalt renoveret i
fritliggende
over åbne
de seneste
beboelsen
VILLA der er beliggende på torvet i
Horbelev, kun 5 km fra stranden og
de store skove ved Østersøen, har et
stort godt værksted.
VILLA I lille landsby 3 km fra Stubbekøbing ligger dette hyggelige bindingsværkslignende enfamiliehus med
have med mange spændende blomster.
Bolig m²............ 167 Byggeår...........1969
Stuer/Vær.......... 1/3 Grund m²........... 801
Etager.................... 1
Bolig m²............ 89 Byggeår...........1913
Stuer/Vær.......... 1/2 Grund m²........... 946
Etager.................... 2 Udhus.................. 52
Bolig m²............ 90 Byggeår...........1987
Stuer/Vær.......... 1/2 Carport................ 18
Etager.................... 1
Bolig m²............ 104 Byggeår..... 1900/90
Stuer/Vær.......... 1/1 Grund m²...... 2.139
Etager.................... 1 Udhus.................. 41
Bolig m²............ 151 Byggeår..... 1922/91
Stuer/Vær.......... 1/3 Grund m²........... 801
Etager.................... 2 Kælder................... 6
Bolig m²............ 113 Byggeår..... 1847/70
Stuer/Vær.......... 2/2 Grund m²........... 513
Etager.................... 2 Udhus.................. 40
NØRRE ALSLEV
Nykøbingvej 3
ESKILSTRUP
Elmevej 3
ESKILSTRUP
Lillevej 1
NØRRE ALSLEV
Vigvej 56
STUBBEKØBING
Hovmarken 8
STUBBEKØBING
Nykøbingvej 120
NY PRIS
-"/
SAG: A107298
SAG: A108263
SAG: A1010237
KNT/UDB...................... 1.745.000/90.000
BRT/NT................................... 9.877/8.072
KNT/UDB...................... 1.495.000/75.000
BRT/NT................................... 8.651/7.285
VILLA Bygningssættet består af 170
m2 beboelse og en erhvervsdel på
428 m2.
Bolig m²............ 170 Byggeår...........1912
Stuer/Vær.......... 2/3 Grund m²...... 1.717
Etager.................... 2 Kælder................... 4
NY PRIS
SAG: A109229
SAG: S1010028
SAG: S1010029
KNT/UDB........................ 575.000/30.000
BRT/NT................................... 3.696/3.357
KNT/UDB........................ 500.000/25.000
BRT/NT................................... 3.319/2.878
Købspris........................................ 295.000
Boligydelse........................................ 5.276
Anvendelsesudgifter........................ 1.111
KNT/UDB........................ 840.000/45.000
BRT/NT................................... 5.028/4.168
VILLA der er beliggende på stille vej
tæt på skole, sportshaller og offentlig
transport samt 4 min. kørsel fra
Sydmotorvejen.
VILLA der indeholder entré , stor
vinkelstue udestue, køkken, viktualierum samt badeværelse 1. sal: stor
repos , badeværelse og soveværelse.
VILLA Hyggeligtt hus beliggende i
landsbyen Nr. Vedby, 15 min. kørsel
fra Vordingborg og 5 min. kørsel fra
Nørre Alslev på Nordfalster..
ANDELSBOLIG der er blevet forbedret for mere end 80.000 kr. har en
central beliggenhed i den hyggelige
købstad Stubbekøbing,
VILLA Rigtig velholdt indflytningsklar
ejendom i 1½ plan beliggende i lille
landsby ca. 3 km fra Stubbekøbing.
Bolig m²............ 167 Byggeår...........1968
Stuer/Vær.......... 2/3 Grund m²........... 935
Etager.................... 1 Udhus.................. 24
Bolig m²............ 101 Byggeår..... 1900/71
Stuer/Vær.......... 1/1 Grund m²........... 544
Etager.................... 2 Garage................ 36
Bolig m²............ 56 Byggeår..... 1877/75
Stuer/Vær.......... 1/1 Grund m²........... 492
Etager.................... 1 Udhus.................... 5
Bolig m²............ 89 Byggeår...........2004
Stuer/Vær.......... 1/2 Udhus.................... 5
Bolig m²............ 91 Byggeår...........1880
Stuer/Vær.......... 1/3 Grund m²........... 360
Etager.................... 2 Udhus.................. 24
Nørre Alslev
DanBolig Nord- og Østfalster
John Petersen
Salg og
vurdering
-"/
Alice Hansen
Sagsbehandler
Ole
Mortensen
Indehaver
Langgade 11 B
RING: 5443 2690
OLE MORTENSEN STATSAUTORISEREDE EJENDOMSMÆGLER M.D.E.
MAIL: [email protected]
16 . Guldborgsund Avis
Weekend 27. august til 29. august 2010
S
C
H
Ø
N
S Schøns Biler
B
I
L
E
R
Nu også varebiler
til udlejning
Sæsonen
går på held...
Restaurant Køllegaarden
i Virket har følgende
åbningstider i september
Tirsdag - torsdag kl. 12-17
Fredag - lørdag kl. 12-20
(aften kun mod bestilling)
PERSONBIL
UDLEJNING
350,-
Pr. dag
incl. fri km på Sjælland
1.700,-
Pr. uge
incl. fri km på Sjælland
S
C
H
Ø
N
Førsteklasses kassebil
, som kan lejes...
fra
500,- kr. incl. fri kilometer
LANGTIDSUDLEJNING
i hele Danmark
4.800,-
EN HEL MÅNED
incl. fri km, forsikring, kasko, samt fri
levering på Sjælland og øerne.
Søndag kl. 12-17
Fra 1. oktober har restauranten lukket.
Restaurant Køllegaarden siger tak for 2010.
Vi glæder os til at se mange gæster i Virket
igen i sæsonen 2011.
S Schøns Biler
B
I
L
E
R
Guldborgvej 42, Sakskøbing
Tlf. 55381008 Mobil 31381008
www.schoensbiler.dk
KANDIS
Julefrokost/firmafest
3 dages busrejse 10. – 12. december
2010 på Van der Valk Resort Linstow
60 km. Syd for Rostock
Prisen inkluderer:
Bustransport tur/retur
2 x overnatninger i dobbeltværelse i landhuse
Aftenbuffet fredag. Drikkevarer for egen regning
Aftenbuffet lørdag incl. drikkevarer ad libitum
mellem 19.00 og 24.00
(øl, vand, husets vin samt kaffe og te)
Non Stop underholdning lørdag fra
kl. 19.00 til 01.00
2 x kæmpe morgenbuffet
Pris kun
kr.
Køllegaarden
Restaurant Køllegaarden - Virketvej 44 - 4863 Eskilstrup - Tlf. 54438143 - [email protected]
TAGMALING - TAGRENS TAGDÆKNING
www.bakøtagrens.dk
FACACE- OG FLISERENS
Forlæng tagets levetid
med op til 20 år!
