Sikkerhedsdatablad

 Håndbold Så er håndboldsæsonen slut for denne gang. Det har været en rigtig god sæson. Udrengene sluttede af med at blive kreds mestre. Tillykke med det, drenge. Også Udrengene og U-10 drengene var til kredsmesterskab. Begge hold sluttede som
nummer 3. Kampene var meget tætte og spændende. Vinterprogram
I weekenden d. 13. til 15. april var U-10 drenge, U-12 piger og U-12 drengene til
Kondi Cup i Nr. Nissum. Det er 3. gang vi deltager i dette gode stævne. Det var en
kanon weekend med gode kampe, godt kammeratskab og hygge. Heppekor der bar
var fantastisk til hinandens kampe og der har nok ikke været ret meget stemme
tilbage efter weekenden. Bo Spellerberg og Niclas Landin var forbi i Nr. Nissum som
ekstra overraskelse da Kondi Cup i år har 25-års jubilæum. 2012/2013
www.hjerm-fif.dk
Som sædvanligt læste Janne godnat historie for holdene. U-10 drengene var godt n
lidt skeptiske over dette tiltag ......., men nød det nu alligevel. U-12 pigerne vandt
sølv i B-slutspillet. Flot og tillykke med det, piger. Fra trænerne skal lyde en stor tak
forældre for kanon opbakning. Det har været en fornøjelse at være afsted med
børnene. VINTERPROGRAM 2012/2013
1
Fra håndboldudvalget skal lyde en stor tak til spillere og trænere for Jeres store
Kontaktpersoner
for Hjerm FIF 2012/2013
WWW.HJERM-FIF.DK
[email protected]
Formand: Bjarne T. Lauridsen
Tlf. 3027 0521
[email protected]
Formand: Frank Andersen
Tlf. 9746 4495
[email protected]
Formand: Morten Strægaard Tlf. 2812 1516
[email protected]
Formand: Elsebeth Jespersen
Tlf. 9746 4517
Hå[email protected]
Formand: Joan Lauridsen
Tlf. 9746 4497
[email protected]
Formand: Flemming Jørgensen
Tlf. 9746 5657
Volleyball
[email protected]
Formand: Carsten Jørgensen
Tlf. 2196 2535
[email protected]
Formand: Peter Chapman Tlf. 9785 5820
[email protected]
Formand: Benny West Birkmose
Tlf. 2256 2023
Hjerm [email protected]
Formand: Tage Møller Pedersen
Tlf. 9746 4630
[email protected]
Formand: Berit M. Kristensen
Tlf. 2695 0587
Senioridræt
Svend Kjær
Tlf. 9746 4710
VINTERPROGRAM 2012/2013
2
Hovedbestyrelsen
Er du til Reball hvor kuglerne flyver dig om ørene, eller til de mere rolige former hos
Senior idræt. Det er nu du har mulighed for at vælge mellem de mange udbud.
Udvalgene under Hjerm FIF har igen sammensat et alsidigt program der giver os alle
mulighed for sund fritid. De traditionelle vinteridrætter fylder meget men de har
også nye tiltag på programmet.
Der kan være enkelte områder hvor ikke alt er helt på plads, men det skal nok
komme. Programmet er udarbejdet midt i juni, og derfor har udvalgene stadig tid til
løsningen.
Derfor er det vigtigt at vi alle støtter op og har tiltro til at alt er på plads til tiden.
Hvis du har spørgsmål eller gode forslag er du altid velkommen til at kontakte
udvalgene der meget gerne tagen en dialog.
Vi gælder os til mange gode timer i Hjerm Hallen – håber vi ses.
Venlig Hilsen
Bjarne Tore Lauridsen
formand Hjerm FIF
www.hjerm-fif.dk
VINTERPROGRAM 2012/2013
3
Ø. HJERM
BYGNINGSARTIKLER
Ø. HJERMVEJ 19 . TLF. 97 46 45 11
Besøg også vores hjemmeside
www.hjerm-byg.dk
VINTERPROGRAM 2012/2013
4
DLG
DLG
TeleTele
Telefoni
Telefoni
til hele
til hele
familien
familien
Din
foderbutik!
Din
foderbutik!
Din
foderbutik!
Din
foderbutik!
og tilbehør:
Foder ogFoder
tilbehør:
HUND
FUGL
HEST
KVÆG
HUND
FUGL
HEST
KVÆG
KAT
KAT
GNAVER
GNAVER
FÅR
FÅR
SVIN SVIN
. 1542 74 Kig
. 33
Mads Bjerresvej
2 . Holstebro
15 forbiKig
og udvalget.
se selv udvalget.
Mads Bjerresvej
2 . Holstebro
97 68
42 74
og forbi
se selv
7097
65
.
.
.
Geddalvej
22
Ejsing
97
44
60
87
Det sig
betaler sig
Geddalvej 22 Ejsing 97
Det betaler
33 44
68 60
70 87
71
Garant Holstebro
Brich Tæpper
Lavhedecentret 48
7500 Holstebro
Telefon 97 42 02 99
www.garant.nu
Nordens
mest tilfredse
kunder*
Verdens
næststærkeste
bank*
*Ifølge EPSI 2011 og Bloomberg
Hønen eller ægget?
Er Handelsbanken en af verdens stærkeste
banker, fordi vi har Nordens mest tilfredse
kunder?
Eller har vi Nordens mest tilfredse kunder,
fordi vi er en af verdens stærkeste banker?
Bliv kunde, og find selv ud af svaret.
Vestergade 11 / 7500 Holstebro / tlf. 4456 5200
www.handelsbanken.dk/holstebro
VINTERPROGRAM 2012/2013
5
Hjerm Badminton
Hjerm
Badminton
Hjerm
badminton
I Hjerm Hallen vinteren 2012 / 2013
I Hjerm Hallen vinteren 2012 / 2013
Badminton starter i hallen mandag d. 13.august 2012 og
slutter onsdag 27 marts. 2013.
Badminton starter i hallen mandag d. 13.august 2012 og
slutter onsdag 27 marts. 2013.
Hjerm Badminton
Tirsdag:I kl.
17-22
Udlejning
1.300 kr./bane
Hjerm
Hallen
vinteren 2012 kr.
