/MASKINFØRER TIL AUDEBO MILJØCENTER

JP Data
Systemudvikler / Projektleder
Navn:
Født:
IT-erfaring siden:
Jesper Pedersen
8. marts 1966
1990
Certifikater:
ITIL V3 Foundation
PRINCE2 Foundation
Scrum Master
Personlig profil
Jesper er en alsidig konsulent der har deltaget i projekter af alle størrelser som projektleder,
systemudvikler, Scrum Master og Product Owner. Hans mange år i større organisationer som
Maersk, Danske Bank og KMD har givet ham en solid erfaring i at arbejde i komplekse
organisation og projekter med mange interessenter.
Jesper startede sin karriere med i det tekniske som systemprogrammør i Maersk Data, men
gennem årene har han flyttet sit fokus på projektplanlægning, udviklingsmodeller, arkitektur
og de mange aspekter der indgår i et succesfuldt projekt. Som projektdeltager har Jesper sit
fokus på at nå de ønskede resultater inden for de aftalte rammer. Planlægning, koordinering
og opfølgning er mærkesager for Jesper.
Gennem sine mange år i branchen har Jesper været nøgleperson i række større projekter
inden for nyudvikling, konvertering og optimering. Jespers analytiske sans har gjort ham i
stand til hurtigt at gennemskue komplekse problemstillinger og han har dermed opnået stor
anerkendelse hos alle interessenter.
Som person er Jesper meget engageret og har stor selvindsigt og humoristisk sans. Han er
arbejdsom og har meget stor ansvarsfølelse over for opgaverne, medarbejderne og målet.
Jesper er certificeret PRINCE 2 Foundation, ITIL V3 Foundation samt Scrum Master.
Primær arbejdsområder
Primær brancheerfaring
Projektledelse
Systemudvikling
Datamodellering
Konvertering
Optimering
Finans systemer
Offentlige systemer
Forsikringssystemer
Pensions systemer
Afregnings systemer
JP Data ApS ▪ Tlf. 40 33 65 20 ▪ E-mail [email protected]
JP Data
Historik
Danske Bank
5/ 2013 – 12 / 2013
Projekt : System management Custody
Rolle: Systemudvikler
Systemudvikler i Global Custody / Custody infrastructure
● Settlement
●
Safekeeping of securities
●
Corporate actions management
●
Tax management
●
Reporting - the information chain - SWIFT etc.
●
Banking facilities
●
Investment accounting
●
Master custody / master record-keeping
●
Portfolio valuation
●
Collateral management
Værktøjer: RDz, RPD EGL, PL1, Cobol, DB2, QC, CMan, DSAG, CICS, NetStyr, CCS,
QMF, Access/Move, MQ, RSM, HTML, XML
TeliaSonera
9/ 2012 – 04 / 2013
Projekt : Servermigrering
Rolle: Projektleder
Projektleder på migrering af to Danske datacenter til Svensk datacenter, ca. 225
systemer/800 servere. Ansvarlig for koordinering og afvikling af ca. 50 projekter i
perioden med op til 25 sideløbende projekter. Systemejer i Danmark, danske teams og
svenske teams til flytning/reetablering af systemerne. Hovedparten Windows og Linux
systemer, men også flytning/etablering af særlig hard-/software.
● Etablering af procedure og skabeloner for migrering af systemer.
●
Prestudies/analyse og planlægning af komplekse systemer
●
Migrering af systemer, herunder
o
Indsamling af tilbud fra eksterne leverandører
o
Bestilling af servere, netwærk, VPN, logservere, m.v.
o
Planlægning af migrering, go-live m.v.
o
Dekommisioneringsaktiviteter
Værktøjer: MS Project, FW-order, It-order
JP Data ApS ▪ Tlf. 40 33 65 20 ▪ E-mail [email protected]
JP Data
Schultz Information
1/ 2012 – 08 / 2012
Projekt : FASIT Jobcenter, nyudviklingsprojekt i MS Dynamics CRM
Rolle: Løsningsspecialist / Product Owner
Løsningsspecialist på integration mod KMD Sygedagpenge, KMD Aktiv samt integration
Arbejdsmarkedsstyrelsen via webservices, WSRM samt batch dataleverancer. Koordinator
mod KMD Sygedagpenge og KMD Aktiv.