79 kr. pr. m
2
for tage under 35 grader
125 kr. pr. m
2
for tage over 35 grader
Priserne er excl. moms
Efter
F ør
1.485,-
for
ulighed
Også m rangement
s ar
2 dage til søndag)
g
a
d
r
ø
(l
,00
. 998
KUN KR
Gruppe & Specialrejser A/S
.¡EHQKDYQVYHM'.9RUGLQJERUJ
7OI(PDLOLQIR#RUVOHYGN
cEHQWPDQIUHGDJ
ZZZ RUVOHY GN
Reservation: Tlf. 70235700 . fax 55986009 . e-mail: [email protected] . www.orslev.dk
Københavnsvej 347 . 4760 Vordingborg . Rejsegarantifond: 1711
BAKØ
TAGRENS
ÓÈÊÇäÊ£ÈÊääÊUÊÓnÊÎäÊ{£ÊÇx
Guldborgsund Avis . 17
Weekend 27. august til 29. august 2010
’—œŽȱ’›”Žȱ
’—ȱ”’›”ŽȱȬȱŸ’ȱŽ›ȱ‘Ž›ȱ˜›ȱ’
˜—ŒŽ›Ž›ȱ’ȱ’—œŽȱ”’›”Žȱ
Ž—œ˜––Ž›”˜—ŒŽ›Ž›ȱ’ȱ’—œŽȱ’›”ŽȱŘŖŗŖ
›Š—œ”ȱ’—œ™’›Š’˜—ȱȬȱ›Š—œ”Žȱ˜›‹’—Ž•œŽ›
’œŽȱª›ȱ’—•ŽŽœȱŽȱ˜›œèȱ™ªȱŠȱœŠ–•Žȱ”˜—Ȭ
ŒŽ›Ž›—Žȱ ’ȱ ’—œŽȱ ’›”Žȱ ž—Ž›ȱ Žȱ œŠ–•Žȱ
Ž–Šǰȱœ˜–ȱȱŠ••ŽȱŸŽǰȱ‹Ž¢—ŽȱŸ’ȱ’ȱŽȱ’Š•’Ȭ
Ž—œ”Žǯȱȱª›ȱŽ›ȱŠ—”ŽȱœªǰȱŠȱŸ’ȱŸŽ—Ž›ȱ‹•’””Žȱ˜ȱ
蛎›—Žȱ–˜ȱŽȱ›Š—œ”Žǯȱȱ•è‹ŽȱŠȱŽȱŚȱ”˜—Ȭ
ŒŽ›Ž›ȱ™ªȱ˜—œŠŽ—Žȱ’ȱœŽ™Ž–‹Ž›ȱŸ’•ȱŸ’ȱ–荎ȱ
–žœ’”ȱ ›Šȱ ˜•”˜—Ž—œȱ ‘˜ȱ ˜›ȱ Ž—œŽ–‹•Žȱ ˜ȱ
œ˜•˜ȱŒŽ–‹Š•˜ǰȱ”˜›–žœ’”ȱ›ŠȱŽ—ȱ›˜–Š—’œ”Žȱ
™Ž›’˜Žȱ œŠ–ȱ ˜›˜•”—’—Ž›ȱ Šȱ ŽŠ•ŽȂœȱ žèȬ
Ž•’Žȱ œŠ—Žȱ ’ȱ ›Š—œ”ȱ ‹Š›˜”œ’•ȱ Ȭȱ Š•ȱ ’ȱ Š•ȱ Žȱ
–ŽŽȱŠŸŽ”œ•Ž—Žȱ™›˜›Š–Ƿȱ
Š‹¢œŠ•–ŽœŠ—ȱ
Ž—Ž›Žȱ™ªȱŽŽ›ª›ŽȱŸ’•ȱŽ›ȱŸ®›Žȱ’•‹žȱ˜–ȱ‹Š‹¢œŠ•–ŽœŠ—ȱ’ȱ’—œŽȱ”’›”Žȱž—Ž›ȱ•ŽŽ•œŽȱŠȱ”’›Ȭ
”Ž—œȱ˜›Š—’œȱŽ—ŽȱŠ—‹Š••Žǯȱ蕐ȱ–Žȱ™ªȱ ǯ’—œŽ”’›”Žǯ”ȱǰȱ‘Ÿ˜›ȱ—®›–Ž›Žȱ’—˜›–Š’˜—ȱ
è•Ž›ȱœ—Š›Žœǯ
’—œŽȱ”’›”Žœȱ‹è›—Ž”•ž‹ȱœŠ›Ž›ȱ˜›œŠȱǯȱŘŜǯȱŠžžœǯ
蛗Ž”•ž‹‹Ž—ȱ–荎œȱ˜›œŠŽȱ”•ǯȱŗśǯŚśȱ’ȱ‹’••Ž”ž—œ•˜”Š•Žȱ™ªȱ˜›‹¢œ”˜•Ž—ǯȱŽȱŽ›ȱ’Š—Šȱ˜Ȭ
œŽę—Žȱ—Ž›œŽ—ȱ˜ȱ’Š—Šȱ•œŽ—ǰȱœ˜–ȱœª›ȱ˜›ȱ”•ž‹‹Ž—ǰȱ‘Ÿ˜›ȱŽ›ȱ˜›®••Žœȱ‹’‹Ž•‘’œ˜›’Ž›ǰȱœ¢Žœǰȱ
•ŽŽœǰȱœ™’••Žœȱœ”žŽœ™’•ȱ˜ȱ–ŽŽȱ–Ž›Žǯȱ••Žȱ‹è›—ȱŽ›ȱŸŽ•”˜–—Žȱ’ȱ”•ž‹‹Ž—ǯ
蛗Ž”˜›ȱȬȱ—˜–œ”˜›
—œŠȱŽ—ȱŞǯȱœŽ™Ž–‹Ž›ȱ
•ǯȱŗşǯřŖȱȄ•è“Ž›’••Ž›ȱ˜ȱ•®”›Žȱ™ŠœœŠŽ›Ȅȱ
’Œ”’ȱ˜ŽŒ”–Š—ȱ˜ȱŽ—ŽȱŠ—‹Š••Žȱœ™’••Ž›ȱ›Š—œ”Žȱ‹Š›˜”žŽĴŽ›ȱ˜›ȱ˜ȱ‹•˜”Ě蓝Ž›ǯȱŽȱ˜ȱ–žȬ
œ’”Ž›Žȱ›Ž–è›Ž›ȱ–žœ’”ȱŠȱ
˜ĴŽŽ››Žǰȱ˜—ŽŒ•Š’›ǰȱ˜ž™Ž›’—ȱ–ǯĚǯȱ˜ȱŸ’•ȱž—Ž›ŸŽ“œȱ’—›˜žŒŽ›Žȱ
Ž—ȱ›Š—œ”Žȱ‹Š›˜”œ’•ǰȱŽ›ȱ˜œªȱŸ’•ȱ™›®ŽȱŽȱ”˜––Ž—Žȱ˜ȱ”˜—ŒŽ›Ž›ǯȱ
—œŠȱŽ—ȱŗśǯȱœŽ™Ž–‹Ž›ȱ
•ǯȱŗşǯřŖȱȄžœ’”ȱŸŽȱ˜•”˜—Ž—œȱ
˜ȄȱȬȱ›Š—œ”Žȱœž’Ž›ȱ˜›ȱ‹•˜”Ě蓝ŽǰȱŸ’˜•’—ǰȱŒŽ••˜ȱ˜ȱŒŽ–‹Š•˜ȱ
Ž—ŽȱŠ—‹Š••Žǰȱ‹•˜”Ě蓝Žǰȱ˜‹Ž›˜ȱŠ•Œ˜—ŽǰȱŸ’˜•’—ǰȱŠ›˜•’—ŽȱŠ››ŠœȬŠ‘•‹Ž›ǰȱ蛎—ȱ•ŽŽ›ž™ȱ
Š—œŽ—ȱ
žœ’”ȱŠȱ˜ž™Ž›’—ǰȱž••¢ǰȱŠ›Š’œȱ–ǯĚǯȱ