/ 2013
Tirsdag: kl. 17-22 Udlejning
kr. 1.300 kr./bane
16-18i hallen
Ungdomstræning
kr. 450,- 2012 og
Onsdag: kl.
Badminton
starter
mandag d. 13.august
kl. 18-20
Udlejning
kr. 1.300 kr./bane
slutter onsdag
27 marts.
2013.
Onsdag: kl. 16-18 Ungdomstræning kr. 450,kl. 20-23 Seniortræning
kr. 750,kl. 18-20 Udlejning
kr. 1.300 kr./bane
kl. 20-23 Seniortræning
kr. 750,Tirsdag: kl. 17-22 Udlejning
kr. 1.300 kr./bane
Torsdag: kl. 17-22 Udlejning
kr. 1.300 kr./bane
Torsdag: kl. 17-22 Udlejning
Onsdag: kl. 16-18 Ungdomstræning
kl. 18-20 Udlejning
Fredag: kl.
kl.16-17
20-23Udlejning
Seniortræning
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
1.300 kr./bane
450,1.300 kr./bane
1.200 kr./bane
750,-
Fredag: kl. 16-17 Udlejning
kr. 1.200 kr./bane
Torsdag: kl. 17-22 Udlejning
kr. 1.300 kr./bane
Fredag: kl. 16-17 Udlejning
kr. 1.200 kr./bane
MINITO
Vi vil ige
MINITO
vil være
Vi vil ige
kommen
vil være
lørdag f
kommen
1,5 time
lørdag f
deres fo
1,5 time
en
voks
MINITO
deres fo
Vi
ige
en vil
voks
Uddelin
vil være
Mandag
kommen
Uddelin
Betaling
lørdag
Mandagf
1,5
time
Betaling
De
derfoø
deres
Frank
A
en
De voks
der ø
2012 el
Frank A
kl.
19.0
Uddelin
2012 el
De
der ø
Mandag
kl. 19.0
udlevere
Betaling
De der ø
Numre
udlevere
Efter
kl.ø
De
der
Numre
baner,
Frank
Am
Efter kl.
2012
baner,elm
Fællest
kl. 19.0
2012,
De
derfrø
Fællest
udlevere
2012, fr
Børn
ka
Numre
møde
o
Efter
kl.
Børn ka
Nye
mem
baner,
møde o
Yderlige
Nye me
Fællest
Yderlige
2012, fr
VEL MØ
Børn
ka
VEL MØ
møde o
Badmin
Nye me
Yderlige
Badmin
Der tag
Der tag
VEL MØ
Badmin
Der tag
VINTERPROGRAM 2012/2013
6
Hjerm badminton
MINITON.
Vi vil igen i denne sæson udbyde Miniton og håber at der
vil være flere som har lyst til at prøve det i den
MINITON.
sæson.
har planer
om og
at det
bliver
afholdt
Vi vilkommende
igen i denne
sæsonViudbyde
Miniton
håber
at der
lørdag
formiddag
1
gang
i
hver
mdr.
og
at
det
varer
1vil være flere som har lyst til at prøve det i den
1,5
time.
Deltagere
er
alle
børn
i
alderen
2-6
år
samt
kommende sæson. Vi har planer om at det bliver afholdt
deres
forældre
eller bedsteforældre.
bare
lørdag
formiddag
1 gang
i hver mdr. og atDer
detskal
varer
1- være
en
voksen
med
barnet.
1,5 time. Deltagere er alle børn i alderen 2-6 år samt
deres forældre eller bedsteforældre. Der skal bare være
Uddeling
tider:
en voksen
medaf
barnet.
Mandag d. 06. august 2012 kl. 19.00 i Hjerm hallen.
Betaling
ved tilmelding.
Uddeling
af tider:
Mandag d. 06. august 2012 kl. 19.00 i Hjerm hallen.
De der
samme bane som sidste år kan ringe til
Betaling
vedønsker
tilmelding.
Frank Andersen 97 46 44 95 senest søndag 05. august
2012
eller samme
møde op
mandag
06. august
2012
De der
ønsker
bane
som sidste
år kan
ringe til
kl.
19.00
19.15.
Frank Andersen 97 46 44 95 senest søndag 05. august
dermøde
ønsker
tider
vilaugust
ligesom
nye medlemmer få
2012De
eller
opandre
mandag
06.
2012
udleveret
et
nummer,
i
den
rækkefølge
de møder op.
kl. 19.00 - 19.15.
Numrene
udleveres
fra
kl.
19.00.
De der ønsker andre tider vil ligesom nye medlemmer få
Efter et
kl. nummer,
19.15 vil ider
frit valgde
mellem
udleveret
denvære
rækkefølge
møderresterende
op.
baner,
med
nr.
1
først
derefter
nr.
2
osv.
Numrene udleveres fra kl. 19.00.
Efter kl. 19.15 vil der være frit valg mellem resterende
Fællestræning
børn starter
onsdag d. 15.august
baner,
med nr. 1 førstfor
derefter
nr. 2 osv.
2012, fra 16.00 - 18.00.
Fællestræning for børn starter onsdag d. 15.august
Børn
kan tilmelde
sig til Frank Andersen 97 46 44 95 eller
2012,
fra 16.00
- 18.00.
møde op til træningen, husk cpr.nr. ved tilmelding.
få 2 Andersen
prøvetimer
betaling.
BørnNye
kan medlemmer
tilmelde sig kan
til Frank
97 før
46 44
95 eller
Yderligere
oplysninger
på
telefon:
97
46
44
95 (Frank)
møde op til træningen, husk cpr.nr. ved tilmelding.
Nye medlemmer kan få 2 prøvetimer før betaling.
Yderligere oplysninger på telefon: 97 46 44 95 (Frank)
VEL MØDT TIL SÆSON 2012 - 2013
VEL MØDT TIL SÆSON 2012 - 2013
Badmintonudvalget
Der tages forbehold for trykfejl.
Badmintonudvalget
Der tages forbehold for trykfejl.
VINTERPROGRAM 2012/2013
7
Torben Bengtsson
Auto- og traktorservice
Vestre Hovedgade 40 . 7560 Hjerm
Telefon 97 46 46 33 . Fax 97 46 49 23 . Bil 40 30 56 33
E-mail: [email protected]
HJERMNYHED
NYHED
Reparation
og service
afafpersonvogne,
traktorer
og havemaskiner.
