Fra idé til virkelighed - Bispebjerg Lokaludvalg

DANSK HØRELÆREFORENING – AFHOLDTE KURSER
1999
18. september
Undervisning i rytmisk hørelære
Hans Mydtskov
Møde om oprettelse af hørelæreforening
2000
8. april
Computerbrug i forbindelse med teori- og hørelæreundervisning
Thomas Solak
16. september
Progression og arbejdsmetoder i hørelæreundervisning for børn
Inge Marstal
2001
9. og 16. februar, 9. og 30. marts samt 27. april
Hørelærepædagogik for børn i 4 – 6 klasse.
Anders Sprotte, Karna Skriver, Inge Bjarke og Amanda Brandenhoff
26.oktober
Hørelære for unge og voksne begyndere.
Birthe Skou
2002
26. januar
Debatoplæg om rammer for hørelæreundervisning i Musikskolen
Inge Bjarke
Instrumentalhørelære
Mette Stig Nielsen
1.-2. marts
Hørelære for unge og voksne begyndere. Fra helhed til detaljer til helhed
Gro Shetelig Kruse
7. september
Hvordan får man børn til at synge
Pia Boysen
20. september, 4. og 25. oktober
Øje – Øre – Krop
Inge Marstal
2003
25. januar
De To Rum – et kursus om integreret hørelære
Henrik Sveidahl
1. marts
Kontakten til det indre øre
Hanne Rømer
6. september
Improvisationshørelære
Troels Lund Nielsen
Auditiv analyse
Inge Marstal
2004
10. januar
Temadag for teori- og hørelæreundervisere på musikalsk grundkursus (MGK)
Initiativgruppen: Elisabeth Dahlerup (MGK Odense), Flemming Friis (MGK Helsingør) og
Troels Lund Nielsen (MGK Kolding).
24. januar
Trin, Klap, Stemme, Tyngde og Koordination …
Lars Storck
24. januar
Computerstøttet hørelæreundervisning – egne materialer
Erik Højsgaard
27. og 28. marts
Fra Øre til Hjerte
Lennart Winnberg
25. september
Debatdag: Hvad forventer instrumentallærerne af hørelære?
Paneldeltagere: Kristian Steenstrup, (trompet, DJM), Niels Ullner (cello, DFM), Inke Kesseler (klaver, Odense MGK og
musikskole), Helene Gjerris (sang, DFM og DKDM), Henrik Sveidahl (hørelære m.m.; Rytmisk Musikkons.), Claus
Jørgensen (DJM). Ordstyrer: Mette Stig Nielsen
30. oktober
Computerstøttet hørelære – om nye hørelæreprogrammer
Thomas Solak
2005
5. februar
Musikteori og hørelære ud fra vore otte intelligenser
Lennart Winnberg
19. september
Musikalsk læring gennem forståelse og handling
Kjeld Fredens
8. oktober
De nye optagelseskrav til konservatoriets klassiske linie
Oluf Hildebrandt præsenterer nyt undervisningsmateriale
Status på de nye optagelseskrav.
Erik Højsgaard: Debat og udveksling af erfaringer, undervisningsmateialer m.m.
5. november
Rhythm training – The African Connection
Lars Storck
2006
21. januar
Kunsten at sige ja – kursus om kommunikation og kreativt samarbejde / Puk Scharbau
Prima vista- og indstuderingsteknik / Inge Bjarke
23. september
Hørelære for de små / Mark Schneider
28.oktober
Colour Strings. Om instrumental læring og hørelære
Géza Szilvay, Helsinki
2007
27. januar
Kortrappen - ny korhørelærebog
Carsten Borbye Nielsen
Intonation – nogle aspekter
P.G. Alldahl, Stockholm
14. april
Listen to Scandinavia - Præsentation af nyt materiale til auditiv analyse og hørelære
Brita Bremberg, Stockholm og Mette Stig Nielsen, Odense
29. september
Nye teorier om opfattelse af musik
Kristoffer Jensen
17. november
Hverdagens musik og rytme
Peter Kunz
1. december
Konference- og debatdag om musikalsk talentudvikling
Paneldeltagerne: Charlotte Borchorst Faurschou, Shannon Hawes, Tom Henriques, Oluf Hildebrandt-Nielsen, Arne
Gaardsted Jørgensen, Erik Kaltoft, Jørn Lorenzen, Inge Marstal, Anders Mogensen, Mette Stig Nielsen, Elisabeth
Zeuthen Schneider, Finn Schumacker, Bente Stenger og Anne Øland. Ordstyrer: Giordano Bellincampi, formand for
Kunstrådets Musikudvalg
Øvrige deltagere: Musikskolekonsulent Niels Græsholm: Om talentskoler i DK, samt studiechef på Barrat Dueinstituttet, Oslo, Trond Hanssen: Ideologiske overvejelser vedr. talentudvikling
2008
26. januar
Musikken fortæller. Leg og improvisation med udgangspunkt i musikeksempler
Ingrid Oberborbeck og Bodil Ørum, Det Fynske Musikkonservatorium
27. september
”Øre for musikk” – ny bog om de mange emner og aspekter i hørelæreundervisningen.
