950-205221_ec-pot-s_ecmotor_es946_dk

X Hovedafdelingen
Badmintonafdelingen
Billardafdelingen
Fodboldafdelingen
Håndboldafdelingen
Motionsafdelingen
Petanqueafdelingen
Tennisafdelingen
Osted Idrætsforening
Til alle frivillige i Lejre Kommune
Osted d. 14. oktober 2013
Osted Idrætsforening indbyder alle frivillige i Lejre Kommune til vælgermøde torsdag d. 7. november 2013
kl. 19.00 i Ostedhallen. Vælgermødets overskrift er idræt-, kultur og frivillighedspolitik i Lejre Kommune.
Vi håber, at alle frivillige i Lejre Kommune vil komme til vælgermødet, stille spørgsmål til samt høre hvilken
idræt- og frivillighedspolitik politikerne vil føre de næste fire år.
Vi har indbudt og fået tilsagn fra alle spidskandidater fra de opstillede partier om at komme. De vil danne det
panel, der kan stilles spørgsmål til. Partiforeningerne får også mulighed for en stand i hallen, her kan de
svare på spørgsmål og udlevere valgmateriale.
Det er ikke kun frivillige i idrætsforeninger, der kan deltage i vælgermødet. Mødet er for alle frivillige i hele
Lejre Kommune, det spænder fra alle former for idrætslige og kulturelle foreninger, spejdere, rideskoler, skole, institutioner, aftenskoler, ungdomsskoler, grundejerforeninger, vandværker, kirker, plejecentrenes frivillige
og mange flere.
Vi har fået en meget positiv tilbagemelding fra spidskandidaterne og de politiske partier. De roser os for at
tage initiativ til vælgermødet samt for de emner, vi tager op.
I marts måned i år var der en debat i Dagbladet og Politiken. Her stod der, at Lejre Kommune ligger på en
93. plads (ud af 98 kommuner) i forbrug af penge til idrætten. Det svarer til, at Lejre Kommune bruger 492 kr.
pr. borger pr. år. Den kommune, der ligger på første pladsen, er Herlev med 1.976 kr.. Hele landet har et
gennemsnit på 852 kr. og Region Sjælland kr. 809 kr.. Tallene er indhentet af Danmarks Statistik.
Det er rystende, at Lejre Kommune ligger så lavt og bruger så få penge på idrætten, når de gerne vil være
breddeidrætskommune, have flere tilflyttere og skattekroner i kassen.
Vi har i dagspressen i uge 40 kunnet se læserbreve og artikler om frygten for at miste haltider, når den nye
skolereform starter. Det ønsker vi også at høre om på vælgermødet.
Alt dette passer perfekt til i et vælgermøde, men som nævnt ovenfor er det ikke kun et idrætspolitisk vælgermøde!
Kom og vær med til at gøre vælgermødet levende, stil dine spørgsmål så du får svar på, hvordan politikerne
vil føre deres politik de næste fire år. Det er vigtigt, at de frivillige også bliver hørt.
Vi har gjort alt for at invitere et så bredt udsnit af frivillige organisationer i Lejre Kommune som muligt til vælgermødet. Som hjælp til dette formål har vi fået din e-mail adresse fra Lejre Kommune og/eller fundet den på
din organisations hjemmeside. Du kan på de næste sider se fra hvilken organisation vi har fået oplyst dig
som kontaktperson. Skulle du imidlertid ikke have noget med denne organisation at gøre mere, skal vi venligst bede dig videresende denne indbydelse til rette vedkommende.
Det kan være, at vi har glemt nogle eller ikke har e-mailadresser på vedkommende. Du må derfor meget
gerne sende denne indbydelse videre i dit netværk og opfordre andre frivillige til at deltage.
Vi vil meget gerne høre om du deltager i vælgermødet af hensyn til stoleopstilling m.m.. Vi vil derfor blive
meget glade, hvis du vil give os besked, men det er ikke et krav for at deltage. Tilsagnet kan gives på vores
hjemmeside www.oif.dk/321-valg2013.htm
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at ringe til mig på telefon 40 34 02 21 eller skrive på e-mail
[email protected]
Vi håber at se dig den 7. november i Ostedhallen.