Reparation
og service
personvogne, traktorer
og havemaskiner.
NYHED
NYHED
Forhandling
af MTD plænetraktorer,
og div. landbrugsmaskiner
Forhandling
af Zetor havemaskiner
og Same traktorer
samt
NYHED
NYHED
MTD plænetraktorer, havemaskiner og div. landbrugsmaskiner
HJERM
HJERM
NYHEDHJERMNYHED
NYHEDHJERMNYHED
Smukke negle
Manicure . Pedicure
Lakering . Spa manicure og pedicure
TA’TRAILERKØREKORTLOKALT
Trine Lildholdt
TA’TRAILERKØREKORTLOKALT
Christiansborgvej 2 . 7560 Hjerm
TA’TRAILERKØREKORTLOKALT
Christiansborgvej 4 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 63
DeterLETH’ereendDutror!!!
DeterLETH’ereendDutror!!!
Tlf.
2395
1977
DeterLETH’ereendDutror!!!
Biltlf.
40 32 04 63
WWW.HJERMKØRELÆREREN.DKJENSLETH20166722(Bedstefter15.00)
WWW.HJERMKØRELÆREREN.DKJENSLETH20166722(Bedstefter15.00)
TA’TRAILERKØREKORTLOKALT
WWW.HJERMKØRELÆREREN.DKJENSLETH20166722(Bedstefter15.00)
DeterLETH’ereendDutror!!!
TA’TRAILERKØREKORTLOKALT
WWW.HJERMKØRELÆREREN.DKJENSLETH20166722(Bedstefter15.00)
DeterLETH’ereendDutror!!!
VI HAR EN
WWW.HJERMKØRELÆREREN.DKJENSLETH20166722(Bedstefter15.00)
M
Møller's
PLADS TIL
DIG!
Rengøring
TLF. 21 48 01 88
Struers 'fedeste' pudser
Torvegade 2-4 • 7600 Struer • 96152670
[email protected] • www.sparthy.dk
VINTERPROGRAM 2012/2013
8
J. O. Data & Internetservice
Opbygning og salg af kvalitetscomputere til lavpris
Toner og blæk
Stationære / bærbare computere samt servere
Opsætning og sikring af netværk
Hjemmesider på egen server
Alt i hardware og software samt papirvarer
Online support og fjernsupport ved PC problemer
Opgradering samt reparation af computere
Jernbanevej 18
7560 Hjerm
Tlf.:
96 85 80 80
Fax:
96 85 80 81
Mobil: 23 25 89 94
E-mail: [email protected]
Web: www.jodata.dk
Vi er der, når de andre holder lukket
Hoco Holstebro
tlf 2077 4600 www.jensbach.net
Venøbussen er også store turistbusser
Moderne busser fra
10 - 50 personer
- også sovebus
Kørsel i indog udland Ring og hør nærmere!
Tlf. 97 86 81 00
• Parketgulve
• Plankegulve
• Laminatgulve
• Ægte tæpper
• Væg til væg tæpper
• Sisal-/kokostæpper
• Wilton og Kelimtæpper
• Linoleum- og vinyl
• Klinker/fliser
• Vådrum
www.venobussen.dk
Mobil 40 18 99 11
- alt i tæpper og gulve
Banetoften 60 · Holstebro · Tel. 9742 6025 · www.stjernetaepper.dk
VINTERPROGRAM 2012/2013
9
gymnastik
Rødderne Puslinge for 1‐4 år Musik, sang, leg og gymnastik for både børn og deres forældre. Vi skal ha rørt hele kroppen og ha det sjovt. Der er plads til både de små og de store børn. Vi ses torsdage. Start: Torsdag d. 13. september Tid: 16.00 – 17.00 Hvor: Aktivitetshallen Instruktør: Helle Støve Hjælpeinstruktør: Louise Schildt Pris: 400,‐ kr. Turbo rødderne Gymnastik for 5‐6 år Vi søger en instruktør til et gymnastikhold for de 5 til 6‐årige. Vi forestiller os først og fremmest noget med at have det sjovt sammen, når der laves gymnastik. Noget med at lege og bevæge sig til musik. Desuden er der mulighed for at boltre sig i små og store redskaber m.m.. Men det er helt op til dig. Vi er åbne for gode idéer. Vi vil være behjælpelig med at finde nogle friske unge mennesker til at hjælpe. Vi glæder os meget til at høre fra dig. Med venlig hilsen Gymnastikudvalget Start: Mandag d. 10. september Tid: 16.00 – 17.00 Hvor: Aktivitetshallen Pris: 400,‐ kr.
