TAE manual

SlurryMaster 8000 (SM 8000)
- Control without compromise
SlurryMaster 8000 er navnet på
SAMSONs nye styresystem til gyllevogne. Systemet er udviklet med
føreren i centrum.
Resultatet er blevet et let betjent system med en intuitiv og overskuelig
brugerflade, der sikrer en sikker betjening af gyllevognen. Systemet
er et selvstændigt system, der er udviklet udelukkende til at skulle
betjene en gyllevogn, og derfor er der ikke gjort nogle kompromiser i
forhold til at have valgt en standard platform, der skal passe til mange
forskellige maskiner. Systemet er en udbygning af det velkendte
SlurryMaster 6000-styresystem.
2
1
3
1. Touch skærm
2. Joystick
3. Hjælpeskærm til joystick
Al visning/indstilling forgår på en 10” touch
De væsentlige funktioner som benyttes til at be-
Ved et enkelt tryk på joystick-ikonen øverst
skærm i farver med en høj opløsning. Der
tjene fyldesystemer og redskaber betjenes fra et
er lagt meget fokus på, at føreren skal
helt nyudviklet og ergonomisk udformet joystick.
på skærmen kommer en oversigt frem over
trykke et minimalt antal gange for at navi-
Overfladen på joysticket er belagt med silicone.
gere rundt.
Alle knapper er forsynet med baggrundsbelysSkærmen er baseret på almindelig PC-
ning og giver en markant klik-fornemmelse ved
teknologi. Det fremtidssikrer investeringen,
brug. Der er en hvileflade til hånden og et fast
da det er let at tilpasse systemet til mor-
greb ved knapperne for at sikre en sikker betje-
gendagens krav.
ning, selv når der køres på ujævnt underlag.
hvilke funktioner, der er til rådighed på det
pågældende tidspunkt.
Systemet er opbygget således, at man til
enhver tid kun får vist de funktioner, som
maskinen er udstyret med.
- growing together
NYT BETJENINGSKONCEPT
For at gøre systemet mere overskueligt for føreren er systemet delt op i 3 brugerflader; fylde, vej og mark. Herved vises kun de funktioner/indstillinger, der er påkrævet i den pågældende arbejdssituation. Det vil sige under fyldning, på vej eller i marken. Ved et enkelt tryk på joysticket
skiftes der imellem de 3 brugerflader.
Fylde: På skærmen vises alle de funktio-
Vej: Her er de fleste funktioner automatisk
Mark: På skærmen vises alle de funktio-
ner og indstillinger af fyldesystemet, som
frakoblet for at minimere risikoen for fejlbe-
ner/indstillinger, det aktuelt er nødvendige
det aktuelt er nødvendigt at forholde sig til.
tjening af maskinen. Det øger sikkerheden.
at forholde sig til under kørslen i marken.
Joysticket betjener et eller flere af SAMSONs
Det betyder samtidig, at der er færre ting,
Joysticket betjener desuden redskaberne i
fyldesystemer. Pumpetårnet betjenes nu via 3
som skal betjenes.
dette mode.
proportionale ventiler imod 1 tidligere. Det giver en meget høj præcision, når pumpetårnet
for eksempel skal ned gennem en lille åbning
i en overdækket gyllebeholder.
4. Redskaber
Lys automatik
Vognens arbejdslys og rotorblink kan tændes
Det er muligt at have op til 10 forskellige
og slukkes automatisk i de 3 modes, hvis
redskabsindstillinger. Hvert redskab kan
føreren ønsker det. Føreren skal blot vælge,
navngives og indstilles efter behov. Første
hvad skal være tændt under fyldning, på vej
gang et redskab monteres køres setup-listen
og i marken. Herefter styres lys automatisk
igennem. Så gemmes indstillingen og kan
ved skift mellem de 3 brugerflader. Dette
4
øger trafiksikkerheden og minimerer antallet
bruges næste gang redskabet skal i brug.
Det reducerer antallet af indstillinger, når der
skiftes redskab.
af betjeninger, føreren skal udføre.
TEKNISKE
DATA
• Processor: Intel Atom 1.66 GHz
• Operativsystem: Linux 2.6.33
• Display: 10.4” resistiv touch 800x600 XGA opløsning
• Memory: 1 GB RAM + 8 GB Industrial Grade Compact Flash Card med
Extended temperature
Service- og
fejlfindingsværktøjer
Kundejob
Systemet kan rumme op til 18 jobs og 1
• 2 stk. Ethernet porte
Systemet er udstyret med flere værktø-
sæsontæller. Under hvert job logges data,
• 2 stk. USB porte
jer, der gør det meget let at servicere og
som senere kan danne grundlag for fakture-
• 1 stk. WGA out porte
fejlfinde. Der er blandt andet en fejl-log,
ring af kunden. Kundens navn, førerens navn,
som gør det lettere at lokalisere periodiske
fejl. Det betyder, at din autoriserede montør
hurtigere får fundet fejlen og får maskinen ud
at køre igen.
• 1 stk. COM port (RS 232 seriel)
markens nummer og så videre kan indtastes.
Når jobbet er færdigt, kan det gemmes på et
USB-stik i Excel format eller printes. På den
måde kan der laves et kundekartotek eller
alle mulige former for statistikker.
SAMSON AGRO A/S / Vestermarksvej 25 / DK-8800 Viborg / Tel. +45 8750 9300 / Fax +45 8750 9301 / www.samson-agro.com
- growing together