Med venlig hilsen
Osted Idrætsforening
Jens P. Andersen
Hovedformand
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk
Side 2 af 12
Osted Idrætsforening
Invitererede sorteret efter kontaktperson
Alex C. Christensen
Alice T.Nielsen
Alison Michell
Allan Augburg
Anders Hvas
Anders Torbnerg
Andreas Heldgaard Elleby
Anette L. Larsen
Anette Larsen
Anker Steen Søndergaard
Anne Spangsberg
Anne-Grethe Nielsen
Annelise Raahauge
Annemette Q. Jacobsen
Anni Jensen
Anni Madsen
Ann-marie Larsen
Anny Romanow
Antoni Kwiecien
Arne H. Madsen
Arne Knudsen
Asa Abildgaard
Axel S. Christensen
Bent Sørensen
Bente Nordbjerg
Bente Sønderskov
Bente Troest
Birgit Berthelsen
Birgit Cady Larsen
Birgit Cady Larsen
Birgit Hansen
Birgit Svendsen
Birthe Rasmussen
Bjarne Dalsgaard
Bjarne Elo Jørgensen
Bjarne Hørlykke
Bjørn L. Sørensen
Bjørn Thomsen
Børge Stokholm
Carsten Holløse
Carsten Kjølby
Carsten Møller Jørgensen
Carsten Teichert
Cecilie Victoria Amalie Schackinger
Charlotte Frølund
Christian Balslev-Olesen
Christina Spahl
Claus Petersen
Connie Andersen
Diana Loft
Dorte Foged
Dorte Kofoed
Dorthe Sørensen
Ebba Kjærgaard Møller
Ebbe Roy
Egon Petersen
Ellen Jensen
Else Kristiansen
Grundejerforeningen Flinten
Rytterforeningen Hviid
Paradisbakkernes Nyttehaver
Bramsnæsvig Grundejerforening
Grundejerforeningen Lyngkærgård
Gl. Lejre Vandværk
Missions Forbundets Børn og unge
Husvenner på Bøgebakken
Grundejerforeningen Kornvænget
Grundejerforeningen Strandlund
Hvalsø og Særløse Kirker
Solsikken
Boxergruppen Darup
Birken
Kirke Såby Badminton
Sæby-Gershøj Svømmeforening
Avnstrup Børnegård
Gyvelvej Grundejerforening
Lejre Private Musikforening
Lejre Stationsbys Vandværk a.m.b.a.
Grundejerforeningen Tjørneager
Pårørendeforeningen Gl. Roskilde Amt
Gershøj Bylaug
Centerråd, Lejre
Islandshesteklubben Thor
Bramsnæs Hundeejerforening
LOF Lejre
Kirke Såby Petanque
Arbejdsgruppen Lydbåndsværkstedet (Lejre Lydavis)
Centerråd, Østregaard
Biltris Bylaug
Rye og Kirke Sonnerup Kirker
Alzheimerforeningen Østsjælland
Gershøj Vandværk a.m.b.a.
Ejby Strand Grundejerforening
Møllegårdens Grundejerforening
LEV, Lejre
Lejre Havkajak og Friluftsforening
Grundejerforeningen Skoven
Grundejerforenigen Ejby Bylaug
Grundejerforeningen Ammershøj Syd
Børnehuset Ammershøj
Grundejerforeningen Hyldebjerg
Herslev, Gevninge og Kornerup Kirker
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
Osted Valgmenighed
Allerslev Gymnastikforening
Hvalsø vandværk a.m.b.a.
Bramsnæs Sejlklub
Rollespilsforeningen Norion
Agersøgård Naturbørnehave
Kirke Såby Fodboldafd
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
Paletten
Grundejerforeningen Røglebakken
Skov-Hastrup Vandværk
Skubberne på Bøebakken
Møllehuset
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk
Side 3 af 12
Osted Idrætsforening
Emma Inge Hansen
Erik Jørgensen
Erik Klejs
Erik Klejs Jensen
Finn Kristensen
Finn Larsen
Finn Ølvang Madsen
Flemming Birck Pedersen
Flemming Klarskov
Flemming Klarskov
Flemming Langhoff
Flemming Nielsen
Flemming Pedersen
Frede Klejs Hansen
Gerner Larsen
Gert Emerik Nielsen
Gert Fabrin
Gert Jepsen
Gitte Kettner
Gitte Vincents
Grethe Løvendahl
Grethe Sether
Gunhild Nielsen
Gunni Bjørsted
Hanne Doile
Hanne Hansen
Hanne I. Pedersen
Hans Jørgen R. Kølle
Hans Jørgen Ziemann
Hans Rubi Klausen
Hans Sether
Hans Adamsen
Helene W. Rasmussen
Helle Bonderup
Helle Larsen
Helle Lousø
Helle Ringsholm
Henning Backs
Henriette Christensen
Henrik Leisner
Henrik Theill
Henrik Theill
Henrik Vigan
Henry Andersen
Henry Petersen
Hjarne Bjergager Jensen
Inge Holst
Ingelise Hansen
Ingelise Hansen
Irene Porse
Jack Greve- Møller
Jakob Danker
Jan Benny Jensen
Jan Lenander
Jan S. Andersen
Jan Vedel Heine
Janne Dinesen
Jeanette Friis Agergaard
Jens Breum
Jens Fisker
Jens Otto Olsen
Jens P. Andersen
Børn & Filosofi
Torsdagsklubben
Sjov Motion, Ældreidrætten i Lejre Kommune
Sjov Motion Ældre Idræt i Bramsnæs
Hornsherred Folkedansere
Grundejerforeningen Landmandslyst
Lejre Whistklub
Lejre Musikskole
Gershøj Grundejerforening
Gershøj Strands Vandværk a.m.b.a.