Product Owner med løbende opgaver;
●
Indsamling af krav fra kommuner
●
Udarbejdelse af procesbeskrivelser
●
User stories
●
Planlægning af test
●
PO review.
Værktøjer: MS Dynamics CRM, Sharepoint, Scrum
Danske Bank
7/ 2011 – 01 / 2012
Projekt: Koncern rykkersystem
Rolle: Systemudvikler
Systemudvikler og koordinator på migration af Credit Card-rykkersystem til koncernrykkersystem, samt udfasning af Credit Card-rykkersystem.
●
Udarbejdelse af projektplan, løbende opfølgning
●
Koordinering mellem 2 danske forretningsteam, 2 danske udviklingsteams, samt 2
indiske udviklings teams.
●
Rapportering til projektledelse samt PO.
●
Diverse forvaltningsopgaver i Scrum team, grooming og estimering af opgaver.
Anvendt: Scrum, RTC, RDz, RSM, CICS, PL/1, DB2, QMF, Spufi
JP Data ApS ▪ Tlf. 40 33 65 20 ▪ E-mail [email protected]
JP Data
KMD
3 / 2007 –12 / 2010
Projekt: KMD Opera Jobcenter, videreudvikling
Rolle: Teknisk projektleder, systemudvikler samt arkitekt
Videreudvikling af KMD Opera, sagsbehandlingssystem til jobcentre.
●
Projektleder med ansvar for 10-15 mainframe udviklere. Ansvar for kravstyring,
estimering, projektplanlægning, løbende opfølgning samt koordinering og
rapportering.
●
Konvertering af jobcenter-data for Københavns Kommune
o
●
Integration til Arbejdsmarkedsstyrelsen via Webservices og WSRM samt batchdataleverancer på baggrund af udfasning af Amanda. Afdækning af problematikker
omkring synkronisering af data, afklaringer omkring dataejerskab samt udarbejdelse
af løsningsmodeller.
●
Lead programmer på udvikling af konverteringsprogrammer til konvertering af data
vedr. ledige i Københavns kommune fra konkurrence system til KMD Opera.
●
Sideløbende systemudvikler på kernefunktionalitet samt sparring, review og oplæring
af nye medarbejdere.
Anvendt: PRINCE2, Scrum, MS Project, CICS, PL/1, DB2, SPUFI, MQ, Webservices
(SOA), MVS Batch, JCL.
JP Data ApS ▪ Tlf. 40 33 65 20 ▪ E-mail [email protected]
JP Data
KMD
6 / 2005 – 2 / 2007
Projekt: KMD Opera Jobcenter, basis funktionalitet
Rolle: Systemudvikler, arkitekt, database ansvarlig
Udvikling af basisfunktionalitet til sagsbehandling i kommunale jobcentre.
●
Etablering af dokumentstandarder og udviklingsmodel for projektet i samarbejde med
forretning, test.
●
Ansvarligt for formulering af produktarkitektur og komponent baseret arkitektur,
etablering af processer og standarder for udvikling i projektet, samt ansvarlig for
oplæring af nye medarbejdere.
●
Lead programmer på nyudvikling sagsbehandlingssystem, KMD Opera, til kommunale
Jobcentre. CICS baseret kernefunktionalitet udstillet via webservices og MQ. .Net
klienter.
●
Udvikling af koncern state-event maskine til processtyring i KMD
●
Integration til KMD Systemer; KMD Aktiv, KMD Sygedagpenge, KMD SAG.
●
Løbende migration af data fra eksisterende sagsbehandlingssystem KMD Komma, ca.
50 kommuner.
Anvendt: CICS, PL/1, DB2, SPUFI, MQ, Webservices (SOA), MVS Batch, JCL.
BEC
6/ 2004 – 5 / 2005
Rolle: Systemudvikler
Udvikling af investeringsprojekter.
●
Udvikling og design af program til beregning af tidsvægtet afkast på depoter
●
Udvikling af depotoversigt og portefølje-rapport udviklet i WSAD.
●
Løbende forvaltningsopgaver.
