BWT Rondomat HVD 300-1200

Kanalomrørere
med gear og dykmotorer fra 5,5 til 11,0 kW
Ydelse 2000 til 4000 m3/t
Tusinder af vore pumper
og røreværker er i drift i
Danmark og i udlandet
Uberørt af
menneskehånd
fra stald til tank
Pumpen til omrøring og cirkulation af
gyllen i kanaler under spaltegulv. Særlig
velegnet til kvægstalde med meget lange
kanalsystemer.
Rustfri spjæld og stophaner
til kanaler og bagskylningssystemer
Som mange andre Landia pumper har denne kørt
upåklageligt i 25 år!
Landia produkter anvendes overalt i landbrug og industri,
hvor vanskelige medier skal pumpes og omrøres.
De er kendt for deres holdbarhed, driftssikkerhed,
høje virkningsgrad og lave vedligeholdelsesomkostninger.
Kontakt os eller din forhandler for yderligere information.
Vi har mere end 60 års erfaring.
Få råd og vejledning om etablering af
gylleanlæg der fungerer problemfrit hver
dag, hele året rundt, med et minimum af
arbejde og tidsforbrug.
PUMPER
Ret til ændringer af tekniske specifikationer forbeholdes.
Den anførte tekst og tekniske data må ikke helt eller
delvist gengives uden tilladelse fra Landia A/S
RØREVÆRKER
0101DK980101
Kontakt venligst:
LANDIA A/S
DENMARK
ISO 9001
Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tel.: +45 97 34 12 44
Fax: +45 97 34 16 98
e-mail: [email protected]
www.landia.dk
RUSTFRI SPJÆLD
Langakslede gyllepumper
Dykgyllepumper
Gylleomrørere
til el- eller traktordrift. Motorer fra 5,5 til 30,0 kW
Dykmotorer fra 1,5 til 18,5 kW
med gear og dykmotorer fra 5,5 til 18,5 kW
Hurtig og nem opblanding af svømmelag
og bundfald i al slags gylle.
Se resultatet af Landias kraftige propelrøreværk efter: 1, 2 og 5 minutters drift.
• Tryk på knappen og gyllen er
homogen, klar til udbringning på
det ønskede tidspunkt
• Jævn fordeling af gyllens næringsstoffer fra det første til det sidste læs.
• Sikrer en problemfri udbringning
Til fortank
Til lagertank
Til fortank
Pumpen til tyk og halmrig gylle. Stor ydelse
og højt tryk, også når gyllen er meget tyk.
Effektiv og problemfri pumpning over
lange afstande.
Til lagertank
1 minuts drift
Pumpen til al slags gylle og væsker med stort
tørstofindhold. Unikt knivsystem til findeling
af tørstofpartikler sikrer at pumpe og rørledninger ikke stopper til.
• Unikt knivsystem til findeling af
tørstofpartikler
• Snegl og modskær samt knivsystemet
sikrer en ensartet og homogen gylle.
• Lodret opstilling med systemer til
bagskylning og omrøring i fortank og
lagertank
• 3 års garanti
• Enkel vandret eller lodret opstilling til
pumpefunktioner i fortank
• Ingen tilstopning af efterfølgende
rørledninger og udlæggerslanger
• Mulighed for flytning af pumpen til
brug i flere tanke
• Systemer til bagskylning og omrøring
2 minutters drift
• Vedligeholdelsesfri væskesmurt
mellem- og bundleje
Tørtopstillede gyllepumper
Landia gylleomrørere har 3-bladede
propeller med stor diameter som skaber
en kraftig omrøring. De er lette at montere,
også i fyldt tank.
Motorer fra 1,5 til 18,5 kW
Unikt udvidet knivsystem
Nyt!
Unikt
udvidet
knivsystem.
Det unikke udvidede knivsystem kan monteres
på alle typer Landia pumper. Det sikrer tilstopningsfri pumpning og findeling af tørstofpartikler under ekstreme forhold, f.eks. meget
halmrig gylle, gylle iblandet andet organisk
affald på biogasanlæg, slam og spildevand fra
slagterier, fisk eller fiskeaffald, papirpulp og
meget mere.
Pumpen der gør fortanken overflødig.
Ideel til stalde med vacuumudmugning.
Sikrer effektiv tømning af de enkelte
staldafsnit. Flere stalde kan tilsluttes
den samme pumpe.
Kan leveres med
knivsystem
5 minutters drift
Pumpe i tørbrønd