Hent medarbejderpræsentation for Lars Wie Andersen

GENERALFORSAMLING
OG FOREDRAG
Esbjerg Lokalforening
arrangør
En aften for alle på
Brorsonsminde, Fiskergade 13, Ribe.
Entre for foredrag og mad er 200,- kr.
For medlemmer af diabetesforeningen 150,- kr.
Tilmelding senest den 29. oktober 2014
på mail: [email protected] eller 40 14 87 09.
Diabetesforeningen Esbjerg Lokalafdeling
Tilmelding til Else 2992 2515 eller [email protected]
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et let
traktement. Vi har fået Læge, Ph.D., Seniorforsker Niels
Ejskjær til at komme og tale om Neuropati og smerter.
Hør et meget spændende foredrag, hvor der også er
mulighed for at stille spørgsmål.
Kom og hør årsberetningen fra Diabetesforeningens
lokalbestyrelse i Esbjerg. Har du lyst til at påvirke det
spændende arbejde i lokalforeningen så mød op og hør
hvad vi laver. Du kan være med til at vælge de personer,
der fremover vil finde nogle spændende arrangementer.
Har du lyst til at deltage i arbejdet, så har vi brug for
flere personer i bestyrelsen, men også som hjælpere.
GENRALFORSAMLING: Dagsorden iflg. vedtægter.
Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg
Onsdag den 26. februar 2014 - kl. 18.30 – 21.30
Mad og foredrag
Brorsonsminde, Ribe
BESTIGNING AF KILIMANJARO PÅ 5.895 m.
- Du kan, hvis du vil - også som diabetiker.
onsdag den 5. november 2014 kl. 18.00 til 22.00
En spændende aften med dejlig mad,
derefter foredrag og billeder
Fmd. Esbjerg lokalforening Ole Pallesen
der gennemførte turen med Chris MacDonald,
to af sine sønner og 14 andre i 2011.
Om motivation, om forberedelserne, udstyr og selve turen
samt hvilke overvejelser man gør sig som diabetiker og 59 årig.
Menuen er tilberedt af Tobias Skovmose
En spændende linsesuppe.
Fyldt kyllingebryst med rodfrugter,
tomatsauce og couscous salat, samt kaffe.