Anvendt: WSAD Java/J2EE, WebSphere, ClearCase
JP Data ApS ▪ Tlf. 40 33 65 20 ▪ E-mail [email protected]
JP Data
JP Data
1/ 2004 – 5 / 2004
Rolle: Systemudvikler
(freelance)
Udvikling af diverse mindre .NET baserede applikationer.
●
Udvikling af VBScript til logning af trafik på websider.
●
Udvikling af analyseværktøj samt GUI til præsentation af log.
Anvendt: MS Visual Studio .NET, C#, SQL, VBScript, MS Windows Server, MS SQL
Server.
ATP
9/ 2003 – 12 / 2003
Rolle: Systemudvikler
(freelance)
Tilpasning af pensionssystem til håndtering af nye regler i forbindelse med ATP-reformen,
herunder karensberegning, kapitalisering af pension.
●
Udvikling af diverse CRUD-komponenter, business- og join-servere.
Anvendt: VAG, PL/1, DB2, CICS, Xpediter, SPUFI, JCL, QMF, FA, QualiWare, MoveAccess.
Danske Bank
1/ 2002 – 8 / 2003
Rolle: Systemudvikler
Udvikling af fælles nordisk platform for Nordania Leasing Danmark, Sverige og Norge.
Systemet udviklet i SDF2 og Cobol.
●
Diverse opgaver i forbindelse med indførsel af Basel II.
●
Betalingsservice, betaling af forhandlerfaktura, opbygning af posterings-oversigter,
postering af DMA faktura.
●
Beregning af ÅOP, delrente på leasingaftaler mm.
●
Opfølgning på daglig drift af batch-afvikling (OPC og JCL).
Anvendt: VAG, PL/1, Cobol, CICS, MVS Batch, DB2, SPUFI, Netstyr.
JP Data ApS ▪ Tlf. 40 33 65 20 ▪ E-mail [email protected]
JP Data
SAS Airlines Data
1/ 1995 – 12 / 2001
Rolle: Systemudvikler
(freelance)
Optimering af system IMPALA til efterbehandling samt afregning af flybilletter via IATA –
Bank Settlement Plan.
●
Videreudvikling af afregningssystemet til at hoste flere flyselskaber.
●
Y2K-sikring samt test af applikationer.
●
Implementering af EURO som basisvaluta for hostede flyselskaber.
●
Analyse af det eksisterende billetafregningssystem med henblik på udvikling af en
decentral løsning.
●
Ansvarlig for vedligehold/nyudvikling af diverse mindre nyudviklingsprojekter i
forbindelse med indførsel af Travel Pass, E-Ticket, Euro bonus, Codeshare, Star
Alliance, Resident discount, IMPALA revenue accounting.
●
Oprettelse af batchjobs i OPC samt konstruktion af JCL.
●
Daglig afstemning af ind- og uddata.
Anvendt: PL/1, Cobol, MVS batch, IMS, DL1, DB2, CSP, EGL.
KMD Aalborg
9/ 1994 – 12 / 1994
Rolle: Systemudvikler
(freelance)
Udvikling af et mindre online system til bestilling og vedligeholdelse af KSP-sikkerhedsprofiler.
Anvendt: CICS, Cobol, DB2.
JP Data ApS ▪ Tlf. 40 33 65 20 ▪ E-mail [email protected]
JP Data
Mærsk Data
1/ 1992 – 8 / 1994
Rolle: Systemprogrammør
●
Pilotprojekt til vurdering af caseværktøj IEF (CA:GEN) og efterfølgende
implementering af værktøjet i Mærsk Data.
●
Udvikling af et bibliotek af services på bestilling af systemudviklerne og de forskellige
drift- og supportfunktioner internt i Mærsk Data.
●
Udvikling af en central log og opfølgnings dialog til brug for applikationer i MVS batch,
TSO, CICS og IMS.
●
Daglig teknisk support til applikationsprogrammører i Mærsk Data
●
Udlånt som applikationsudvikler LOGIT container styrings projekt for samtidig at
fungere som support til applikationsudviklere omkring brug af IEF Case
Anvendt: CICS, MVS batch, OS/2, Assembler H, PL/I, Cobol, IEF Case /CA:GEN)
Mærsk Data
1/ 1990 – 1 / 1992
Rolle: Systemprogrammør
●
Generel oplæringsprogram i Mærsk Data.