ȱȱŸ®›ŽȱœŠ––Ž—ȱ˜–ȱ–žœ’”ǰȱŽ›ȱ—˜ŽȱŠȱŽȱŽ“•’œŽȱŽ›ȱꗍŽœǯȱªŠ—ȱŽ›ȱŽȱ˜œªȱ’ȱ’›”Ž—œȱ˜ȱ
”˜›ȱȬȱ‹ŽŽȱž—Ž›ȱ•ŽŽ•œŽȱŠȱŸ˜›Žœȱ˜›Š—’œȱŽ—ŽȱŠ—‹Š••Žǯȱȱªȱ™›˜›Š––ŽȱŽ›ȱ‹ªŽȱª›œ’œȬ
Š—ŽǰȱœŠ•–Ž›ǰȱ—¢ȱ˜ȱŠ––Ž•ǯ
˜›Ž—Žȱ蟎›ȱ™ªȱ˜—œŠŽȱ’ȱ–žœ’”•˜”Š•Žȱ™ªȱ˜›‹¢œ”˜•Ž—DZ
ȱ
‹è›—Ž”˜›ȱŗřǯŚśȬŗŚǯŚśȱǻ›ŠȱŘǯȱ”•ŠœœŽǼ
ž—˜–œ”˜›ȱŗŚǯŚśȬŗŜǯŖŖȱǻ›ŠȱŗŘǯȱª›
˜—ę›–Š—Ž›ȱ˜ȱ–’—’”˜—ę›–Š—Ž›
›ȱŽ›ȱ—˜Ž—ǰȱœ˜–ȱ’””Žȱ‘Š›ȱ–˜ŠŽȱ’—˜›–Š’˜—ȱ˜–ȱ”’›”Ž—œȱ’•‹žȱ˜–ȱ”˜—ę›–Š—ȱ˜ȱ–’Ȭ
—’”˜—ę›–Š—ȱ˜›‹Ž›ŽŽ•œŽǰȱ–Ž—ȱ˜ȱ”ž——Žȱ®—”Žȱœ’ȱŠȱŽ•ŠŽǰȱœªȱŽ›ȱŽȱ’ȱ’•ȱŠȱ”˜—Š”Žȱ
œ˜—Ž™›®œŽ—ȱ™ªȱŒ›”›ȓ”–ǯ”ǯȱªŽȱ”˜—ę›–Š—Ž›ȱ˜ȱ–’—’”˜—ę›–Š—Ž›ȱœŠ›Ž›ȱ’ȱžŽȱřśǯ
—œŠȱŽ—ȱŘŘǯȱœŽ™Ž–‹Ž›ȱ
•ǯȱŗşǯřŖȱ›Šȱ˜ž™Ž›’—ȱ’•ȱŽŠ•Žœȱ
—Ž›œȱŠ—–Š——ȱȬȱŒŽ–‹Š•˜ȱœ˜•˜ȱ
›˜›Š––ŽȱŽ›ȱ›Š—œ”ȱ‹Š›˜”ȱŠȱž™‘•¢ȱœŠ–ȱ—Ž›œȂȱŽ—Žȱ”˜–™˜œ’’˜—Ž›ȱ˜ŸŽ›ȱŽŠ•Žœȱ”Ž—Žȱ
œŠ—Žǰȱ”˜–™˜—Ž›Žȱ’ȱ›Š—œ”ȱ‹Š›˜”œ’•ȱ˜ȱ—¢•’ȱž’ŸŽȱ’ȱŠ™Š—ǯ
ȱ
—œŠȱŽ—ȱŘşǯȱœŽ™Ž–‹Ž›ȱ
•ǯȱŗşǯřŖȱ›Š—œ”ȱ˜›–žœ’”ȱ
•˜œŽ›”’›”Ž—œȱ˜›ȱž—Ž›ȱ•ŽŽ•œŽȱŠȱŸŽ—ȱŽ›—Ž›ȱ•œŽ—ȱ›Ž–è›Ž›ȱŽȱ™›˜›Š–ȱ–Žȱ›Š—œ”ȱ”˜›Ȭ
–žœ’”ȱ˜ȱ’•”—¢—’—ȱ’•ȱŽȱ›Š—œ”Žǯȱ›Š—’œȱŸŽ—ȱŽ›—Ž›ȱ•œŽ—ȱŸ’•ȱ˜œªȱŸ®›Žȱœ˜•’œȱ™ªȱ˜›•Žǯȱ
’Ÿȱ’ȱ’—œŽȱ”’›”Žȱ
Š‹¢›’—ŠŽ—Ž›ȱ™ªȱ˜›‹¢œ”˜•Ž—ȱœŽ—Ž›Žȱ™ªȱŽŽ›ª›Žǯ
˜–ȱ ˜ȱ ™›èŸȱ ’Žœȱ œž™Ž›ȱ —¢Žȱ •Š‹¢›’—ǯȱ —ȱ ”˜™’ȱ Šȱ
•Š‹¢›’—Ž—ȱ’ȱ”ŠŽ›Š•Ž—ȱ’ȱ‘Š›Žœǯȱ®›”ȱ›˜Ž—ȱ˜ȱŽŽ›Ȭ
®—”œ˜–‘ŽŽ—ȱ œ®—”Žȱ œ’ȱ ˜ȱ ªȱ ˜›—¢Žȱ ‘“Ž–ǯȱ Ž›Žȱ
’—˜ȱ è•Ž›ȱ œ—Š›Žœȱ ™ªȱ ǯ’—œŽ”’›”Žǯ”ȱ Ȭȱ Ž••Ž›ȱ
”˜—Š”ȱœ˜—Ž™›®œŽ—ȱ˜ȱªȱŽ—ȱĚ¢Ž›ȱ–Žȱ™˜œŽ—
˜˜DZȱ’ŽŽ›ȱ㍎›ǯ
žœ“Ž—ŽœŽ•’œŽ
藍ŠȱǯȱŘşǯȱŠžžœȱ”•ǯȱŗŖǯŖŖȱ
ŗřǯȱœǯȱŽǯȱ›’—ǯȱ
蜝žœ“Ž—ŽœŽȱ
›è—œŠœŠž”’˜—ȱȬȱ”’›”Ž‹’•ȱ
藍Šȱǯȱŗŝǯȱ˜”˜‹Ž›ȱ”•ǯȱşǯŖŖ
ŘŖǯȱȱœȱǯŽǯȱ›’—ǯȱȬȱ˜–ȱ›’’œ
藍ŠȱǯȱŗŚǯȱ—˜ŸŽ–‹Ž›ȱ”•ǯȱşǯŖŖ
ŘŚǯȱȱœȱǯŽǯȱ›’—ǯȱȬȱ˜–ȱ›’’œ
藍ŠȱǯȱśǯȱœŽ™Ž–‹Ž›ȱ”•ǯȱŗŖǯŖŖȱǻȱ—¢ȱ
’ǷǼȱ
ŗŚǯȱœǯȱŽǯȱ›’—ǯȱ
藍ŠȱǯȱŘŜǯȱœŽ™Ž–‹Ž›ȱ”•ǯȱşǯŖŖȱ
ŗŝǯȱœǯȱŽǯȱ›’—ǯȱȬȱ˜–ȱ›’’œ
藍ŠȱǯȱŘŚǯȱ˜”˜‹Ž›ȱ”•ǯȱşǯŖŖ
ŘŗǯȱȱœȱǯŽǯȱ›’—ǯȱȬȱ˜–ȱ›’’œ
藍ŠȱǯȱŘŗǯȱ—˜ŸŽ–‹Ž›ȱ”•ǯȱŗŖǯŖŖ
ŘśǯȱȱœȱǯŽǯȱ›’—ǯȱ
藍ŠȱǯȱŗŘǯȱœŽ™Ž–‹Ž›ȱ”•ǯȱŗşǯřŖȱ
ŗśǯȱœǯȱŽǯȱ›’—ǯȱȬȱ”’›”Ž”ŠěŽ
藍Šȱǯȱřǯȱ˜”˜‹Ž›ȱ”•ǯȱŗŜǯŖŖ
ŗŞǯȱœȱǯŽǯȱ›’—ǯ
蛗Žžœ“Ž—ŽœŽ
藍Šȱǯȱřŗǯȱ˜”˜‹Ž›ȱ”•ǯȱŗŖǯŖŖ
ŘŘǯȱœȱǯŽǯȱ›’—ǯ
藍ŠȱǯȱŘŞǯȱ—˜ŸŽ–‹Ž›ȱ”•ǯȱŗŖǯŖŖȱ
ŗǯȱœè—Šȱ’ȱŠŸŽ—ȱȬȱ”’›”Ž”ŠěŽȱ˜ȱ”’›”Ž‹’•
Š–’•’Žžœ“Ž—ŽœŽ
藍ŠȱǯȱŗşǯȱœŽ™Ž–‹Ž›ȱ”•ǯȱŗŖǯŖŖȱ
ŗŜǯȱœǯȱŽǯȱ›’—ǯȱ
藍ŠȱǯȱŗŖǯȱ˜”˜‹Ž›ȱ”•ǯȱŗŖǯŖŖ
ŗşǯȱȱœȱǯŽǯȱ›’—ǯȱȬȱȱ”ŠěŽȱ˜ȱ”’›”Ž‹’•ȱ
藍Šȱǯȱŝǯȱ—˜ŸŽ–‹Ž›ȱ”•ǯȱŗşǯřŖȱ
••Ž‘Ž•Ž—ȱȬȱ”’›”Ž”ŠěŽȱ’ȱ™›®œŽª›Ž—ȱ˜ȱ
”’›”Ž‹’•
18 . Guldborgsund Avis
Weekend 27. august til 29. august 2010
AVIS 24 TIMER I DØGNET