Kirke Såby Jiu-Jitsu
Bramsnæs Bordtennis Klub
Klatreklubben Giraffen
Grundejerforeningen Baunehøj
Lejre Tennisklub
Grundejerforeningen Enebærhaven
Hvalsø Grundejerforening
Midtsjællands Rideklub
Lejre Rideklub
Hvalsø Løbene
Bedre Psykiatri, Lokalforeningen Roskilde og Lejre
Hvalsø Tennisklub
Bramsnæs 4-H
Missionskirken i Osted
Midtsjællands Vævekreds
Lejre Kulturdage
Osted Gymnastikforening
FOF Midtsjælland
Grundejerforeningen Tranemosevej
Osted Lejre Skytteforening
Hvalsø Seniorklub
Ledreborg Alles Vandværk
Sæby og Gershøj Kirker
Osted Børnehave
Bøgen
Hvalsø Hundevenner
Naturistforeningen Sjælland
Dansk Blindesamfund, Omsorgsklubben
Hvalsø IF - Fodbold
Fjordager, Langager og Byager
Langvad Gymnastikforening
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
Rytterlodden Grundejerforening
Hvalsø Petanqueklub
Kirke Saaby og Kisserup Kirker
Osted Kirke
Kirke Hyllinge Skole
Osteporoseforeningen
Ældre Sagen, Hvalsø
Møllebjerghave
Åhuse Vandværk a.m.b.a.
Højby Bylaug
Bramsnæs Motorcykelklub MC
Lejre Idrætsforening
Scleroseforeningen
Kristiansminde Grundejerforening
Islandshesteforeningen Geysir
FDF Ny Tolstrup
Kulturkaravanen
Lejre-Allerslev Grundejerforening
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
Osted Idrætsforening
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk
Side 4 af 12
Osted Idrætsforening
Jens Peter Nissen
Jens-Erik Mogenstrup
Jesper Høy
Jesper Høy
Jesper Kejlhof
Jette M. Hansen
Jette Nørby Petersen
Jette Pekilidi
Joan Jensen
Johan Erik Møller
John Nielsen
Jutta Eberhards
Jørgen Boesgård
Jørgen Breintenstein
Jørgen Jensen
Jørgen Kruse
Jørgen Larholm
Jørgen Thygesen
Jørn Mikkelsen
Karen Mikkelsen
Karin Henningsen
Karina Buchwald
Karl Chr. Koch
Karl Frandsen
Karl Frandsen
Keld Mortensen
Keld Nielsen
Keld Nielsen
Kim Hansen
Kim Hass
Kim Westh
Kirsten Kristensen
Kirsten Kaas Lausen
Kirsten Stampe Rasmussen
Kjeld Gundersen
Kjeld Andersen
Klaus Munk Jakobsen
Knud Bjerrum
Kriste Barth
Kristian Skou Olsen
Kurt Bierbum
Kurt Christiansen
Kurt Sørensen
Kåre Madsen
Kaare Nielsen
Lars Dall
Lars Gebhard
Lars Green
Lars Holstebro
Lars Holten
Lars Korsbæk
Lars Munch
Lars Sander Jacobsen
Laura Lundager Jensen
Leder Ulla Bang
Leif Blom
Leif Larsen
Leif O. Baandrup
Leif Østbygaard
Lene Endahl
Lene Hempel-Jørgensen
Lene Klinte
Børne- og ungdomsfor.Bramsnæs Nord
Rorup Kirke
De grønne Pigespejdere i Hvalsø
FDF i Hvalsø
FDF Gevninge
Ældre Sagen, Bramsnæs
Grundejerforeningen Tårnbjerggårdsvej
Bramsnæs Aftenskole
Brugerforeningen af 2003
Senior Kajakture
Centerråd, Hvalsø
Kyndeløse Bylaug
HjertneSagen i Roskilde og Lejre
Lejre Pensionistforening
KFUM Walburris Gruppen
Foreningen Julekurven
Bramsnæs Pensionist og Efterlønsforening
Lyndby Kulturforening
Hvalsø Billardforening
Vester Saaby Bylaug
Skovvejens Børnehave
Lejre Klimagruppe – De Grønne Rødder
Kirke Hyllinge Vandværk I/S
Lejre Historiske Forening
Skovholm Vandværk
Ældrerådet i Lejre Kommune
Kr. Sonnerup Gymnastik -og Idrætsfor.
Møllebakken Andelsboligforening
Lejre Langbuelaug
Grundejerforeningen Taaftegaards Vænge
Lyndby Jollesejlklub
Sæby-Gershøj Gymnastik- og Idrætsfor.
Ældre Sagen, Lejre
Lejre Bridgeklub
Lejre MC-turKlub
Hjerteforeningens Lokalkomite Lejre
Myretuen
Herslev Strand Sejlklub
DUT, Det Udgående Team
Lejre Fotoklub
Allerslev Kirke
Grundejerforeningen Stendyssen
Hvalsø Skole
Sonnerup Vandværk I/S
Grundejerforeningen Emmersvej
Grønhøj Vandværk a.m.b.a.
Vester Saaby Vandværk I/S
EIF - Ny Tolstrup
Bregnehøj Grundejerforening
Sagnlandet Lejre
Lejre Ungdomsskole
Kirke Hyllinge og Lyndby Kirker
Mariendal Vandværk
Osted Valgmenighed
Rollingen
Bramsnæsvig Grundejerforening
Diabetesforeningen
Gevninge Vandværk a.m.b.a.