Instruktør søges VINTERPROGRAM 2012/2013
10
gymnastik
Spring piger og drenge Børnehaveklasse – 2. klasse Så er vi igen klar til en ny sæson med springgymnastik. Vi skal arbejde med rytmik, leg og en masse spring, og så skal vi have sved på panden. Vi skal have styr på de grundlæggende færdigheder – håndstand, vejrmøller, salto m.m. Og så skal vi have det sjovt samtidig ☺ Både nye og ”gamle” gymnaster er velkommen. Start: Onsdag d.12. september Tid: 16.30 – 18.00 Hvor: Aktivitetshallen Instruktør: Else og Erik Jensen Pris: 400,‐ kr. Spring piger og drenge 3. klasse – 5. klasse Også her er vi klar til en ny sæson med springgymnastik. Vi vil arbejde med rytmik, styrke træning og naturligvis en rigtig masse spring. Udover at træne de mere grundlæggende færdigheder vil vi arbejde med videregående spring. Træningen vil blive tilrettelagt således, at den er tilpasset den enkelte gymnasts niveau. Vi håber, at se rigtig mange til en god gang gymnastik ‐ så kom og vær med. Vi regner med, at holdet igen i år skal af sted på en weekendtur i løbet af efteråret! Start: Mandag d. 10. september Tid: 17.00 – 18.30 Hvor: Aktivitetshallen Instruktør: Else og Erik Jensen Pris: 400,‐ kr. VINTERPROGRAM 2012/2013
11
gymnastik
Fyraftensgymnastik Vi tager successen fra sidste år op igen. Med den store træningsbold og en god omgang gymnastik gør vi hele kroppen stærkere og smidigere, så den kan modstå hverdagens udfordringer. Så kan du li´ at få rørt kroppen i glad atmosfære, er dette hold lige noget for dig. Start: Tirsdag d. 4.september Tid: 16.00 – 17.00 Hvor: Aktivitetshallen Instruktør: Inger Madsen Pris: Klippekort Line Dance Igen i år tilbyder Hjerm Gymnastikudvalg linedance i Hjerm Sognegård. Det hold vi starter op vil være velegnet for alle. Så kan du lide at bevæge dig til glad musik, og du ikke er bange for at have en sjov aften, så kom og vær med. Ung/gammel, mand/kvinde, alle er velkomne. Vi ser frem til at se både nye og 'gamle' dansere. Start: Tirsdag d. 4. september Tid: 19.00 – 20.00 Hvor: Sognegården Instruktør: Lene Pris: Klippekort VINTERPROGRAM 2012/2013
12
gymnastik
ZUMBA Skal vi danse? Så er vi klar til at skyde 3. Zumba sæson i Hjerm i gang. Har du været med før, eller er du nybegynder? Det er lige meget. Du kan sagtens være med! Kom og få god motion. Ha det sjovt og dans sammen med en masse dejlige damer fra Hjerm! Du skal bare huske sko med glat bund og vandflasken. Så er du klar! Det er mandag aften det går løs, og det kommer ikke til at gå stille for sig.... Så........ Skal vi danse? Start: Mandag d. 3. september Tid: 18.30 – 19.30 Hvor: Aktivitetshallen Instruktør: Jonna Loftager (Certificeret Zumbainstruktør) Pris: Klippekort VINTERPROGRAM 2012/2013
13
gymnastik
EFFEKT EFFEKT er funktionel og holdningskorrigerende træning. Træningen består af en blanding af forskellige styrke‐, udholdenheds, og bevægelighedsøvelser. Det er en træningsform, der styrker de store muskelgrupper, som du bruger i din hverdag. Bevægelserne foregår langsomt og kontrolleret. Derfor er de også velegnet som træningsform for dig, der har problemer med led, ryg og muskler. Husk overtrækstrøje, håndklæde og vand
Start: Onsdag d. 5. september Tid: 19.00 – 20.00 Hvor: Aktivitetshallen Instruktør: Sussie Mikkelsen Pris: Klippekort NYT HOLD STEP PULS OG STYRKE Er for dig der virkelig vil have en time med høj forbrænding, sved på panden og pulsen helt op, til skøn 80ér musik.
Timen vil indeholde simpel basis step, serie step, quick step og opstrammende styrkeøvelser.
Kom og vær med fra starten af, på dette humørfyldte hold
Husk håndklæde, indendørssko og masser af vand
Start: Onsdag d. 5. september Tid: 20.00 – 21.00 Hvor: Aktivitetshallen Instruktør: Sussie Mikkelsen Pris: Klippekort VINTERPROGRAM 2012/2013
14
gymnastik
DISNEY GYMNASTIK I HJERM Til os, der gerne vil være AKTIVE med HELE familien…Til os, der ikke selv gider stå for maden fredag aften…Til os, med lyst til at være sammen om gymnastik og bevægelse OSSE NÅR DER ER DISNEYSJOV I FJERNEREN …KOMMER NU!!! DISNEY ”gymnastik” er en god opvarmning til fed musik, spring, styrke, fælles aktivitet, sjov og leg og til slut fællesspisning, samt Disneysjov i TV. Vi laver DISNEY ”gymnastik” på følgende fredage i Aktivitetshallen med efterfølgende spisning i cafeteriet. Datoer: Fredag den 7. september, Fredag den 5. oktober, Fredag den 2. november, Fredag den 7. december 2012…OG Fredag den 4. Januar, Fredag den 1. februar, Fredag den 1. marts, Fredag den 5.april 2013 Tidspunkt: 17.00 – 20.00 (spisning fra 18.45!) DISNEY ”gymnastik” koster 40,‐ kr. pr. person eller 150,‐ kr. pr. familie pr. gang. Husk at bestille mad på Facebookgruppen: ”Disneygym” én uge i forvejen. Første træning den 7. september bestiller vi pizzaer! Vi hjælper selvfølgelig hinanden bagefter med at rydde op, så alle kan gå glade på weekend! Vel mødt til en Fed Fredag sammen med dine venner!
VINTERPROGRAM 2012/2013
15
gymnastik
Klippekort 1 Klip 35,‐ kr. 10 Klip 300,‐ kr. 20 Klip 400,‐ kr. Klippekortet kan bruges til flere hold. Gymnastikudvalget Elsebeth Jespersen Jette Hummelmose Line Vestergaard Louise Schildt Lone Von Qualen 97464517 97464219 97465335 97856566 23986335 VINTERPROGRAM 2012/2013
16
Byggelån
….Vi giver dig en håndsrækning
Nybyg, ombyg, tilbyg
fra kun…
1,75% p.a.
Borbjerg Sparekasse
Bukdalvej 5, Borbjerg
telefon 97 46 14 22
www.borbjergsparekasse.dk
VINTERPROGRAM 2012/2013
17
FOTOHUSET
Vi
vores bedste tid
Tlf.:giver
2345 9424 - kunderne
9742 8999
Reklamefoto-Pressefoto-Brudefoto
Bryllupsfotografering i naturen
hvor hele dagen er dækket
Flutbar studie
Fotograf: Erling Simonsen
Østre Hovedgade 21
7560 Hjerm
[email protected]
www.ducan-foto.dk
Holstebro Udlejning
Gartnerivej 35
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 03 88
Udlejning af
BORDE
STOLE
SERVICE
DUGE m.m.
Smukke negle
Manicure . Pedicure
Lakering . Spa manicure og pedicure
Tlf. 96 95 53 00
www.hvidbjergbank.dk
Trine Lildholdt
www.ho.udlej.dk
Salg af papirsduge, servietter og lys
H.P.