guldborgsundavis.dk - så er du informeret
www.guldborgsundavis.dk
som startside på din computer
Guldborgsund Avis . 19
Weekend 27. august til 29. august 2010
K a r l e b y - H o r reb y - S ø n d e r A lsle v so g n e
Gudstjenester
29. august
13. søndag eft. trinitatis
Karleby
Horreby
14:00
Familie gudstjeneste
19:00
Kirkekaffe
5. september
14. søndag eft. trinitatis
12. september
15. søndag eft. trinitatis
14:00
Høstgudstjeneste
10:30 K
Kirkekaffe
9:00
19:00
Høstgudstjeneste
10:30
Høstgudstjeneste
10:30 K
Kirkekaffe
10:30
9:00
14:00
Konfirmandgudstjeneste
17. oktober
20. søndag eft. trinitatis
10:30
24. oktober
21. søndag eft. trinitatis
9:00
Mette Trankjær
31. oktober
22. søndag eft. trinitatis
9:00
7. november
Alle helgens dag
19:00
10:30
10:30 K
Kirkekaffe
14. november
24. søndag eft. trinitatis
21. november
Sidste. søndag i kirkeåret
Tro
10:30
3. oktober
18. søndag eft. trinitatis
10. oktober
19. søndag eft. trinitatis
Sdr. Alslev
9:00
Mette Trankjær
19. september
16. søndag eft. trinitatis
26. september
17. søndag eft. trinitatis
Tro Håb og Kærlighed
9:00
Mette Trankjær
10:30
28. november
1. søndag i advent
14:00
Hvem kender ikke bemærkningen: Er det kun noget du tror?
Nej her er det ikke nok at tro, her skal du vide.
Men hvorfor er tro ikke så meget mere end viden, for tro er
jo ikke kun det vi gør, når vi ikke kender det rigtige svar. Tro
er tiltro – tillid. Tro er at stole på nogen uden man er sikker
på, at de har ret. Tro er det der gør at vi mennesker kan leve
sammen i tillid til hinanden. Uden tro ville verden være fuld af
ængstelighed og mistillid, hvad vil f.eks. et ægteskab være,
hvis bruden og brudgommen ikke tror på hinandens ja.
Som kristne tror vi på Gud, vi tror ikke kun på trosbekendelsens bekendelser, nej vi stoler på Gud – stoler på, at Gud
blev menneske i Jesus Kristus, fordi han ønskede det bedste
for os, stoler på at Gud stadig ønsker os det bedste, også når
vi ikke lige kan mærke det.
Desværre er tvivl også en side af troen, tro uden tvivl vil jo
enten være viden eller slet og ret dumdristig skråsikkerhed.
Men tvivlen må ikke tage overhånd og overskygge troen.