●
Oplæring som systemprogrammør på IBM S/370, CICS, MVS Batch, JCL, Assembler
H, PL/1, Cobol, DB2 osv.
●
Daglig teknisk support til applikationsprogrammører i Mærsk Data, primært Mærsk
Line
Anvendt: CICS, MVS batch, OS/2, Assembler H, PL/I, Cobol, IEF Case /CA:GEN)
JP Data ApS ▪ Tlf. 40 33 65 20 ▪ E-mail [email protected]
JP Data
Kompetencer
Projektledelse
Projektledelse
Product Owner
Ændringsstyring
Scrum / Agile
Microsoft Project
Erfaring
Senest
2013
2012
2010
2012
2013
Niveau
Meget højt
Middel
Meget højt
Meget højt
Meget højt
Arbejdsområde
Systemanalyse
Systemudvikling
Datamodellering
Systemoptimering
Web Services
Arkitektur
Systemanalyse
Erfaring Senest
15
2013
2013
24
12
2013
2013
15
10
2013
2013
7
14
2013
Niveau
Meget højt
Meget højt
Meget højt
Meget højt
Meget højt
Meget højt
Meget højt
9
2
6
6
8
Platforme
CICS
TSO
MVS/MVS batch
Windows
IMS
DOS
17
24
24
7
7
11
2013
2013
2013
2013
2001
2000
Meget højt
Meget højt
Meget højt
Middel
Meget højt
Højt
Databaser
DB2
DL/1
Microsoft Access
MS SQL Server
17
7
7
3
2013
2001
2013
2012
Meget højt
Meget højt
Middel
Middel
Sprog
PL/1
COBOL
SQL
JCL
MQ-series
VAG
WSAD
ClearCase
C#
HTML
Rexx
ASP, VBScript
Java
JavaScript
Visual Basic
21
12
17
24
9
3
2
2
4
12
6
5
3
5
3
2013
2013
2013
2013
2013
2005
2005
2005
2012
2013
2003
2005
2005
2012
2003
Meget højt
Meget højt
Meget højt
Højt
Højt
Højt
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Lavt
JP Data ApS ▪ Tlf. 40 33 65 20 ▪ E-mail [email protected]
JP Data
C++
CLIST
Cool:Gen (IEF)
EGL
Assembler H
GML Script
Udviklingsværktøjer
DataManager
Netstyr
Spufi
Intertst
XPEDITER
Cman
HP Quality Center
MS Visual Studio .NET
Librarian
QMF
Cool:Biz
QML
Source Manager (SCLM)
SDF2
3
9
5
6
5
3
2002
1998
1994
2013
1994
1994
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Højt
24
1
24
21
10
8
7
5
13
12
2
2
5
5
2013
2003
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2003
2003
1994
1994
Højt
Middel
Meget højt
Højt
Højt
Højt
Middel
Middel
Middel
Meget højt
Middel
Middel
Middel
Middel
JP Data ApS ▪ Tlf. 40 33 65 20 ▪ E-mail [email protected]
JP Data
Kurser
Software test
Relationsdatabaser
Præsentationsteknik
Projekt ledelse
Normalisering af databaser
Mødeteknik
Programkonstruktion (Datanom)
Objektorienteret programmering (Datanom)
Neurale Netværker (Datalogi)
kvalitetssikring
IT-Sikkerhed
Grafisk databehandling (Datanom)
DB2 Performance
DB2 for applikationsprogrammører
DB2 Nyeste faciliteter og "best practice"
Datamanager
OS/2
Cool:Biz
CICS internals
Change Control
VAG 4.0 Grundlæggende
MVS/ESA System services
MVS/ESA Subsystem Concepts
IEF CASE tool
Driftsager og generelle værktøjer
Windows
C programmering
Thinking in Java
ITIL V3 Foundation
PRINCE2® certificeringer
Java for applikationsprogrammører
Enterprise Application Development using WSAD
CSM Scrum Master Certificeringskursus
Certificeringer
ITIL V3 Foundation
PRINCE2 Foundation
Scrum Master
Basisuddannelse
EFG-handel og kontor
Kontorassistent
EDB-assistent på Roskilde Edb-skole
JP Data ApS ▪ Tlf. 40 33 65 20 ▪ E-mail [email protected]