H.P.HAVESERVICE
SERVICE &&
ENTREPRENØR
ENTREPRENØR
v/ Hans Peter Søndergaard
Udgravning med minimaskiner
Flishugning . Træfældning
Tlf. 97 46 45 74 . 21 22 78 74
Christiansborgvej 4 . 7560 Hjerm
Tlf. 2395 1977
PROFIL
TELTE
OPTIK
5,6 og 9 meter bredde og op til 75 meter lange
POLSTREDE STOLE OG BORDE
(cafe, runde og rektangulære)
GULVE,
OGETOILETVOGN
PREBEN
& PLYS
OUL
RIK NIELSEN
URE . SMYKKER . BRILLER . KONTAKTLINSER
ØSTERGADE 6 . 7600 STRUER . TLF. 97 85 09 22
www.vadskaergaard-teltudlejning.dk
[email protected]
hjerm kunstgalleri
Hans Jørgen Møller . Kirkevej 7B . 7560 Hjerm . Tlf. 97 46 40 46
L U N D H O L M V E J 1 . 7 5 0 0 H O L S T E B R O . T L F. 9 7 4 2 3 4 1 1
VINTERPROGRAM 2012/2013
18
Ring inden – så hjælper vi med at læsse
Østergaard Transport
v/Kristina og Mads Østergaard

Levering
af sand,
■ Levering
af sand,
grus, flis, grus,
knust
strandsand,
flis,
beton
knust beton og granit
 Bortkørsel af
affald o.s.v.
■ Mindre entreprenør-
 Er gerne
arbejde
udføresmed
med
behjælpelig
rendegraver
div. opgaver.
✂
NYHED
NYHED!
Trailersalg af
sand og strandsand
 Sprøjtearbejde
medmed
24 m
■ Erudføres
behjælpelig
Amazone
div.
opgaver
trailer- sprøjte
Vinderupvej
2121
. 7830
Vinderupvej
. 7560Vinderup
Hjerm
97 97
44 44
15 44
20. 68
15 .44
20 15
68 44
15 44

Såninggerne
med 4 m
■ Hjælper
roterharve.
andre entreprenører
9746 4008
Hjerm Købmandsgård
Åbent til kl. 21.00 alle ugens dage – Spar dine penge lokalt!
Hjerm Hallen
Tlf. 2223 9190 • [email protected]
www.hjerm-hallen.dk
VINTERPROGRAM 2012/2013
19
Vestjysk Klatreklub
SæsonstartSæsonstart
den anden
tirsdag i august
den anden tirsdag i august
tirsdage17.00
17.00
- 18.30
Juniortræning*Juniortræning*
15 - 18 år 15 - 18 år tirsdage
- 18.30
Juniortræning* 10 - 14 år
tirsdage
18.00 - 19.30
Juniortræning* 10 - 14 år
tirsdage
Voksne medlemmer
gæster
Voksneog
medlemmer
tirsdage
- 22.00
torsdage19.30
19.00
- 22.00
Voksne medlemmer
torsdage
Voksne medlemmer og gæster
tirsdage
18.00 - 19.30
19.30 - 22.00
19.00 - 22.00
*Holdtilmelding nødvendigt til Dennis på tlf. 26 11 65 20
Klatretræning
på væggen
er kun en
af vores
*Holdtilmelding
nødvendigt
til Dennis
pådeltlf.
26 11aktiviteter,
65 20
vi tilbyder nemlig også kurser, udlejning, udlandsture med
klippeklatring og bjergbestigning og meget mere.
Klatretræning på væggen er kun en del af vores aktiviteter,
For mere
information,
se klubbens
hjemmeside med
vi tilbyder nemlig også
kurser,
udlejning,
udlandsture
klippeklatring og bjergbestigning og meget mere.
www.vestjyskklatreklub.dk
eller finde klubben på Facebook for aktuel information og opdateringer
For mere information, se klubbens hjemmeside
www.vestjyskklatreklub.dk
eller finde klubben på Facebook for aktuel information og opdateringer
VINTERPROGRAM 2012/2013
20
Murerfirmaet
J KOBSEN
Murerfirmaet
J KOBSEN
v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm
2346 5777 . CVR. 34230145
v/ ClausTlf.
Jakobsen
www.murercj.dk
. [email protected]
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm
Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
www.murercj.dk . [email protected]
NØRREPORT CENTRET . HOLSTEBRO
Støt
vore annoncører
– de støtter os!
VINTERPROGRAM 2012/2013
21
Din lokale el-installatør...
Din lokale el-installatør...
Leif Lauridsen & Jens Erik Thusgård
Christiansborgvej 10 . 7560 Hjerm
Leif Lauridsen
&.Jens
Erik
Telefon
97 46 43 00
Telefax
97Thusgård
46 50 53
Christiansborgvej
10 . 7560 Hjerm
[email protected]
Telefon 97www.el-center-vest.dk
46 43 00 . Telefax 97 46 50 53
[email protected]
www.el-center-vest.dk
VINTERPROGRAM
2012/2013
ApS
H A N D E L S - O G P R O D U K T I O N S S E L S KA B
22
ANNONCER
Østervang 19
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 49 44
Kærgårdmark 5
7560 Hjerm
Danmark
TØMRERFIRMAE
Tlf.
9746 4811
Mobil 4029 0447
www.qrs-system.dk
Hjerm Autoservice
HJERMVEJ 19
jemmeside:
88
Alt i reparationer og serviceeftersyn
46 42 08
Claus97
N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 45 89
www.hjerm-byg.dk
Tilslutt et Centralf oreningen
E-mail: [email protected]
af Autorep aratører i Danmark
. TELEFON 97 46 45 11
ØSTER HJERM
Østergade 23 . 7600 Struer
97 85 00 25
SEN
04 88
Biobrændsel
Træpiller - løs, bigbags, sække
Træbriketter
Asketræ - savet og kløvet
Sort og grå granitskærver
Flis, Flaskegas
Madsens Biobrændsel A/S
Tlf. 21 79 19 26
Skivevej 185 . 7500 Holstebro
Åbningstider: Man-fredag 08-16.30 . Lørdag 08-12
Tlf. 9746 1855 . Mail: [email protected]
www.madsenbio.dk
Omdelin
FLENGVEJ 15
HVAM
7500 HOLSTEBRO
VINTERPROGRAM 2012/2013
BILTLF. 51 22 62 35
I lighed med tidligere år har vi i
Skole stå for omdelingen af Hje
Børnene vil naturligvis gøre der
Hvis du/I mod forventning ikke
23kontakte undertegnede.