For Søren Kierkegaard er tro et paradoks, et spring ud på de
70.000 favne. Men selvom der er langt ned, og selvom vi ikke
ved hvor vi lander, så kan og skal vi springe – vi skal tro, ikke
bare tro og stole på vore medmennesker, så vi kan skabe en
harmonisk verden, men tro på Gud, fordi troen på Gud kan
give os et harmonisk forhold til vores skaber og frelser.
I kristendommen er troen fundamentet, når syge og handicappede opsøger Jesus, hører vi i evangelierne, at Jesus
sender dem raske væk med ordene Din tro har frelst dig (læs
f.eks. Markusevangeliet kap 5,21-5,43)
Paulus skriver flere gange i sine breve, at troen er det afgørende for vores frelse og dermed for evigt liv. Det er ikke
de gode gerninger eller dyre gaver, der giver evigt liv, nej
kun troen på Gud giver os frelse.(læs f.eks. Romerbrevet kap
3,21-5,11)
10:30
Giv mig Gud, en salmetunge!
K = Kirkebil:
Bestilles hos Bjarnes Taxi i Nr. Alslev på telefon : 54435524
Salmemarathon på Falster
Høstgudstjeneste:
I alle tre kirker holder vi traditionen tro gudstjeneste i de smukt pyntede kirker. Høstofferet går i år til SOS børnebyerne.
Efter hver gudstjeneste vil der være mulighed for en kop kaffe enten i Kirken (Horreby/Sønder Alslev) eller i Præstegården
(Karleby).
Konfirmand gudstjeneste:
10. oktober er det de kommende konfirmander, der står for gudstjenesten.
Alle helgens dag
I anledning af Alle helgens dag tænder vi lys og mindes dem vi har mistet i det forgangne år.
Mother Teresa strikkeklubben
Hvem har ikke siddet med salmebogen i hånden og tænkt
på hvor mange salmer mon de kender af salmebogens 791
salmer? Nu er muligheden der for sammen med andre at
synge både de salmer som vi kender og dem som vi endnu
ikke har lært. En række sogne i Falster provsti er gået sammen om en såkaldt ”Salmemarathon”, hvor vi i løbet af godt 2
år vil synge hele salmebogen igennem. Det foregår ca. hver
14. dag fra kl. 19 til ca.21.30 med en indlagt pause. Vi skal
synge ca. 20 salmer pr. gang.
Programmet for efteråret er som følger:
Snart startes der igen op for strikning til fordel for Mother Teresas arbejde i Indien.
Vi begynder igen onsdag den 8. september kl. 14 -16 i Karleby Præstegård.
Derefter onsdage i lige uger, samme tid, samme sted.
Konfirmation 2010
I år begynder konfirmandundervisningen torsdag den 16. september kl. 8.00 I Karleby Præstegård. Bemærk tidspunkt
Husk at medbringe dåbsattest, da indskrivningen foregår den dag.
Uge 37:
Uge 39:
Uge 41:
Uge 43:
Uge 45:
Uge 47:
Torsdag d. 16. september kl. 19.00 i Horbelev kirke
Tirsdag d. 28. september kl. 19.00 i Horreby kirke
Torsdag d. 14. oktober kl. 19.00 i Nr. Ørslev kirke
Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00 i Aastrup kirke
Torsdag d. 11. november kl. 19.00 i Falkerslev kirke
Tirsdag d. 23. november kl. 19.00 i Idestrup kirke
Datoerne for konfirmation 2011 er: Horreby kirke 20. maj og Karleby kirke 22. maj
Se kirkens hjemmeside på www.horreby.dk/kirken
Sognepræst:
Anna Sloth Jørgensen
Tunderup Strandvej 1, Karleby
4800 Nykøbing F
Træffes bedst mandag til torsdag
mellem 12 og 13 fredag er fridag
Tlf:54 44 73 18
Mail: [email protected]
Præstens ferie:
eft.udd. 6.-12. september
ferie 19.-26. oktober
fri 12. -14. november
Graver i Horreby og Karleby:
Jørgen Jensen
Slotsbryggen 6 1. Tv
4800 Nykøbing F
Ingen fast kontortid
Tlf: 23 45 91 53
Graver i Sønder Alslev:
Helene Friis Fuglsang
Hellersvej 5, Sønder Alslev
4800 Nykøbing F
Tlf: 41 97 52 24
Kirkesanger i Karleby og Horreby:
Jørgen Kjølby
Solvej 63, 4800 Nykøbing F
Tlf: 54 82 71 40
Kirkesanger i Sønder Alslev:
Kurt Olsen
Egetvej 10, Horreby, 4800 Nykøbing F
Tlf: 54 44 71 58
Organist i de tre kirker:
Britta Jørgensen
Holmegårdsvej 5, Eget
4800 Nykøbing F
Menighedsråd Karleby:
Formand: Jens Myssen
Tunderupgade 12, 4800 Nykøbing F
Tlf: 54 44 70 13
Menighedsråd Horreby:
Formand: Merete Christiansen
Egetvej 28, Eget, 4800 Nykøbing F
Tlf: 54 44 71 73
Menighedsråd Sdr. Alslev:
Formand: Henning Matthiesen
Sdr. Alslev Strandvej 8, 4800 Nykøbing F
Tlf: 54 14 82 22
20 . Guldborgsund Avis
Weekend 27. august til 29. august 2010
“Fodtøj” til årstiden
4 STK. BUDGETDÆK.........................................................SOMMER
155/70-13 ............................................................... 1.400,165/70-13.................................................................. 1.400,175/70-13.................................................................. 1.600,175/65-14.................................................................. 1.900,185/65-14T................................................................ 2.000,185/65-14H ............................................................... 2.400,185/60-14H ............................................................... 2.100,185/65-15T................................................................ 2.200,195/65-15H ............................................................... 2.300,195/60-15H ............................................................... 2.600,195/50-15 ......................... 2.000,205/55-16H ............... 3.200,225/45-17W.......... 3.600,D
225/40-18Y......... 4.400,U
B
MÅNEDENS19T5/IL65-15H
4 stk. Michelin
4 STK. VAREVOGNSDÆK
r
ve
Sa
185/80-14
............ 2.500,gy
Ener
195/70-15 ............... 3.100,205/65-15 ..................... 3.300,225/70-15.................................................................. 4.300,-
2.800,-
4 STK. 4X4/SUV DÆK
215/65-16.................................................................. 4.400,225/70-16.................................................................. 4.400,235/60-16.................................................................. 4.400,Priserne er incl. moms,
montering og afbalancering.
Er dine dækstørrelser ikke nævnt
- så ring 54 49 02 02
Budgetdæk hos os er højeste kvalitet…
Budget dæk hos os er højeste kvalitet
fra Continental, Michelin, Dunlop o.s.v.
Det er kun prisen der er lav...
