Revideret dagsorden - Grundejerforeningen Hasselbakken

Opgave 1:
Med udgangspunkt i brevet s. 43-46 beskriv hvad samfundsproblemet er i følge
Hans Julius Bønhase.
Opgave 2:
Beskriv hvad det vil sige at være et frinummer.
Hvad er deres rolle i samfundet og hvordan ser arbejdsnumrene på dem?
Hvordan er frinumrenes selvopfattelse af deres situation og plads i samfundet?
Opgave 3:
Genskriv jagten på Asser fra kap. 4.
Du skal lave beskrivelsen ud fra jægerens synsvinkel (1.person). Du bestemmer selv
om du skriver i nutid eller datid.
Opgave 4:
Læs kap. 5