ekstern pædagog

Forside til hjemmeopgave / synopsis
til opgaver ved Det Humanistiske Fakultet
Personlige data
Institut
Navn
❍ ENGEROM
❍ IKK
KU-mail
❍ INSS
(fx [email protected])
❍ IVA
Telefonnummer
❍ MEF
❍ SAXO
❍ ToRS
Studieoplysninger
Navn på uddannelse
Uddannelsesniveau
❍ BA
❍ BA-tilvalg
❍ KA
❍ KA-tilvalg
❍ Åbent Universitet
Oplysninger om eksamen
Kursustitel
Eksamensaktivitet
Eksamenskode
Studieordning
Eksamenstermin
Titel på opgave
Normalsider
Antal tegn
Må opgaven evt. lægges i opgavebiblioteket? (sæt ×)
❍ Ja
❍ Nej
Eksaminator
Oplysninger ved gruppeopgave
Der er i opgaven gjort rede for, hvem der har skrevet hvilke afsnit (sæt ×)
❍ Ja
❍ Nej
Medforfatter 1
Navn
KU-brugernavn
Medforfatter 2
Navn
KU-brugernavn
Medforfatter 3
Navn
KU-brugernavn
Medforfatter 4
Navn
KU-brugernavn
Tro & love-erklæring
Du kan finde en vejledning om, hvordan du fletter to PDF’er på http://absalon.hum.ku.dk/studerende/eaflevering/
Rev. 23-april-2014
Jeg erklærer herved på tro og love, at jeg egenhændigt og selvstændigt har udformet opgaven. Ved gruppeeksamen er det tydeligt angivet, hvem der har
skrevet hvilke afsnit i henhold til bestemmelser omkring gruppeopgaver. Alle citater i teksten er markeret som sådanne. Opgaven eller væsentlige dele af
den har ikke tidligere været fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng. Ved elektronisk aflevering i Absalon er håndskrevet underskrift ikke påkrævet.