GRATIS LÅNEB
NÅR DIN BIL S IL
KAL
REPARERES
HELÅRS
1.700,1.800,1.900,2.200,2.300,2.500,2.500,2.600,2.900,2.500,3.800,-
AIR-CONDITION
Rensning, efterfyldning og smøring
Så du er klar til både sommer og vinter
699,-
RUSTREPARATIONE
R
udføres til
KLARGØRING
TIL SYN pris!
fast
sørger vi for til
fast pris!
T
OLIE SKDIF
U KUN FOR
LER
- HOS OS BETA
ARBEJDSLØN
OLIEN - GRATIS
Jørgensen Dæk
- dit værksted for fremtiden
Dosseringen 1 B . 4850 Stubbekøbing . Telefon 54 49 02 02 . [email protected]
STUBBEKØBING OG MAGLEBRÆNDE KIRKER
KONFIRMANDUNDERVISNINGEN begynder torsdag 9. september kl. 8.00 i
præstegården. Vi har indskrivning den første gang vi mødes. Undervisningsplan bliver
udleveret. Der er konfirmation i Maglebrænde søndag 1. maj og i Stubbekøbing søndag
8. maj.
MINIKONFIRMANDERNE begynder onsdag 8. september. De bliver hentet på skolen,
når undervisningen er slut kl. 12.35 og fulgt tilbage til skolen kl. 14.30. Vi leger, fortæller
historier, lærer kirken at kende, skærer græskar ud til lygter, som vi bruger til Halloween, øver os på krybbespil, som vi opfører i kirken, når juletræet tændes på Torvet, og
mange andre ting.
KOR. Der starter ny sæson i koret torsdag 10. september kl. 13.45. Eleverne på skolen
får tilbud om at få testet deres stemme, og vi arrangerer korskoler alt efter elevernes
stemmer og alder. Der er altså tilbud om flere muligheder for at være med i koret.
HØSTGUDSTJENESTER. Der bliver pyntet op til høstgudstjeneste i Maglebrænde
Kirke søndag 5. september kl. 11.00 og i Stubbekøbing Kirke søndag 12. september kl.
11.00. Minikonfirmanderne inviteres til at bære frugt og grønt ind i Stubbekøbing Kirke.
PROJEKTET ”FYLD DANMARKS KIRKER” løber af stabelen søndag 26. september. I
Stubbekøbing Kirke holder vi kl. 11.00 en ”fortælle gudstjeneste”, hvor konfirmanderne
deltager. Der sendes invitation ud til foreninger og klubber. Kom med faner og vær med
til, at fejre at vi har en kirke. Efter gudstjenesten får vi for første gang mulighed for at
smage ”VÅBENHUS SANDWICHEN”. En sandwich i en helt ny udformning, kom og
smag og få en kop kaffe eller et glas sodavand/saftevand til.
I Maglebrænde Kirke har vi børne- og familiegudstjeneste kl. 14.00. Vi leger på græsset
efter gudstjenesten og får lidt at spise og drikke. Alle familier i Maglebrænde inviteres.
LÆSEKREDS. Vi begynder læsekreds igen onsdag 6.oktober kl. 15.00. Vi skal læse
Umberto Eco: Rosens navn. Det er en roman, der foregår i 1300-tallet og som har
mange forskellige sider: historie, munkevæsen, kristendom og krimi. Vi knytter historien
sammen med vores egen historie på den tid her i Stubbekøbing og bruger i det hele
taget bogen på flere forskellige måder. Bogen låner vi på biblioteket. Interesserede kan
allerede nu melde sig og få læsevejledning. Vi læser den over 7 gange på onsdage ca.
1 gang om måneden, og slutter af med at se filmen en gang i foråret.
SALMEMARATHON. Kirkerne på Falster arbejder i den næste 2 år sammen om en
Salmemarathon, hvor vi når igennem alle salmebogens salmer. Vi synger på skift i kirkerne den første tirsdag og sidste torsdag i måneden kl.19, og vi begynder torsdag 16.
september kl. 19 i Horbelev Kirke. Se oversigt på kirkernes hjemmesider og oversigt,
der ligger fremme i kirken.
Følg med på hjemmesiden: www.stubbekoebing-maglebraende.dk. Her er hele tiden
nyheder, vejledninger, hjælp til at finde rundt i kirkernes univers, gudstjenesteliste, henvisning til tekster og salmer, prædikener, taler, billed galleri fra kirkerne og meget andet.
Guldborgsund Avis . 21
Weekend 27. august til 29. august 2010
Et menneskes værdighed
Af provst Jens Dag Lose, Moseby
ved det værdige liv forstår vi et liv, hvor vi er
sunde og raske, hvor vi
har vore sansers fulde
brug, og hvor vi hindres så lidt som muligt
i vore udfoldelser.
En sådan opfattelse
af det værdige liv er
fin nok, for den, der er
sund og rask, for den
der har sine sansers
fulde brug, for den, der
ikke hindres i sin udfoldelse i nævneværdig
grad, kort sagt: for den,
der er selvhjulpen, den,
der har magt over sit
liv.
Men hvad nu med den,
der ikke har? Hvad nu
med den, der ikke har
magt over noget som
helst? Hvad nu med
den, der er hindret i
sin udfoldelse, fordi det
ikke gik ham så godt i
MOSEBY
livet? Eller fordi han fik
en stor sorg? Eller blev
ramt af sygdom? Eller
hvad med hende, der
efter et langt og slidsomt liv langsomt, men
sikkert nedbrydes såvel
fysisk som psykisk.
Ja, var der ingen anden værdighed at regne med, end den forud
skitserede, så var det
snart ude med dem, eller det burde være det,
synes vi, fordi deres liv
er blevet uværdigt. Det
er synd for dem, tænker
vi, og uværdigt. Og vi
gyser ved tanken om, at
det nogensinde måtte
ramme os.
Men der findes en anden form for værdighed, som er ganske uafhængig af, hvad andre
måtte mene om os; en
værdighed, der aldrig
-FIRMA
TØMRER
MURER
ApS
Hvad er et menneskes
værdighed? Det spørgsmål har altid trængt sig
på, og det er ikke blevet
mindre påtrængende, i
disse tider, hvor etiske
spørgsmål atter drøftes
mand og mand imellem.
Det værdige liv - og ikke
mindst den værdige
død, optager os meget.
Med hensyn til det sidste, så synes der at være
almindelig
enighed
om, at en værdig død
er ensbetydende med
en let og smertefri død;
en død, hvor den døende ikke i nævneværdig grad forekommer at
være døende, og da slet
ikke over længere tid.
Den opfattelse er selvfølgelig snævert forbundet med vor opfattelse
af det værdige liv; og
JORD t STØBE t MURER t TØMRER t SNEDKER t GLASMONTERING
v/ JESPER LARSEN
Præstevænget 2 t 4850 Stubbekøbing
TELEFON TIL JESPER: 54 44 43 34 MOBILTELEFON 21 63 78 35
.