Anne-Katrine Bergby, Norges Musikkhøgskole
Nyt undervisningsmateriale til og debat om hørelære/teori-faget i relation til optagelsesprøven til konservatoriet
Mats Ringaby og Rasmus Zwicky, Odense MGK
2009
24. januar
Rytmisk hørelæreundervisning – fra begynder til øvet
Søren Nørbo, Rytmisk Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium
28. marts
Anvendt musiklære og hørelære – hvad indebærer det? Præsentation af ny lærebog
Gro Kruse, Norges Musikkhøgskole
26. september 10 års Jubilæumskursus: Per Nørgårds uendelighedsrytmer
Ivan Hansen, Per Nørgård, Mette Stig Nielsen m.fl.
2010
20.-21.3.
25.9.
2011
22.1.
19.3.
24.9.
5.11.
Music Mind Games v/ Gitte Chren, Carsten Viuf og Inge Brink Nielsen
Præsentation af hørelærebøger udgivet af forlaget MUFO samt
minikursus i børnehørelære v/ Hanna Rose Jørgensen
Gradsprøver i hørelære v/ Birthe Skou og Maj-Britt Kramer samt
Musical Ear – nyt computerprogram v/ Björn Roslund og Carl-Axel Andersson
Dette kursus måtte desværre aflyses da der kun var 3 tilmeldte ved fristens udløb.
Kreativ hørelære for voksne v/ Amanda Brandenhoff og Peter Kunz
Eksempler fra hørelæreundervisningen på Skuespillerskolen i Odense
Hørelære på de små klassetrin v/Hanna Rose Jørgensen
Konference i samarbejde med Dansk Kodály Selskab
Fokus på efteruddannelse af grundskolens musiklærere v/ Michael Stocks, som er leder af efter- og
videreuddannelse af folkeskolelærere i England. Konferencen måtte aflyses pga for fåtilmeldinger
2012
4.2.
”Tangent-workout” med Anette Præst Nielsen i samarbejde med EPTA
29.9.
Gradsprøver i hørelære v/ Birthe Skou og de danske gradsprøver i klaver v/Oluf Hildebrandt-Nielsen
24.11.
Paul Harris: ”Improve Your Teaching” – i samarbejde med EPTA.
Kursussted: Steinway Artist Room, Brofogedvej 10, København
2013
9.3.
Inklusion via musik. Musikskolelærer Charlotte Withen Hansen, musikskoleleder Jens Block og
skoleinspektør Henrik Balle Lauridsen fortæller om et forsøg på i et samarbejde med MGK i Kolding at
hjælpe børn til bedre social kompetence. Charlotte Withen Hansen vil demonstrere enkle SSB øvelser,
som hun laver med børnene.
28.9.
Musikpædagogik i teori og praksis v/ Charlotte Mejlbjerg og Birgitte Schade
Øveteknik der rykker v/ Eva Østergaard
8.11.
Fokus på konservatoriernes optagelsesprøver i hørelære/teori. Indlæg/oplæg og undervisningsidéer
v/ MGK- og konservatorielærere med efterfølgende debat
2014
28.3.
26.9.
Instrument og hørelære. Hørelære som støtte for og i instrumentalundervisningen.
Medv.: Hørelærepæd. Inge Bjarke og Mette Stig Nielsen samt pianisten Anne Mette Stæhr og
guitaristen Søren Bødker Madsen. Undervisningsdemo + materiale + workshops klaver og guitar
Musik i hjernen og i kroppen v/ Erik Christensen
Inge Bjarke, 28.9.2014