Velkommen til en ny og spændende sæson
Håndbold
med HÅNDBOLD i Hjerm FIF
Når sommerferien er slut, starter en ny og spændende sæson.
Håndboldudvalget er fuldstændig klar til at byde nye og gamle
spillere samt trænere velkommen til en sæson med mange gode
kampe, ivrige spillere og trænere - samt med plads til ALLE der
har lyst til at dyrke en sport, hvor det sociale sammenhold er i
højsædet og kampgejsten er høj.
Sidste sæson var vi meget stolte over, at kunne mønstre mere end
125 medlemmer – og vi vil meget gerne have flere.
De senere år har det været en anelse svært, at holde på vores U16
og U18 spillere i særdeleshed på grund af, at de fleste tager på
efterskole og/eller får smag for fritidslivet i Struer eller Holstebro.
Som en direkte udfordring til dette, har Hjerm FIF håndbold
indgået samarbejde med 5 klubber i Struer og omegn. I kan læse
nærmere om dette samarbejde på Facebook – Team Struer.
Vi håber, at dette nye tiltag vil blive taget godt imod – og hvis der
er spørgsmål til det praktiske, er du meget velkommen til at
kontakte Joan Lauridsen, 2964 1719 eller Janne Odgaard, 4026
4157 for yderligere informationer.
Vi vil meget gerne have mange publikummer i hallen til vores
hjemmestævner og alle er velkomne.
Dato for disse stævner, samt programmet, kan ses i boksen hos
købmanden eller i hallen på opslagstavlerne.
Inden opstarten vil der hænge opslag med trænings tider og
opstartsdato ved skole, købmand og hal.
Vi ser meget frem til en ny sæson – med venlig hilsen
Hådbold-udvalget i Hjerm FIF
VINTERPROGRAM 2012/2013
24
Håndbold
Træningstider for sæson 2012 ‐2013 træningstider for sæson 2012-2013
Hold Trænings‐tid U5 og U6 drenge og piger 1 x uge Førskolegrp. + børnehaveklasse lørdag kl.9‐10 Årg. 2006‐2007 i aktivitets hallen U7 og U8 – piger Fredag fra 15‐16 1‐2.klasse Årg.2004‐2005 U7 og U8‐drenge Lørdag 9.00‐10.00 1‐2.klasse Årg. 2004‐2005 U10‐piger Tirsdag kl. 16‐17 3‐4.klasse Torsdag kl. 16‐17 Årg. 2002‐2003 U10‐drenge Tirsdag kl.17‐18 3‐4.klasse Torsdag kl.17‐18 Årg. 2002‐2003 U12‐piger Tirsdag kl. 17.30‐19 5‐6.klasse Torsdag kl. 16‐17 Årg. 2000‐2001 U12‐drenge Tirsdag kl.15‐16.30 5‐6.klasse Torsdag kl.15‐16 Årg. 2000‐2001 U14‐piger Tirsdag kl. 18.30‐20 7‐8.klasse Torsdag kl. 18‐19 Årg. 1998‐1999 U14‐drenge Tirsdag kl. 19.30‐21 7‐8.klasse Torsdag kl. 18‐19 Årg. 1998‐1999 U16‐piger Se Team Struer 9‐10.klasse facebook‐side Årg. 1996‐1997 U16‐drenge Se Team Struer 9‐10.klasse facebook‐side Årg. 1996‐1997 U18‐piger Se Team Struer Årg. 1993‐1995 facebook‐side VINTERPROGRAM 2012/2013
U18‐drenge Se Team Struer Årg. 1993‐1995 facebook‐side Start lørdag den 25/8 Fredag den 24/8 lørdag den 25/8 Tirsdag den 14/8 Tirsdag den 14/8 Tirsdag den 14/8 Tirsdag den 14/8 Tirsdag den 14/8 Tirsdag den 14/8 Se Team Struer facebook‐side Se Team Struer facebook‐side Se Team Struer facebook‐side 25
Se Team Struer facebook‐side Årg. 1998‐1999 U16‐piger 9‐10.klasse Årg. 1996‐1997 U16‐drenge 9‐10.klasse Årg. 1996‐1997 U18‐piger Årg. 1993‐1995 U18‐drenge Årg. 1993‐1995 Herre‐serie 1 Målmands‐træning Se Team Struer facebook‐side Se Team Struer facebook‐side Se Team Struer facebook‐side Se Team Struer facebook‐side Se Team Struer facebook‐side Se Team Struer facebook‐side Se Team Struer facebook‐side Tirsdag kl.20‐22 Se Team Struer facebook‐side Tirsdag den 14/8 Fredag 15.00‐16.00 Start i uge 33 Håndbold
VINTERPROGRAM 2012/2013
26
Christiansborgvej 4 . 7560 Hjerm
Tlf. 2395 1977
– møbler du vil hjem til
JM MØBLER
Gimsinglundvej 12 . 7600 Struer
Tlf. 9785 5677 . Fax 9785 5024
Christiansborgvej 2 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 63
Biltlf. 40 32 04 63
Ms
Møller's
Rengøring
Hjerm
TLF. 21 48 01 88
Struers 'fedeste' pudser
v
WESTERGAARD
v/Preben
S T E N O GChristensen
BILLEDHUGGERI
Møllevangsvej
. 7560
Bredgade 40 . Struer .10
Tlf. 97
85 06 73 Hjerm
v/Henrik Andersen
Klosterhedevej 2
7600 Struer
Tlf. 97 85 29 89 . Mobil 40 92 72 19
Stort udvalg i smukke og spændende natursten
Fagfolk igennem 3 generationer
Firmaet etableret i Lemvig i 1923
Frit leveret over hele landet
pp
ru
sg
re
r
ma
rb
ejd
Dania
ist
re
re
d
er
ev
iso
Tlf. 97 46 42 72
7560 Hjerm
re
g
Reg. Revisor I. Madsen
Skarbyvej 6 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 72
sa
STRUER
Reg. Revisor I. Madsen
BOGFØRINGSCENTRAL
Skarbyvej 6
en
STRUER
BOGFØRINGSCENTRAL
- altid et penselstrøg bedre
974
Støt
Holstebr
vore annoncører
La
– de støtter os!