Skift til en lokal
sparekasse...
forlader et menneske;
en værdighed, som vi
fik tildelt, dengang vi
blev døbt. Dengang
blev vi optaget i Guds
store børneflok, som er
kendetegnet ved, at alle
er lige værdige, fordi
alle er lige elskede af
Ham. Den værdighed
kan vi aldrig sætte over
styr, fordi vi aldrig har
gjort noget for at få den.
Hvor uværdigt et liv
end kan forekomme os
at være, så må vi aldrig
glemme, at det har sin
værdighed, derved at
det er skænket af Gud.
Uværdigheden
ligger
hos os, når vi tillader
os at foragte den, som
Gud elsker.
Det tænker vi måske
ikke så meget over til
daglig, og måske slet
ikke i de gode dage,
7¡PUHUY UNVWHG
%HQQ\6YHQGVHQ
SLOTSGADE 12
4880 NYSTED
TLF. 54 87 14 07
FAX: 54 87 21 07
MOBIL: 40 26 64 07
Medlem af
“Byg Garanti”ordning
Brug den lokale hjemmeservice
privat
Godkendt til je
le
ep
m
em
hj
Rengøring: privat, kontor og butik
...og meget andet!
LL HUS OG HAVESERVICE
!" !
hvor alt, hvad vi rører
ved, lykkes og trives.
Så meget desto bedre
er det for os, at have
den bagage med i livets
rygsæk, når læsset tipper, og vi selv eller vore
omgivelser vil vurdere
os udelukkende ud fra
vore handlinger.
Etiske vurderinger er
uomgængelige og moral er nødvendigt at
have, hvis et samfund
skal kunne fungere og
mennesker omgås hinanden på en ordentlig
måde; men der hvor
Veludført
kvalitets
arbejde
det glipper, og vi eller
vor nabo ikke lever op
til forventningerne, er
det altafgørende at huske på, at der hvor vi vil
dømme om et menneskes værdighed, der er
der aldrig tale om andet end en midlertidig
og mangelfuld dom; en
dom som kan ramme
hårdt nok; men som i
lige så høj grad rammer den dømmende,
af den simple grund,
at den højeste instans,
Gud selv, vil det anderledes.
Et godt tilbud på:
ombygning - tilbygning
vinduer - døre - køkken
trægulve - isolering
renovering af tage - tegl
stål - Decra - eternit m.v.
Ring og tal med mester selv
Tømrer
Snedker
Kildevej 12 - Kettinge - 54 87 47 37 - Bil 51 76 76 31
René Pedersen
Selskabslokaler i Maglebrænde
(tidl. SID huset)
Udlejes med køkken og alt service 1.250,- kr.
Leif Steffensen - tlf. 54 43 98 40
Toldbodgade 25 . 4800 Nykøbing F
Telefon: 5485 5544 . Telefax: 5482 2281
Antikkram
Bregningevej 1, Horbelev
B&G og Kgl. porcelæn, figurer & juleplatter,
sølvbestik, glas m.m. købes og sælges.
cEHQWRUVGDJIUHGDJO—UGDJNO
Tlf. 32 54 32 36
www.antikkram.com
PHILIPSENS STENHUGGERI
STENHUGGERI · SLIBNING · POLERING
ALT I GRAVSTEN
Grundlagt 1885
v/Svend Pedersen
Alslevvej 40 · 4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 10 64, bil 40 25 10 64
Persienner, rulle- lamel- folde- og plissé
Terrasse- & VinduesVi kommer gerne og viser prøver!
28 års
erfaring
Gode råd er DYRE. Vi giver dem GRATIS
Vi tager mål, syr og monterer!
MB Center
Langgade 47 . 4840 Nørre Alslev . Telefon 54 43 53 52
www.mb-center.dk
Renovering af kloakker
Mindre entreprenøropgaver
Autoriseret kloakmester
Langet 10 . Døllefjelde . 4892 Kettinge . Tlf. 54 86 44 19
GARDINER
MARKISER
Rensning og spuling af kloakker
Slamsugning
Byens
son
Sam
EL &
HVIDEVARE
Christian Henriksen
Gårdrækkevej 2
4840 Nr. Alslev
Tlf. 54446225 Mobil 40118048
www.chh.dk
service
Fjernvarme- og
vvs installationer
Solvarmeinstallationer
Biobrændselsanlæg
Anders Petersen
Bødkergårdvej 2
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54850877 Mobil 20167053
www.samsonel.dk
Moseby Smedie, VVS & Auto
Alt i el-installationer og
hvidevarereparationer
Hesnæsvej 33 . Moseby . 4871 Horbelev
Tlf. 54 44 40 07
www.moseby-smedie.dk
22 . Guldborgsund Avis
Dato
dagens navn
Kettinge
Weekend 27. august til 29. august 2010
5. september
11. september
12. september
14. september
18. september
26. september
16. søndag
17. søndag
efter. Trinitatis
efter. Trinitatis
efter. Trinitatis
efter. Trinitatis
10.00
10.00
10.00
16.00
10.00
Bregninge
Koncert
19.00 Høstgudstj.
10.30
10.30
10.30
13.30
Høstgudstj.
Sundby
21. september
15. søndag
Høstgudstj.
Toreby
19. september
14. søndag
10.00
10.00
Øster Ulslev
9.00
10.30
Omsorgscentret
14.30
14.00
10.00
Omsorgscentret
LIV-gudstj.
14.00 LIV-gudstj.
11.00 Høstgudstj.
Indskrivn.
Vester Uls.
Godsted
9.00
11.00
Døllefjelde
Musse
14.00
11.00
Høstgudstj.
Lørdagsdåb
10.30
19.00
Herritslev
Nysted
10.30
10.30
9.00
Høstgudstj.
10.30
19.00
Vantore
10.30
Sakskøbing
9.00
Høstgudstj.
14.00
10.30
Høstgudstj.
Sogneefterm.
Frugtfestival
11.00
10.30
10.30 Høstgudstj.
10.30
Våbensted
Engestofte
Høstgudstj.
10.30
9.00
10.30
Hverdagsgudstj.
Høstgudstj.
Slemminge
14.00
Høstgudstj.
10.30
Høstgudstj.
19.00
Høstgudstj.
Fjelde
Majbølle
10.30
10.30 Kaffe
Tårs
10.30
19.00
Høstgudstj.
Radsted
19.00
10.30
Høstgudstj.
m lo Din
ur ka
er le
m
es
ter
Vigsnæs
RING
54 44 52 68
Få et uforbindende tilbud på ny-, om- og tilbygning
samt små reparationer.
Alt omkring tegning og byggesager ordnes.
Totalentreprise gives også.
Murermester TOM RASMUSSEN
TORVEGADE 19 - 4871 HORBELEV
0.8"'1&(#+
9.00
10.30
H.H.RENGØRING
Skovvænget
18
Torvegade 10
4840
Nørre
Alslev
4871
Horbelev
Bil-telefon 29 64 83 30
54 45 66 18 - 21 65 10 18
r
r
r
r
Hjemmeservice.