Grundejerforeningen Bregnagergaard
Firkløverskolen
Børnehuset Fuglereden
Mærk Livet
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk
Side 5 af 12
Osted Idrætsforening
Lene Linte
Lis Bergquist
Lis Kuhlmann
Lisbet Svendsen
Lise Lotte Frederiksen
Lise Olsen
Lise Ravnkilde
Lola Jensen
Lone Askirk
Lone Cleveland Andersen
Lotte Rasmussen
Maja Oster
Majbrit Stokholm
Margit Hoffmann Sørensen
Margit Meibom
Maria Haulrig Jepsen
Marianne Capell
Marianne Kristensen
Martin Borges
Martin Nyrop-Larsen
Martin Olsen
Merete Grunnet
Mette Kehlet Nørskov
Michael Andersen
Michael Beck
Michael Bruun
Michael Emborg
Michael Groot
Michael Jeppesen
Michael Markussen
Michael Toft
Mikael B. Hansen
Mikael Bent Hansen
Mikkel Bruun
Mogens Pedersen
Mogens Petersen
Nana Behrendt Petersen
Niels Andersen
Niels Andersen
Niels Arild Nielsen
Niels Berendsen
Niels Bryde Lorentzen
Niels Erik Hansen
Niels Fribo
Niels Jørgen Bruun
Niels Rasmussen
Niels Rasmussen
Niels-Erik Hansen
Ole Bjørn Hansen
Ole Bülow
Ole Holtse Olsen
Ole Rø Nielsen
Ole Schuldt-Larsen
Ole Smith
Ole Nielsen
Orla Jeppesen
Ove Holst
Ove Lund Jensen
Per Bollerup- Jensen
Per Kær Møller
Per Stallknecht
Pernille Haslund
Mærk Livet
Søpavillonen
Røglebakken
Såby - Thor - Amatørerne
Lindholm Skovbørnehave
PTU Roskilde Kreds
Ny Tolstrup Vandværk a.m.b.a.
Frivillige Flytningevenner - Dansk Flygtningehjælp
Lindenborg Roklub
Nørre Hvalsø Landsbylaug
Hvalsø Badminton Club
Såby IF THOR Gymnastik
Grundejerforeningen Christiansminde
Familielandbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed
FOF Hvalsø
Rideklubben Vestervang
Avnstrup Overdrevs Beboerlaug
Rorup og Glim Kirke
Bramsnæs Floorball
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
Herslev Vandværk I/S
Hvalsø Gymnastikforening
Trællerupskolen
Grundejerforeningen Vintapperbuen
Hvalsø Floorball
Osted Vandværk a.m.b.a.
Såby Erhverv
Hvalsø Skytteforening
Lejre Brugshunde Klub
Modeltraktorklubben
Lyndby Vikingeskibslaug
Spor 1
Sangskriverne
Kirke Saaby Bylaug
Lions Club Bramsnæs
Lejre Kunstforening
Ungdommes Røde Kors
Frivillig Bladgruppen for Aktivitetscentrene
Østergaard Bruger- og Støtteforening
Bramsnæs Sejlklub
Allerslev Skole
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
Hvalsø Taekwondo Klub
KFUM-spejderne i Lejre
Lejre Frimærkeklub
Osted Bylaug
Osted Kulturhus
Vestermarkens Vandværk
Allerslev Vandværk
Bramsnæs Jagtforening
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
Grundejerforening Hyllingeparken
LHF
Kyndeløse Vandværk I/S
Allerslev Huse Vandværk
Brusagergård
Strandlund vandværk a.m.b.a.
Kisserup Bylaug
Lejre Jagtforening
Hvalsø Brevdueforening
Glim Vandværk
Lyndby By- og Bådelaug
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk
Side 6 af 12
Osted Idrætsforening
Pernille Kallehave
Peter Bjulf Gindrup
Peter Holmboe Bang
Peter Langager
Peter Rasmussen
Peter Rasmussen
Peter Roland Christensen
Peter Solkær
Peter Thornholm
Peter Witthøft-Rasmussen
Pierre Schwartz
Poul Christensen
Poul Hansen
Poul Heede
Poul Joachim Stender
Pouli Olesen
Preben Gormsen
Preben W. Andersen
René Nilausen
Sander Jacobsen
Sanne Sørensen
Simon Christensen
Sjak Christiansen
Sonja Dreesen
Sonja Dreesen
Steen Dilling
Steen Pilegaard
Stefan Moulvad
Stefan Willumsen
Stig Nielsen
Sune Frederiksen
Susan Wiingaard
Susanne Jørgensen
Susu Edren
Svend Runge Nielsen
Svend-Otte Nielsen
Søren Kofoed
Søren Krarup-Jensen
Thomas Munk-Nielsen
Thomas Quistgaard
Thomas Stokholm
Thomas Ulf Larsen
Thyra Johannesen
Tina Baunsgaard
Tina Rasbo
Tine Kongsgaard
Torben Færch Olesen
Torben Olsen
Torben Stilling Henrichsen
Torben Stilling Henrichsen
Torsten Dam-Jensen
Tove Hygom
Trine Toldam
Troels Kirk Ejsing
Ulla Damlund
Verner Olsen
Vibeke Kristensen
Vicky Hurup
Vilhelm Thorst
Vivi Christensen
Willian S. Jacobsen
Willy Nielsen
Abbetved Børnegård
Ledreborg Palace Golf Club
Osted Skole
Hvalsø Bio
Gevninge Idrætsforening
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
Rollo - Lejre Rollespilsforening
Skov Hastrup Bylaug
Grundejerforeningen Lillemarken
Hvalsø og Særløse Kirker
Grundejerforeningen BO-VEL
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
Såby/Hvalsø Håndbold
Tolstrup Vandværk a.m.b.a.