Tlf.
VINTERPROGRAM 2012/2013
27
Volleyball
Volleyball
Haltider sæson 2012/2013
Så er vi klar igen, håber alle har haft en rigtig god sommer!
Mandag
Kids: 17.00 – 18.30
Teen: 17.00 – 18.30
Damer: 18.30 – 20.00
Mix B/Serie 1: 18.30 – 20.30
Volleyball
2. division: 20.00 – 21.30
Haltider
sæson 2012/2013
Torsdag
Serie
1 (evt.
damer):god
20.30sommer!
– 22.00
ber alle
har
haftmix
enogrigtig
2. division: 20.30 – 22.00
Vel mødt
til en
Opstart for alle senior spillerne mandag d. 13/8
fantastisk
Opstart kids og teen mandag d. 3/9 sæson!
20.30
30
VINTERPROGRAM 2012/2013
28
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 24
ØSTERVANG 19 . 7560 HJERM . TLF. 97 46 49 44
Hjerm Autoservice
Alt i reparationer og serviceeftersyn
Tilslutt et Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark
Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 45 89
Holstebro
Dyrehospital
Lauhedevej 28
Tlf. 97 42 17 99
www.hhd.dk
v/Preben Christensen
Møllevangsvej 10A, 7560 Hjerm
VINTERPROGRAM 2012/2013
Tlf. 97 46 47 26
Mobil 21 22 17 26
29
Fodbold
Er du fodbold træner, kunne du tænke dig at blive det? Er du fodbold træner, ku
Nu har du chancen for at
Nu har du chancen for at træne indendørs fodbold! Har du et hold har vi tr
Har du et hold har vi træningstider fredage fra 16.00‐19.00. Kontakt en af fodbold ud
Kontakt en af fodbold udvalgsmedlemmerne og hør nærmere. Fodboldudvalget. Fodboldudvalget. VINTERPROGRAM 2012/2013
30
Østergade 18A
ANNONCER
97 85 21 00
i
Hjerm Posten
H A N D E L S - O G P R O D U K T I O N S S E L S KA B
Chr. Borgvej 8 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 49 55
Vi gør det muligt for vore kunder at opnå deres mål
Humlum Brød A/S
Christiansborgvej 7
7560 Hjerm
Tlf.: 9746 4618
Fax: 9685 8108
Køb
Køb og
og salg
salg af
af brugte
brugte biler
biler
www.humlumbrod.dk
Biler
Service
[email protected]
Biler til
til "Gør-det
"Gør-det selv"
selv"
Service
SES...
c
c
S
S
Bjerrum
DLG Tele
Biler
Periodiske
Periodiske
Alufælge
Alufælge
syn
syn
til
til lavpris
lavpris
Sofienlundvej
Sofienlundvej 7
7 .. 7560
7560 Hjerm
Hjerm
Tlf.
3055
1840
.
9746
Tlf. 3055 1840 . 9746 5353
5353
www.bjerrumbiler.dk
TILSLUTTET
www.bjerrumbiler.dk
Dinfoderbutik!
foderbutik!
Din
Foder og tilbehør:
Telefoni
HUND
KAT
FUGL
GNAVER
til hele
HEST
FÅR
TØMRERMESTER
familien
KVÆG
SVIN
HENNING
SØGAARD ApSKig forbi og se selv udvalget.
Mads Bjerresvej 2 . Holstebro . 97 42 74 15
Bjerregårdsparken
84 . .7560
Hjerm
Geddalvej 22 . Ejsing
97 44
60 87
Værksted: Christiansborgvej 16 . Hjerm
Tlf. 97 46 46 66 . Biltlf. 21 42 46 66
Det betaler sig
Støt vore annoncører
- de støtter os...
Tipsmark
Maskinstation
K. Loftager
Erik
Loftager
Landbrugs- og entreprenørarbejde samt kloakering og
spuling af rør udføres
Aut. kloakmester
Tlf. 97 46 45 88
Biltlf. 40 46 45 88
www.tipsmarkmaskinstation.dk
ANDELSSELSKABET
ANDELSSELSKABET
DERES REKLAMEOG TRYKSAGSLEVERANDØR
VILLY's BOGTRYK
- when you go for attention...
HVAM SMEDEOG MASKINFORRETNING
SKANDERBORGVEJ 1 T.. Amstrup
HUMLUM . 7600 STRUER
TEL. 9786 2120 . FAX 9786 2125
Skivevej 189 - 7500 Holstebro
Tlf. 97 46 12 68 - Bil 40 46 12 68
Struer:
Østergade 18A
97 85 21 00
HJERM
VANDVÆRK
HJERM
VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen
Vi gør det muligt for vore kunder at opnå deres mål
Formand
Gustav
Kontakt:
Svend
Erik
Toft -Madsen
tlf. 51 77 15 04
Tlf.
97
Tlf. [email protected]
97 46
46 40
40 82
82
E-mail:
Vedr.
Vedr. opkrævninger:
opkrævninger:
Hjemmeside:
www.hjermvand.dk
Reg.
Reg. revisor
revisor Ingrid
Ingrid Madsen
Madsen -- Tlf.
Tlf. 97
97 46
46 42
42 72
72
Vedr.
opkrævninger:
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Reg. revisor
Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72
www.hjermvand.dk
www.hjermvand.dk
VINTERPROGRAM 2012/2013
31
på
re ro.dk
e
b
m
Se olste
h
.uc
g
h
HG VOKSEN OG HG STUDENT
SPÆNDENDE VOKSENUDDANNELSER
Er du klar til et nyt kapitel i din karriere? Eller er du ledig og
ønsker et godt nyt job? Så er HG på Uddannelsescenter Holstebro et godt sted at starte. Her kan du tage en uddannelse,
hvor der er fokus på, at du hurtigt kommer ud på arbejdsmarkedet i et spændende job.