Erhvervsrengøring.
Institutionsrengøring.
Special-gulvbehandling. - Polishbehandling.
.
Polishbehandling.
Tæpperensning.
Ring og aftal tid for et Tilbud
der passer til dit Behov hos:
DEN RIGTIGE FAGMAND!
,)#,7%*#,
/"2',"#&3#/$*80#&3-/"#,6%+*#6,7%*#+#"
"#1/2,"#&-3#".00#/1'*08/',%1'*80#0.#!'*'01#,
-%$8#12$-/.*'%1#,"#1'* 2".80')/',%$"', -*'%
#**#/3'/)0-+&#"',"#,"2$8/#1./- *#+
,"#/0-!&2+0#,12 #)7 ',%3#(
4)7 ',%
*$
+'*(-!&2+0#,+'*")
10.30
Nyt tag eller nye vinduer
Nysted Bygge Entreprise har kompetence
inden for alle håndværksfag
MURER - TØMRER
TAG - MALER - KLOAK
ENTREPRENØR
'(7(5.811‘'9(1',*7
0('e1/(9(5$1'‘5
Nysted
eprise
Bygge Enfotr
r vore kunder
VRPWU IIHVSnSHWHU#Q\VWHGE\JGN Vi har hjerte
RJWOI
Enghavevej 5 - 4892 Kettinge - Tlf. 54873667
www.nystedbyg.dk
DIN LOKALE SYNSHAL
Periodesyn
HØFLIG OG
EFFEKTIV
BETJENING
kun kr. 450,-
Bestil tid på:
www.falsterbilsyn.dk
eller tlf. 54 44 01 79
v/ Flemming Barfoed
Tuemosevej 4, 4850 Stubbekøbing
21-/'0#/#12)-$-/&,"*#/5#%'01/#/#1-,17/5#"*#+$,0)80#0+#"#-/#,',%
10.30
TÜV certificeret
8.00
Åbningtider: mandag-fredag kl. 8.00
Bilsyn også udenfor åbningstid og i weekend efter aftale
DØGNSERVICE
Forstoppelse ?
Septitanke . Fedt- & olieudskillere
Spuling af kloak og dræn
Nu også:
Sandvaskning af huse, tanke og containere.
Højtryksspuling op til 1000 bar.
Ring til..
v/Kim Nielsen - Børsholmsvej 40 - 4874 Gedser
v/Kim
Nielsen - Børsholmsvej 40 - 4874 Gedser
Tlf 54 17 01 34 M bil 40 26 60 34
Tlf. 54 17 01 34 - Mobil 40 26 60 34
Guldborgsund Avis . 23
Weekend 27. august til 29. august 2010
Dato
dagens navn
Klosterk.
2. september
5. september
12. september
15. september
19. september
21. september
24. september
26. september
Torsdag
14. søndag
15. søndag
Onsdag
16. søndag
Tirsdag
Fredag
17. søndag
efter. Trinitatis
efter. Trinitatis
efter. Trinitatis
10.00
10.00
21.00-23.00
10.00
Natkirke
Lindeskov
efter. Trinitatis
22.00
Høstgudstj.
10.00
10.00
Late Night
10.00
10.00
17.30
Høstgudstj.
10.00
spaghettigudstj.
Nordre K.
10.00
19.00
Tingsted
10.00
19.30
10.00
Høstgudstjeneste
Grøntsagsauktion - kirkebil
09.00
10.30
10.30
Høstgudstj.
09.00
Aftensang
10.30
Ønslev
Høstgudstj. med spillemænd
10.00
Eskilstrup
10.30
09.00
19.00
Stadager
10.30
09.00
10.30
10.00
09.00
Høstgudstj.
Brarup
9.00
Vålse
Kipppinge
19.00
10.30
Høstgudstj.
10.30
10.00
Høstgudstj.
19.00
09.00
10.30
09.00
09.00
10.30
10.30
Høstgudstj.
Nr. Vedby
Gyldenbjerg
09.00
10.30
Nr. Alslev
10.00
08.45
Nr. Kirkeby
08.45
Høst- og
afskedsgudstj.
10.00
10.00
15.30
14.00
og kirkebil
Høstgudstj., kor
Døvegudstjeneste
og kirkebil
10.00 Høstgudstj.
og kirkebil
Høstgudstj., kor
Torkilstrup
09.30
Lillebrænde
Gunslev
11.15
Stubbekøbing
09.30
11.00
Høstgudstj.
09.30
Høstgudstj.
17.00
Spag.gudstj., gospel kids
11.00
11.15
11.00
17.00
11.00
11.00
14.00
10.00
09.00
10.00
10.30
09.30
10.30
10.30
09.30
stjeneste
Døvegud-
Maglebrænde
11.00
Børnefamilie gudstj.
Høstgudstjeneste
Aastrup
10.00 Altergang/kirkebil
Horbelev
09.30
Falkerslev
10.30
Karleby
09.00
14.00
Høstgudstjeneste
Horreby
10.30
19.00
Høstgudstj.
Sdr. Alslev
09.00
10.30
Høstgudstj.
Nr. Ørslev
09.00
10.30
10.30 Høstgudstj.
Systofte
10.30
Høstgudstj.
Sdr. Kirkeby
10.30
Idestrup
19.00
19.00
10.00
10.00
10.00
Høstgudstj.
Væggerløse
10.00
10.00
Skelby
10.30
09.00
Høstgudstj. - kirkekaffe
19.00
Høstgudstj.
09.00
10.00
Høstgudstj.
Gedesby
Gedser
10.30
09.00
10.30
Høstgudstj.
Krøyer’s Service
ALT
I
HÅNDVÆRK
Fugeteknik - Malerarbejde
Tømrerarbejde - Tagdækning
GRATIS LÅNEBIL VED KASKOSKADER
$XWRMester
Tlf. 22 82 63 05
- direkte forbindelse til alt håndværk!
E-mail: [email protected]
®
Vi klarer alle
bilmærker.
Specialister i
TOYOTA.
www.automester.dk
TOM JENSEN
Nykøbing F. A/S
Gedservej 158, 4800 Nykøbing F.
Tlf 54 85 41 04
Guldborgsund Avis . 24
Weekend 27. august til 29. august 2010
cEHQW+XV
Sn0XOWL&HQWHU6\G
(UGXLQWHUUHVVHUHWVnNLJIRUEL
/¡UGDJGHQ
.O
5XQGYLVQLQJ
NO
.RPRJEHV¡JYRUHVDUEHMGHQGHY UNVWHGHU
RJInHQVQDNPHGHOHYHURJSHUVRQDOHW
cEHQW+XVJ OGHUQDWXUOLJYLVRJVnL
9DQGWnUQHWRJ+XPOHY QJHW
(JJHUWVYHM1\N)7OI