Kirke Saaby og Kisserup Kirker
Bøgebakkens Venner
Kirkens Besøgsvenner
Ejby Strand Østre Vandværk a.m.b.a.
Nutidens Kvinder Hvalsø
Hvalsø Rideklub
Kirke Saaby Skole
Gøderup Vandværk I/S
Grundejerforeningen Hestehaven
Børnehuset Tusindfryd
Hyllebjerget
Rorup og Glim Kirke
Bramsnæsvigskolen
Lejre Musikskole
Øm Bys Vandværk
Kreativskolen
Hvalsø Orienteringklub
DH Lejre
Tolstrup Koret
Grundejerforeningen Bigården
Grundejerforeningen Sandbanken
Langbuelauget
Hvalsø Småbørnsforening
Grundejerforeningen Sarbjerg IV
Lille Karleby Vandværk I/S
Missionskirken i Osted
Kirkebjerg Vandværk I/S
Sæby Bylaug
Sawarabykoret
Bramsnæs Idrætsforening
Lyndbyparkens grundejerforening
Børnehaven Fristedet
Herslev Bylaug
Kr. Hyllinge Idrætsforening
Grundejerforeningen Toftekær
Møllehøj Vandværk a.m.b.a.
Osted og Allerslev Kirker
Stokrosen
Herslev, Gevninge og Kornerup Kirker
Foreningen Fortællinger i Lejre
Børnehaven Remisen
Senior Kajakture
Hvalsø Bridgeklub
Strandager Grundejerforening
Glim Kirke
Grundejerforeningen Borrevejle
Twostep Linedancers
Grundejerforeningen Teglgården
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk
Side 7 af 12
Osted Idrætsforening
Yvonne Frandsen
Yvonne Frandsen
Aase Hansen
Egebjerget og Egedalen
Lærkereden
Gårdbørnehaven Højen
Invitererede sorteret efter organisation
Abbetved Børnegård
Agersøgård Naturbørnehave
Allerslev Gymnastikforening
Allerslev Kirke
Allerslev Skole
Allerslev Huse Vandværk
Allerslev Vandværk
Alzheimerforeningen Østsjælland
Arbejdsgruppen Lydbåndsværkstedet (Lejre Lydavis)
Avnstrup Børnegård
Avnstrup Overdrevs Beboerlaug
Bedre Psykiatri, Lokalforeningen Roskilde og Lejre
Biltris Bylaug
Birken
Boxergruppen Darup
Bramsnæs 4-H
Bramsnæs Aftenskole
Bramsnæs Bordtennis Klub
Bramsnæs Floorball
Bramsnæs Hundeejerforening
Bramsnæs Idrætsforening
Bramsnæs Jagtforening
Bramsnæs Motorcykelklub MC
Bramsnæs Pensionist og Efterlønsforening
Bramsnæs Sejlklub
Bramsnæs Sejlklub
Bramsnæsvig Grundejerforening
Bramsnæsvig Grundejerforening
Bramsnæsvigskolen
Bregnehøj Grundejerforening
Brugerforeningen af 2003
Brusagergård
Bøgebakkens Venner
Bøgen
Børn & Filosofi
Børne- og ungdomsfor.Bramsnæs Nord
Børnehaven Fristedet
Børnehaven Remisen
Børnehuset Ammershøj
Børnehuset Fuglereden
Børnehuset Tusindfryd
Centerråd, Hvalsø
Centerråd, Lejre
Centerråd, Østregaard
Dansk Blindesamfund, Omsorgsklubben
De grønne Pigespejdere i Hvalsø
DH Lejre
Diabetesforeningen
DUT, Det Udgående Team
Egebjerget og Egedalen
EIF - Ny Tolstrup
Pernille Kallehave
Dorte Foged
Christina Spahl
Kurt Bierbum
Niels Berendsen
Ole Nielsen
Ole Bjørn Hansen
Birthe Rasmussen
Birgit Cady Larsen
Ann-marie Larsen
Marianne Capell
Grethe Løvendahl
Birgit Hansen
Annemette Q. Jacobsen
Annelise Raahauge
Gunhild Nielsen
Jette Pekilidi
Flemming Nielsen
Martin Borges
Bente Sønderskov
Tina Baunsgaard
Ole Bülow
Jan Benny Jensen
Jørgen Larholm
Connie Andersen
Niels Arild Nielsen
Allan Augburg
Leif Blom
Steen Pilegaard
Lars Holstebro
Joan Jensen
Orla Jeppesen
Pouli Olesen
Helle Larsen
Emma Inge Hansen
Jens Peter Nissen
Tine Kongsgaard
Ulla Damlund
Carsten Møller Jørgensen
Lene Hempel-Jørgensen
Sonja Dreesen
John Nielsen
Bent Sørensen
Birgit Cady Larsen
Henning Backs
Jesper Høy
Susan Wiingaard
Leif Larsen
Kriste Barth
Yvonne Frandsen
Lars Green
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk
Side 8 af 12
Osted Idrætsforening
Ejby Strand Grundejerforening
Ejby Strand Østre Vandværk a.m.b.a.
Familielandbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed
FDF Gevninge
FDF i Hvalsø
FDF Ny Tolstrup
Firkløverskolen
Fjordager, Langager og Byager
FOF Hvalsø
FOF Midtsjælland
Foreningen Fortællinger i Lejre
Foreningen Julekurven
Frivillig Bladgruppen for Aktivitetscentrene
Frivillige Flytningevenner - Dansk Flygtningehjælp
Gershøj Bylaug
Gershøj Grundejerforening
Gershøj Strands Vandværk a.m.b.a.
Gershøj Vandværk a.m.b.a.
Gevninge Idrætsforening
Gevninge Vandværk a.m.b.a.
Gl. Lejre Vandværk
Glim Kirke
Glim Vandværk
Grundejerforenigen Ejby Bylaug
Grundejerforening Hyllingeparken
Grundejerforeningen Ammershøj Syd
Grundejerforeningen Baunehøj
Grundejerforeningen Bigården
Grundejerforeningen Borrevejle
Grundejerforeningen BO-VEL
Grundejerforeningen Bregnagergaard
Grundejerforeningen Christiansminde
Grundejerforeningen Emmersvej
Grundejerforeningen Enebærhaven
Grundejerforeningen Flinten
Grundejerforeningen Hestehaven
Grundejerforeningen Hyldebjerg
Grundejerforeningen Kornvænget
Grundejerforeningen Landmandslyst
Grundejerforeningen Lillemarken
Grundejerforeningen Lyngkærgård
Grundejerforeningen Røglebakken
Grundejerforeningen Sandbanken
Grundejerforeningen Sarbjerg IV
Grundejerforeningen Skoven
Grundejerforeningen Stendyssen
Grundejerforeningen Strandlund
Grundejerforeningen Teglgården
Grundejerforeningen Tjørneager
Grundejerforeningen Toftekær
Grundejerforeningen Tranemosevej
Grundejerforeningen Taaftegaards Vænge
Grundejerforeningen Tårnbjerggårdsvej
Grundejerforeningen Vintapperbuen
Grønhøj Vandværk a.m.b.a.
Gyvelvej Grundejerforening
Gøderup Vandværk I/S
Gårdbørnehaven Højen
Herslev Bylaug
Herslev Strand Sejlklub
Herslev Vandværk I/S
Herslev, Gevninge og Kornerup Kirker
Bjarne Elo Jørgensen
Preben W. Andersen
Margit Hoffmann Sørensen
Jesper Kejlhof
Jesper Høy
Jeanette Friis Agergaard
Lene Endahl
Henrik Leisner
Margit Meibom
Hans Jørgen R. Kølle
Troels Kirk Ejsing
Jørgen Kruse
Niels Andersen
Lola Jensen
Axel S. Christensen
Flemming Klarskov
Flemming Klarskov
Bjarne Dalsgaard
Peter Rasmussen
Leif O. Baandrup
Anders Torbnerg
Vilhelm Thorst
Per Stallknecht
Carsten Holløse
Ole Rø Nielsen
Carsten Kjølby
Frede Klejs Hansen
Susu Edren
Vivi Christensen
Pierre Schwartz
Leif Østbygaard
Majbrit Stokholm
Kaare Nielsen
Gert Emerik Nielsen
Alex C. Christensen
Sjak Christiansen
Carsten Teichert
Anette Larsen
Finn Larsen
Peter Thornholm
Anders Hvas
Ebbe Roy
Svend Runge Nielsen
Søren Krarup-Jensen
Børge Stokholm
Kurt Christiansen
Anker Steen Søndergaard
Willy Nielsen
Arne Knudsen
Torben Stilling Henrichsen
Hans Jørgen Ziemann
Kim Hass
Jette Nørby Petersen
Michael Andersen
Lars Dall
Anny Romanow
Simon Christensen
Aase Hansen
Torben Færch Olesen
Knud Bjerrum
Martin Olsen
Cecilie Victoria Amalie Schackinger
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk
Side 9 af 12
Osted Idrætsforening
Herslev, Gevninge og Kornerup Kirker
Hjerteforeningens Lokalkomite Lejre
HjertneSagen i Roskilde og Lejre
Hornsherred Folkedansere
Husvenner på Bøgebakken
Hvalsø Badminton Club
Hvalsø Billardforening
Hvalsø Bio
Hvalsø Brevdueforening
Hvalsø Bridgeklub
Hvalsø Floorball
Hvalsø Grundejerforening
Hvalsø Gymnastikforening
Hvalsø Hundevenner
Hvalsø IF - Fodbold
Hvalsø Løbene
Hvalsø og Særløse Kirker
Hvalsø og Særløse Kirker
Hvalsø Orienteringklub
Hvalsø Petanqueklub
Hvalsø Rideklub
Hvalsø Seniorklub
Hvalsø Skole
Hvalsø Skytteforening
Hvalsø Småbørnsforening
Hvalsø Taekwondo Klub
Hvalsø Tennisklub
Hvalsø vandværk a.m.b.a.
Hyllebjerget
Højby Bylaug
Islandshesteforeningen Geysir
Islandshesteklubben Thor
KFUM Walburris Gruppen
KFUM-spejderne i Lejre
Kirke Hyllinge og Lyndby Kirker
Kirke Hyllinge Skole
Kirke Hyllinge Vandværk I/S
Kirke Såby Badminton
Kirke Saaby Bylaug
Kirke Såby Fodboldafd.