HG voksen
HG student
Den merkantile grunduddannelse
- HG voksen giver dig mulighed
for at arbejde inden for handel og
kontor, butik og slag eller event.
Uddannelsen er individuelt tilrettet
efter dine behov og kompetencer
og tager 1 - 2 år at genneføre.
Vi har udviklet den merkatile
grunduddannelse specielt til studenter. Hvis du har en studentereksamen kan du derfor gennemføre uddannelsen på kun 12 uger.
Herefter er du klar til en praktikplads inden for handel og kontor,
butik og salg eller event.
Du kan læse meget mere om vores uddannelser på hg.ucholstebro.dk.
Du er også velkommen til at ringe eller skrive til vores studievejleder.
Studievejleder
Inger Skov
E-mail: [email protected]
Direkte tlf.: 99 122 343
DØESVEJ 76 • HOLSTEBRO • 99 122 343
Støt vore annoncører
– de støtter os!
VINTERPROGRAM 2012/2013
32
Kom og gør
et godt køb…
Østergade 10 I 7600 Struer I Tlf.: 97 852013
Nørregade 20 • Holstebro • 97 40 64 88
www.struer.sportmaster.dk
VI HOLDER DANMARK I GO’ FORM
VINTERPROGRAM 2012/2013
33
PerPer
S. Jensen
S. Jensen
Per S. Jensen Per S. Jensen
DIREKTØR
DIREKTØR
DIREKTØR
DIREKTØR
Bil: 28 35 49 86 Bil: 28 35 49 86
Privat:
97 46 49 86 Privat: 97 46 49 86
AUTO- & INDUSTRILAKKER
www.autolakengros.dk
www.autolakengros.dk
e-mail: [email protected]
Udlejning af forlystelser
e-mail: [email protected]
20 20 23 10
Bil: 28
Bil:35
2849
3586
49 86
Privat:
Privat:
97 46
9749
4686
49 86
AUTOAUTO& INDUSTRILAKKER
& INDUSTRILAKKER
www.autolakengros.dk
www.autolakengros.dk
AUTO- & INDUSTRILAKKER
e-mail:
e-mail:
[email protected]
[email protected]
LAK
LAK
Grossisten
Grossisten
A/S
A/S
LAK Grossisten A/S
Grossisten
JOACHIM
JOACHIM
WELLERS
WELLERS
VEJ VEJ
3LAK
· DK-7500
3 · DK-7500
HOLSTEBRO
HOLSTEBRO
JOACHIMA/S
WELLERS VEJ 3 · DK-7500 HOLSTEBRO
TLF.TLF.
97 46
9741
4610
41· 10
FAX· FAX
97WELLERS
46
9748
4622
48 22
JOACHIM
97 46 41 10 · FAX 97 46 48 22
VEJ 3 · DK-7500 TLF.
HOLSTEBRO
TLF. 97 46 41 10 · FAX 97 46 48 22
VINTERPROGRAM 2012/2013
34
NØRREPORT CENTRET . HOLSTEBRO
Kom til julemesse Søndag 29.11 2009 i HJERM‐HALLEN. er vil jeg have modeller af forskellige anlæg til pildevandsrensning i det åbne land. r du fået påbud omkring spildevandrensning fra kommunen? Ellers vil få det.. r er krav om at dette skal laves inden år 2013. SPILDEVANDSRENSNING
SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND I DET
ÅBNE LAND
HAR DU FÅET PÅBUD FRA KOMMUNEN? HAR DU FÅET HAR DU FÅET PÅBUD FRA KOMMUNEN? PÅBUD FRA KOMMUNEN?
kommer gerne forbi så vi kan finde en løsningsmodel sammen. ns dit Spildevand med beplantet er. Der er ingen vedligeholdelse amtidig et lavt energiforbrug. det er så rent at der ikke skal es vandprøverRens
. dit spildevand med beplantet Rens dit spildevand med beplantet filter. Der er ingen ved-
Rens dit spildevand med beplantet filter. Der er ingen vedligeholdelse ligeholdelse og samtidig et lavt energiforbrug.
Vandet er så
rent, at filter. Der er ingen vedligeholdelse der ikke skal tages vandprøver.
Fylder kun 16 m2.
og samtidig et lavt energiforbrug. Vandet er så rent, at der ikke skal og samtidig et lavt energiforbrug. MINI-RENSEANLÆG
tages vandprøver. Efter etablering
er der kun et dæksel
synligt.
dsivningsanlæg Vandet er så rent, at der ikke skal Fylder kun 16 m2 10% på rør
NEDSIVNINGS-ANLÆG
stil på messen og få 10% på rør og brønde tages vandprøver. Jeg kommer gerne forbi, så vi sammen
kan finde
Minirenseanlæg og brønde
ENTREPRENØR, Kobberbrovej 4 7560 Hjerm Fylder kun 16 m2 en løsningsmodel,
der passer til jer. Efter etablering er der kun et dæksel synlig k også ind på www.kd‐entreprenoer.dk og se Der er mulighed for at se de forskellige
anlæg,
Minirenseanlæg ad jeg ellers laver. som vi har
etableret.
nirenseanlæg Efter etablering Nedsivningsanlæg er der kun et dæksel synlig 10% på rør og brønde ers ring 20136880 og hør nærmere. Kobberbrovej 4 . 7560 Hjerm . Kontakt: 2013 6880 eller 9746 4680
Jeg kommer gerne forbi, så vi sammen kan finde en løsningsmodel, der passer Nedsivningsanlæg VINTERPROGRAM
2012/2013 35
til jer. Der er mulighed for at se de forskellige anlæg , som vi har etableret. 76062 I JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233
LIVBJERGGÅRD
løser din opgave!
Slamsugning og spuling
med markedets mest avancerede
Kombi-Line slamsuger...
Ring blot til Karl Iver
DØGNVAGT:
2021 0109
LIVBJERGGÅRD
ENTREPRENØRFORRETNING
Li v b je r
v/ Karl Iver Jensen
Vinderupvej 11 • 7560 Hjerm
9744 1623 • Mobil 2021 0109 • Fax 9744 2083
g gå rd
E n t re p
re n ø r f
o r re t n
ing
-e
n
s ik
r
ke
m
sa
ar
j
be
ds
p
tn
ar
er