Kirke Såby Jiu-Jitsu
Kirke Saaby og Kisserup Kirker
Kirke Saaby og Kisserup Kirker
Kirke Såby Petanque
Kirke Saaby Skole
Kirkebjerg Vandværk I/S
Kirkens Besøgsvenner
Kisserup Bylaug
Klatreklubben Giraffen
Kr. Hyllinge Idrætsforening
Kr. Sonnerup Gymnastik -og Idrætsfor.
Kreativskolen
Kristiansminde Grundejerforening
Kulturkaravanen
Kyndeløse Bylaug
Kyndeløse Vandværk I/S
Langbuelauget
Langvad Gymnastikforening
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
Trine Toldam
Kjeld Andersen
Jørgen Boesgård
Finn Kristensen
Anette L. Larsen
Lotte Rasmussen
Jørn Mikkelsen
Peter Langager
Per Kær Møller
Vibeke Kristensen
Michael Beck
Gert Fabrin
Merete Grunnet
Helle Lousø
Henriette Christensen
Gitte Vincents
Anne Spangsberg
Peter Witthøft-Rasmussen
Sune Frederiksen
Henry Andersen
Sander Jacobsen
Hans Sether
Kurt Sørensen
Michael Groot
Søren Kofoed
Niels Erik Hansen
Grethe Sether
Claus Petersen
Sonja Dreesen
Jakob Danker
Janne Dinesen
Bente Nordbjerg
Jørgen Jensen
Niels Fribo
Lars Munch
Inge Holst
Karl Chr. Koch
Anni Jensen
Mikkel Bruun
Dorte Kofoed
Flemming Langhoff
Henry Petersen
Poul Joachim Stender
Birgit Berthelsen
Sanne Sørensen
Thomas Stokholm
Preben Gormsen
Ove Lund Jensen
Flemming Pedersen
Torben Olsen
Keld Nielsen
Stig Nielsen
Jan Vedel Heine
Jens Breum
Jutta Eberhards
Ole Smith
Svend-Otte Nielsen
Henrik Theill
Poul Christensen
Peter Rasmussen
Henrik Theill
Martin Nyrop-Larsen
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk
Side 10 af 12
Osted Idrætsforening
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
LBR - LokalBeskæftigelsesRåd Lejre
Ledreborg Palace Golf Club
Ledreborg Alles Vandværk
Lejre Bridgeklub
Lejre Brugshunde Klub
Lejre Fotoklub
Lejre Frimærkeklub
Lejre Havkajak og Friluftsforening
Lejre Historiske Forening
Lejre Idrætsforening
Lejre Jagtforening
Lejre Klimagruppe – De Grønne Rødder
Lejre Kulturdage
Lejre Kunstforening
Lejre Langbuelaug
Lejre MC-turKlub
Lejre Museum
Lejre Musikskole
Lejre Musikskole
Lejre Pensionistforening
Lejre Private Musikforening
Lejre Rideklub
Lejre Stationsbys Vandværk a.m.b.a.
Lejre Tennisklub
Lejre Ungdomsskole
Lejre Whistklub
Lejre-Allerslev Grundejerforening
LEV, Lejre
LHF
Lille Karleby Vandværk I/S
Lindenborg Roklub
Lindholm Skovbørnehave
Lions Club Bramsnæs
LOF Lejre
Lyndby By- og Bådelaug
Lyndby Jollesejlklub
Lyndby Kulturforening
Lyndby Vikingeskibslaug
Lyndbyparkens grundejerforening
Lærkereden
Mariendal Vandværk
Midtsjællands Rideklub
Midtsjællands Vævekreds
Missions Forbundets Børn og unge
Missionskirken i Osted
Missionskirken i Osted
Modeltraktorklubben
Myretuen
Mærk Livet
Mærk Livet
Møllebakken Andelsboligforening
Møllebjerghave
Møllegårdens Grundejerforening
Møllehuset
Møllehøj Vandværk a.m.b.a.
Naturistforeningen Sjælland
Nutidens Kvinder Hvalsø
Ny Tolstrup Vandværk a.m.b.a.
Niels Bryde Lorentzen
Jens Otto Olsen
Dorthe Sørensen
Charlotte Frølund
Ole Holtse Olsen
Peter Bjulf Gindrup
Hans Adamsen
Kirsten Stampe Rasmussen
Michael Jeppesen
Kristian Skou Olsen
Niels Jørgen Bruun
Bjørn Thomsen
Karl Frandsen
Jan Lenander
Per Bollerup- Jensen
Karina Buchwald
Hanne Hansen
Mogens Petersen
Kim Hansen
Kjeld Gundersen
Flemming Birck Pedersen
Stefan Moulvad
Jørgen Breintenstein
Antoni Kwiecien
Gitte Kettner
Arne H. Madsen
Gerner Larsen
Lars Korsbæk
Finn Ølvang Madsen
Jens Fisker
Bjørn L. Sørensen
Ole Schuldt-Larsen
Thomas Munk-Nielsen
Lone Askirk
Lise Lotte Frederiksen
Mogens Pedersen
Bente Troest
Pernille Haslund
Kim Westh
Jørgen Thygesen
Michael Toft
Tina Rasbo
Yvonne Frandsen
Lars Sander Jacobsen
Gert Jepsen
Hanne Doile
Andreas Heldgaard Elleby
Gunni Bjørsted
Thomas Quistgaard
Michael Markussen
Klaus Munk Jakobsen
Lene Linte
Lene Klinte
Keld Nielsen
Irene Porse
Bjarne Hørlykke
Else Kristiansen
Torben Stilling Henrichsen
Helle Ringsholm
René Nilausen
Lise Ravnkilde
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk
Side 11 af 12
Osted Idrætsforening
Nørre Hvalsø Landsbylaug
Osted Bylaug
Osted Børnehave
Osted Gymnastikforening
Osted Idrætsforening
Osted Kirke
Osted Kulturhus
Osted Lejre Skytteforening
Osted og Allerslev Kirker
Osted Skole
Osted Valgmenighed
Osted Valgmenighed
Osted Vandværk a.m.b.a.
Osteporoseforeningen
Paletten
Paradisbakkernes Nyttehaver
PTU Roskilde Kreds
Pårørendeforeningen Gl. Roskilde Amt
Rideklubben Vestervang
Rollespilsforeningen Norion
Rollingen
Rollo - Lejre Rollespilsforening
Rorup Kirke
Rorup og Glim Kirke
Rorup og Glim Kirke
Rye og Kirke Sonnerup Kirker
Rytterforeningen Hviid
Rytterlodden Grundejerforening
Røglebakken
Sagnlandet Lejre
Sangskriverne
Sawarabykoret
Scleroseforeningen
Senior Kajakture
Senior Kajakture
Sjov Motion Ældre Idræt i Bramsnæs
Sjov Motion, Ældreidrætten i Lejre Kommune
Skov Hastrup Bylaug
Skov-Hastrup Vandværk
Skovholm Vandværk
Skovvejens Børnehave
Skubberne på Bøgebakken
Solsikken
Sonnerup Vandværk I/S
Spor 1
Stokrosen
Strandager Grundejerforening
Strandlund vandværk a.m.b.a.
Sæby Bylaug
Sæby og Gershøj Kirker
Sæby-Gershøj Gymnastik- og Idrætsfor.
Sæby-Gershøj Svømmeforening
Søpavillonen
Såby - Thor - Amatørerne
Såby Erhverv
Såby IF THOR Gymnastik
Såby/Hvalsø Håndbold
Tadre Mølle
Tolstrup Koret
Tolstrup Vandværk a.m.b.a.
Torsdagsklubben
Trællerupskolen
Lone Cleveland Andersen
Niels Rasmussen
Helle Bonderup
Hanne I. Pedersen
Jens P. Andersen
Hjarne Bjergager Jensen
Niels Rasmussen
Hans Rubi Klausen
Torsten Dam-Jensen
Peter Holmboe Bang
Christian Balslev-Olesen
Laura Lundager Jensen
Michael Bruun
Ingelise Hansen
Ebba Kjærgaard Møller
Alison Michell
Lise Olsen
Asa Abildgaard
Maria Haulrig Jepsen
Diana Loft
Leder Ulla Bang
Peter Roland Christensen
Jens-Erik Mogenstrup
Marianne Kristensen
Steen Dilling
Birgit Svendsen
Alice T.Nielsen
Henrik Vigan
Lis Kuhlmann
Lars Holten
Mikael Bent Hansen
Thyra Johannesen
Jan S. Andersen
Verner Olsen
Johan Erik Møller
Erik Klejs Jensen
Erik Klejs
Peter Solkær
Egon Petersen
Karl Frandsen
Karin Henningsen
Ellen Jensen
Anne-Grethe Nielsen
Kåre Madsen
Mikael B. Hansen
Tove Hygom
Vicky Hurup
Ove Holst
Thomas Ulf Larsen
Helene W. Rasmussen
Kirsten Kristensen
Anni Madsen
Lis Bergquist
Lisbet Svendsen
Michael Emborg
Maja Oster
Poul Hansen
Susanne Jørgensen
Poul Heede
Erik Jørgensen
Mette Kehlet Nørskov
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk
Side 12 af 12
Osted Idrætsforening
Twostep Linedancers
Ungdommes Røde Kors
Vester Saaby Bylaug
Vester Saaby Vandværk I/S
Vestermarkens Vandværk
Ældre Sagen, Bramsnæs
Ældre Sagen, Hvalsø
Ældre Sagen, Lejre
Ældrerådet i Lejre Kommune
Øm Bys Vandværk
Østergaard Bruger- og Støtteforening
Åhuse Vandværk a.m.b.a.
Willian S. Jacobsen
Nana Behrendt Petersen
Karen Mikkelsen
Lars Gebhard
Niels-Erik Hansen
Jette M. Hansen
Ingelise Hansen
Kirsten Kaas Lausen
Keld Mortensen
Stefan Willumsen
Niels Andersen
Jack Greve- Møller
Osted Idrætsforening – Hovedformand Jens P. Andersen – Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre
Telefon 46 49 81 58 – Mobil 40 34 02 21 – E-mail [email protected] – Hjemmeside www.oif.dk